2011. február 28., hétfő

Égi üzenet a fénnyel és az energiával való munkárólDolgozzatok a Fénnyel egyénileg és csoportosan.
Hozzatok létre különböző formákat: szíveket, virágokat, mértani alakzatokat. A vágyatok és a gondolatotok teremtő erejével.


Ti már bizonyos szintén, tudjátok irányítani az energiákat. Képzelő erőtök által, harmadik szemetek segítségével, a megérzéseitek útján kövessétek a Fényt. Megszámlálhatatlan formák léteznek a fényelhajlás vonalában. Tudósaitok a földön még csak kutatják ezt a törvényszerűséget, de igazán még nem értik mi a lényege.


Apró lépéseket tegyetek, mindennek meg van a miértje és a maga ideje. Kapcsolódjatok ki és töltődjetek fel, sport- szabadidős tevékenység meditáció útján. Vegyétek észre az aktív időszakot, a cselekvés pillanatát! A kettő legyen harmóniában. Figyeljétek meg önmagatokat, és tudatosan cselekedjétek a jót. Segítsetek embertársaitoknak és minden élő léleknek.


A meditációnak és imának gyógyító ereje van! Gondolom sokan éltek e lehetőséggel! Kérlek benneteket ha az oltár elkészül, felváltva legyen önként jelentkező aki elmond egy imát, lehet csoportosan is.


Jelöljétek meg az embereket 3 fénykarikával vízszintesen (korona-szív-gyökércsakránál). Erre azért van szükség, hogy segítsétek a közös munkát. Aki beteg és szomorú annak kevésbé fénylik az aurája, de a körök által láthatóvá válik. Amikor a hatósugár rátok irányul jobban célba talál. Felgyullad szívetekben a Krisztusláng és összekapcsolódik a központi energiával.


Legyetek a Forrás, hisz mind Egyek Vagyunk a szeretetben. Fogadjátok az új érzéseket nyitott szívvel. “Éltessétek a belsőlángot.”


Tegyétek folyamatossá ezt a munkát, éljétek meg a Szeretetet.


Az Atya áldása, a Szűzanya szeretete és Jézus gyógyító ereje veletek van és érezzétek segítő szándékukat, ami fizikai szinten is láthatóvá válik.


- Planetár-


2010. július 1.

2011. február 27., vasárnap

Égi üzenet a feladatvállalásrólLátom szemetekben a múlt fájdalmának könnyeit, engedjétek el. Gondoljatok az előttetek álló, megoldásra váró feladatokra. A felfokozott érzelmi állapotban is tudjátok alkalmazni a Krizantén tanításokat. Ti képesek vagytok rá. Szeretetet generálni, megnyugtatni, tanítani, gyógyítani a hozzátok érkező lelkeket. Már nagyon sok félelmet elengedtetek, szívetek vággyal telve.

Az én segítségemmel, az Atya kegyelmével, tegyétek meg az aktuális lépéseket. Gyakoroljátok a feladataitokat. Bátrak vagytok, erősek, szorgalmasak. Járjátok a Jézus által kijelölt utat (megbocsátás, szeretet, alázat). Találjátok meg azokat, akiket tudtok szeretni. Minden, amit tesztek Fényből, energiából áll (pld. figyeld meg a főzés során, ahogy kevered az ételt – a körök által teszed hozzá az erőt.). Amit megeszel, tükröződik az egészségedben. DNS-szálatok megújul, sejtjeitekben kialakultak az új minták. Az aktiválás attól függ, mennyire tudjátok magatokat, a szívetek általi gondolkodással vezetni, a Szellemeteket követni, a gyűlöletet kiiktatva minden körülmény között. Gömböt a gömbben meglátva, tisztelni és szeretve-szeretni. A szeretet nem kötelező akaratod a tiéd, ízleld meg mily csodálatos. Elkóborolt gyermekek vagytok, lassan megkezdődik a hazatérés, ez általánosan ismert. Ti az én, és elsősorban Isten munkatársai vagytok.

Faladat vállalással jöttetek különböző helyekről, hogy itt az anyagi világban Egységet alkossatok. A magocskát arannyá változtatva, Égi erők segítségével a legtisztább szellemi és fizikai tudásotok által vezérelve, a Fénybe emelkedjetek, felemelve a Földet az új színtérre.

Amit vállaltatok óriási nagy munka, de bízzatok önmagatokban és társaitokban. Előző életetekből felszínre kerülnek azok a bölcsességek, amiket alkalmazva, egyre jobban letisztul a kép (gyógymódok - gyógyfüvek – kövek stb.). A feladat sokrétű és felelősségteljes. A hálóterv alapján dolgozzatok. Alkossatok Egységet. Közös munkátok kapcsolódik a központi tervhez. A világban sok spirituális csoport tevékenykedik. Hívjátok és vezessétek, segítsétek a lelkeket, hogy minél előbb összegyűljön a „kritikus tömegszám”. Elindulhasson a fúzió, ami nem illúzió, hanem valóság. Mert Isten szeretete Fényt hoz a szívünkbe, és megnyugvást a lelkeknek.

Minden pillanatban tiszteljétek a Fényt, egyetek és igyatok belőle, árasszátok szét. Hisz a Nap is egyformán süt mindenkire.


Szeretettel: Planetár


2010. június 14.

Égi üzenet a telepátia tanulásárólA csoportban a magok összefogása által, gyakoroljátok a szakrális geometriát, az Élet Virágából. Vegyétek át a formákat, ezek a Teremtés alapjai.
Minden egyes ember érezze külön és együtt az energiákat. A szeretetenergia áramoltatást már nagyon jól végzitek. Ennek alapján fizikálisan gyakoroljátok meghatározott óraszámban a Szellem kiterjesztésének alaplépéseit közösen, csoportosan. Incinek képekben összefoglaltam.
Használjátok a sugárformákat a színekhez kapcsolódva. Először egymás között játékosan, minden energiát nekem a Planetár bázisra küldjetek (vegyétek komolyan). Érezni akarlak titeket a nap minden órájában, hogy a Szellemetek folyamatosan tud figyelni. Ezért kérlek, gyakoroljatok.
A tanításban, gyógyításban fontos a koncentráció. Legyen vágy a szívetekben, hogy segíthessek!
Csodálatos fénygömb vagytok, az én kis Planetárjaim. Az életben bármit is tesztek a Jézusi Szeretet vezessen titeket. A negatív gondolatok és tettek visszahatnak az adott személy kiinduló pontjára.


Tovább előre, fürödjetek a Fényben!


- Planetár -
2010. június 10.

Planetár - égi üzenet


A legelső üzenete Planetár nevű égi bölcsnek személyes jellegű, a pécsi csoportnak szól, ezért nem tesszük itt közzé, de a többit fogadjátok szeretettel!


Köszönjétek meg Krizantén segítségét! Őrizzétek szívetekben a szeretetét! Mindig szemetek előtt tartva és táplálkozva tanításaiból!

Az alapokat leraktátok, eljött az idő az aktív cselekvésre. A tisztulási folyamat által, már minden lélek, szellem, egységszellem tudja, hol a helye és mi a feladata. Ennek tükrében folytassátok az emberi- és spirituális munkátokat egybefonva, karöltve szorgalmasan.

Én Planetár Szellem következetesen és tudatosan vezetlek titeket az Isten tervei alapján. Más érzéseitek lesznek, jóval erőteljesebben érzitek az energiákat, ne álljátok útját! Tárjátok ki szíveteket a Mindenható akaratának. Hálával fogadjátok, hogy minden sejteteket betölti az Isten Fény. Megújult tiszta erővel, koncentráltabban tudtok dolgozni. A középpont a Forrás, ott megtaláltok engem. Egy fényspirálon viszlek titeket a Központi Merkabára. Egységköteg vagytok a ható sugárban.

Nagyon sok gyermek és felnőtt készül közétek. Fogadjátok őket szeretettel! Van, akinek érintés kell, van, aki éppen beteg és van, akit a kíváncsiság terel közétek, és tanulni szeretne. Ez mind rendben van. A legfőbb feladatotok a szeretet áramoltatása, a Tanítás és a Gyógyítás.

