2014. november 20., csütörtök

Változó idők

Változó idők!

Változó idők!

Közel 15 évvel ezelőtt hallottam,. olvastam először Krizantén üzenetében az Emberiség fejlődésének 24 - 26000 éves ciklusairól. Még felfogni sem tudtam, hogy mi minden van ebben elrejtve. Milyen hatással van ez az ember mindennapi életére.

A benne rejlő részletekről viszonylag könnyebb beszélni.

Krizantén tanítása alapján tudjuk, hogy a Teremtő egy „kilégzése és belégzése” jelenik meg ebben a 24000 évben…. elméletileg.

Mivel mi emberek percenként akár 10-né is többször lélegzünk ki-be, ezért maga az esemény-fogalom is nehezen értelmezhető.

Természetesen ez is egy jelkép csupán.

A tartalma az, hogy a középponttól való távolodás és a visszatérés történik meg ilyenkor az egész Létező Mindenségben.
Vagyis a 8 Világegyetem 16 Dimenziójában – másként megközelítve mind a 144 Univerzumban így játszódik le a folyamat.   

Miért? Kérdezzük Krizantén tanítását alkalmazva….

Miért van szükség erre a folyamatos ki,- és visszaáradásra???

Mert ez az élet alapja.
A mozgás, az energia áramlása,- áramoltatása, a változás, az újabb tapasztalatok megszerzése,….stb.

Ha a mikró-világból indulunk ki, akkor tudjuk - Krizantén tanításából - hogy minden egyes „atommag”  - vagyis az önálló energiával bíró legkisebb értelmes egység - rendelkezik a Teremtő által belé helyezett „tudással”, a saját cselekvési programjával.

A gömbszerkezet közepén lévő magból egy kis „energia léggömb” szabadul ki, és elindul kifelé. Bele ütközik a gömb külső héjába, és onnan visszaverődve, vissza tér a középponthoz.
Azt „megböki” vagyis aktiválja.
Ezzel elindít egy újabb energia kiáradást, amely ugyanezt a folyamatot viszi végbe… állandóan ismétlődve…amíg az energia tart…
Erről már beszéltünk korábban.

Ebből láthatjuk, hogy a Teremtő megalkotta  a Világmindenség teremtése során az „örökmozgót” ami soha nem nyugszik, soha nem áll le, és örökké tart.

Ennek az örökké tartó folyamatnak a lényege és a megjelenése maga a mozgás, a változás, a fejlődés…..
Ez az energia áramlás alapja.

Ha ezt valaki végig gondolja, akkor láthatja, hogy maga az energia sem korátok nélküli, nem a Newtoni fizikában tanult egyenes irányú állandó mozgás a közép-pontól való folyamatos távolodással együtt!!!

Ezért is hibás a Nagy Bumm modellje, a „tudósok” elképzelés a Világmindenség keletkezéséről.

Miért?
Mert a robbanás nem intelligens, nem szabályozott, nem ritmusos, hanem egyszeri és véges,- „vak kiáradás” amiből az energia vesztés,- lassulás,- megállás periódusok után az egy pontba való visszazuhanás….vagyis a Nagy Reccs következne.
Ez egyben a Világmindenség kezdetét és végét jelentené….

A Szellemi Világ valósága azonban teljesen más.

Nincs véletlen,- nincs korlátlan,- nincs értelmetlen kiáradás, és visszatérés se….

Csak szabályozott, célszerű, minden mozzanatában végig gondolt, energia takarékos, csodálatos Teremtés létezik amelyben az Örök Változás sem öncélú.

Nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el.

Mi a célja az állandóan ismétlődő „ki,- és belégzésnek” a 24000 éves ciklusok periodikus változásának???

Itt vissza kellene nyúlni az Első Teremtés és az első bukás, valamint a Második Teremtés és a második bukás történéseihez.

Ezeket a blogon már részletesen feldolgoztuk korábban, így csak hivatkozok arra, hogy akit ennek teljes megértése érdekel, úgy megtalálja a 2010 évi és a későbbi írásokban ezen a blogon a Teremtés történetek leírásában. .

A lényege azonban röviden is összefoglalható:

Az első és második bukás során a Szellemi Valóságból kihullott,- és az anyagba sűrűsödött lelkiségek, szellemi lények visszatérésének segítését kapta feladatul az EMBER.

A Teremtő a bukásukat  nem akadályozhatta meg, mert ezzel megsértette volna a szabad akaratú cselekvést, és azt is,  hogy tettei következményét  mindenki maga viseli….
De a bukottakon segíteni akar, és ehhez a feladathoz teremtette meg az Embert.

A segítés legfőbb eszköze a SZERET kiárasztása, az összefogás, stb., az egység megteremtése….
Erről is bőven van írásbeli anyag a blogon.

Maga az Ember is számtalanszor bukott,- bukhatott ebben a munkában, mivel a Teremtőhöz vezető utat a Fátyollal letakart elme nem látja a Földi világban.
A leszületés előtt azonban minden Ember ezt vállalta azért, hogy itt lehessen a Földön, és szolgálhassa,- segítse a Teremtő akaratának megvalósulását.

Csak a szívünkben keletkező vágyak, - a felemelkedést szolgáló gondolatok - fizikai megélése során szerzett tapasztalatok alapján fejlődik maga a Lélek az egyes földi életek alatt, egymást követően. /Természetesen ez egy leegyszerűsített modell./

Mennél több tapasztalatot szerez, annál jobban látja és tudja, hogy nem lehet a földi élet célja az evés-ivás, szaporodás, hatalmaskodás, földi örömök habzsolása….. önmagában….
Ennél több egy ember életének célja és feladata…..

És az életek sorozata rávezeti az Emberek sokaságát arra, hogy :
A Szeretet, Elfogadás és Igazságosság,….. Isten törvényeinek betartása a legfontosabb.
Az így leélt  földi élet vezet a felemelkedéshez.  

Ez a folyamat olyan, mint a szőlő szüretelése, – a must erjedése –  és a bor létrejötte….

Isten gyönyörű napsugara által növekedő-érlelődő szőlő szem sem látja előre, hogy: összezúzzák, ledarálják, kádba öntik a többivel együtt…..
Hogy olyan lesz, mint a zavaros,- erjedő,- fortyogó „moslék” vagyis a kilátástalan KÁOSZ állapotába kerül….

De ebben a zűrzavarban indul el az Új Létforma, a bor kialakulása…..

Mert a KÁOSZ mindig elvégzi azt a munkát, amit mi nem szeretünk,- nem akarunk,- és nem is tudunk.
Összetöri a régi,- idejétmúlt gondolati,- és energia mezőket, életformát,- stb.
És mindig tartalmazza azt az egy szikrát, amiből az Új Létforma kialakul…

És megtörténik a csoda, a bor és a seprő szétválása, elkülönülése…..

Vagyis a Lélek tisztulása, a duál-lélekpárok Szellemé egyesülése, felemelkedése arra a rezgés-tartományba, ahonnan a Dimenzió váltás folyamányaként eljutnak az Új Földre. 

Hát ez az értelme a 24000 éves ciklusoknak is.
A benne lévő négy 6000 éves civilizáció – ami lehet sokkal rövidebb, ha bekövetkezik az adott civilizáció idő előtti felemelkedése,- vagy bukása – adja a keretet – a kádat – a „leszüretelt” Lelkek átalakulásához.
Erről is több írásban beszéltem már a blogon.

A 24000 éves ciklus végén mindig mérleg készítés történik.

Nem világvége…
Nem végítélet,…
Csak  mérleg….ki hol tart…ki melyik tartományba kvalifikálta önmagát….

Felemelkedett a bor szintjére???
Vagy lesüllyedt a seprőbe???
Csak önmagának köszönheti az eredményt.

Isten nem büntet, de megengedi, hogy mindenki azt szüretelje le,- és oda jusson,- amit maga -  magának teremtett!!!

Ez így nagyon szép, és kerek….de mi értelme van erről beszélni most 2014 évben???

Az Ember – mint a többlet Szeretet energia termelésére létrehozott értelmes eszköz Isten kezében – nem egyedül részese,- és tárgya ennek a fejlődésnek.
Maga a Föld, vagyis Földanya is a fejlődés útját járja a rajta élő Emberiséggel együtt.

Krizantén erről így tanított minket:

„Földetek, mint szellemiség-élőlény, ugyancsak a fejődés útjára lépett. Mint tudjátok a felkészülés időszaka 2011-ig tart. 2011. az Isten felé elindulás, az újjászületés kezdete és lehetősége minden arra érdemes ember és a Földanya számára.”

Másutt pedig:
„Ne feledjétek! 2011 március 26-án elindulás Isten felé, és ez az újjászületés lehetőségének kezdet is, azért sokan legyetek.”

A 24000 éves ciklus bezárása pedig 2101. dec. 31-én 24 órakor történik meg, és
2102. január 1-én 0 órakor DIMENZIÓ VÁLTÁS…
Erről sok szó esett már a blogon.

A tömörítés érdekében most nem fektettem nagyobb hangsúlyt az anyagba sűrűsödött lelkek visszatérésének témájára, de természetesen ez a szeretet energia kiárasztásának egyik legfontosabb célja.
Erről azonban sok szó esett már a blogon, és újabb cikk írására készülök.


Kedves Olvasó!

Eddig tartott az előzetes ismeretek összegyűjtése ahhoz, hogy a most esedékes mondanivaló egyáltalán érthető legyen:

Mit jelent manapság a fenti történések sorozata az Emberiség életében!!??

Aki megfigyeli az említett időtartamokat láthatja, hogy a 24000 éves cikluson belül – nagyvonalúan számolva – 23910 évig tart a közép-pontól való lassú kiáradás – vagyis a kilégzés….
És mindössze 90 év a visszatérés, a belégzés villámgyors üteme.

Ha ezt az aránypárt a 24000 és a kb. 100 év adataival hasonlítjuk egymáshoz akkor azt láthatjuk, hogy 240/1 időegység a számtani alapja.

Vagyis a közép-pontól való kiáradás hosszú és lassú folyamatában adott lehetőségek rengetege állt a bukás állapotában lévő Ember rendelkezésére ahhoz, hogy önmagát javítsa, képezze, és felkészítse a felemelkedésre.

Most azonban már 240-szer gyorsabban száguldunk visszafelé a Teremtő köré – már akik a lehetőségeket jól kihasználták, vagy most ezen dolgoznak saját magukon.

Ez a száguldó idő a mai életünkben mindenre rányomja a bélyegét.

Krizantén így magyarázta:
Ez olyan mint a csúzlizás….
Kihúzod a csúzli gumiját, hosszan, gondosan célzol….és ha elengedted….
egy pillanat alatt visszatérsz….

Mindenki érzi ezt a száguldást….saját életében épp úgy, mint a társadalom történéseiben…

Szinte semmire sincs idő….máris az új feladat felé kell fordulni….
Sokszor még el sem végeztem az új feladatot, amikor már látom, hogy még újabb jön felém….
És nincs megállás, nincs kiszállás, olyan, mint a mókuskerék…..

Hát ilyen a világunk….ha kicsiben,- ha nagyban nézzük, egyaránt!!!

És hol van a kijárat???
Hogyan lehet ebből a hajszából kilépni???

Hol van egy biztos pont, egy olyan folyamat, amihez nyugodtan lehet alkalmazkodni, betanulni, megismerni, begyakorolni, normális ütemben dolgozni????
Ahogyan ma, ugyanúgy holnap,- és holnapután,-…… vagyis kiszámíthatóan hosszan, tartósan, azonos feltételekkel, stb….

Ugye milyen ismerős kérdések???

Ezt kérik számon az emberek a főnöktől, amikor újabb és újabb feladatokkal áll elő!!!

Ezt kérik számon a vállalkozók a kormányoktól, amikor a folyton változó adórendeleteket, pályázati feltételeket, stb. kifogásolják…

Milyen kormány az, amelyik ennyit sem ért meg, hogy az egész társadalomnak, nyugodt, és békés feltételekre van szüksége ahhoz, hogy „jól” felkészülhessen és békésen végezhesse a munkáját, életét…
Ehhez évekre előre kellene tudni a szabályokat, hogy alkalmazkodni lehessen hozzájuk!!!

Hát igen….
Ilyen feltételek volnának jó akkor, ha már kialakult volna a felemelkedett társadalom rendje, szerkezete:
-                     Ha működne a tolerancia, az egymásra figyelés,- az egymás segítése,- stb….
-                     Ha az emberek között áradna a Szeretet, és az Elfogadás, és ez alap-szabály lenne…
-                     Ha mindenütt természetes lenne az Igazságosság….
-                     Legalább ez a három….és
-                     A Szelídség uralná a társadalmi párbeszédeket, az egymással való vélemény-cserét, az érdekek összeegyeztetését, stb.

Nos: ilyen már az életünk???
Mi ilyenek vagyunk???....mint a letisztult, lefejtett bor….

Mindenki látja és tudja, hogy nem.
Sőt, a hírekben éppen azt lehet látni, hogy ennek az ellenkezője történik kicsiben, és nagyban.

Itt van a szomszédban az Ukrán válság.
Erről már tettem említést.

Röviden: a Kijevi parlament első intézkedéseivel megvonta a keleti országrészekben élő oroszoktól a nyelvhasználatot, stb…
Nem az összefogás, hanem az uralkodás,- és a visszavágás szellemében léptek fel….
Szelet vetettek, és most vihart aratnak….ami egyébként előre látható,- várható volt…
Csak saját hatalmi vágyaik miatt nem látták a másik fél részére okozott fájdalmat…
Most a sajátjukat azonban annál inkább érzik…
/Természetesen ez az értelmezés a Szellemi Valóság szabályai alapján nyilvánvaló, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy a háborúval, és a pusztítással egyet értenék….sőt…/

Ha csak ez az egyetlen rendezetlen konfliktus volna ma a Földön….akkor is sok volna ami ott történik….

De nem ez az egy van…
Akár belföldön, akár külföldön nézünk szét, csak az ütközések, az egymásnak feszülés, a harag, a gyűlölet által diktált lépések sokaságát lehet látni.

Nem érdemes folytatni a felsorolást, mert mindenki tud hozzá tenni sok-sok konfliktust az élet bármely területéről.

Egy dolog közös ezekben az ügyekben is.

Szinte követhetetlen az egymást kergető lépések áradata, pedig most már percek alatt megjelennek az események, és a nyilatkozatok a TV., a rádió, az internet segítségével.
Úgy látszik, hogy nincs idő még a válasz megfontolására sem, máris egy újabb esemény
követeli az azonnali reakciót.

Ugye milyen hevesen forr a must, milyen átláthatatlan a káosz???

Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy:
Már azt sem lehet tudni, hogy ki a mellettünk álló szövetséges, és ki az ellenség.
Vagy netalán: a szövetséges egyes dolgokban elvárja tőlünk a hűséges együttműködést, de megengedi magának, hogy a neki nem-tetsző témában hátba támadjon, ellenem felbujtson, stb.

Ha őszinték akarunk lenni, akkor meg lehet állapítani, hogy nagyon sok égető kérdésre nincs megfelelő válasz a földi síkon.

Például nincs olyan közmunka, aminek a hasznosságát, értelmességét ne lehetne kiforgatni.
Nincs olyan stadion építés, amire ne lehetne azt mondani, hogy sokkal jobb helye lett volna a pénznek, ha azt a szegények megsegítésére fordítják, stb….
/aki olvasta, tudja, hogy: már a románok is 400 stadion építését tervbe vették, pedig nem a FIDESZ vezeti őket, de a Keensy közgazdasági alaptörvény működését felismerték/

Egyszóval nincs társadalmi szinten közösen elfogadható válasz egy sor olyan égető kérdésre, amelyben egyébként nélkülözhetetlen az egyetértés ahhoz, hogy az emberek sokasága békében, és biztonságban élhessen.

Mert egyszerűen a KÁOSZ összezúzta azt a társadalmi rendet, amit eddig tudtunk, ismertünk.
Ezzel együtt az egyének régi életét is összetörte.
A régi már nem működik megfelelően.
Az új pedig még nincs kéznél.

És ez egy természetes folyamat!!!

Egyáltalán nem meglepő ez a válasz annak, aki ismeri a Teremtő szándékát, működésének irányát.

Mindaddig ilyen, kilátástalan, és megoldást jelentő válasz nélküli lesz az összes probléma kapcsán feltett kérdés, amíg a megoldást a Földi – anyagi síkhoz kötött régi minták alapján keressük.

Láthattuk ennek az okát.
A régi minták kora lejárt. A KÁOSZ azt összetörte.
Magából a KÁOSZ-bol azonban nem kaphatunk választ a régi  helyreállítására.
Sajnos ezt nem értik az Emberek, vagy csak nagyon kevesen.

Mert a régit nem lehet többé helyreállítani.
Most a romok között kell megtalálni azt a kis szikrát – gyémánt darabot – amiből a fény kiárad.

A Teremtőhöz való visszatérés útját.

Csak ez, a Szellemi Valóság válaszai adják meg a megnyugtató megoldást. 
Nincsen más kiút!!!

Csak a Szellemi Valóságban van jelen a béke és a szeretet.
Csak a Teremtő állandó, és törvényei soha sem változnak.

Aki ezt szemléli, és ehhez fordul, az megtalálja a választ….

És ha ezt hívod be a hétköznapokban az életedbe, ettől a káosz lecsillapodik, és kitárul a fényes út Isten felé….

És még egy tétel:

A Szellemi Valóságban nincs IDŐ…ilyen formában mint a fizikaiban…
Nincs múlt, jelen, jövő, csak a most állapot,…. Ezért ott  nem kell rohanni…
Aki a Teremtőhöz kapcsolódik ezért tud megnyugodni, mert a
Vele együtt gondolkodásban, a Benne való feloldódásban….
BÉKE van, ÁLLANDÓSÁG és SZERETET….

Hihetetlennek hangzik, de most:
A mindennapi életünkben jelennek meg
-           közvetlen vezérlő elvként,-
-           egyedüli használható módszerként,-
-           sikerre vezető projektként a
-           kezdetek óta elénk tett Isteni tanítások:

A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság,….
És mindez Szelíd módon…
Ahogyan azt  Jézus tanította amikor a Földön járt….

Ma már nem lehet a másik ember legyőzésével, megnyomorításával hosszú távon sikereket elérni.

Nem érdemes tovább ragozni.

MOST FORR A MUST….
És szétválasztódik a bor a seprőtől….

Na ide jön be az Iszlám Állam nevű terror szervezet is….

Aki látta Mohamed életéről, a muszlin társadalom születéséről, a Korán tanításairól szóló
„Az üzenet” c. filmet, az láthatta, hogy a Teremtő Mohameden keresztül is azokat a tanításokat adta át az Emberiségnek, amelyeket Jézus tanított korábban.

Ebből, a szelídséget,- és türelmet,- összefogást tanító vallásból jutottak el ide ezek az emberek, hogy iskolás lányokat mészárolnak le, mert tanulni mernek,
Hogy megállítják az országúton a buszt, és mindenkit helyben agyonlőnek aki nem muszlin..
stb….

Lehet, hogy amit most írok, azért sokan megköveznének…de akkor is le kell írnom:

A Teremtő gondoskodó,- óvó kegyelme szállt a nyugati világra, hogy

Az Iszlám Állam keleten akarja megvalósítani az igaz hívők minta kalifátusát,…
És nem Spanyolországban, mint a mórok annak idején, vagy mondjuk
München mellett az új nagy mecset köré települve….

Épp ebből a gondolatból kiindulva megfontolható megoldás lenne, ha a nyugati államok pályázati kiírással támogatnák – ingyen vonatjeggyel – mindazokat, akik maguk szándékából szeretnének az Iszlám Államhoz csatlakozni, és ott, úgy élni kedvükre, ahogyan látjuk.

Mi pedig megszabadulhatnánk a teljesen elfajzott gyilkosoktól, és azok nem itt mészárolnák az iskolásokat, és az ártatlan járókelőket….
Csak egy feltételt szabnák meg: senki sem jöhet vissza,….. csak ha szállítják….

Én személy szerint nem kívánom a halálukat, de ha nincs más megoldás,…. akkor a saját maguk által választott élet következményeit saját maguknak kell viselniük.
A Teremtő nem büntet, de megengedi, hogy ez történjen,…. mert így Igazságos….

Látszólag hiába akarunk mi a mai életünkben tökéletesen szelídek és szeretettel teljesek lenni, mert a környezetünk még nem fogadja el, és tükrözi vissza ezt a vágyunkat.

Természetesen ez csak egy rövid távú gondolkodás:
Egy azonnali eredményhez kötött várakozás.

Hiszen minden egyes ember számít.
Tehát: ha én megváltoztattam magamat, akkor az egész Emberiség 1/7 milliárdod része változott meg.
És az Emberiség egyes emberekből áll.
Így minden egyes ember változása közelebb hozza az egész tisztulását.

Most forr a must, és hála a Teremtőnek már elindult a szétválasztódás.

Az új bor tisztasága azonban még messze van.

Tudjuk tapasztalatból, hogy először a szétválasztódásnak kell bekövetkezni, aztán jöhet a fejtés, az elkülönítés végleges formája….

Örüljünk annak, hogy ha a saját családunkban, csoportunkban, baráti körünkben megvalósíthatjuk a legfontosabb alapszabályok hétköznapi életünkben való megélését.
Ez már óriási tett, és a Szellemi Valóság minden segítő erőfeszítése is benne van ebben az eredményben.

És legfontosabb, hogy:
Annak örüljünk, ha mi magunk megváltoztunk annyira, hogy a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elvei szerint tudjuk egyre jobban,- és egyre több élethelyzetünket megélni.

Még ilyen környezetben is van ellenség:

Mindenkiben a saját rossz gondolatainak a gyűjteménye, amit még nem sikerült átváltoztatnia jó gondolatokká és tettekké.
Ezt egyáltalán nem szabad lebecsülni.

Ne gondolja senki se, hogy csak a betörés, vagy a gyilkolás a rossz cselekedet.

A túlzott kritizálás, a pletykálás, az ítélkezés mások tettei felett, a harag, a mások tetteiben való vájkálás, és mások okolása a saját kudarcainkért, stb…és még:
Számtalan más,- bennünk élő téves gondolati és cselekvési  minta akadályozza azt, hogy elérjük az ideális szintet.

A Csoport munkája épp az ilyen átváltozások sikerét segíti elő annak, aki ide jár, és szeretné a változást elérni.
És hála Istennek egyre több ilyen csoport működik a világon.
Erről is írtam már a blogon.

Egyáltalán nem könnyű ez a munka: mert ez a saját tudatunk átváltoztatása… .

Röviden:
-                     Először azt kell elfogadni - és szeretettel átölelni -, hogy én ilyen vagyok, ezzel a       „ rossz” tulajdonsággal együtt,….. csak így lesz BÉKE bennem.
-                     Aztán lehet elgondolni azt, hogy: nem szeretnék a továbbiakban ilyen lenni, és helyette a jó oldalon lévő cselekvési-formát /a rossz párját/ választom.
-                     És ha kitartó vagyok, és gyakorlok,- és állhatatos,- magammal szemben is türelmes,- és szeretettel teljes….szóval…
-                     Egyszer sikerül a hibás gondolati minta helyett az újat behozni a hétköznapok cselekvéseibe….

Itt kell megemlíteni amit már sokszor kitárgyaltunk:

Senki sem hibátlan itt a Földi létben,……csak Jézus volt az…
De ez nem baj.

Az a fontos, hogy egyre több embernek szándékában álljon a változás megélése, és ezeket a lépéseket:
Elvégezze saját magában, saját magán…és
Ne másokat akarjon megváltoztatni…

Végezetül most újonnan megkérdezem Krizantént, hogy:

Mekkora a 7 milliárd ember közül azok százaléka, akik
nem tudnak, vagy nem akarnak változni, és a seprőt választják a bor helyett:

A válasz szinte hihetetlen: csak 1,5 %-a az emberiségnek.
Vagyis nem több mint közel 10 millió ember.

Ez alig hihető, hogy egy:
Ilyen maréknyi ember tömeg,- egy ilyen vékony réteg még mindig képes fenntartani a mai,- ismert,- kegyetlen,- embert irtó,- háborús-rabló,- haszonelvű életformát,…..
Az óriási többség kizsákmányolásával, és elnyomásával, helyenként rabszolga sorsban való tartásával, egész népek kiirtásával, stb. együtt.

Ugyanakkor ez egyben egy csodálatos hír!!!

Mi, akik többször értesültünk ennek a folyamatnak a részleteiről, látjuk, hogy elképesztő gyorsasággal fogy a gonosz szellemiség hatalma a Földön.
Három - négy évvel ezelőtt még 300 millió fölött volt ez az arány.

Sajnos az is igaz, hogy lassan nő az öntudatos, elkötelezettek aránya is.
Viszont óriásira duzzadt a kicsit változók,- bizonytalanok tömege,..
De ez is jó, mert belőlük nőhet a jó oldal egyre nagyobbra.

Hát igen…. még nem vagyunk 2050 –ben, amikorra eltűnik az utolsó erőszakos ember is a Földről.

De ez egyben nagy szerencse is.

Mert most 2014-ben, még sokkal könnyebb átváltoztatni magunkat.
Ennek most van itt az ideje.
Most ez a feladat, és ezt támogatja minden égi segítő szellemiség teljes erővel.

Ha 2050-et írnánk most, akkor ezzel a sok hátrányos tulajdonsággal együtt kellene meghalni anélkül, hogy azokat itt a Földön kijavíthattuk volna.
És az újabb leszületéskor hozhatnánk magunkkal a megoldatlan feladatokat batyu-számra.

Ugyanis tudjuk Krizanténtól, hogy:
Csak itt a Földön lehet gyorsan,- és jól kijavítani ezeket a hibás gondolati és cselekvési mintákat, a fekete foltjainkat kifényesíteni.
Ha nem sikerül, akkor: akár a seprőbe húzhatnak le bennünket is.
/Erről is van anyag a blogon/

Mert éppen ez egy fontos része a Ciklusoknak….

Az, hogy itt a Földi,- fizikai életben változtathatja meg sikeresen saját tulajdonságait a korábban elbukott Lélek:
Aki Emberi testben saját maga az anyagba sűrűsödés valamilyen szintjén van.

Ezért ilyen hosszú a kilégzés….hogy legyen idő, a Lelkek fejlődéséhez….
És azért ilyen gyors a visszatérés, hogy a már jobban felemelkedett Lelkek, és a Szellemé egyesült duál-párok:
Kevesebb kísértést éljenek meg a földi világban a felemelkedésük után.

Itt a Földön ugyanis bárki,- bármikor elbukhat.
Nincs más védelem, csak a saját magába,- a Teremtőbe vetett bizalma,- hite,- és saját akarata..

Ezért legelsőként: magunkkal és másokkal is türelmesnek kell lenni.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A teremtés lassú, folyamatos üteméhez  kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek.

Ugye milyen paradoxon??!!

Egész eddig arról beszéltem, hogy milyen szédítő sebességgel rohan a világ...
Most meg arról, hogy lassú folyamatos ütemben kell a változásokat megélni???

Akkor melyik az igaz???

Mindkettő!
A Szellemi Valóság nem a vagy-vagy világa a legtöbb kérdésben, hanem békésen megfér egymással egyidejűleg az ellentétes erők sokasága is,….ha azok a megfelelő arányban,- harmóniában vannak….

Ha elgondolja valaki, hogy:

A 144 Univerzumban élő lények – mint az Ember is – egyben – nagyobb részűkben-  szellemi lények, de egyben fizikaiak is…
Vajon milyen hihetetlen mennyiségű jó,- és kevésbé jó gondolati és cselekvési minta forog egyszerre a Világmindenségben folyamatosan, és változik állandóan valamelyik irányba???

Itt is a  nézőpont a lényeg:

Ha a KÁOSZT szemlélem, akkor rohan a világ…összedől…és kilátás sincs a javulásra, mert nem láthatók a jelek a háborúktól, stb…a fa eltakarja az erdőt…

Ha a FEJLŐDÉST nézem benne,- és erre fókuszálok…
Akkor lassú folyamatos teremtést látok és élhetek meg...

Melyiket választom???
Én döntök, és a figyelmem oda irányításával arra fogok haladni, amerre a gondolati figyelmem-energiám irányul….

Persze vannak vagy-vagy kérdések is.
Például:

Nem lehet SZELÍDEN elgáncsolni,- elverni valakit azért, mert….. nem volt elég szelíd!!!

Ezért semmilyen háborús győzelem sem hozhat:
Békét, Szeretetet, Barátságot….
Erről már sokszor írtam a blogon.

Egy országrészt el lehet foglalni…
Egy népet terrorral évtizedekig elnyomásban lehet tartani…
A sokaság kizsákmányolásával földi gazdagságot lehet szerezni…stb.

De egyik sem hoz békét, szeretetet, összefogást,…
Pedig ezek nélkül nincs lelki felemelkedés…
Nincs Dimenzió Váltás….
Aki ezt választja: a seprőben marad, a borba soha sem emelkedik fel…

A fejlődés folyamata számtalan alapszabály megértését, és a hétköznapokban való használatát,- megélését teszi szükségessé.

Például:

Ami velem történik, az nekem jó.

Na EZ a Teremtőbe vetett feltétel nélküli bizalom alapja.
A HIT alapja is egyben.
Ha ezt értem és betartom, akkor már tudom hogy velem, az Emberrel - aki a Teremtő része - nem történhet rossz, mert azt nem engedi meg a Teremtő.

Nagyon nehezen értelmezhető ez az alapszabály.

Nagyon nehéz elfogadni azt: nekem mi a jó abban, ha például :
Kirúgnak a munkahelyemről…..

Itt is a nézőpont határozza meg, hogy ki mit lát meg benne.

Ha a mai földi gondolkozás síkjára jellemző nézőpontból szemlélem, akkor elkeserítő, hogy az ÁLLAM nem képes minden embernek munkát adni.
Akkor jobb volt a Kádár alatt, mert ott legalább kimondták, hogy mindenki dolgozni köteles, és a kmk. /közveszélyes munka kerülő/ a büntető törvénykönyvben szerepelt.

Mai világunkban - ez a munkahely megszűnés - olyan gyakori esemény, hogy alig van akit utol ne érne.

Miért???

Mert ez is része a KÁOSZ-nak.
A régi társadalmi,- és egyéni,- életforma összetört.
Már nem szolgálta az EMBER fejlődését.

Ideje volt, hogy új jöjjön.

Mi volt a régi alapja?
Egy olyan társadalmi rendszer, amelyben a hatalmi oldalról igyekezetek meghatározni minden embernek, hogy  mi legyen a feladata,- mit dolgozzon,- mit gondoljon,- merre menjen….
Oda vezényelték,….. szinte úgy, mint a katonaságban. /mai Észak-Kórea/
Mivel az egész rendszer téves vágányra siklott, így ez a része is összetört az egésszel együtt…

Mi léphet a helyébe???

Először is az, hogy nincs központi irányítás arra, hogy mit dolgozzak!!!

A szabad akarat olyan mértékben érvényesül, hogy:
Bármit tehetek magam,- magamért,-… és csak az segít nekem, amit én teszek magamért…..

Vagyis addig kell keresnem a saját feladatomat, szellemi és fizikai síkon is,….
Amíg meg nem találom.

Bizony nem könnyű!!!

Emlékszem egy fiatal párra, aki néhány évvel ezelőtt kétségbe esve mondta el a csoportban, hogy nem csak a hölgy munkája szűnt meg, de a férjétől is elköszöntek, néhány hónap eltéréssel. A két gyerek mellett ez nagyon nehezen megélhető helyzet.

Nagy lelki erő szükséges ahhoz, hogy ilyenkor megtaláljuk a saját fejlődésünket szolgáló piciny szikrát a káosz által összedöntött élet-épületünk romjai alatt.

A hölgy erősebben hitt a Teremtőben, és alkalmazta a segítő szellemi technikákat is amit évek óta a csopiban tanult. A férfi jobban kötődött az anyagi világ szabályaihoz, de a feleség segítségével, és szelíd vonzásával nem zárkózott el attól, hogy keresse a jót az adott helyzetben.

Saját fejlődésünket ilyenkor az biztosítja, hogy:

A felszabadult időben mindenki többet tud a saját,- addig elmaradt vágyival,- gondolataival,- egyben problémáival foglalkozni.

Amit az elmaradt szellemi fejlődésünkből ilyenkor pótolunk, az feljebb emeli a rezgésünket,- segíti a belátó képességünket…
Új ajtókat nyit ki a fejünkben az egész világra,….
Mást látunk meg, másként értelmezzük, stb.

De ez így sem könnyű munka.

Úgy kell csinálni szándékosan:
-          Mintha minden rendben volna, és
-          Örömmel, a saját választásom alapján szakítanák időt - a napi robot helyett - ilyen
„úri passziókra”
-          Mint a lelki fejlődés elősegítése,…
-          Beszélgetések, meditációk, tervezgetések, csoportba járás, stb….
-          Úgy kell csinálni, mintha nem fenyegetne a közeli jövőben a kifizetetlen számlák réme, stb.

Szóval nagyon nehéz!!!
Közben ezer variáció jut az ember eszébe, arról, hogy mivel lehetne megfelelő keresethez jutni,…… amit mindjárt el is vet….
Hiszen a felszínen való kutatás eleve reménytelen:
Mert nem egyedül járja az „utcát” lesve azt, hogy hol ejtettek el egy nagy köteg pénzt…

Bizony a mélybe kell leszállni.
Vagy a magasságba felemelkedni….

Végül a mélybe való lemerülés adott Nekik lehetőséget az új munka kiépítésére.

A mai világban még – Istennek hála – nem kényszerül rá a magyar társadalom kertes családi házakkal rendelkező lakosságának sokasága arra, hogy:

Naponta csak azt egye: amit maga termel meg a saját kertjében, mert nincs más ennivaló….
A háború után ez természetes volt.
Manapság a kert az idősebb tulajdonosoknak csak teher, és nem kapnak segítséget a saját gyermekeiktől, unokáiktól, mert azok nap-mint nap a saját ügyeikben rohannak, dolgoznak.

Így aki ezt a kert-gondozást, ásást, fa metszést,- kivágást, fűnyírást felvállalja, az – kellő szervezéssel – megélhet belőle. És ez így van a városokban, de még a falvakban is sok helyen, az ország minden részében.
Ezt a lehetőséget ismerte fel, és vonzotta be a saját életébe a férj,….és azóta is szívesen végzi…
Természetesen ez a sikeres megoldás megerősítette a Teremtőbe vetett bizalmát is.

Ebbe a folyamatba az is bele tartozik ha valaki nem talál magának itthon munkát, és külföldön keres. Legyen. Ha megtalálja az a jó,….. ha nem,….akkor pedig az….

Mindenhogyan tapasztalatokat szerez:
Amelyek erősítik a szellemi fejlődését a felemelkedéshez, vagy…
Elősegítik, hogy az alacsonyabb rezgéshez, a seprőhöz közeledjen, ha belerögzül a mások hibáztatásába.
Mert ebben is a saját gondolati irányultságunk vezet bennünket.

Az eddigi példák is mutatják, hogy az életünk milyen kettősségek között mozog előre és hátra.

Mindent áthat ez a kettősség:
-                     vagy a Szellemi Valóság irányából kapott információkat tartom szem előtt…
-                     vagy a fizikai síkon tapasztalt káoszból kiszűrt információkat tartom irányadónak…

Természetesen a jó öreg Föld tapasztalatait is szem előtt kell tartani.
A fent leírtak egyáltalán nem jelentik azt, hogy a nyilvánvaló dolgokat figyelmen kívül kell hagyni. Ebben is a harmóniára kell törekedni.
Mert aki nem néz az orra elé, az hasra esik…tartja a közmondás…helyesen.


Lássunk még egy példát:

Ha megszólítottuk a munkahely teremtés témáját, akkor nézzük végig:

A korábbi politikai rendszer teljes foglalkoztatottságáról már beszéltünk.

Most Orbán Viktor is meghirdette, hogy minden dolgozni szándékozó magyar állampolgárnak legyen munkahelye itthon, vagyis kitűzte a teljes foglalkoztatottság célját a politika szintjén 2015 évi teljesedéssel. 

Ha megértjük a kettő közötti különbséget, akkor láthatjuk, hogy nem az Állam akarja minden ember munkahelyét megteremteni, hanem azt akarják elérni most, hogy annyi életképes vállalkozás legyen az országban, amennyi felszívhatja az összes munkavállalót.
A közmunkával csak besegít az Állam, amennyire lehet és tud.

Persze ennek elfogadásához meg kell előlegezni azt a bizalmat, amit a mostani Kormány az eddig elért eredményeivel kiérdemelt magának.

Mindazok, akik a másik oldalról nézik az eseményeket, részükre akár, ez is csak egy politikai fogás arra, hogy a Kormány eltakarja az általuk kudarcként felsorolt:
Szegénységet, munkanélküliséget, elöregedést, gazdasági válságot, stb….

Úgy tesznek:
Mintha ezek a problémák most születek volna az országban, a mostani Kormány tevékenysége miatt, és nem sok évtizedes öröksége volna az egész magyar nép eddigi gondolkodásának, és külső tényezőknek is…

Természetesen joga van mindenkinek innen nézni a mai eseményeket is.

Én nem innen látom.

Én néztem a háborúban akna találatot kapott szomszédos házat, legalább 10-15 évig, amíg kijavították. 
Én voltam éhes, mert nem jutott zsíros kenyér se vacsorára…
Évekig álltam sorba kora hajnalokban a kenyér és a tej-jeggyel, hogy legyen otthon…
Már gyerek korban napszámba jártam, hogy meglegyen az iskolába a felszerelés…
Minden nap dolgoztunk a kertben, hogy legyen mit enni…és lett…
A szüleim csak ritkán jöttek éjfél előtt fel a műhelyből, ahol édesapám asztalosként „fusizott”
És senkitől sem várhattunk segélyt, adományt,….
Eszükbe se jutott tüntetni, és székházat felgyújtani,….
Csak magunk…magunkért tettük: amit kellett, és amit tudtunk….

Most újból ez van napirenden, szerencsénkre nem ilyen mértékben….

Hála a Teremtőnek nem olyan háborús, szörnyű pusztítás után mint a Világháború következtében volt…
Csak a válság hatása mutatkozik mindenütt manapság…

De ez a válság sem olyan mint a korábbi nagy világválságok voltak!!!

Aki egy kicsit tanult történelmet, és látja a felszín mögött húzódó igazi erővonalak, az tudja:

Mindkét Világháborút a Bankok kapzsisága váltotta ki szándékosan.

A háborúk tönkre teszik a népeket, országokat, gazdaságokat, a gyárakat, stb. a bankok pedig fillérekért behabzsolják.
Erről már bőven írtam a blogon, és Dr. Drábik János professzor Úr előadásaiból bárki meríthet a You-Tube-on.

A mostani válság is ezt célozta: „megfejjük a birkákat” írta az egyik irányító bank a többinek.

De hála a Teremtő segítségének:
Közben az egész Emberiség már följebb lépett….

Már az is látható, hogy még ilyen soha sem történt:

Angliában és az USA-ban az - Origón megjelent cikk szerint - több mint 300 milliárd dollár büntetést szabtak ki a legnagyobb bankokkal szemben, mert megállapították, és kimondták:
/leegyszerűsítve/

A bankok kapzsisága, és szándékos csalárd működése vezetett a mostani válsághoz, amelyben az egész Emberiség jólétét és biztonságát veszélyeztették.

A Kormányok és a Politika nem engedi tovább ezt a banki magtartást, és megvédik az Emberiséget ettől a féktelen kapzsiságtól….

Hát??? Ezt hova kell feljegyezni???

Bárki láthatja, hogy már az egész Emberiség – még a hatalmon lévő politikusok nagy része is – megváltozott.
Már nem hagyja magát birka módra vágóhídra hajtani…
Legalább is ezen a szinten…

Persze azt nem mondták ki, hogy először a kis Magyarországon, az Orbán Viktor adóztatta meg a bankokat ugyanebből az okokból…

De térjünk vissza az eredeti képletünkhöz.

A must forrása nem egy perc alatt zajlik le. Hetekig forr a must a fizikai életben, és olyankor nagyon veszélyes gázok keletkeznek. A pincészetekben ezt jól tudják, mégis minden szüret után több halálos áldozata van a mustgáznak.

Az Emberiség erjedése,- forrása se rövid idejű lesz.
Évtizedekig tart majd.
És számtalan áldozata lesz.

Mindenki maga dönti el, hogy melyik nézőpontból, és milyen irányultsággal viszonyul ehhez a hatalmas,- mindent,- és mindenkit átformáló folyamathoz.

Egy biztos:
Ha a must forrása beindult, nem alakul vissza édes musttá,… és szőlővé még úgyse...

Vagyis a réginek semmi esélye arra, hogy visszafogja a változást, és a fejlődést.

Csak arról lehet szó, hogy milyen könnyen,- vagy milyen áldozatok árán megy végbe a változás.

Ezt pedig mindig az egyes emberek döntik el, mert mi vagyunk az Emberiség részei.
Mindenki saját maga intézi magának, hogy felemelkedik,…. vagy elbukik.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A Teremtő hátra dől, és elnéző mosollyal szemléli tévelygéseinket….
Ha nem az általa ajánlott utat követjük…

Számtalan példával lehetne még megmutatni a kettőséget, a gyors változásokat, azt, hogy csak a Szellemi Valósággal való együttműködés hozhat bárkinek igazi kivezetést a bajból, stb…de ebbe a cikkbe már nem fér több bele.

Már többször írtam róla, de itt kell megemlíteni, hogy a 24000 éves Ciklusok természetes rendje szerint:

Aki a seprőbe marad, az is bekerül egy új Ciklusba, és kezdheti az egész fejlődést…. ELŐRŐL….

De senki se keseredjen el a nehézségek láttán:
Mert nem egy magyar ember jött haza Szibériából….gyalog…mert a sorsa úgy hozta.

Én ahhoz kívánok jó egészséget minden Olvasónak, hogy:

-                     Válasszon a szíve szerint, és
-                     Tapasztaljon a lehető legtöbbet, és ….
-                     És találkozzunk a következő életünkben, amikor a Dimenzióváltás közvetlen előkészületeit tesszük meg 2050 után…2101.-ig….

-                     Már:
-                     A fegyvermentes Földön
-                     Erőszak mentes emberek között
-                     A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság alaptörvények gyakorlati,- naponkénti megélésével együtt.

Pécs, 2014-11-19.

Szertettel: István

Ui:

Mégis kimaradt egy fontos tapasztalat:

A „rossz” dolgoknak is van „jó” hozadéka.

Ez történt az internet-adóval összefüggő tüntetés során.  
Annak most nincs jelentősége, hogy előre hogyan szervezték, és nem az adó lett a fő hangsúly, hanem a Kormány megbuktatását szerették volna elérni, stb.???

Csak a tényeket kell látni:

Nagy tömeg tiltakozott az adó ellen.
A szónokok mindent mondtak, csak azt nem, hogy úri ember az Orbán Viktor, és a kormánya…

Amikor a „radikális mag” aktivizálta magát, és törni zúzni kezdett
/nyilván ezért is ment oda/
Akkor a szervezők megkísérelték a palackba vissza gyömöszölni a szellemet…..
De az már nem ment vissza….
/ha valaki megfigyeli,…..mindig ugyanez játszódik le/

A tömeg azonban nem indult el a FIDESZ székházat romba dönteni….
Megfordultak és hazamentek….
Nekik tényleg az adóval volt bajuk….
És elvált az erőszakosak kis csoportjától a békés sokaság….

És ez a hatalmas változás a régi időkhöz képest….

És ez a reményteli változás lehetőséget ad arra, hogy:

A politikai irányítás a Nép konzultációjával alakítsa ki a legfontosabb döntéseket.

Ha ezt felismeri az irányítás, akkor lesz mögötte megfelelő bázis…
Ha nem ….a bázis is elolvadhat.

Ezért fontos, hogy véleményt nyilvánítson mindenki, akit levélben – vagy bárhogy – megkérdeznek az Ország dolgairól….akkor részt vehet a döntések kialakításában…ha hiszi, ha  nem….


