2013. november 28., csütörtök

Tűzvirág üzenete 2013. Karácsonyára
Tűzvirág üzenet : 2013.év Karácsonyára

Isten tökéletes gyermekei vagytok, változatos formában és színekben.
Ezért kérlek: szeressétek Önmagatokat.
Atyátok így szeret Titeket, feltétel nélkül,… „ szabad akarattal” a szívetekben.
Azért kaptátok, hogy magatok választhassátok a Hozzá vezető utat.

Fejlődjetek, döntsetek, és fogadjátok az Új-energiákat.
Ébredjetek és érezzétek a test atomjainak spirális-táncát.
Vonzás – taszítás – összeolvadás - zajlik a kémiai berkekben, az energia-örvények felhőzetében, a fizikai testekben, és azon kívül,- a mindent körülvevő térben is.
Ölelkezzetek és lépjetek túl a nehézségeken.
Minél többször álljatok a fénykör közepébe, védett helyetekre.

Újabb fény- gyakorlatra hívlak titeket, a neve: „Hang-robbanás”.
Ez egy fél-meditatív állapotban végzett hangtálas gyakorlat, amikor a hangerő „berobban” erejével és rezgésével a fizikai test sejtjeibe.
Erejétől a sejtek összerándulnak, és az erő kilöki a sejtekből a feleslegessé vált mintákat, amelyek makacsul ragaszkodnak a helyükhöz.
Holmi kérésre,- simogatásra meg se mozdulnak….
No, ne ijedjetek meg, azért nem kell hívni a tűzoltókat!

Az elnevezés csak az energia nagyságát szemlélteti. Az a lényeg benne, hogy a szokatlanul nagy erő - külső körülmény - a hangtál által jön létre. Hatására az emberek fizikai testében a sejtébredés,- szétválasztódás egyéni minta szerint megy végbe.
A gyakorlat végén pedig összeadódtok: egy nagy Krizantén koszorúban, mint a virágszirmok.

Ezt úgy képzeljétek, mint amikor a reset - gombbal a számítógépen leállítjátok a régi programot. Vagyis „elpárolognak” a benneteket vissza húzó negatív gondolati minták, amire már nincs szükségetek. Tehát lomtalaníttok.

Ezt követően a bíp-bíp jelzéssel elindítjátok az Új rendszert, és már is tökéletesen működik az „Égi-internet”.
Kérdezhetnétek: vajon hova tűnik a sok szemét a rendszerből ?
Beszéljétek meg közösen !

Ez a gyakorlat a test- lélek- szellem újrahangolódását kívánja létrehozni. Szükség van rá ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok a magasabb frekvencia-sávokhoz, ahol az új minták által, az Új Világ spirális forgásának csatornájába léphettek.
Itt, a Krisztus szeretet-hálón van a gyülekezőhely, vallástól és világnézeti hova-tartozástól függetlenül.
Ez a Cél.
Persze a szellemi fejlődésben csak a szív tisztaságával és fényével lehet ide eljutni.

Ebben a munkában minden sejt részt vesz, a DNS-lánc is, mint komplex információs-tárház. Benne van az ember élet-története, annak sorrendje, és a fény-antenna, amely az éterben kapcsolódik a morfogenetikus mezőkhöz.
Állandóan pulzál, ritmikus táncot jár, a Teremtés „dalát dúdolja”, és ezáltal önmagát gyógyítja.
A violin kulcs viszont a Ti kezetekben van.
Az alapvető lépéseket mindenkinek magának kell megtennie.
Ha szükségben szenvedtek: tanuljatok meg kérni,- adni,- elfogadni, és hálával köszönetet mondani.

Készüljetek fel a következő lépcsőhöz: Nézegessetek három dimenziós képeket nyitott szemmel, hogy a térben közlekedés képességét szellemi szinten begyakoroljátok.
Természetesen, lágyan és nem erőltetve. Ne féljetek, semmit sem árt.
Aki szellemi képesítésben még alacsonyabb rezgésszámú, eleve nem képes a gyakorlatra rákapcsolódni, mert önmaga kizáródik. Teljes védelmet élveztek.

Egyre több Égi-segítő van Veletek, és bőségesen árad rátok a Fény.
Fogadjátok nyitott szívvel és alázattal!
A szivárvány fénye hatalmas energia minőséggel van aktiválva, melyhez Ti Isten kegyelméből hozzáfértek.
Csak jó szándékkal lehet működtetni, mert az ellentétes pólus zárolva van.
Azért mondom el, hogy tudjatok róla, mert létezik!

