2015. december 20., vasárnap

A Teremtő üzente 2015 Karácsonyára
 A Teremtő üzenete
2015. év Karácsonyára

Drága Gyermekem!

Én Vagyok a Teremtőd! Én alkottalak a saját Szellememből.
Azt akarom, hogy harmonikusan működj a Test,- a Lélek- és a Szellem szintjén is. Tisztítsd ki a tudatodat, hogy szíved trónjára ülhessek, és így kérd segítségemet,…. szabad akaratodból.

Érzem, hogy vágyódtok felém, és ez örömmel tölt el.
Látom, hogy szorgalmasan dolgoztok fénymunkásként - szelíd alázattal,- szeretettel a szívetekben - az Én munkatársaimként.
Továbbra is ezt tegyétek, és így az igaz úton jártok.

Nagyon jó, hogy kiemelt figyelmet szenteltek a Teremtéstörténetnek a szellemi és a fizikai munkában is. Krizantén tanítása által közvetlenül a Forrásból kaptok útmutatást ehhez.

A Teremtés eredetét,- lényegét,- formáit mutatja meg a 24000 éves ciklikus körforgás, - és benne az egyes kultúrák változása. Ezt őrzik meg a szent könyvek,- legendák,- mondák is. /Lemúria, Atlantisz, Sumér, Egyiptom, Indiai, Maja…/stb.

Helyeslem, ha ezekről olvastok, tájékozódtok.
Kérdezzetek!!!.... Krizantén által Én mindig válaszolok.
Hasznos információt kaphattok, mivel sok Civilizációban,- sok testben éltetek,- tapasztaltatok. A begyűjtött tudás most is hasznosítható.

Ti már tudjátok, hogy senki sem születik véletlenül az adott országba. Az sem véletlen, hogy ebben a közösségben dolgoztok. A hálótervben mindent előre elterveztetek.

Az is jó, ha templomba jártok, és a Bibliát olvassátok.
Minden vallás tartalmazza legfontosabb törvényeimet.
De tudjátok, hogy:
A legszebb Templom az Ember Szíve, amely csordultig megtelt a Felém irányuló Szeretettel, és az Irántam érzett feltétel nélküli Bizalommal.
Ezt az állapotot nem könnyű elérni, ezért dolgozni kell.

Segít ebben, ha keresitek és egyeztetitek azokat a tanításokat, amik a közös igazsághoz tartoznak.
Nem a vallások különbözősége a fontos:
Hanem az Egy Istenbe vetett igaz Hit.

Örülök, hogy ezt elfogadtátok.
Ezért tudjátok befogadni más kultúrák Bölcs szellemi segítői által küldött fényenergiát is. Járhattok más-más utakon, de mégis hasonló szívdobbanással érkeztek hozzám,….fel a hegycsúcsra.
Ez a végső cél:
Vissza hozzám - a Teremtőbe.

Addig, amíg ideértek sok feladatot kell megoldani. A munka során néha összeterelnek benneteket egy időre,… máskor a küldetés szétválasztja a Csoportokat. Ha ezt észreveszitek, elfogadjátok, akkor sikerül együtt lenni,- és megteremteni a szellemi egységet olyankor, amikor arra szüksége van az egyének, vagy a közösségnek.

Még jobb lenne, ha a fizikai életben is  egységben tudnátok élni, kis közösségekben.
Ahogyan azt a korábbi faluközösségek kialakították.
Ma is így élnek azok, akik a Hozzám való kapcsolatot helyezik a hétköznapi élet középpontjába,…. például az Amisok.

Az ehhez szükséges „arányokat” azonban ma sem könnyű megtalálni.
De kellő tudással felismerhető, hogy:
Nem kell a hétköznapi életből száműzni a modern eszközöket
Nem kell lóval szántani, stb. - ahhoz, hogy Hozzám közel lehessetek.
Nem a kombájn,- a traktor, vagy a Tv,- és az internet, stb. az ördög eszköze…. Persze úgy is lehet használni bármelyiket.
És lehet úgy is, hogy Hozzám vezessen.
Mert Minden - ami a Világmindenségben létezik - ….Tőlem ered.

Legyetek játékosak. A szellemi erőkkel is lehet játszani.
Például kapcsolódjatok az Univerzumhoz, és gyakoroljátok a Fények játékát, élvezzétek a szivárvány színek áldásos hatását.
A Hét színsugár segítségével  hívjatok,- kérjetek… és megismerhetitek akaratomat a színek által is.

Úgy járjatok el, ahogy Jézus is tette,…. másoljátok le a Teremtést.
Ez akkor lesz maradéktalanul sikeres, ha szívetekben meghalljátok az Én hangomat, és befogadjátok a Szent Szellemet.
Így olyan tisztává válhattok, mint Jézus.

Sokszor hívlak Titeket, és örülök, hogy egyre többen meghalljátok.
Az igazi „áttörésre” azonban még várni kell,…. de nem tétlenül.  

Mindenki segíthet magán, ha:
-                     többször elcsendesedik egy békés helyen… ez az első kulcs.
-                     legyetek olyanok, mint a kisgyerekek….ez a második kulcs, … így belülről áraszt el a feltétel nélküli Bizalom,- a Hit,- a Szeretet….
-                     Jézusra tekintsetek…benne Vagyok Én is. Ez a harmadik kulcs.
-                     Ha így teszek, könnyebb lesz felismerni Hangomat – Lényemet…,
-                     Ez a felismerés jöhet gondolatban, látomásban, elragadtatásban, meditációban, vagy egyszerűen csak TUDOD… hogy Vagyok!

Hogy lehet ezt megvalósítani???

A napi életritmust alakítsd át úgy, hogy két rész legyen benne:
Egy a szellemi munkának,…. egy a fizikai tevékenységnek.
Hogy lehet ezt megcsinálni???
Beszéljétek meg közösen.

És a negyedik kulcs:
Írjátok le amit álmodtok, gondoltok, tesztek….
Akkor is kezd el a naplózást, ha nem érzed feladatodnak, ha nehezen indul.
Így tudsz minél tovább egységbe kerülni,- maradni Velem.
A részleteket már ismeritek Krizanténtól….

Aki Írnok,- vagy Tanító feladattal jött a Földre, abban él a vágy, hogy leírja és elmondja a kapott üzenetet, mert ez a dolga, belülről tudja, hogy így helyes. A többiek pedig kövessék az ő példájukat…

Naplózáskor gondolj arra is, hogy:
Amikor „adást fogadod”- akkor csak írj
-                     és ne azon gondolkodj, hogy mit-miért…
-                     mert nem tudod fogadni is,- és vizsgálni is az üzenetet egyidejűleg.
Ezek megbeszélése is fontos. Ez segít abban, hogy minden letisztuljon.

Ahogy a sorsotok áramlik,…. az maga a Teremtés.
A bölcs ember már tudja: mindig az a jó, ami éppen  megtörtént.
Csak azt kell vizsgálni, hogy: Mi,- mire tanított engem!!!
Ebből nem marad ki senki se.

Milyen is a sikeres Teremtés?.... olyan:
-          Amikor a gondolat teremtő ereje egységben van a szívetek rezgésével,
-          a feltétel nélküli szeretet állapotában, ítélkezés és elvárás nélkül,-
-          így helyezitek be amit elgondoltatok a Forrástérbe, és elképzelitek a megvalósult állapotot, és végül
-          boldogságot éreztek,- és megköszönitek azt, hogy már megvalósult.
A sikeres Teremtés sikerélmény….öröm…
A sikertelen…gond és bánat…

A gondok akkor jönnek elő, amikor eltávolodtok Tőlem, és külön utat kerestek.
Ha a Te gondolatod egyezik az Enyémmel, akkor könnyen valósul meg amire vágyakozol.
A Szellemi Világban bőség van, és ez a Földön is elérhető.
A tanításból tudjátok, hogy ez lehetséges: kérjetek és megadatik néktek.

Már csak azt kell tudni, hogy mit kérjek én, a földi ember???
Ami nekem jó,- ami a szűkebb – tágabb környezetemnek jó, ami a népemnek jó,….vagyis olyat:
Ami az egész Emberiségnek jó!!!
Az ilyen kérés egybecseng a Teremtő akaratával, és így könnyen megvalósul.

Ti a földi időben éltek, amiben egy állandó van csupán: A folytonos változás.
A Szellemi Valóság ezt az időt nem ismeri. Itt az Állandóság a jellemző.
Minden Örökké létezik….amíg át nem alakítja a még jobb állandóság…

Úgy tudtok csatlakozni az „állandó és változatlan” Égi- ”idő-térsíkokhoz”, hogy:
Vágyaitok – valamilyen módon - a Hozzám való közeledést szolgálják.
Ez a „vágy” tölti be minden Földre született szellemiséget eredendően.
Ez a vágy az örökké meglévő,- „állandó összetevője” a földi életnek is. 

Ilyenkor Alfa, Béta, Gamma és a többi nagy Szellem segítségével,- a szív-csakrák összehangolásával – létrejön a hatékony kapocs az Ég és a Föld között.
Óraműként szemléltetve olyan ez: mint amikor a kicsi fogaskerék csatlakozik a nagyhoz, - a központi-tengely által vezérelve - az „Örökmozgóban”.