2014. július 14., hétfő

Őrangyalról, betegségről, fejlődésről...Válasz Árpádnak!  10.

Őrangyalról, betegségről, fejlődésről….

Kedves Barátom!
Nagy örömmel olvastam soraidat.
Mennyivel más van bennük, mint fél évvel ezelőtt.....
Te magad talán nem is látod a hihetetlen változást, fejlődést.
1./ Kérdés:
Őrangyalod SÁRGA, vagyis a legmagasabb fokozatú a vigyázott személlyel való kapcsolata....csak így tovább.
Az őrangyal nem változik, csak annyiban, amennyiben mi változunk. Ő mindig képes a mi szintünkkel együtt dolgozni, bármilyen rezgéstartományban vagyunk. Ezért képes az alacsony és a magas rezgésű élet-kérdésekben is a megfelelő választ adni.
Na erre kell nekünk is törekedni....
- Amikor a saját élethelyzetünkben keressük a kivezető utat,
- amikor saját magunknak kell megbocsátani,
- amikor a mellettünk élők kérdéseiben-gondjaiban az Ő rezgésükből kell először megnézni a helyzetet, és elképzelni a Nekik megfelelő kivezető utat....
- de nem ezt kell meglépni, ha az nekünk rossz, és hátráltat a Teremtőhöz vezető úton...
- hanem ki kell mondani, hogy nekünk mi lenne a jó, és mit szeretnénk meglépni, de
- ha ez a Társamnak elfogadhatatlan, úgy érzi, hogy "belehalna"....
- akkor ki kell mondani, hogy lemondok annak meglépéséről, de Te Mennyei Atyám irányítsad úgy a történéseket, hogy hozzád mehessek, mert a Te akaratod szerint legyen meg minden.
- hát ilyen az életünk....
- végre megtaláltuk, hogy mit kellene lépni, de ez a Társam miatt nem lehetséges,
- nos akkor a Teremtőre kell bízni azt a lépést, mert ha én teszem meg, úgy erőszakot követek el a másik ellen.
- Igen, sajnos ilyenkor hiába van igazam,
- ha az igazságomat a Szeretet nem járja át, és a Megbocsátás nem vezet a Szelídséggel kézen fogva a szeretet legalsó fokához legalább. Ez pedig a Sajnálat..
- Ha szívből sajnálom a Társamat, akkor kimondom ugyan azt amit szeretnék, de nem lépem meg, mert ezzel én erőszakolnám rá az akaratomat.
- Amit a Társam nem tud elfogadni, azzal várni kell....
- Ilyenkor időt adok a Teremtőnek, hogy más úton - amit én el se tudok képzelni - rendezze a kérdést.
- Ha tényleg szükségem van arra a lépésre, akkor a Teremtő úgy is rendezi a dolgot...
- Na ez a FELTÉTEL NÉLKÜLI BIZALOM...ami csak a TEREMTŐ ISTENNEK JÁR...

2./ Nagyon sok jót írtál le. Köszönöm az őszinte bizalmadat. Csak így tovább.
Már a válaszokat is megadtad magadnak.

Én most Erdélyben jártam, és ismét láttam a hegyek végtelen hullámzását.
Nem a tenger hullámzik egyedül a Földön, hanem a hegyek ugyanígy mutatják a mi élet-utunk lehetséges formáját.
Egyszer lent- egyszer fent....csak a mélység nagysága változik.
Ebbe a Teremtő nem szól bele.
Én magam határozom meg, hogy milyen mélyre megyek le....
Azt pedig a vágyaim szabják meg, hogy milyen magasra szeretnék felkapaszkodni...
Meg a lábam, hogy mennyire bírja a felfelé menetelt.
Aki meg-meg áll, és pihen, és közben élvezi a kilátást, az többet lát, mint az aki csak rohan végig, és a legtetején néz szét.
Közben nem vette észre a kis patakot, a birkákat, a virágokat, amik onnan fentről messze vannak, és nem látszanak jól. Nem tapasztalja meg a közelségükkel járó együtt rezgést- örömet.
Hát ilyen a hegymászás----meg az életünk....
3./ A szívednek hála Istennek, semmi baja sincs.
Ha a szeretet kiárasztást csinálod....ahogyan magad is írod, úgy....
egyre többször fogsz megfeledkezni a szíved bajáról -
helyesebben arról amit a félelem alapú gondolkodás- élet megélési forma- matrica alapján érzel....
Nagyon jól tetted, hogy a Teremtőre bíztad a szíved állapotát, hiszen ha mégis magához hívna, akkor a legjobb helyre kerülnél, és minden probléma egyszerre megoldódna....

Tudod nincs olyan törvénykönyv, és börtön, aki a halott felett is tud ítélkezni és ítéletet végrehajtani....ezt csak élőnek kell elszenvednie.
Sok regényben, filmben láttuk már ezt a gondolatot, hogy aki meghalt, arról azt mondták azok akik ítélkezni szerettek volna fölötte, hogy .....meglógott, elmenekült a büntetés elől....
És így igaz. aki a Teremtőhöz megy, az minden földi nyavalya elől elmenekült....
De Te már nagyon jól tudod, hogy akit most képeznek ki--- és ilyen intenzív kiképzésen vesz részt - azt nem hívják vissza, annak le kell dolgoznia a kiképzés költségeit....
Legalább 30 évig....
Hát akkor? hol van a betegség? és mi az, hogy betegség????
Csak a saját magam által beengedett kételkedések, félelmek, aggódások, haragok, irigységek,
stb, vagyis a negatív gondolati,- érzelmi,- és cselekvési minták képesek olyan
HAMIS KÉPEKET ELÉNK VETÍTENI, amelyek elveszik az önbizalmunkat, önbecsülésünket, szeretetünket, és az élet ÖRÖMEIT...ÖRÖMEIT....ÖRÖMEIT...stb.
Kedves Barátom!
Nagy örömmel beszélgetek, és levelezek Veled.
Jó úton jársz.
Engedd meg magadnak, hogy a nagy kérdések megválaszolása, és életed irányának átalakítása után a jövőben a kis ügyekben is a Szelídség és a Szeretet vezérelje a gondolataidat.
Hamarosan ehhez a szakaszhoz közeledsz. 
Amikor ide eljut az ember - visszanézve - úgy látja, hogy csupa kis dologgal volt körülvéve.
A nagy dolgokért feljárt a Mennyekbe....
Pécs 2014. július 12.
Szeretettel:
István

2014. június 8., vasárnap

A 12. bolygó....3. rész. A vízözön

A 12. bolygó…. 3 rész.  A VÍZÖZÖN


Az új Ember …a vízözön előtt…és után…

Az aranyat abban az időben is bányászni kellett.

Ezt a munkát is a Nefilimek végezték, egyik csoportjuk, azok, akik a közrendű istenek voltak.

A leírások szerint az űrhajókon 300, a Földön pedig 600 Anunnaki végezte a feladatot.
Ez volt a megkülönböztető nevük.

/Megjegyzés: Krizantén elmondja: amiket manapság olvasni lehet az Anunnakik dolgairól, és a földi szereplésükről???….szóval: elmentek a Nefilimekkel együtt, és ma nincs egy Anunnaki se a Földön…/

Az Atrahaszisz-eposz  szerint, amikor az Anunnakik bányásztak:

Midőn az istenek, mint az ember,
Munkát végeztek és robotoltak,
Az istenek munkája nehéz volt
És fáradságos
És elkeseredésük hatalmas….

Az eposz részletesen és képszerűen fogalmazza meg a lázadást, ami a 40 SÁR óta tartó robotolás miatt tört ki. Az égből azonnal le kellett szállnia Enlilnek és a többi istennek is oda kellett menni. Enlil a lázadók vezérét akarta kivégeztetni. Apja Anu azonban azt javasolta, hogy hallgassák meg a Anunnakikat.

Enki mondta ki a megoldást: teremtsenek egy ősembert, lulut.

Míg itt van a Bábaasszony
Teremtse meg az ősembert!
Az igát had húzza…
Az istenek szállítókosarát cipelje az ember!

Ebben minden érdekelt egyetértett, és megteremtették az embert…..aki azóta is cipekedik, bár nem mindig aranyat…..

Az Ember megteremtése….ahogyan a sumérok leírják…

A 12. fejezet az ember megteremtését dolgozza fel.

A könyv visszautal a sumér elbeszélés Bibliai megjelenítésére is. Azt is feszegeti, hogy a Bibliában a Teremtés könyve az „Elohim” vagyis „Istenek” szót használja az Egy-Isten teremtő munkájának leírásakor is.

És mondta Elohim:
Alkossunk embert, a mi képünkre
És hasonlatosságunkra.

És Ádám és Éva bukásakor:
„Íme az ember olyan lett, mint egy közülünk, tudván jót és rosszat”

Ezek a példák is azt bizonyítják, hogy a sumér eredetű teremtés történetből a Biblia a több istenséget egy Istenbe sűrítette a könyv szerint.

A könyv visszanyúl a továbbiakban Darwin evolúciós tanához, amiből azt az összegzést fejti ki, hogy az ember elődje az evolúció terméke, de a Homo sapiens, a modern ember egyik pillanatról a másikra jelent meg minden elfogadható magyarázat nélkül. A szerző a magyarázatot a Nefilimek embert teremtő lépésében találja meg.

Enki mondta ki a megoldás kulcsát:
A lény, kinek nevét kimondtad, létezik.
Kötözzétek rá az istenek képmását…..
Vagyis a Homo erectust alakították át az istenek képmására.

Ezek a részletek is fennmaradtak különböző sumér és későbbi akkád, asszír elbeszélésekben. Ezt a vad, szőrös, és kevés értelemmel rendelkező lényt kellett átalakítani.

A folyamat nem ment egyszerre. A többször idézett Béroszosz leírja az ember fejű és vadállat testel rendelkező lények sokaságát, amit a kísérletek eredményeztek. Ugyanígy az ember testű és bika,- vagy oroszlán fejű lényeket is, amit sok ókori templom falán megörökítettek. Ezek a lények azonban nem tudtak szaporodni.

Itt ismét utalni kell Krizantén tanítására:
Aki figyel arra, hogy az Ember nem a vízözön után,- és nem röviddel előtte lépett a Föld színpadára először, annak érthető a kettősség – sőt a Bibliai leírással már a hármasság is. Ugyanazt a tényt, vagy elvet három nézőpontból is feldolgozzák, és azokat keverik….

Az első Emberpár, Ádám és Éva a Teremtő munkája nyomán jött létre nagyon régen, több száz milliárd évvel ezelőtt.

Ehhez képest a Nefilimek  - a sumérok leírása alapján - még 1 millió évet sem töltöttek a Földön – a leírt, és vissza vezetett királyok uralkodási idejét összeadva.

Az általuk „teremtett” Ádám és Éva nem az első emberpár.
Ha az lett volna: hogyan tudta volna pl. becsábítani Enlil „főisten” saját csónakjába Szúd-ot, és vele közösülni…
A történések és az egyes mozgások rétegesen- egymás mellett is „mozogtak”.

A Béroszosz által leírt hibridek - emberek-állatok – pedig jellemzően nem a jó teremtés „selejtjei”….mert a Nefilimek által végzett jó teremtést is a Teremtő tette lehetővé, és ott nem keletkezett selejt.