Tegyetek hangos kinyilatkoztatást a csoportban egymás előtt. Szervezzétek meg a feladatokat, ami a szívetek vágya. Törekedjetek a minél szélesebb skálára és folyamatosan tanuljatok valami újat. Felejtsétek el a korlátokat! Hiszen a saját gondolatotok szab gátat mindennek. A fiatalokat szeressétek és fogadjátok el az új dolgokat, (csillagokat) a régi minták is átalakulnak. Az idősebbektől kérjetek bölcs tanácsokat. Döntéseitek előtt gondolkodjatok, vagy közvetlenül engem kérdezzetek, segítek.

Megértem, hogy aggódtok a gazdaság és a családi problémáitok miatt, legyetek erősek, mint tudjátok a Gondolat Teremtőerő. Figyeljétek a jeleket. Bízzatok önmagatokban és az Égi vezetésben. Atyánk szeretete végtelen. Hisz már tisztán érzitek, tudjátok az Erő mindig veletek van.


- Planetár -


2010. június 9

2011. február 26., szombat

Tűzvirág gyakorlatA csoport a szokásos módon egy körben helyezkedjen el. A kör közepén 3 ember foglaljon helyet. Emeljétek fel szívetek Istenhez. Létrehoztátok a fénykört és a háromszöget benne, így a Szentháromság erejét szimbolizáljátok, ami egyben a Krizantén hologram is. Egységesítettétek az erőt. Ebből kiindulva jöhetnek a többi feladatok.


A háromszög csúcsával felfelé a tűzerő jelenléte is. A csakra gyakorlatokon kívül az auráról is beszéljetek, hogy kerek egész legyen az energia áramoltatás. Függőleges, vízszintes illetve a kettőt egybe kombinálva alkalmazzátok, sugaras formákat is tapasztaljatok meg.Próbáljátok megérezni a fényelhajlást. Továbbra is gyakoroljátok az eddig tanultakat, prána-hordó légzés.A lágy tűzfénnyel, szökőkutat elképzelve tisztítsátok ki testetek, lelketek.


Csatlakozás a központ energiákhoz, elsősorban a Krizantén tanítások alapján végezzétek.Mindenkor védve vagytok, vezetve és kísérve az égi segítők által. Meditációs élményt és információt a képességeteknek megfelelően, valamint az aktuális, spirituális szintetekhez mérten kaptok. Senki ne legyen elégedetlen, a megfelelő időben megjön a válasz mindenre.


Gyakoroljatok szorgalmasan, mert már élesben hozzájárul- tok és dolgoztok a Központi-Terv végrehajtásában.


A csoportos foglalkozások nagyon jók számotokra. Ekkor mindig Egységben vagytok. Sokkal jobban figyeltek önmagatokra és társatokra. Pontosabban oldjátok meg a feladatokat. Sokkal nagyobb erőt tudtok generálni, amit hatékonyabban tudnak az Égiek felhasználni, és nem unatkoztok, nincs sorban állás.Közösen tanultok és gyógyultok. Ekkor pont azt kapjátok, amire épp szükségetek van, univerzális foglalkozásvezető nélkül is végrehajtható. Természetesen jó, ha valaki előrébb áll a lecke tudásában és segédkezik az információ megértésében.


Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyedül nem kell helyt állni!


Igen, egyedül is tudni kell csatlakozni a központi energiához. Az adott pillanatban megtenni, amit kell. Elsősegélynyújtás szellemileg, fizikailag. Tanítás, gyógyítás, szeretettel meghallgatni és vigasztalni, tanácsot adni. Időseknek segíteni bevásárolni, meg amit az élet hoz és ad a pillanatnak. Tegyétek a dolgotok, ahogy eddig is lelkiismeretesen. Az egész csillagvilág nektek szurkol.


Atyátok végtelen szeretettel támogat titeket.


- Inci által -

TŰZVIRÁG bölcs üzenete 2010. év KarácsonyáraAhhoz, hogy a közeli,- és távolabbi új feladatokat jól tudjátok végrehajtani elengedhetetlen a Teremtőbe és önmagatokba vetett feltétel nélküli bizalom. Az bízik így – feltétel nélkül – aki a feladatot jól hajtja végre. Ehhez el kell vetni a régi gondolkodási,- és cselekvési mintákat. A régiről való lemondás mindig bizonytalansággal jár együtt.