Az eddigiekből is látszik, hogy: a Sikerélményhez sok kis fogaskerék összekapcsolódása kell.
A kudarc: minden más,….- ami nem a Siker -….de most csak a sikerrel foglalkozunk.

A Sikerhez vezető úton:

Fogadjátok az új energiákat: és tudatosan figyeljétek meg ezek hullámait, minőségét, gyógyító hatását, erejét, színét, szagát, stb.
Van olyan ható-energia, amit úgy éreztek, hogy – az álló testhelyzethez képest - függőlegesen érkezik, de ez csak a fizikai szinten való érzékelés.
A valóságban ez sokkal összetettebb, mint ahogy fel tudjátok fogni.
Vannak spirálisan hullámzó,- szétáradó,- sugár irányú,- körkörös,- vegyes formátumok, stb…
Mindegyiknek van hangja és színe is,…
Forog- ezért mágneses, és rezeg- ezért elektromos…..
A Mátrixban, ezek a teremtés idegszálai.
És ez egyben maga a Mátrix, az Élet Virága, a Szférák Zenéje.
Kapcsoljátok be az áramforrást!

Járjátok a Jézusi-utat: a feltétel nélküli szeretet,- az elfogadás,- az igazságosság,- a megbocsátás,- a szolgálat útját,…. mert Ő a Tanító,- Gyógyító,- Megváltó számotokra.

Legyen a te hited szerint – mondta Jézus.
Hited eredményezi a gyógyulást,- vagy hited hiánya a „szenvedést”.
Ezt Te választottad, de tudd: mindkettő a lélek fejlődését segíti,…. és ezek által kerültök közelebb Hozzám.
Ha így tesztek, test-lélek-szellem szintjén megtisztultok.
Ebben a munkában rendelkezésre áll a Hét színsugár hatalmának egy része, amely épít és lebont.

Csoport foglalkozáson próbáljátok ki:
Közös energia-gyakorlatban kapcsolódjatok a Krisztusi gyógyító-sugárhoz.
Vizsgáljátok meg magatokat, hogy azon a napon milyen „szín” rezgését képviselitek?

A Színeket először a Csoporttal közösen tudjátok aktiválni.
A hét szín skálája arányos elosztásra kerül.
Ha valaki nem jelenik meg a foglalkozáson, egy másik személy átveszi szerepét. Ezért előfordulhat ülésrend változás.
Ebben a munkában is a Hiten és a Gyakorláson múlik minden.
Majd később – a megfelelően magas,- stabil rezgésszám mellett - egyénileg is működik,…. ha tiszta szív állapotba kerültök.
Természetesen ezt az Égi-energiát sem lehet ártó szándékkal használni.
A Bölcsek fokozott figyelemmel kísérik munkátokat.

Karácsonyig a Csoport által eddig használt:
Tűzvirág - Krizantén Energia-tölcsér még magasabb rezgéstartományba emelkedik a Szent Szellem fénye,- és hatóereje,- a tűzláng által.
A felemelkedés egy Égi-ajándék, ami egyben egy Földi-ünnep:
Ebben a munkában a változás örömének felfedezése Rátok vár.
Amennyire bíztok bennem: annak arányában működik az ajándék számotokra egyénileg is.

A saját lélek-kristályban benne van a Hét színsugár funkciója, generálásra vár, foglalkozzatok vele, tisztítás, felhangolás,….. Munkátokat a kristálykoponyák is segítik Alfa vezetésével.

A színskála belső tartalma:

O./ A Középpont: a vörös, fókusz-állapot, a Forrás ereje, a Fény.
A test újjászületésének lehetősége, ráhangolódás a gyógyulásra. 
1./ Az Isteni Akarat és Erő sugara: a kék szín: lerombolja a régi korlátokat és stabilizálja az újat. Az igazság tudása, a szelídség segítője, az igazság kimondása, a tanítás.
2./ Az Isteni Bölcsesség: a sárga, a megvilágosodást segíti. A tudás és intuíció használatát szorgalmazza.
3./ Az Isteni Szeretet, részvét: a rózsaszín, a Szentlélek támogatja,- oldja a szív keménységét, a bűntudatot, és a haragot. Segít önmagatok Krisztusi lényként való elfogadásában, az Egységtudat megélésében.
4./ Az Isteni Tisztaság és Tökéletesség: a fehér sugár. A fehér fényben az összes szín benne van. Segítségével a fizikai,- érzelmi,- mentális testek kristályai aktiválódnak.
5./ A Gyógyító sugár: a zöld szín által a test a szellemmel harmóniába lép.
6./ Krisztusi Szolgálat sugara: a bíbor-arany szín által, a Hit-és Béke megteremtése az élet minden területén valósággá válik.
7./  Isteni Teremtés: Az ibolya szín által,…
Kézbe lehet,- kell venni a saját sorsotokat, és együtt lehet működni a Mindenséggel.

