2013. január 2., szerda

Jézus üzenete 2012. év Karácsonára
Jézus Krisztus üzenete 2012. év Karácsonyára

Csendesedjetek el ezen a Szent-napon és adjátok át magatokat a simogató Fény melegségének, mely a Forrásból folyamatosan táplál Titeket.

Közben, ne feledjétek el kötelességeteket:
kutassátok hogy miért éltek pont most e csodálatos kék bolygón?

Sokan ismeritek hálóterveteket, és még többen kutatják már, hogy mi végből vannak a világon.

A döntés a Ti kezetekben van!
Nem lehet két Urat szolgálni!
Most választani kell: vagy a Bűn, vagy az Életszentség!

Sok ezer szállal kötődtök a Teremtéshez, ne képzeljétek azt, hogy értelmetlen a sorsotok.
Az okot már felismertétek és azt is tudjátok, hogy döntéseitek által nyer értelmet az élet, és a küldetésetek.

Az Univerzumhoz tartoztok - mint annak részei - ezért vele együtt kell lüktetni, benne működve: törvényeit megismerve-megtartva, rezgéseteket egyre feljebb emelve, magasabb tudatsíkra emelkedni.
Azután, egyik Csoda a másikat követi, kölcsönhatásuk által egyre jobban kiteljesedtek: Szellememberként fényes etalonná,-útmutatóvá váltok.

Sajnos még kevesen tudnak szellemi restségüktől elszakadni, és komolyan
foglalkozni feladatuk kutatásával, mert a régi gondolati mintát követik, és az agyuk  ellenáll az újnak.

Az Életet arra kaptátok, hogy kapcsolatba lépjetek Velem, Megváltó Istenetekkel!
Legyen vágy a szívetekben személyem megismerésére, és ugyanúgy tiszteljetek és szeressetek, ahogy Én Titeket!

Ezt az érzést árasszátok minden élőlény,- és ember felé.
Alkossatok egységet a családdal és a közösségekkel.
Segítsetek a rászorulókon: szolgáljatok őszinte szívvel, elvárás nélkül.

Akik nem fogadják el tőletek a támogatást, ő miattuk ne aggódjatok. Had járják saját útjukat. Egyszer számukra is eljön a pillanat, amikor fény gyullad szívük lámpásában.

Égi-Anyám és az Én segítségemmel kérjétek a Szentlélek áldását, hogy egyre jobban haladjon a fejlődés,- gyógyulás a lelkek, szellemek életében. Idővel egyre több lesz az öntudatra ébredt lélek, szellem, és kialakul a békés-harmonikus állapot, a Teremtő akarata szerint.

Aki engem választ, és kitart törvényeim mellett az legyőzi a Sátánt, mert Én veletek vagyok az örök időkig.

Ujjongással, boldogan tegyétek a jót. Legyetek fényes tükrök azok számára akik bizonytalanok  a hitükben, és saját magukban.

Amikor a hit a lélekből fakad, és nem csak az elmébe betáplált tudásból merít, akkor a gondolatotok kavalkádja nem befolyásolja a születés és halál értelmét. Szellemetek által ismeritek fel, hogy a két intervallum között, a Földi Életben kell mindkettőt: a szellemi és - földi egységet,- és boldogságot tudatosan megélnetek

Ne sopánkodjatok. Halljátok meg felsőbb énetek szavát, mert ő kellő alkotó,- teremtő készséggel,- ötlettel rendelkezik mindezekhez.

Atyátok folyamatosan figyel Rátok, és azt kéri, hogy minden nap találjátok meg, szeretettel  az Örömöt, a Szépséget és a Boldogságot: hisz ezek mind a Teremtés nyelvének kifejező eszközei.
Ezt a közös nyelvet kell megérteni.
Ebben kell ráérezni Isten akaratára.
A ciklusokon át vezető vándorlás célja ez.
A körforgásban rejlik ittlétünk magyarázata, és egyben célunk felismerése is.

A Teremtés és Tudás Könyve nyitva áll, ha elsajátítjátok az isteni szeretet-nyelvet, minden nehézség nélkül megértitek  a Teremtő akaratát.   
Vele egyesülve önmagatok  is tudtok teremteni: így kerülhettek a harmónia állapotába.
És ekkor béke lesz a Földön.
Már nem lesz szükség háborúra.
Nem lesz fájdalom, se bánat.
A Világ nemzetei együttműködnek.
Halhatatlan lesz az Ember és az állat.

A környezet pozitív változásához először önmagatoknak kell a Béke állapotába eljutni.
Az Igaz Hit teszi lehetővé, hogy az imáitok valóra váljanak.

Mi, a Szellemvilág ehhez nyújtunk Nektek egész évben segítséget és örülünk, hogy a felemelkedést választottátok.

Kiérdemeltétek a Teremtő áldását.   
Szeretettel ölelünk át Titeket a Teremtő-tudás  Fényével.

Pécs 2012.12.12.

Jézus KrisztusNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése