2013. január 2., szerda

Szűzanya üzenete 2012.év Karácsonyára

Szűzanya  üzenete 2012.év Karácsonyára

Boldog anyai szívvel jöttem közétek e Szent-ünnepre. Ti is a Fénymunkások csoportjához tartoztok, akik a felemelkedést választották, és hűséges társai vagytok a Teremtőnek. Hozzám is eljutnak ima-kéréseitek, melynek Én nagyon örülök.

A lelket felemelő,- átalakító fénysugarak egyre jobban terjednek, folyamatosan ontják a Ég-rezgéseit, energiáit.
A Földön számos szeretetegység dolgozik az Isteni-terv végrehajtása érdekében. Egyre több lélek, szellem fordul a gyógyító fény felé, és ébred szellemi tudatára.

Más-más valláshoz tartoztok, és mégis megtaláltátok a közös szót, Isten szeretet-nyelvét.
A mai időkben nagyon fontos, hogy megbocsátással és alkalmazkodással, tiszta szívvel forduljatok egymáshoz.

Azokat a Szellem-csoportokat akik az Új Világot választották, Mi Égiek egy közös fénykörbe emeljük, ahol a vallás már nem számít, csak a szellemi aktivitás,  a Krisztus-tudatosság elérése, és a tiszta szív-állapot.
Azok tartoznak ide, akik már elfogadják a másságban rejlő,- sokszínű szépséggel való egyesülést.

Saját belső vágyuk erejéből,- és tudatosságukból megértették, hogy mit is jelent jó úton járni: másokkal békében élni, közösen dolgozni,….
Az, hogy a hegy melyik oldalán érkeztek fel a csúcsra: nem lényeges.

Igazán csak az a fontos, hogy a Csoda eljövetelére odaérjetek, hogy
összekapcsolódjatok Szent Fiammal, Jézussal, a Szeretet Forrásával:
mert általa van minden átalakulás,…..a Kezdet és a Vég.

Kövessétek a  bölcs szellemi tanításokat, Jézust – Krizantént...,
Aki ezeket szívébe fogadja, az egyesül Isten feltétlen szeretetével, és kegyelmét élvezve örök békében élhet.

Krisztus által kiegyenlítődnek az ellentét pólusuk, férfi-női energiák. Ehhez az szükséges, hogy ne féljetek, bizakodjatok. Engedjétek, hogy minden sejtetekhez eljusson a szeretet energia átalakító rezgés, amit ti is küldjétek tovább mások számára, elvárás nélkül.

Ha igazságban- szeretetegységben éltek, soha nem kell félnetek., mert bennetek Isten világossága eredendően van jelen. Olyanok vagytok, mint egy ragyogó csillag. Egyikőtök fényesebb, a másik kicsit halványabban pislog, de biztos, hogy ott pulzál.
Ragyogásuk a szeretet kapcsolatok minőségétől függ.
Mindig nézzetek egymás szemébe nyíltan. Ott, a „lélektükörben” megláthatjátok az Istent, mert a tisztelet és szeretet jegyében megtaláljátok Őt, aki Édesatyátok és a Mindenetek.
 
Ne bántsátok egymást, mert ilyenkor oly szomorú Atyátok!
Közösen imádkozzatok magatokért a Világért és Földanyáért.

Bocsássátok meg mások botlásait, hibáit, és ha felismeritek saját hibáitokat, azt  mielőbb javítsátok ki.

Minden döntéshez áldást kérjetek…..„kérjetek és megadatik”!

Anyai oltalmazó karjaim nyújtom felétek, hogy ebben a változó,- egyre gyorsuló,- nehéz időkben is hűségesek tudjatok maradni a Teremtő Istenhez.

202.12.12.                                 SzűzanyaJézus üzenete 2012. év Karácsonára
Jézus Krisztus üzenete 2012. év Karácsonyára

Csendesedjetek el ezen a Szent-napon és adjátok át magatokat a simogató Fény melegségének, mely a Forrásból folyamatosan táplál Titeket.

Közben, ne feledjétek el kötelességeteket:
kutassátok hogy miért éltek pont most e csodálatos kék bolygón?

Sokan ismeritek hálóterveteket, és még többen kutatják már, hogy mi végből vannak a világon.

A döntés a Ti kezetekben van!
Nem lehet két Urat szolgálni!
Most választani kell: vagy a Bűn, vagy az Életszentség!

Sok ezer szállal kötődtök a Teremtéshez, ne képzeljétek azt, hogy értelmetlen a sorsotok.
Az okot már felismertétek és azt is tudjátok, hogy döntéseitek által nyer értelmet az élet, és a küldetésetek.

Az Univerzumhoz tartoztok - mint annak részei - ezért vele együtt kell lüktetni, benne működve: törvényeit megismerve-megtartva, rezgéseteket egyre feljebb emelve, magasabb tudatsíkra emelkedni.
Azután, egyik Csoda a másikat követi, kölcsönhatásuk által egyre jobban kiteljesedtek: Szellememberként fényes etalonná,-útmutatóvá váltok.

Sajnos még kevesen tudnak szellemi restségüktől elszakadni, és komolyan
foglalkozni feladatuk kutatásával, mert a régi gondolati mintát követik, és az agyuk  ellenáll az újnak.

Az Életet arra kaptátok, hogy kapcsolatba lépjetek Velem, Megváltó Istenetekkel!
Legyen vágy a szívetekben személyem megismerésére, és ugyanúgy tiszteljetek és szeressetek, ahogy Én Titeket!

Ezt az érzést árasszátok minden élőlény,- és ember felé.
Alkossatok egységet a családdal és a közösségekkel.
Segítsetek a rászorulókon: szolgáljatok őszinte szívvel, elvárás nélkül.

Akik nem fogadják el tőletek a támogatást, ő miattuk ne aggódjatok. Had járják saját útjukat. Egyszer számukra is eljön a pillanat, amikor fény gyullad szívük lámpásában.

Égi-Anyám és az Én segítségemmel kérjétek a Szentlélek áldását, hogy egyre jobban haladjon a fejlődés,- gyógyulás a lelkek, szellemek életében. Idővel egyre több lesz az öntudatra ébredt lélek, szellem, és kialakul a békés-harmonikus állapot, a Teremtő akarata szerint.

Aki engem választ, és kitart törvényeim mellett az legyőzi a Sátánt, mert Én veletek vagyok az örök időkig.

Ujjongással, boldogan tegyétek a jót. Legyetek fényes tükrök azok számára akik bizonytalanok  a hitükben, és saját magukban.

Amikor a hit a lélekből fakad, és nem csak az elmébe betáplált tudásból merít, akkor a gondolatotok kavalkádja nem befolyásolja a születés és halál értelmét. Szellemetek által ismeritek fel, hogy a két intervallum között, a Földi Életben kell mindkettőt: a szellemi és - földi egységet,- és boldogságot tudatosan megélnetek

Ne sopánkodjatok. Halljátok meg felsőbb énetek szavát, mert ő kellő alkotó,- teremtő készséggel,- ötlettel rendelkezik mindezekhez.

Atyátok folyamatosan figyel Rátok, és azt kéri, hogy minden nap találjátok meg, szeretettel  az Örömöt, a Szépséget és a Boldogságot: hisz ezek mind a Teremtés nyelvének kifejező eszközei.
Ezt a közös nyelvet kell megérteni.
Ebben kell ráérezni Isten akaratára.
A ciklusokon át vezető vándorlás célja ez.
A körforgásban rejlik ittlétünk magyarázata, és egyben célunk felismerése is.

A Teremtés és Tudás Könyve nyitva áll, ha elsajátítjátok az isteni szeretet-nyelvet, minden nehézség nélkül megértitek  a Teremtő akaratát.   
Vele egyesülve önmagatok  is tudtok teremteni: így kerülhettek a harmónia állapotába.
És ekkor béke lesz a Földön.
Már nem lesz szükség háborúra.
Nem lesz fájdalom, se bánat.
A Világ nemzetei együttműködnek.
Halhatatlan lesz az Ember és az állat.

A környezet pozitív változásához először önmagatoknak kell a Béke állapotába eljutni.
Az Igaz Hit teszi lehetővé, hogy az imáitok valóra váljanak.

Mi, a Szellemvilág ehhez nyújtunk Nektek egész évben segítséget és örülünk, hogy a felemelkedést választottátok.

Kiérdemeltétek a Teremtő áldását.   
Szeretettel ölelünk át Titeket a Teremtő-tudás  Fényével.

Pécs 2012.12.12.

Jézus Krisztus