Ha észre veszitek, hogy valaki a másik oldalon áll,…. ne foglalkozzatok vele.
Menjetek el mellette, ne ütközzetek össze.
Aki tudja, és érzi magában az erőt és a vágyat - ölelje át a szeretet fényével.
Figyeljétek meg: Ő is változni fog. A szeretet sugarának, senki sem képes ellent állni huzamosan. Megindulhat a fúzió.

Tehát lépjetek a cselekvés mezejére.
Legyenek új vágyaitok, támogassátok azokat nemes gondolatokkal.
Elemezzétek: mi az, amit nem végeztetek el a hálótervetekből.
Kérjétek  a Szent Tűzerőt a megvalósuláshoz.
A gyakorlatok során mindig a Forráshoz tükrözzétek magatokat a Tóruszon keresztül, hogy onnan többszörösen visszatérhessen hozzátok az Isteni gyógyító fényenergia.

Az eddigi fejlődés eredményeként már így is hatalmas energia- gömbök Vagytok. Dolgozzatok.
Ne várjátok meg, amíg szétpukkantok!
Folyamatosan végezzétek a többlet szeretet energia áramoltatását!
Adjatok, adjatok, adjatok!

Az, aki betegségénél fogva képtelen az energia gyakorlatokra, imában Kérje a Teremtő segítségét, Áldását, és szeretettel gondoljon családtagjaira és másokra is. Először adni kell, hogy visszatérhessen hozzátok a Szeretet.

A fizikai test egészségéhez a kellő mozgás is szükséges.
Akinek ez nehezen megy az Szellemben is tornázhat – miközben a karosszékben ülve marad.
Próbáljátok ki. Ezt már oly régóta súgjuk a fületekbe.
Ez egy hasznos kisegítő, átmeneti megoldás.

Minden ember szívállapota  egyénileg változik, az „Egó menü” is.
A központi program viszont mindenkinél ugyanaz:
Előre a Szent Egóval,- a Szeretettel karöltve az Egységért.
Ehhez meg kell teremteni a Test - Lélek- Szellem harmóniáját!

Csak címszavakban: Önfejlesztés,  egyéni,- és csoportos tudatos átváltozás.
Aktív részvétel  a Teremtésben, minél magasabb rezgésszámmal.
Fénymunkásként tanítani – gyógyítani kell az embereket.
A Föld felemelkedéséért végzett munkában, az Isteni-terv végrehajtásában is közre kell működni.

Végül újjászületve lehet megélni a Dimenzió-váltást - és aki oda ért - átléphet az Új-szintérre, a Paradicsomi Környezetbe.

Hahó! Lépjetek előre Tűzvirágom Fényében!
Így továbbra is támogathatom minden lépéseteket!
Kiválasztottak Vagytok és Áldottak az Úrban!

Szeretettel: Tűzvirág
Üzenet érkezett: 2013.november.13.
Inci

2013. november 25., hétfő

A Magyarság jövője 4. A politikáról, és arról, hogy elfogy a Magyar
A Magyarság jövője
4. rész
A politikáról…és arról, hogy elfogy a Magyar???
Tisztelt Olvasó!

A blogon közzétett írásokban eddig a Teremtő által átadott szellemi alapok lerakására került sor.
Ezek segítségével  - aki olvasta és megértette, remélni lehet, hogy - a gyakorlati életben felmerült mai problémák megválaszolását is megértheti, elfogadja, vagy akár egyet is ért vele.

Ez látszólag könnyebbé teszi az elkövetkező kérdésekben való eligazodást.
De ez csak a látszat.

Ugyanis most kerül sor arra, hogy a mai élet kikerülhetetlen dolgairól beszéljünk.
Aki fél ezeket a kérdéseket napirendre tűzni, az csak az elméletről tud,- és mer gondolatokat puffogtatni.

A puding próbája az evés.
Akkor nincs más hátra, álljunk neki és együnk mi is.

Minek ez a nagy kerülgetés…mint a macska a forró kását…
Mert ami most jön az már politizálásnak minősíthető….

Talán már említettem valahol, hogy még az út elején…2001 évben….Krizantén azt tanácsolta, hogy:
Váljon a csoportunk politikai párttá…

Tanácsát arra alapozta, hogy ha a Szellemi Világból lehozott tiszta gondolatokat hirdetjük meg politikai pártként, akkor az embereknek van hova felsorakozni, akkor lesz választási lehetőségük, és legjobb belátásuk szerint dönthetnek a saját dolgaikban….legalább elméleti szinten.