A fénylő nyolcas gyakorlatban: a prána csatornába vezessétek a központi energia szálat, és kérjétek, hogy a meridián vonalakon át jusson el az erő minden sejthez.
Igazítsátok az új energiákhoz az agyi-idegkapcsolatokat.
Mindenben segítünk, így a harmadik szem használatában is.
Ez a Csoportban általában működik,…de van akinél akadozik.

A Csoportot segítő Nagyszellemek a teremtő energiákat közvetítik:
-          Jézus Krisztus vezet vissza minden embert a Teremtőhöz
-          Krizantén a szív állapotod éke, virága….
-          Kryon a mágneses mezők Ura…, 
-          Planetár az energiákat transzformálja, generálja.
-          Tűzvirág a Szent Szellem fényének rész,- közvetítője.

A Fényhez hozzá adjuk fokozatosan a Teremtés erőit.
Krizantén mindent megvilágít számotokra, Ő a szívetek kristályos-ékessége.
/A mágneses ékszerek használata segít a csatlakozásban, a fizikai észlelésben, viselése kúraszerűen ajánlott./

A szivárvány színek erejét jól tudjátok használni egészségmegőrzésre, a betegségek felszámolására, és más egyéb lehetősére.
Hangolódjatok rá ennek lekérdezésére...stb.
Szeressétek a színeket együtt,- és külön – külön, mert mindegyik magas rezgésszámmal emel fel a nagy Egységbe. A folyamatot a Bölcsek  irányítják.

A feketétől se féljetek, mert az egyensúlyhoz még szükségetek van az árnyék oldalra is.
/elszigeteltség, megbántottság érzése...stb /. Az ellenőrzés nélkül maradt túltöltött negatív energia romboláshoz vezet. Ezért legyetek tudatosak, és minél több időt a Fény teljességében töltsetek.
A Teremtésből egyik sem maradhat ki, egybeolvadnak és átalakulnak, örök szimbiózisban léteznek.

Gyakoroljátok a női energiák kiteljesedését. A tiszta ivóvíz fogyasztása, a megfelelő táplálkozás kialakítása a fizikai testnek épp úgy segít, mint a Lélek – Szellem szintjén a Szeretet befogadása,- kiárasztása, az Elfogadás gyakorlása, stb. A nőknél ezekhez csatlakozva tud hatni a Teremtő erők befogadása, működtetése, amely a Sikerélményhez vezet.

A Földön ma a Nők „ébrednek fel” hamarabb,- és a férfias hatóerőt akarják arra használni, hogy „gyorsan helyrehozzák” a férfiak által tönkre tett földi életet.
Holott csak a saját női energiájukhoz kapcsolva lehet,- és kell a Teremtés lassú üteméhez igazítani a változásokat.

Itt egy használható technika:
Keress előző életeidből egy - általad megélt - sikeres férfi szerepet: tükrözd át  a mai életbe az ott megismert,- gyakorolt energia kiárasztás módszerét. Így nem kell „idegen férfi energiát” befogadni, ami sokkal több akadályba ütközik a nők egója miatt.

Gondoljatok arra is, hogy:
Mindenki csak azt tudja maga köré kivetíteni, ami benne van.

Ezzel kezdődött a Világmindenség Teremtése is:
Az Atya - önmaga egy részét- maga köré kivetítette, hogy megismerhesse önmagát.

Ezért kell rendezni az élet alapvető kapcsolatait, ami körülvesz a hétköznapokban.
Úgy mint: a párkapcsolatot, a családot, a munkahelyet, a barátokat, stb…..

Hasznos segítséget nyújt az is:
Amikor a Csoport az Új - Föld meditációban behívja Ádám és Éva eredeti energia-mintáit. Ezzel javítja ki a mai fizikai testben lévő hibákat, hogy méltóképpen vehessen részt a Teremtésben.

A következő időkben a többsíkú gondolkodás és párhuzamos feladatvégzés várható.
Ezt évek óta készítitek elő, most már gyakorolni lehet…..

A csoportos gyógyításnál maradhat egyelőre a begyakorolt régi séma, amikor az egó által kéritek a test hibáinak megváltoztatását.
De e mellé vezessetek be egy Új gyógyítás protokollt.