Senki sem tudja kikerülni ezt a küszöböt. A bizonytalanság akadályozza a megfelelő végrehajtást. Hiába jön a szellemi világtól a segítő,- jó gondolat, ha azt az egó kételkedő,- romboló további gondolatai legyengítik, erőtlenné teszik.


Az erő két részből áll össze bennetek. Az első a saját akaratotok. Ennek kidolgozása,- fenntartása,- a jó döntés mellett való kitartás jelentős erőt igényel.


Kapcsolódjatok tudatosan minden nap a Földanyához, és ő feltölt,- éltet,- megerősít. A technikát ismeritek, alkalmazzátok a fénylő nyolcas kapcsolatot, az mindig eredményes. Ne gondoljátok azt, hogy a Teremtő, vagy a szellemi világ segítői helyettetek eldönthetik,- akarhatják az új gondolatok,- cselekedetek megvalósítását. Ez a ti feladatotok.


Már egy évtizede dolgozunk együtt. Tudjátok, megtanultátok a lépések sorozatát. Most már csak alkalmazni kell saját életetekben is. Az is tévedésen alapszik, hogy a saját gondjaitokra nem kaptok kellő választ,- segítséget. Ilyenkor másoktól várjátok a helyes megoldást. Holott csak a befelé figyelés mélysége,- hosszúsága,- gyakorisága – vagyis a rendszeres munka – hiányzik ahhoz, hogy minden kérdésre választ kapjatok. A leérkezett választ a szívetek meghallgatásával kell ellenőrizni,…..jó ez nekem….nem sértek másokat? És csak ezután kérjétek társaitok támogató,- vagy valamilyen észrevételt tartalmazó részvételét, gondolatatit.


A feladat végrehajtását segítő másik erő a Szellemi Világ folyamatos és feltétel nélküli támogató energiája. Ma már joggal mondhatjátok, hogy „velem van az erő” ha szívetekkel és gondolataitokkal kéritek és befogadjátok azt.


A Teremtővel, a Krisztusi nagy szellemmel, és minden égi segítővel együtt én, Tűzvirág is veletek vagyok minden pillanatban. Aki behív…. érezheti a lendületet adó „tűz erejét”, amit szívetek és elmétek köré helyezett virágaim közvetítenek. Éljétek a pillanat erejét. Amit így tesztek, azon Isten áldása van.


- TŰZVIRÁG -

Mária Magdolna üzenete 2010. év KarácsonyáraA megoldás kedvesem nem más mint a bölcsesség. Az vagy ami. A Teremtő úgy szeret téged, ahogy vagy. Hiszen Ő teremtett. Próbáld megérteni embertársaidat, te tudsz nekik segíteni.

Ne hagyd, hogy lehúzzon a kétség. A szíved mindig tudni fogja a helyes utat. Add meg magad a szíved akaratának. A szeretetben minden lehetséges – mindennek te vagy a kulcsa.

Tulajdonképpen a fény hiányában létezik a sötétség. Szereteted bevilágítja azt a sötétséget és így a megértés és a szeretet által megnyílik a szív. Nem szabad megijedned a feladattól. Te tudod a valóságot! Oszd meg mással is!

Amikor önmagad vagy szeretetteljes vagy! Ez nekünk nagy szolgálatunkra van. Mert önmagad vagy és a tőled telhető legtöbbet adod ezáltal a világnak, nekünk. Szeretünk, sose feledd el!

Szeressetek! Ne féljetek szeretni! Ez megújítja az emberi szívet, és hasznára válik a Földnek/ Teremtőnek. A lámpást, ha meggyújtják fényt ad ki magából, mint ahogy Te is, ha engeded ragyogni szíved. Minden hidegség/ridegség megszűnik a szív szeretete által. A környezetünkben levő dolgok visszatükrözik a saját valóságodat.
Merj szeretni! Nyisd meg a szíved a szeretetre! Hisz Te szeretet vagy! Határtalan örömömben kitártam karom és magamhoz vonzottam mindazt a jót, amiről mindig is álmodtam. Alkalom adtán törj meg egy kis kenyeret és adj belőle annak, akit szeretsz. Tudod te jól, hogy mit akarok ezzel mondani! Ha megosztod a belsőd mással, fény keletkezik benne is, és ezáltal megnyitottál benne valamit. A szabad áramlásnak nem szabad gátat szabni. Ne szégyelld, ne rejtegesd azt, amid van – nincs mit eltitkolnod. Te úgy vagy csodálatos, ahogy vagy! A szavak nem múlják felül az érezést. Mélyen belül mindegyikőtök tudja, hogy mit kell tennie.
Örömben legyetek együtt! A szív örömével ünnepeljétek ezt az ünnepet!

