2020. május 16., szombat

Brüsszeli acsarkodás


Brüsszeli acsarkodás

Hallgatom a Kossuth rádiót pénteken 8 előtt, Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad. 

Ez már nem kétségbeejtő, ahogy a libik acsarkodnak ellenünk: hanem nevetséges. 
Harmat gyengék: attól is félnek, hogy mi megszólalunk….

Nagyon el vannak keseredve, hogy a folytonos- mocskos támadás ellenére még vagyunk… és milyen jól!!! Még a korona vírus is meghúzza magát nálunk, és sokkal kisebb a kártétele annál, mint ahogyan a libiknél vágja a rendet. Mondhatnám – ha helyén való volna – hogy: ki mint vet- úgy arat. 

De Orbánnak még az arca sem rándul. Ő már tudja, amit sokan csak tanulunk: úgy kell elfogadni az embereket minden indulat nélkül,- amilyenek. Az indulat a harcban – politikában – csak félre visz. A higgadt fej,- a lealacsonyodás elkerülése,- a saját feladat-mondandó kiemelése,- ezek segítenek. Amint a retorikában tanítják!!! Bámulatos – ahogy bemutatja….

Eszembe jut: minden egyszerű- egyben nagyszerű is, mert Isten igazsága van benne. Ahogy azt a Természet tanítja. 
 
Nemrég újból megnéztem a Tüskevár filmet. Tutajos látcsővel figyelte a rétisast, amint a száraz fa csúcsán ült. A szürke varjak, vércsék visongva keringtek körülötte… de a sas rájuk se hederített. Méltósággal,- öntudattal végezte a maga dolgát – ott ült, pihent. 

Már a rómaiak is tudták ezt, és a közmondás ma is él: 
a SAS NEM KAPKOD LEGYEKET….
Pécs 2020 05 16. Szeretettel: István

2020. május 5., kedd

Korona vírus III.


Korona vírus III. Tűzvirág üzenete…

Nagyon jó amit eddig elértetek!!! A rendszeres meditáció erős szerszámmá vált!

A lelki és fizikai összefogás,- a belső erő felismerése,- a félelemtől való elfordulás,- a szabályok önkéntes követése,- stb. felemelte és összefogta a nemzeteket- népeket. 

Ez az erő a Teremtő Istenből fakad. Mindenki láthatja: az Ember az Isten munkatársa, részt vesz a teremtésben. Minden lélegzettel beszívott szeretet energia az Emberben többlet szeretetté transzformálódik. Egy átlagos ember 3 egységnyit áraszt ki minden kilégzéssel. A tudatosság tovább bővíti ezt.
Itt az idő,  hogy ezt minél többen felismerjék és gyakorolják. A vírus – a fekete erők – nem bírják legyőzni a Szeretetet. Gyertek, fogjunk össze…. Szeretettel: István  

2020. március 31., kedd

Korona vírus II. táv- meditáció


Koron vírus II. – közös táv-meditáció 

Szeretettel üdvözlök Mindenkit!

Ahogyan az már kiderült a korona vírus nem fizikai természetű döntően, hanem a félelem vírusa. Erről már írtam részletesen. 
Beigazolódott, hogy csak a pánik kiváltásában és a  lelkek feletti uralkodásban erős. A fizikai – akár halálozási ereje szinte semmi: pl. a korábbi spanyol náthához képest. 

Most az elkülönülést kell fizikailag megélnünk és – azt áthidalva – szellemi úton összefogni és egységet alkotni mindazokkal, akiket ismerünk. 

Ehhez küldött meditáció Krizantén.

Minden kedden és csütörtökön du. 5 és 6 órakor tartunk 10 perces energia küldő meditációt. Egy mondat van benne:

Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy országunkat elkerülte a tömeges megbetegedés!

És megszólítunk hangosan, vagy magunkban minden rokont, csoport társat, barátot, ismerőst, és így kialakul egy energia rács. Ez a szeretet és összefogás energia rács a hatóerő, amennyien leszünk, olyan erős lesz. Amikor tudtok, gyertek Ti is szellemi összefogásra. 
Szeretettel: István.

2020. március 22., vasárnap

A koarona vírusról


A korona vírusról….

Úgy látszik, hogy az Égiek ezt, a reggel 5 órai időpontot találják legjobbnak ahhoz, hogy leírjam az üzenteket. Az igaz, hogy ilyenkor legmélyebb a csend. A város még nem ébredt fel, nem morog, mint napközben a rengeteg autótól. A fekete rigó már megkezdte a reggeli koncertet a szomszéd ház oromfalának csücskén üldögélve, ez a kedvenc helye. A rigófütty nem zaj, hanem csodálatos csend-mélyítő hatása van. Egyszóval idilli a körülmény ahhoz, hogy írni lehessen.
Már csak az a kérdés, hogy miről is írjak? 

Igen: a korona vírusról.
Még a körülmények ellentéte is mélyen megdöbbentő – a reggeli béke – és a halálos vírus.
A korona vírusról már rengeteget írtak, és tele van vele a média. Krizantén azt mondja, hogy csak a lényeget nem írta le senki se.
Amit olvasni lehet, az csak a felszín. Hogyan terjed,- kit fertőzött meg,- mennyi a halott,- hogyan próbálnak védekezni, egész észak-olaszországot karanténba zárják, stb….
A karanténról szóló hírek már egy kicsit közelítenek a fontosabb mondanivalóhoz. Rávilágítanak arra, ami most a legfontosabb az Emberiség számára. Pontosabban arra, hogy mi az, ami elvonja a figyelmet a legfontosabbtól.
És mi a legfontosabb: a gazdaság – a termelés, a szabad utazás- a turisták özöne,…. vagyis a mindezek mögött rejlő „fenntartható növekedés” folyama… Ez tartja életben a világot?... az Emberiséget… Vagy még mélyebbre kell ásni?... és ki kell mondani, hogy ezek mögött is csak egy dolog van: a PÉNZ….
Igen, a PÉNZ…. 

Most elértük azt, ami a 7, - lassan már 8 milliárd ember életének látszólag legfontosabb mozgató ereje…a PÉNZ. Csupa nagybetűvel. 

Mindenki ezért töri magát nap mind nap. Ha valami jót akar egy ember… legelső a pénz. Ha nincs elég pénze, akkor úgy érzi, hogy összedől minden. A tervei,- vágyai, a boldogsága, az élete függ a pénztől, amit minden áron,- bármilyen körülmények között meg kell szerezni. Ezért dolgozik,- fejleszti magát. Ezért tanul a mérnök, hogy olyan találmánya legyen, amiből meggazdagodik. 

Mert a pénz mindenható… ha van elég mindent meg lehet venni, mindent meg lehet tenni amit csak el tudunk gondolni. Ha annyi pénzem van akár egy szigetet is vehetek a dél-tengereken, ami csak az enyém…. De kisebb igények is ettől teljesülhetnek, ahogyan a tejes ember énekli: ha én gazdag lennék….

És az egész emberiség ezért dolgozik,- küzd,-…. egyesek rabolnak,- csalnak,- ölnek  érte. Ezért gyártják a rengeteg autót… de még a Holdra is ezért szerveznek turista utazást…. mert a pénz a legfontosabb…. Az édesanyák azért bíztatják tanulásara a gyerekeiket, hogy több pénzt tudjanak keresni, hogy legyen belőlük „valaki” . Több, mint ami neki jutott. Mert a Földön csak az lesz „valaki” aki sok pénzt keres.
És a pénz átveszi az emberek fejében a gondolkodás irányítását, a szívükben a vágyakozást, az akaratuk erre irányul. Minden a pénz körül forog. Ez az egész emberiség legfontosabb mozgató ereje,- de a legfontosabb célja is. Mert a pénz irigy…. nem engedi, hogy más osztozzon vele a piramis csúcsán, mindent magának akar. 

És a PÉNZ legyőzi az Embert, megváltoztatja, átformálja.     
Úgy látszik, hogy semmit se lehet tenni ez ellen.

Azok, akik a szívükben nem a pénz rabjai, hanem a Teremtő Istenhez kapcsolódnak – láthatóan – egyre kevesebben vannak. A keresztények száma zsugorodik. Ezen felül üldözik, gyilkolják őket. Ezt a folyamatot mindenki látja és ismeri.
Úgy néz ki, hogy maga az Ember van veszélyben. Már nem olyan, mint amilyennek Isten teremtette. Már nem akar a családdal, a nemzettel összefogni, és Isten segítségét kérni… csak gazdagodni…. ha lehet munka nélkül, és gyorsan…. és szórakozni, utazni, könnyen lenni….

Ugyanakkor, ezzel együtt - az ellenkezője is igaz. Egyre többen vágynak Isten személyes megélésére, a Vele való közvetlen kapcsolatra. 