Kezdjétek el egy órával előbb a gyógyító energiák befogadását, amint azt eddig tettétek.
A Forráshoz való csatlakozás után elindul a Center által irányított gyógyító folyamat, és az egyik tudatsíkon megvalósul.

Közben Ti párhuzamosan végezzétek a Csoport feladataihoz tartozó szükséges gyakorlatokat:
Ezzel időt tudtok spórolni, és már gyakoroljátok a több síkú cselekvést is.
Így 1 órán át álltok „csendes gyógyítás alatt” a Szent Szellem fényében.
/Természetesen előtte soroljátok fel, hogy a távolban lévők közül kinek kértek,- küldtök gyógyítást./
Amikor elhagyjátok a templomot figyeljetek arra, hogy minél tovább maradjatok a harmónia állapotában.
Ezt az időmegtakarítást tudjátok majd használni a Tudáskönyv írásakor is.
   
A Megváltó meditációban engedjétek el a felesleges,- negatív dolgokat.
Hívjátok be a pozitív ellentét párokat.
Egyre több csillagkapu nyílik meg, és árad Rátok az átalakítást segítő energia.
A Krisztusi Energiacsillag megérkezésével bennetek is Új Fény születik, amely Új Teremtőerővel szövi át a test 144 milliárd sejtjét.

A Szentlélek többszöri kiáradása spirális energia körökben ér el Benneteket.
Figyeljétek a mennyei kiáradást és „lovagoljátok meg” a Teremtő hullámok felemelő erejét.

Nem sokára eljön az idő, amikor:
Betöltöm Szent Szellememet minden arra alkalmas,- befogadó emberi testbe.
Még a legbűnösebb helyeket is felkeresem. Bárhol lehet olyan aki pont akkor ismeri fel az igaz utat, és megbánja addigi tetteit.

Ez lesz a Szent  Invázió, amikor is tömeges csodák,- és megtérések lesznek,…. mint Jézus idejében volt, amikor a Földön járt.

És ugye tudjátok, hogy :
A bosszú az ördög fegyvere.
A vallások palástjában,- Isten nevében gyilkolók: az ördög szolgái.
Ahogyan Jézus tanította: A vallás ördöge a legördögibb ördög.

Az Én eszközöm a Szeretet, a Türelem és a Megbocsátás.
Én senkit sem büntetek meg.
De megengedem bárkinek, hogy megtapasztalja a cselekedetei következményét, ha arra van szüksége a fejlődéséhez.

Az ártatlanokat legyilkoló hatalom részesei,- szolgái….,
A másokat,- és saját magát felrobbantó fanatikus…
Ezek az emberek maguk felett hoznak ítéletet.
Úgy szórják szét szellemi létüket is: ahogyan a saját,- és az ártatlan emberek testével tették.
Azonnal anyagba sűrűsödnek.

És a legnagyobb ilyen hatalmaskodók: anyagba rögzülnek…
Ez a szellemi halál.
Többet nem kerülhetnek vissza a Szellemi Valóság körforgásába.
Nem születnek újra sehova sem a Világmindenségben.

És itt bezárult a kör.
A Krizantén tanításból jól ismeritek:
Ahogyan az I. Teremtés kezdődött: és a rosszul gyakorolt szabad akarat miatt az I. bukás is bekövetkezett, amibe az Első Teremtett Szellemek 1/3-a bukott bele.
Azóta – a Ti időtök szerint – eltelt több száz milliárd év alatt az elbukott szellemiségek jelentős hányada felemelkedett, visszatért a Szellemi Valóság ciklusos körforgásába.

Ezért ne féljetek.
Bárhogy rázza bilincsét a Sátán, és fenyegeti a kishitűeket….
Az elbukottak még meglévő maroknyi része soha sem győzhet a 2/3-ad hűségesek, és azóta felemelkedettek sokasága fölött.
Hiszen Te magad is 2/3-ad részben a felemelkedett szellemi erővel vagy „kitöltve” és csak egyharmad részed a fizikai test.
Így annak hatalma csak akkor győzhet fölötted, ha Te magad is megengeded, arra vágysz.

Fogadjátok el a Bölcsek segítségét, bízzatok magatokban, mert csodálatos erővel rendelkeztek.
Saját életetek kovácsai vagytok: minden jól van úgy, ahogy elgondoltátok.
A Világmindenség nézőpontjából nincs rossz döntés, csak tapasztalás.

Teremtsetek egy Új Világot!

Ehhez adom Atyai Szeretetem Teremtő Erejét!

A Világmindenség Teremtője         

Üzenet érkezett: 2015.10.18.

Üzenetet írta: Inci és István