Áldásomat adom rátok.
- Mária Magdolna -

Elérhetőségünk

Címünk:

7630, Pécs
Mohácsi út 35.

Tel: +36/72/211-137

Drótposta:petre5istvan@gmail.com

2011. február 25., péntek

Karácsonyi üzenet 2010 - Atyától


Abban a kegyben részesül a mi kis spirituális csoportunk, hogy minden év karácsonyán kapunk üzenetet. Olvassátok, mit üzent ezúttal:

A MENNYEI ATYA
üzenete
2010. év Karácsonyára


Szívem minden szeretetével és lelkem óhajával, csak rátok gondolok!


Tudom, hogy nem könnyű ebben a változó,- rohanó világban élnetek a sok megpróbáltatás közepette.

A több ezer éves nagy- és kis ciklus most körbe érkezett, bezárul.


Ezt személyesen is tapasztaltátok sok-sok élet karmikus táncából, mert mindig és mindenhol ott vagytok egy időben, csak különböző aspektusban, más-más tudat szinten. A szétválasztódás által,- a megtapasztalások forgatagában el kellett jutnotok arra a szintre, ahol most vagytok,- éltek és tudatosan dolgoztok.


Amikor a vágyatok már nem a kihasználás,- az ártás,- a háborús szurkolás,- hanem a szeretetmagasabb isteni megnyilvánulásáért él bennetek, akkor elértétek azt a magas rezgésszámú állapotot, hogy tömegek tudnak csatlakozni hozzátok. Egy szavatokból is megértik, hogy azt a Krisztus magot kívánjátok felébreszteni, amely az összes ember szívében lakozik.

Természetesen a különböző földrészeknek,- vallásoknak,- közösségeknek,- egyedeknek eltérő felfogása,- és karma adóssága van. Ezekkel nem kell foglalkoznotok, mert mindenkinek meg van a saját hálóterve és küldetése, rendezésre váró feladata.


A most állapotában legyetek, a magasabb minőségű egység kialakításáért dolgozzatok, ahogy eddig is a Krizantén tanítás útján. Üzenetek,- megérzések által megkapjátok az aktuális információt.


Legyetek készen a nap bármely szakában, kérdezzetek és használjátok a tanultakat, segítsetek a teremtésben. Amit szeretnétek tökéletes tiszta szándékkal tegyétek, nem kell semmi fondorlatosság. Másoknak ne ártsatok. Elsősorban a közösség javát szolgáljátok, melyből ti is részesedni fogtok.


A szeretet törvényét ne szegjétek meg, mert egy- és oszthatatlan, soha nem múlik el, s ha éltetitek örökké él.„Ez az egy igazság van a földön, meg a halál….. szoktátok mondani.”

Természetesen a halál egy állapot, egy fénykapu, amit át kell lépni, és a félelem köpenyét lekell dobni. Hiszen tudjátok, hogy amikor álomra szenderültök…. akkor is nálam jártok. A meditációban és az imában is hozzám fordultok, megnyugszotok ölemben,- kezemben és újra erőre kaptok, folytatjátok a hétköznapi életet.


Boldog vagyok, hogy az egész Csillag Családdal köztetek vagyok, Jézussal, Szűz Anyával, Földanyával, Krizanténnal, Planetárral, Tűzvirággal, Angyalokkal, Szentekkel, és mégsok-sok…. másokkal.Az ünnepi alkalomból megköszönöm szorgalmas munkátokat és hűségeteket.A következő évben elkezdődik a haza felé indulás.


Cseppet se féljetek, támogatlak benneteket teljes szívemből és erőmből.
Botlásaitok ellenére is nagyon szeretlek titeket, éljetek a kegyelem lehetőségeivel.
Tanítsatok, gyógyítsatok, alkossatok Isteni Egységet!
Mert egységben van az az erő, amelyet ember nem tud szétválasztani.
Így lesz boldog a jövőtök, kialakul a Béke és a Paradicsomi környezet a Földön, és végre félelem nélkül élhettek….. Szeretetben, az én legnagyobb örömömre.
Ehhez adom Fényem, Atyai Áldásom. Így legyen!