Egyre többen felismerik, hogy az eredeti: Isten - Ember kapcsolat a legfontosabb az életünkben. 

Azt is látni lehet, hogy itt Európában kisebbségbe szorult ez a gondolkodás. Úgy látszott, hogy semmi esélye sincs annak, hogy a nagy nyugati népek vezetői elfogadják a magyarok iránymutató gondolkodását, tetteit. Hiába szolgáltuk a határvédelemmel a nyugat biztonságát is, hiába történt a sok erőfeszítés, és anyagi áldozat…. a nyugattól csak szidást,- becsmérlést kaptunk. 

Aki csak egy kicsit is ismeri a történelmet, annak azonnal látnia kell, hogy 500 éve, a török invázió alatt is ezt történt, ami most. Mi védtünk utolsó csepp vérünkkel magunkat,- kereszténységünket - a nyugatot is egyben – és nem kaptunk semmi segítséget. Csak annyit: elég gazdagok a magyar urak, védjék meg maguk a birtokaikat…..

A közelmúltban már úgy látszott, hogy nincs semmi segítség, és elnyel mindent a migráció. Az afrikai – ázsiai tíz-száz milliókkal szemben nincs elég erős kerítés…. nincs elég nagy létszámú magyarság… csak az összefogás volna az egyetlen kiút. Csak az értelmes és szeretettel küldött európai segítség tarthatná otthon a megindult keleti,- és afrikai milliókat. 

Ezzel szemben mi történik?.. még a meglévő segítséget – a török védő pajzsot - is tönkre teszik az EU vezetői. Mintha hiányozna az agyvelő a fejükből. Még annyit se tudnak felfogni, hogy ha a törökök nem tartják féken a keleti beáramlást – akkor a nyugatnak annyi. A törökkel szinte „bármi áron” fenn kellene tartani az együttműködést. Azzal a törökkel, akik évszázadokkal ezelőtt maga akarta elfoglalni a nyugatot. Milyen paradoxon ez is: most épp a török védhetné meg a nyugati civilizációt. 

De nem,… „nem engednek a zsarolásnak”…mondják az EU vezetői… és láthatjuk, hogy megindult az áradat. 

Szerencsére az új jobboldali görög kormány beleállt a védelembe. Vajon meddig tudja fenntartani?, vajon milyen árat kell érte fizetni? Nem volna olcsóbb, ha a törököt megfizetik?... akik már évek óta feltartják az áradatot, és megtanulták azt kezelni. Akik olyan pozícióban vannak, és a keletiek elfogadják- ismerik őket,- és megértik,- és félnek tőlük: tehát épp alkalmasak a feltartóztatásra…. a görögök már nem ilyenek. 

Nagyjából itt tartottunk a történettel, amikor a korona vírus közbe szólt. 

Megkérdeztem Krizantént: -
Az ördög szerette volna dűlőre vinni a dolgot, és elindította ezt a vírust, amivel azt akarta elérni, hogy: 

a világméretű félelem 

olyan fokon támadja meg az embereket, amire eddig még nem volt példa. Mindenki essen pánikba, ne gondolkodjon, hanem rohanja meg a boltokat, halmozza fel a készleteket, és zárja be a kapcsolatokat, a házak,- de legfőképp a szívek kapuját. 

Senki se gondoljon a másik emberre szeretettel, hanem ellenséget lásson benne, várható fertőzés lehetőségét, akit kerülni kell bármi áron….
Senki se higgyen Istenben, hisz láthatóan egy hét alatt végez a vírus azzal aki elkapta, és nincs ellenszere, nincs orvosság, és nem tudja senki se, hogy mit lehet ellene tenni. 

Váljon világ méretűvé a káosz, essenek egymásnak az emberek, a népek, legyen újfajta világháború. 

És ebből a helyzetből természetesen csak a globális világrend, a pénz teljes hatalma, a csípekkel megjelölt emberek tömege jelentheti a kivezető utat, ahogyan azt már előre megjósolták….

Ez volt a terv… és nem csak az ördögnél… sajnos a nyugati politikai vezetők, és az EU nagyon sok vezetője is ezen munkálkodott….

De ekkor Isten közbeszólt… eddig és ne tovább…. rátette kezét a vírusra….

Az eredmény nyilvánvaló!
-         Már Kínában is lecseng a vírus ereje
-         Már nem olyan ijesztő,
-         van kiút,…. a megelőzés,
-         van más kiút is, a régebbi vírusok kezelési módjai,
-         egyre több ember gyógyul meg 1-2 hét alatt
-         és folynak a vizsgálatok,-
-         a vakcina kidolgozása…stb.