Hanem épp a bukott nagyszellemek – akár a Nefilimek közül is kikerülhettek – a Teremtő által már nem támogatott teremtési folyamat során hozták létre a hibrideket. Ezek valóban nem kapták meg a Teremtőtől a szaporodás képességét…ilyen nem egyszer volt a Föld és az Ember sorsában a több száz milliárd év alatt….

Visszatérve a könyvben leírt folyamathoz:

Végül sikerült az „istenek bőrét” az emberre akasztani, és így létrejött az új lény Ádám.

Enki Adapa –nak nevezi.
Az akkád adamatu szó „sötét vörös talaj” jelentéssel bír.
De a héber ádámá is ebből származik és „vér”-t jelent.

Vagyis az Ádám kifejezés kettős gyökerű, együtt jelenti a földből vett lényt és a vérből alkotott lényt is. 

Krizantén:
Az első Embert is Ádámnak hívták, és a most létrehozottat is…mivel az Ádám szó annyira jól kifejezi a belső összetevők tartalmi elemeit….
Továbbá a Nefilimek teremtő munkája is az első teremtés „lépésit” ismételte meg,  nem kellett a teremtés „új módját” kitalálniok….

A Bibliában a héber nefes szó a „lélek” kifejezéssel azonosul általában a fordításokban, és az Ószövetség szövege több helyen is tiltja az ember vérének kiontását, illetve az állatok vérének fogyasztását, mivel „a vér maga a nefes”, vagyis a Biblia a vérrel azonosítja a lelket.

Az eposz leírása szerint egy isten vérét és húsát vették, és keverték el az agyagos vörös földel.
/nyilvánvalóan ezek is csak jelképek/

Enki hitvese, Ninki hordozta ki a teremtményt, és rákötözte az istenek képmását,:
és íme életre hívom az „embert”.
Ezt a folyamatot sok pecsét és henger őrizte meg.

Következetesen „embermintának” vagy „öntőmintának” nevezték a lényt.

Vagyis nem a gyermeket szülte meg, csak a megtermékenyített petesejtet hozta létre, és azt sokszorosították. 
Ez már kétnemű lett.

A sumér TI szóhoz tapadó értelem is kettős: bordát és életet is jelent.
Ez ismétlődik a későbbi Bibliában, és Éva valójában Ádám „élet-eszenciájából” jött létre.

A következő lépésben 14 bába istennőt választottak ki, akik mind kaptak a mintából, és kihordták az első sokszorosítást.

A szerző összefoglalása szerint valójában az istenek génjeit adták át az emberszabású lény testébe, és ettől lett olyan az ember, ami az istenek hasonmása. A mesterséges úton megtermékenyített földi lény petesejtjét aztán a Nefilimekbe visszaültették, és azok hordták ki. Az eposz leírása szerint 10 hónap múlva megszülték az új élőlényt, az Embert, hét fiút és hét lányt. 

Megkérdeztük Krizantént, hogy ez hogyan történt…..

Elmondta, hogy 5 fiú és 5 lány született, ahogyan azt a korábbiakban a tényleges  teremtés története alapján elmondta.

Vagyis 5 helyen jött létre a civilizáció.
Ebben az időben a Mezopotámiai,- a Nílusi,- az Indusi,- a Dél-Afrikai, térségben,- és a Földközi tenger keleti végében. A Nefilimek a negroid, és a sumér ember-típus történetét adták át a suméroknak, ezért csak azt ismerik.
Ettől még a teremtés úgy volt, ahogyan elmondta. 

Az emberek eleinte csak az aranybányában dolgoztak, ők voltak az „élő kosarak”, akik cipelték az arany-ércet a bányából….

A „kapa teremtése” című elbeszélésben írják le, hogy Enlil gondoskodása eredményeként a sumérban dolgozó Anunnakik is részesültek „ a fekete fejű népből”

Az Anunnakik mindannyian hozzá sietnek,
Kezüket szájukhoz emelik:
Enlilnek imával hódolnak.
Fekete fejű népet kérnek,
S Enlil fekete fejű népének átadják a kapát.

Ádám és Éva bukása…

A könyv 13. fejezete a Biblia teremtéstörténetéből Ádám és Éva bukásával foglalkozik. Kimutatja, hogy a sumér alapokból építkezik ez a történet is. A bibliai Egy-Isten a sumér istenek többes számát használja:

És mondta az Örökkévaló:
Íme az Ádám olyan lett, mint egyik közülünk,
Tudván a jót és a rosszat.
Most pedig, nehogy kinyújtsa kezét
És vegyen az Élet Fájáról is,
Hogy egyék és örökké éljen!
Kiűzte tehát az Örökkévaló az Ádámot
Éden kertjéből.

Ez így tisztán a mai gondolkodás szerinti emberi félelemhez hasonló.
Az igazság nyilván nem itt van, de hogyan van???

Ahogyan azt Krizantén eredetileg is elmondta:

Éppen fordítva, de az ember nézőpontja miatt már a lényeget megfordították.

Vagyis Isten az Embert örök életre teremtette szándéka szerint, de Ádám és Éva nem az Élet fájáról ettek gyümölcsöt, holott lehetett volna.
Hanem a Tudás fájáról ettek,….
Így a jó és a rossz megítélése miatt ketté választották a Szellemi Valóság egységét…és ezért
Kizuhantak a szellemi létből, és már anyagivá válva  nem lehettek örök életűek…..

Ugye milyen nehéz elhinni??? Pedig nagyon kézenfekvő, ha el tudunk vonatkoztatni attól, hogy mi most emberi testben nem szellemi lények vagyunk tisztán, ahogyan az első Ember volt a kezdetekkor a Paradicsomban.
Ha a szellemi lény a saját egységét ketté szeli, már anyagivá válik, és kizuhan a magasabb rezgéstartományból, lét-térből….

Visszatérve a könyv tartalmához:

A könyv bemutatja azokat a pecséthengereket, amelyek az első időkből valók, és az isteneknek szolgáló embert mezítelenül ábrázolják.
Így dolgoztak a mezőn, a bányában, és így szolgálták fel az enni, innivalót is a ház körül. Nem látták még, hogy ők mezítelenek. Egy háziasított állat volt csupán. Így élte nemi életét is.

A Gilgames eposz beszéli el Uruk városában történt esetet, amikor az ottaniak „civilizálni” akarják  Enkidut  - „a füves puszták szülöttét” – vagyis egy vadon felnőtt embert.

Egy örömlány szolgálatát veszik igénybe, azt felkérik, hogy mennyen az itatóhoz amikor Enkidu is ott iszik az állatokkal együtt, és „oldja meg az övét”. Enkidu aki eddig az állatokkal együtt élt, és járt most megismerte „a nő ölének gyönyörét”. Hat nap és hét éjjel elteltével „Enkidu a kéjjel betelik” és eszébe jutnak korábbi társai….

A csorda nyomába indul.
Lám messziről szimatot fognak,
Elmenekülnek a gazellák,
Tekintetétől fél az állat,
A föld jószága elkerüli.

A könyv levezetése szerint a Nefilimek által megalkotott Ember eleinte nem volt szaporodás képes, mivel hibrid volt, „öszvér” volt csupán.
Ezt a képességet később kapta meg. A szaporodás képessége nem járt együtt a keletkezéssel. Ezt a „tudást” a Bibliában a „kígyó” közjátékával szerezték meg.
De ki lehetett a kígyó?

A szerző véleménye szerint nem lehetett akárki, hiszen beszélt Évával, és tudott a tudás fájának hatásáról. Azt is tudta,  hogy az Ádám és Éva hogyan szerezheti meg a tudást. Csak egy beavatott istenség lehetett a kígyó is.

A sumér eredeti történet alapján ez nem más, mint Enlil és Enki ellentéte, amely több ezer év alatt, a zsidó Biblia idejére már az Isten és a Kígyó formulára változott át.

A testvérek közötti különbség itt is kimutatható.
Enlil csak a saját érdekeit nézte, és nem törődött az Ember sorsának milyenségével.
Enki pedig azon igyekezett, hogy az általa létrehozott Ember teljes életet élhessen. Ezért ajándékozta meg az Embert ezzel a tudással is.

A kutatók itt is a nyelvészet segítségére szorultak.

A héberben a kígyó -  náhás – szó az NHS gyökből származik, amelynek jelentése „felfed, rájön”. Vagyis azt is jelentheti, hogy „aki rájön valamire, aki felfed valamit”.
Ez a jelző és tulajdonság pedig éppen jellemző Enkire, a sumér  Tudás Istenére.

Innen látni lehet azt is, hogy az sok ezer éves idő porával fedett gyökerek ismerete nélkül az utókor milyen félrevezetett állapotában van sokszor.

Enki a tudást átadja Adapának…. a sumér eredetiben:

Okos vala. Bölcsesség kútfeje.
Értelmét /Enki/ megérlelé.
Elöröklött minden hatalmat,
Épp csak örökkévalóságot nem öröklött.

Az egész könyv olvasása és tanulmányozása során a korabeli ember kép-alkotó,- és megjelenítő képessége a legcsodálatosabb, és a legmegdöbbentőbb részemre.
Ezt, a fenti jelenetet is megörökítették egy Máriban kiásott pecséthengeren, talán 4 ezer évvel ezelőtt.

Egy víz-hullámok tetején ülő istenség mellett két fa-szerű istenség áll. Az egyiknek hímtagszerű levelei vannak, a másiknak hüvelyszerű levelei, és a Tudás Fájáról szakított gyümölcsöket termő ágakat mutatnak. A víz istene – mint már fentebb többször hivatkoztunk rá – Enki volt, a vele szembe álló – láthatóan mérgesen néző istenség – pedig Enlil lehet.

A kiűzetés pedig az Édenből – Enlil hatalmával – azért történt, hogy az Ember nehogy a halhatatlanságot is megszerezze.

Az Édenből való kiűzetés azonban nem volt teljesen átgondolt.
 A kiűzött ember nem tudta tovább szolgálni az isteneket.
Idővel az embert mégis csak vissza kellett engedni az Édenbe, hogy szolgálni tudjon.

Az egész könyv kapcsán figyelni kell arra, hogy az Emberiség mai tudás-gyökerei folyamatosan váltogatják a vízözön utáni teremtést, és az eredeti teremtést, és keverik azokat.

Ahogyan Krizantén tanítja:

Az első bukás során anyagba sűrűsödött szellemek visszatérésének megsegítésére teremtette Isten az Emberszellemeket, és rajtuk keresztül az Embert.
Vagyis alapvetően a szolgálatra.

És nem a Nefilímek teremtették az Embert a saját szolgálatukra, és arra, hogy cipelje a kosarat….ez csak az ő rövid távú szándékuk volt a vízözön előtt az arany bányászás miatt, a vízözön után az újra-telepítésben, a városok felépítése miatt….

Az sem helytálló, hogy az Ember nem volt szaporodás képes eleinte:
a Teremtő ezt a tudást is átadta a saját tulajdonságainak majdnem mindegyikével az Ember részére.
Csak a végtelen teremtő erőt, a végtelen hatalmat nem adta át.
Ezért áhítozik erre minden világhódító hadvezér….