Veletek vagyok a kezdettől a végig!

Szűzanya karácsonyi üzenete 2010


Abban a kegyben részesül a mi kis spirituális csoportunk, hogy minden év karácsonyán kapunk üzenetet. Olvassátok, mit üzent ezúttal:


SZŰZANYA
üzenete
2010. év Karácsonyára


A Végtelen Szeretet karjában ringat titeket, óv és védelmez, biztosít számotokra mindent, ami az élethez szükséges. Lelketek, Szellemetek a legtöbb nehézségtől, félelemtől, berögzült szokástól felszabadult már.

Nagyon jól építitek az Egységet, érzitek a Középpontot, a Forrás Szentségét.
Az elkövetkező időszak összehangoltabbá, szeretetteljesebbé válik. Megtörtént a jelölés, rezgésszámotok egyre növekszik, …. tartsátok és emeljétek a szintet.
Fiam vezetésével megkezdődik a visszatérés.

A Teremtő munkatársai vagytok, világító fáklyák, hát gyűjtsétek a lelkeket, mert minél hatalmasabb szeretet fényfolyam generálódik,…. meghatványozódik a tömegek tudatra ébredése.

Gazdálkodjatok a kiáramló Ható Erővel. Csak akkor tudtok másokon segíteni, ha saját magatokban, és a környezetetekben béke és harmónia van, amit folyamatosan képesek vagytok fenntartani.
Életminőség javulás, gyógyulás, kevesebb konfliktus várható, de ez nem megy áldozat és fájdalom nélkül. Rajtatok áll minden. Az Univerzumban, a központi tárban hozzáfértek az összes szükséges dologhoz.

Jelentsétek ki, mire van szükségetek, kérjétek Atyátoktól és…. megadatik! Egységben az erő. Csoportosan jobban tudjátok lehívni az információt, így könnyebben megvalósul, amit szeretnétek, mert ilyenkor nem az egótok dolgozik, hanem a szívetek általi vezetés.


Természetesen az igények kielégítésében tartsatok mértéket, vegyetek részt ateremtésben.

Megújult Erővel, Békével és Szeretettel tovább előre, a Teljes Megvilágosodásért, a Terv beteljesüléséért.

Anyai Szeretetemmel és az Isten mindent átható fényével ölellek Titeket.
-Szűzanya-

Szent Antal karácsonyi üzenete 2010

Abban a kegyben részesül a mi kis spirituális csoportunk, hogy minden év karácsonyán kapunk üzenetet.Olvassátok, mit üzent ezúttal:
SZENT ANTAL
üzente
2010. év Karácsonyára


Kezetek imára legyen kulcsolva,…a szátok mindig kéznél van. Szóljátok a HIT szavát, mert van aki meghallgatja, és erre szomjazik.


Szívetek tisztaságával, szellemetek tudatosságával, a Szent Szellem által áthatva, mondjátok el a Krizatén tanításokat. Hiszen az információkat egységesen kapjátok, mindenki kérdésére megjön a válasz a megfelelő időben.

Fő küldetésetek a lelkek gyűjtése,- felkészítése a hazatérésre és a szebb új világra. Sokan nem értik mi is történik, hova ez a nagy sietség. Mi az, hogy áthangolódás, átváltozás, kristályosodás.


Az idő ma már nem távolság, a lelkek külön útjukat járják, de bármelyik ösvényt is választottátok, mindegyik a hegyre megy fel. Az önmagatokban való felébredés a Végtelen Szeretettel való egyesülést szolgálja.


Az én koromban is így volt, számotokra is fontos, hogy szolgáljatok az emberiség javára. A csoportban több embernek segítek a hite megvallásában, az Isteni Szó és Erő kinyilatkoztatásában.

Az aranyfény által, átölelem szíveteket, és gyógyítom a lelketek, segítek hogy be tudjátokfogadni a Szent Szellem erejét. Ezáltal könnyebben fogadjátok a változások minőségét.

-Szent Antal-
Kép forrása: internet