És a legfontosabb:
-         nem tört ki világ méretű hisztéria…
-         nem döntötte össze a népek kapcsolati rendszerét
-         nem tört ki háború…. 

Persze a vírus is elvégzi a dolgát. A félelem hatalmába kerített annyi embert, hogy megrohanják a nagyvárosokban a boltokat, és kiürítsék a polcokat…. szegények…. most ott fog avasodni,- öregedni, molyosodni  a rengeteg élelmiszer a lakásokban, ahol nincs olyan tárolási rendszer ma már, mint a háború után volt a családi házakban. 

De a legfontosabb: 
 -         nem az egész magyarság indult meg a félelemtől vásárolni, csak egy töredéke….
-         nincs hisztéria
-         összefognak az emberek,
-         új módon tanítanak az iskolák az internettel
-         a várható gazdasági hátrányok enyhítését már megkezdte a Magyar Kormány, és a többiek is
-         megtanultuk a „könyök-puszit”
-         Előkerült az ÖSSZEFOGÁS, A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS…
-         Az olaszok a házuk erkélyén állva éneklik a nemzeti himnuszukat
-         nálunk – és másutt is – kezdik betartani a karantént, otthon maradnak
-         tapssal üdvözlik a segítő munkásokat….
-         MŰKÖDIK A MEGELŐZÉS

Folytatni lehetne  hosszan, hogy milyen fizikai változások kerültek elő, és működnek. De nem ez a célom, hanem a lelki változások felemlítése…

A korona vírus megtanította az emberekkel: rádöbbentek, hogy egyedül kell kiállniuk, egyedül megmutatni, hogy kiben mi lakozik. 

Az ismeretlentől való félelem? … vagy az Istenbe vetett bizalom. 

Mi Krizanténtól megtanultuk, hogy ez a bizalom nem lehet alku tárgya. Vagy feltétel nélküli az Istenbe vetett bizalom, vagy csak alkudozás.
Ha Te Isten megteszed azt, hogy….akkor én hiszek benned és bízok Benned…. Ez nem működik…

Csak akkor működik, ha teljes szívvel tudom mondani, hogy: legyen meg Uram a Te akaratod…..

És itt jön elő ismét a halál. A haláltól való félelem a legnagyobb jellem romboló erő a Földön. 

Erről már rengeteget írtunk, beszéltünk, de még mindig sokan esnek a csapdájába.
Én az ember – a halhatatlan szellemi lény – csak átutazóban vagyok itt a Földön a fizikai testemmel. A test halála megnyitja az utat a halhatatlan szellemi valómmal való egyesülésre. Ilyenkor csak haza megyek, hogy ismét találkozzak Istennel, és a többi szellemi lénnyel. Meglássam a hibákat amit a földi életemben követtem el, és megtervezzem a kijavításukra alkalmas újabb leszületést. 

Sajnos ezeket a nyugati civilizáció jelentős része elfelejtette, vagy meg se ismerte, vagy elfordul ettől. Így a földi életben olyan hibákat vétenek, amelyek következménye az lesz, hogy a halál után nem a mennyországba, hanem az asztrálba – pokolba – kerülnek. 

Ezt a folyamatot maga a lélek itt a földi életben is felismeri – látja, és ennek kapcsán félelem tölti el, a lebukástól való félelem. 

Krizantén azt mondja: a leesés,- a szellemi valóságból való kizuhanás „ős-félelme” benne van az Emberben születéstől fogva…

Na ezt a félelmet akarta az ördög kihasználni, és az akarat megtörésével uralkodni az embereken, a pénz erejével. 

De rosszul számított…. Isten átírta a tervet….

A napokban a Kossuth rádióban hallottam az „Ütköző” c. műsorban annak részletes fejtegetését, hogy a korona vírus hatása milyen következményekkel járt,- és jár az EU-ban. Pontról pontra végig elemezték, hogy a vírus hatása megváltoztatta Európa sorsát,- nem csak egészségügyben, hanem a politikai,- gazdasági,- társadalmi együttműködés területén is. 

Nem az következett be, amit a neo-liberálisak  vártak, nem a brüsszeli irányítók hatalma erősödött meg…. 