A könyv a Biblia szövegének elemzésével vezeti le a kezdeti idők lépéseit, és az ember szaporodásának folyamatát.
Itt is segít a nyelvi gyökerek ismerete.

A bibliai Matusélach – Matuzsálem – nevének ősi héber jelentését sok tudós „a rakéták emberének” fordítja.
Nyilván nem véletlenül.

A szolgálat közben az ember eltanulta az istenek tudományát.
Mindent megtanult, amit lehetett.
Ahogyan arra korábban hivatkoztunk több ember is járt fönn rakétával az istenek hajlékában, vagyis az űrhajókon.
Ennek a tudásnak az átadása is felháborította Enlilt.

A legfontosabb azonban az volt, amikor az istenek az ember lányaival párosodtak, és azok szültek nekik utódokat.

És mondá az Örökkévaló:
Ne maradjon az én lelkem az emberben örökké,
Eltévelyedett, ezért legyen csak hús.

A könyv és a Szerző szerint az ember párosodása a Nefilimek által beültetett genetikai kód, vagyis a „lélek” romlásához vezetett.
Ezt akarta megakadályozni Enlil, és ezért akarta az embert visszavinni az ősember állapotba.

Ezzel szemben Krizantén azt mondja:

Egyre több Ember a Földön – egyre több szeretetet tud átadni az anyagba sűrűsödötteknek, és segíti a felemelkedésüket.

Nem az emberek szaporodása vezetett a romláshoz, hanem a Szeretet, Elfogadás, Igazságosság elveinek gyakorlása helyett azokkal ellentétes hatalmaskodás, kizsákmányolás, háborúskodás, stb…tulajdonságok gyakorlása…

Tudjuk, hogy a vízözön az Atlantiszi bukott kultúrát semmisítette meg:
amely alapvetően a rabszolgatartás, és a fekete mágia miatt bukott meg…

Itt a szerző ide-oda kapcsolja a témát, hol a Bibliához, hol a sumér teremtéstörténethez.
Atlantisz bukását meg sem említi…

Így a bibliai Noét úgy értelmezi a könyvben, hogy az a genetikailag még el nem romlott emberhez tartozott, és ezért akarta őt megmenteni az Örökkévaló.

Erről szó sincs,  mondja Krizantén: nem genetikailag, hanem lelkileg voltak romlottak.

Azt itt is meg kell erősíteni, hogy a sumér szövegekben az Örökkévaló megnevezés Enlil illette, az égben lakozó istenséget, és nem a mai fogalmak szerinti Mindenhatót.

A Bibliában ilyen okból történt a Vízözön – az Örökkévaló haragjából -  az ember és a Föld megtisztítása, letörlése céljából.

Csak Noét választotta ki, csak ő maradt meg, mivel őbenne az eredeti romlatlan genetika élt még, és az állatok és növények magjai lettek begyűjtve és megmenekítve.

Krizantén: nem csak Noé maradt életben, mások is…. a Föld távoli részeiben, a magas hegyek barlangjaiban…így könnyebb volt az újbóli benépesítés.
A Nefilimek csak a néger és a sumér népesség „teremtésében” vettek részt…
A sumérok csak ezt ismerték, és csak ezt tudták leírni….

A Vízözön, ahogyan a sumérok leírták…


A sumér Gilgames eposz elbeszélése szerint a Vízözön egy kicsit másként történt.

A hős Gilgames az élet vizét keresve egy távoli földre jutott, ahol a bölcs Utnapistim tanácsát kérte élet és halál kérdésében.

Ekkor mondta el Utnapistim a Vízözön igaz történetét.

A könyv 14. fejezete a Vízözönnel foglalkozik.

A könyv leírja, hogy Sir Leonard Woolley Ur városának ásatásakor - a királysírok feltárását követően - egy általános kutatóárkot kezdett ásatni, amelyben a feltárt a kultúr-réteg alatt 14 láb vastag folyami hordalékanyag volt lerakódva.
A hordalék alatt azonban újabb civilizációs réteg következett.
A kutatóknak megdöbbentek, és semmilyen ötletük sem volt arról, hogy ez a helyzet milyen okokból állhatott elő.
És ekkor Sír Leonard felesége odasétált, belenézett az árokba, és megjegyezte mellékesen: „De hiszen ez a Vízözön.”

A sumér történetben leírják:

A föld nagyobb lett, a  nép megsokasodott,
Mint bikák hevernek a mezőn,
Párzásuk zavarta az istent,
Enlil, úr, hallotta lármájuk
S így szólt a nagy istenekhez:
Az emberiség lármája terhessé vált számomra,
Párzásuk elűzi álmom.

Enlil betegségeket, dögvészt küldött az emberekre.
Enki közbenjárására azonban ennek hatását megszűnt.
Enlil aszályt küldött ezután a földre, amely hosszú időkön át fennmaradt.
Az emberiség éhezett, pusztult, általános lett a kannibalizmus.

Fiatal lányka lett az étkük,
A gyerek lett az étkük
Egyik ház felfalta a másikat.

Mivel a döntés az istenek tanácsában született, így Enki sem segíthetett, pedig a nyomorúság ekkor már a végső pusztulás képét mutatta.

Az Atrahaszisz eposz szerint ekkor Enki az alábbi tanácsot adta:

„Kiáltozzatok, zajongjatok országszerte. Küldjetek hírnököket a népnek.
Ne tiszteljétek isteneiteket, ne imádkozzatok istennőitekhez.”
A zavargások alatt pedig az Alanti Világból élelmet hozatott, halat adott az éhezőknek.

Enlil dühöngött, és az istenek tanácsában azzal vádolta Enkit, hogy eltörte a „tenger reteszét”. Enki az ellenkezőjét bizonygatta, és vádolta Enlilt a makacssága miatt.
Az istenek tanácsa azonban Enlil mellett állt, és Enkinek esküvel kellett megfogadni, hogy betartja az újabb terv titkosságát.

Az ember elpusztítása ugyanis a közelgő katasztrófa titokban tartásával is megtörténhetett.

Az pedig a Vízözön eljövetele volt.

Így nem kellett újabb furfangos csapást kitalálni az ember elpusztítására, elég volt az, ha titokban tartják a vész közeledését.

Enki azonban az esküt másként értelmezte. A titkot nem mondhatta el az embereknek, de elmondhatta egy nádfalnak.

Ó nádfal – kezdte a mondanivalóját….
Tanácsod adok neked, fogadd meg:
Víz árja zúdul a városokra, a szentélyekre,
S az emberiség magját elpusztítja.
Ez lezárt ítélet,
Az istenek gyűlésének szava,
Ez parancsolat Anu, Enlil és Ninhurszag szájából.

A nádfal mögött azonban Atrahaszisz állt /az akkád Noé/, akit Enki előre tájékoztatott, hogy hova álljon.
A nádfalnak elmondta, hogy az utasításai szerint kellett egy hajót készíteni. Ezt követően a két eposz elbeszéléséből lehet a tényleges történéseket kibogozni.

A Gilgames eposzban utalás történik arra, hogy a hajó elkészítése és a célnak megfelelő minősége nem véletlenül történt, mivel abban Utnapistimnek /a sumér Noénak/ segédkezett Enki egyik hajóskapitánya is Puzu-Amurrit „a titkok tudója, aki nyugatról jött”.
Ő vezette a merülő hajót – tengeralatt járót -  a biztos menedékhez, az Ararát csúcsához.

Maga a Biblia is a hajó kapcsán a teba szót használja, amelynek jelentése „merülő”, így több forrásból is visszaköszön Enki terve, amely egy fedett, tengeralatt járó építéséről szólt.

A Gilgames eposz elbeszéli, hogy az istenek a Vízözön napján az űrhajókkal hogyan menekültek a földről.
/Hiába tudtak annak időpontjáról, a titoktartás miatt az utolsó percekben hagyták el a földet, és így gyakorlatilag kapkodva menekültek./

Az űrhajókról látták a Föld,- a városok,- a templomok,- az emberek pusztulását, amit korább saját kezükkel hoztak létre. A megszokott kényelem, a kiszolgálás és a sör helyett a zsúfolt és kényelmetlen űrhajóban jöttek rá, hogy a döntés hibás volt. Szomjaztak és éheztek. Siratták a földet és az embereket.

A könyv a Vízözön előjeleit az utolsó jégkorszak okozta következmények közé sorolja. A szárasság, a vizek elapadása pedig a jegesedés következménye.

Az utolsó jégkorszak i.e. mintegy 73000 ével kezdődött, és 62000 évig tartott. A végét a 13000 évvel ezelőtti felmelegedés kezdete zárta le.

A sumér király-istenség listák és a Bibliában szereplő pátriárkák sora, illetve életük és uralkodásuk összecseng és beilleszkedik ebbe az időkeretbe. Maguk a bibliai pátriárkák nevükben is hordozzák a megpróbáltatások és végül a megnyugvás történetét.
Noé neve ezt jelenti: megnyugvás.

A fizikai okokat a mainei egyetem kutatója Dr. Hollin a jégsapkák megvastagodásában, és időnkénti elszabadulásában összegezi.

Ezt segítette elő a 12. bolygó közeledése, amely a felfokozott tömegvonzás miatt a tengerek ár-apály mozgását jelentősen befolyásolta.

Az elmélet szerint a megvastagodott jégsapka alján – a kőzet fölött a nagy nyomás miatt a jég olvadt-kásás állapotba került, és így könnyen elmozdulhatott.
A 12. bolygó tömegvonzása belerántotta a sarki jégsapkát a tengerbe, és cunami alakult ki.
Ez okozta a vízözönt. A földi és az égi események összhatása.

A Nefilimek előre látták, de nem akartak szólni a teremtményeiknek, mivel Enlil megharagudott az emberekre.

Kedves Olvasó!
Mintha innen eredne az a téves emberi gondolat, hogy a Teremtő Isten megharagudott az Emberre. De Enlil nem a Teremtő, csak a sumérok leírásában, és csak az ő életükben volt az.
Az Emberiség életét azonban a Mindenható irányítja – a szabad akarat meghagyásával együtt – és soha sem büntet, és nem haragszik…

A vízözön lefolyását ismerjük.

Amikor az Ararát hegyén a bárka kikötött, Atrahaszisz tüzet gyújtott, ökröt sütött örömében. A sült szaga felszállt az égbe, és ebből a Nefilimek megtudták, hogy az ember nem pusztult el.
Mindenki örvendezett, csak Enlil gerjedt haragra.

A többiek azonban leszerelték indulatát, és elmondták véleményüket: hiba volt az ember elpusztítását tervbe venni.
Az ember hiányában nincs aki dolgozzon, és újjá építse a városokat.
Inkább segíteni kell, hogy fejlődjön, és tanítani, hogy helyesen viselkedjen.

Amikor leszálltak a víz visszahúzódása után látták, hogy a vízözön mindent elpusztított. Mindent iszap és sár fedett. A síkságokat még nem lehetett használni. Így a hegyoldalban kezdték meg – most már az új terv szerint - a növénytermesztés tudományát átadni az embernek.

A Biblia  ezt helyesen örökíti meg. Noé és leszármazottai kezdték el a növényeket, és az állatokat termeszteni, illetve háziasítani, tenyészteni.

A történészek is erre az eredményre jutottak, hogy először az ókori Keleten jelent meg a növénytermesztés, mégpedig a hegyvidéken. Láthatjuk, hogy nem véletlenül. A könyv most is egybegyűjti a történelmi ismereteket.

A tudományos álláspont szerint a vad tönköly búza és a vad árpa nemesítése folytán jött lére a termeszthető gabona.

Arra azonban nincs magyarázat, hogy a legkorábbi gabona magvak – amelyeket pl. a kurdisztáni Sanidár barlangban találtak – ebben a legkorábbi időben is egységesek és specializáltak voltak.
Holott ilyen genetikai szelekciót a tapasztalat szerint csak több ezer generáció nemesítése és szelektálása útján lehet létrehozni.

Maga a tönkölybúza még nagyobb talány, mivel genetikai kódja szerint különböző búzafajták keveréke.

Ugyanígy csodálatos az egyes állatfajták megváltoztatása is, amit a háziasítás címszó alatt vitt végbe az ember.

A válasz az agyagtáblákon van leírva évezredek óta, csak meg kellett tanulni, hogy hogyan lehet elolvasni.

A sumérok tudták, hogy a gabona Anu ajándéka, amelyeket égi hajlékából küldött a Földre. A búza és az árpa, a kender a 12. bolygóról érkezett. A földművelésre és az állattartásra pedig Enlil és Enki tanították az embert.

A könyv összegyűjti évszámok szerint is, hogy a fejlődésben való egyes előrelépések  - a Nefilimek 3600 évenként történő újabb és újabb látogatása során történtek meg. Ekkor már a Nefilimek nem laktak a földön, csak ide látogattak, és a tudás átadása után elmentek. Előre eltervezték, hogy milyen újabb lépés következik.

A sumér agyagtáblák megőrizték az istenek gyűlésének „jegyzőkönyvét” és tanúsítják a folyamatot.

Így került sor arra is, hogy az égből alászállt a királyság intézménye.

Az egyik elbeszélés szerint mielőtt alászálltak volna Anu zsámolya mellett hevertek az égben a korona, vagy a gyöngyös süveg, a drágakövekkel kirakott jogar.

Mivel nem vettek részt folyamatosan a földi életben, így kellett egy király, aki a munkákat irányította.
Legfontosabb feladata a városok és a szentélyek újjáépítése volt.
A folyamatról és földi jeleiről már eddig is szó esett.
Azt megörökítették az összes korai nép nyelvén az agyagtáblák.

Az első királyság Kis városában jött létre. Innen indult a népesség kiáradása.
A Biblia szerint Noé három fiának leszármazottai adták a további generációt.

Sém népei népesítették be Mezopotámiát és az Ókori Keletet, itt található Sumér, a vízözön utáni emberi civilizáció bölcsője.
Hám leszármazottai Afrikát és Arábiát kapták.
Jáfet utódai az indóeurópaiak, akik Kis-Ázsiát, Iránt, Indiát és Európát vették birtokba.

A Nefilimek osztották be ezt a három régiót, és mindegyiket egy-egy istenség felügyelt.

A sumér civilizációt mintegy fél évezreddel követte a Nílusi, az Egyiptomi fáraók semmiből előkerült birodalmának létrejötte.

A legkorábbi egyiptomi emlékek a saját országukat „megemelt föld” néven hívják. A legenda szerint a hajdankorban egy nagyon ősi isten a víz alatt lévő földet hatalmas munkával kiemelte a víz és az iszap alól. Tudjuk, hogy ezt a civilizációt sem előzte meg a tudomány szerint semmilyen „fejlődés”.

Néhány évszázaddal később az Indus völgyét is benépesítették – amit ma már ásatásokkal is bizonyítanak – hogy ott egy indóeurópai civilizáció nyomait találták meg.
A kutatás pár évtizede indult, és még csak kevés eredménnyel járt.
De megtalálták a Marduk jelét, a keresztet, és tudják, hogy itt is a tisztelték a 12-es számot.

Ezt követően a könyv levezeti, hogy a három ősi civilizáció nyelve – de az újabb kutatások szerint a kínai nyelv is – mind a sumér gyökerekből ered.

Az emberek szaporodása, a városok újjáépítése, a zikkurratok –piramisok építése önbizalommal töltötték el az embert.

És elhatározták az emberek, hogy SÉM-et készítenek, vagyis rakéta kilövő állomást kezdtek el építeni.

A korábbi tapasztalat alapján ezt a „szemtelenséget” a Nefilimek már nem megtorolni,- hanem hasznosan akarták átalakítani.

Az agyagtáblák megőrizték Enlil javaslatát, ……. a nyelvüket kell megváltoztatni, összezavarni.
Így kap értelmet a Biblia Bábel tornya….. 

Az utolsó oldalon a könyv tömören levezeti a vallások különbözőségének gyökerét is.

A Nefilimek által körzetenként kijelölt istenségek egyre gyakrabban kérték számon híveiktől, hogy csak az általuk hirdetett törvényeket, igét tartsák be.
Az ember rohamos fejlődésével szemben a Nefilimek – a szerző elképzelése szerint viszont – hanyatlásnak indultak.
Féltékenyen figyelték a másik hatalmát, és „isteni parancsra” indították a földi királyok más népek,- városok elleni háborúikat. Ezt is megőrizték az agyagtáblák.
 
A sumér gyökereken alapuló Ószövetségben újra és újra felbukkan az intés:
Ne legyenek más isteneid, ne borulj le előttük és ne szolgáld őket…..vagyis mindenki csak a felette uralkodó istenség templomába járjon, és úgy imádkozzon, ahogyan azt előírták…..csak a „megfelelő” istenség szimbólumai és hasonmásai előtt…

A könyv szerint a Nefilimek egy negyedik tartományt is kialakítottak – a rakéták helyét - ez lett felszentelt,- tiltott, tiszta föld, ahova csak különleges engedéllyel lehetett belépni.

Ebből alakult ki az emberi vágy, amely az erényes földi élet eredményeként elnyert jutalom gyanánt fogalmazza meg az istenek lakhelyére, a mennyekbe való bejutás lehetőségét.
Gilgames vándorútja ezt örökítette meg a sumér legendában.

Láthatjuk, hogy a könyv szerzője itt már eltér a tényleges okok és a történések közötti összefüggések helyes megközelítésétől.

Ahogyan azt Krizantén tanította, a Nefilimek nem az EMBERT teremtették, hanem részvettek a teremtés munkájában. Az volt a dolguk, hogy segítsék az ember fejlődését.

A teremtés évmilliárdokig tartó hosszú folyamat, amiben a Nefilimek ebben a könyvben leírt munkája csak egy töredék.
Így abból nem lehet végleges következtetéseket levonni az egész folyamatra, illetve ne lehet a kettőt azonosnak tekinteni.

További probléma gyökerét adja az, hogy a sumérok – az emberek - már elfelejtették, hogy az információt honnan szerezték, nem tudták az eredetét sem.

A teremtésről szóló valós ismereteket Krizantén lediktálta, és az üzenetek tartalmazzák azt. A korábbi előadásokban, és a következő előadásokban  is ez volt,- illetve  lesz feldolgozva.

A könyvben szereplő összefüggések azonban sok kérdésben jól világítják meg a történéseket, illetve helyesen foglalják egybe a fizikai síkon látható – az agyagtáblákon megőrzött – és a szellemi,- eredeti ok-okozati összefüggéseket is.

Arra azonban nincs lehetőség egy ilyen előadásban, hogy minden egyes részletkérdésben összehasonlítást tegyünk. Csak a fő vonásokat lehetett nyomon követni, és az ezekkel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni.

Nem tartozik szorosan a sumérok teremtés történetéhez, de épp ezen keresztül nyílott meg a felismerés lehetősége, ezért itt célszerű és fontos ennek megjelenítése is.

Ez a kérdés a több isten hit kérdése.

Azt látni lehet, hogy a vízözön utáni népek -  az életükben közvetlenül részt vevő Nefilimekkel való kapcsolatra tekintettel-  a „több isten hit” útját járták természetesen.
 Ez nem az ember „elferdülése”,  nem a bukás eredménye volt ……., - legalább is a kezdetekben.
Ezért nem is lehet földi gondolkodással „számon kérni” az akkori embertől, hogy miért a látható és tapasztalható istenekhez imádkozott.

Ettől el kell választani azt a kérdést, hogy a „hibás magatartás”  -  vagyis a Teremtő Istentől való távol maradás – nem maradhatott következmények nélkül.

Amint láttuk ez a folyamat évezredeket vett igénybe.
A Vízözön után létrejött népek sokasága előzte meg a zsidókat.
Vagyis a Teremtő Isten adott elég időt és lehetőséget arra, hogy az Ember Őhozzá forduljon. De ez nem történ.

Csak a zsidók voltak hajlandók elindulni a Teremtő Isten felé, vagyis elfogadni az „egy isten -   hitet”.

Ehhez el kellett fordulniuk az akkori népek teljes – ezzel kapcsolatos – tudásától és gyakorlatától. És ezt követően is sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a két nézet közötti különbség a fizikai síkon is látványosan megütközzön.

Vagyis a Teremtő még a zsidók elindulása után is adott időt arra, hogy más népek - és azon belül is az egyes emberek -  felismerhessék a változtatás lehetőségét és szükségességét.

A zsidók Egyiptomból való kivonulása volt az a fizikai síkon látható eseménysorozat, ahol aztán a két „ irányzat”  megütközött, és a Teremtő megmutatta, hogy milyen következményekkel jár az egyik út, és milyennel a másik.

A hét csapás, a Vörös tenger ketté választása, stb. mind bemutatta, hogy csak a Teremtőhöz való kapcsolódás,- és tartozás biztosítja a fizikai síkon is a sikeres életet, a helyes utat.
Ezt követően is sok ezer év során alakult ki a Földön a Teremtőhöz való tartozás dominanciája, ami nélkül természetesen a most következő felemelkedésre sor sem kerülhetne. 

Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy engem személy szerint elbűvölt és mélységes tisztelettel töltött el a sumérok által leírt történetek folyamata, amit a szerző és a könyv csodálatosan összeszerkesztett és elénk tárt.

Az pedig, hogy a sumérok idején egy ilyen szellemi lényekből álló egész bolygó és „emberek sokasága” járt a földön azt mutatja, hogy a Teremtő Isten hatalma, és munkája olyan sokrétű, hogy mi még csak elképzelni se tudjuk földi gondolkodásunkkal.

Ezért is kell igyekezni minden „felébredt embernek” azzal, hogy minél jobban ráhangolódjon Isten rezgésszámára, és minél feljebb emelkedjen a tudás megszerzésének lehetőségét biztosító „létrán”, vagyis a saját tudatszálán.

Így lehetünk aktív részesei annak, ha a dimenzió váltáskor a Nefilimek ismét megjelennek a Földön.

Már most igyekezni kell, hogy ekkor„értelmesen” tudjunk beszélgeti velük, és ne „szőrös lulu”-ként lássanak viszont bennünket.
Ebben az esetben azt is láthatják, hogy nem volt hiábavaló a munkájuk, és az ember érdemessé vált az együttműködés új formájára is.

Köszönöm a hallgatóság és az olvasó türelmét és figyelmét.