Épp ellenkezőleg. Vissza tért az emberek önrendelkezésének és ezen keresztül a népek,- nemzetek összefogásának ereje. A nemzeti kormányok vették a bárságot és hozták meg azonnali intézkedéseiket, még pedig olyan jól, hogy a nagy tömegek bizalma vissza állt a saját népükkel való együttműködés terén. Megerősödött a nemzeti öntudat, a „meg tudom magam védeni” érzés ható ereje. 

Ezek gazdasági hatását is részletesen kitárgyalták a műsorban, amit nem kell megismételni. Lényege, hogy itt is változás fog bekövetkezni a közeljövőben, mégpedig a nemzeti szuverén döntések javára. Csak össze kell fogni azokkal, akik ugyanezt gondolják. 

Ennél még fontosabb az emberek lelki visszatalálása Istenhez. 

Erről már sokszor beszéltünk, Krizantén  elmondta, hogy az emberiség döntő többsége a jót választotta, de a békés többség hallgatag . Ebben fog előrelépés történni. 

Kedves Barátom! 
Te aki olvasod ezt a kis írást – gondolj vissza az elmúl hetekre – hányszor hallottad mostanában a rádióban a migrációt? …. hogy erővel ide akarnak jönni a határkerítésen át?  

Egyszer se.
Mintha megszűntek volna… vagy haza mentek?
Senki se igyekszik az olaszokhoz, vagy a németekhez, hogy egy kis vírust összeszedjen….
A korona vírus leállította a migránsokat.

Senki se hitt benne, hogy bárki is megállíthatja őket a saját hazájukból való menekülésben. Legfeljebb abban, hogy ne ide jöjjenek hozzánk. 

És most Isten segített, igaz nem úgy, ahogyan mi gondoltuk…. de a migráció leállt. 

Ezt is meg kell érteni: már nem lesz mégegyszer ugyanilyen, amilyen volt. 

Ha végig gondoljuk a fentieket, akkor látni lehet, hogy az ördög terve nem sikerült. Csak azokat tudta elcsábítani, akik nem bíznak eléggé magukban, és Istenben. Ez pedig Isten terve szerint is helyén való, mert épp ez szolgálja a szétválasztódást. 

Kedves Olvasó!
Ezt más is így gondolja, nem csak én. Az alábbi „vírus  monológot” az interneten kaptam Verától. Valahonnan Angliából indult, változatlan szöveggel ide másolom.

Pécs 2020-03-22.
Szeretettel: István   

A korona vírus monológja
Verától kaptam.
”- Engem hidegen hagynak a határaitok. Nektek miért olyan fontosak?
- Ti, emberek és én, a vírus sokkal több mindenben hasonlítunk, mint különbözünk. Eljött az ideje a lényeges és egyszerű dolgoknak.
- Túlzásba vittétek, átgázoltatok minden határon. Azért jöttem, hogy megállítsalak titeket.
- Én nem látok különbséget az emberek között, akár szegények, akár gazdagok, akár fiatalok, akár idősek. Meg szeretném tanítani nektek ezt a leckét.
- Azért vagyok itt, hogy kipróbálhassátok, képesek vagytok-e megtalálni a fizikai és lelki túlélés eszközeit.
- Azért jöttem, hogy kiderüljön, képesek vagytok-e másképp csinálni dolgokat.
- Itt vagyok, mert meg kell állnotok egy pillanatra és felismerni, hogy egyénileg mindannyian törékenyek vagytok, és csak összefogással tudtok erőssé válni.
- Rá kell jönnötök, hogy miképp tudtok túlélni engem, egyedül otthon, mint egy hóvihar idején.
- Szét akarlak választani titeket és elvenni a fizikai szabadságotokat, hogy kiderüljön, képesek vagytok-e érzelmi és spirituális szinten kapcsolódni.
- Tudom, hogy látni sem akartok, ahogy a saját sötét oldalatokat és árnyékotokat sem; mégis, a részetek vagyok – ti tápláltok és támogattok. E-nélkül nem léteznék.
- Ti, emberek, oly’ nagyratörőek vagytok már oly’ régóta. Eljöttem most, hogy emlékeztesselek rá titeket: a természet aprócska részei vagytok csupán.
- Köszönöm, hogy végre megszólalhatok, mert ez idáig csak erőszakkal fejezhettem ki a haragomat. Remélem, lassan elkezditek megérteni, hogy okkal vagyok itt. És ha ez megtörténik, akkor majd talán képes leszek itt hagyni titeket. ”
Angolból fordította, Molnár Erika