A gondolatot a csoportból szinte senki sem támogatta.
/Manapság is csak annyi valósult meg belőle, hogy közzé tettem az „Új világot teremtünk” c. Krizantén tanítást itt a blogon is./

Már a politikai szó is elborzadást eredményezett, nem ám az, hogy abba a csoport tagjai részt vegyenek.

Ennek megértéséhez csak arra kell figyelni, hogy a mai politikai folyamatok hogyan történnek….magyarázni nem kell, és nem is fogom….és így talán senki sem csodálkozik, hogy nem vállaltuk fel….

Pedig Krizanténnak igaz van.

Csak ahhoz lehet csatlakozni, aki kibontotta a zászlót, és magasra emelte,…
Ahogyan Rákóczi fejedelmünk a felvidéken….persze a „gyönyörű bukás” lehetősége most is napirenden van…

De beszéljünk a politikáról.

A mai politika alatt azt értjük, hogy:
Valakik arról győzködnek bennünket, hogy amit ők mondanak az az egyedüli igaz, és eredményre vezető út.
Ha követem a hirdetőjét, akkor a legnagyobb jót teszem magamnak, és az egész népnek.
Eddig ezt még el lehetne fogadni….

De ugyanerről a dologról egy másik csapat azt állítja, hogy ha ezt követem: akkor az egyéni életem az ország jólétével együtt romokba fog heverni.

A Jó vagy a Rossz. Fekete vagy fehér…
Minden témában: vagy - vagy…

Hát ezért utálja szinte mindenki aki hallja.

Ma, 2013 évben már az emberiség döntő többsége a korábbinál sokkal magasabb rezgésű, szellemi szintű gondolati és cselekvési minták alapján éli a fizikai életének sok-sok rétegét, jelentős részét – szeletét….akár tudatosan, akár nem….

Mivel a Földön: bármi - ami történik - a Jin és a Jang,- a fekete és a fehér együttes hatása alatt áll, ezért:
Nincs olyan jó, amiben ne volna egy kis rossz,
És fordítva: minden rosszban van valami jó is...

Tudom, hogy a párom nem csak jó, hanem néha rossz is.
Ahogyan a gyerekem se örömet hoz haza mindig az iskolából, hanem bosszúságot is, stb….

Ezért a lakosság nagyobb részének elege van az örökös vagy – vagy megoldási módok politikai puffogtatásából…
MERT NEM ÉLETSZERŰ…..és ezért igaztalan is.

Csak a csábítást halljuk ki belőle, azt,
-         hogy megint rá akarnak szedni,
-         hogy nem tartanak „felnőttnek” aki képes gondolkodni
-         hogy nem velem és az ország sorsával törődnek, hanem csak a saját pecsenyéjüket akarják megsütni az én tüzem mellett….
-         Hogy…sorolhatnánk még sokáig.

Na ezért utálja mindenki a mai politizálást.

A politizálásban van még egy nagy csapda:
Mai formájában INDULATOKKAL VAN FELTÖLTVE!!!

Bárki megfigyelheti, hogy a beszélgető partnere – ha politikára kerül a sor – azonnal indulatos lesz. Meg se akarja hallgatni amit mondani akarok, csak a saját gondolatati fújja, egyre erősebben….és az addig békésen beszélgetők….. jól összevesznek.

Mi ennek a lelki háttere??? Kérdezhetjük….

Ha valaki megfigyeli, akkor láthatja, hogy:
-         A politika mindig valami nagyon „húsba vágó” kérdéssel foglalkozik, pl. hogy miért adósodott el az emberek nagy része a bankok felé?
-         Hogy miért ilyen magas a hazai hitelek után fizetendő kamat?
-         Hogy kénytelen mindenki külföldre vándorolni, mert itthon nem lehet megélni!

Természetes, hogy ilyen kérdésekben mindenkinek megvan a saját válasza.

Ugyanis: Mindenki azt fogadta be a hallott és látott eseményekből, amit az addigi gondolati és cselekvési mintái alapján képes,- és be akart illeszteni.

És ha nem ezt a választ látja,- és hallja vissza…attól ingerült lesz, és kiabál a TV előtt, és felmegy a vérnyomása…stb….szóval szinte senki sem tudja kivonni magát az indulatok feszültsége alól.

Ez a fajta politizálás ugyanis éppen ezt a célt szolgálja!!!!

Miért??? Tegyük fel a kérdést, kinek mi a haszna belőle???
/Csak a szellemi szintű válaszra vállalkoztam, a társadalmi szintűre annyi válasz van, ahányan erről beszélni kezdenek./

Már egyre többen tudnak róla, és talán el is hiszik, hogy 2006. aug. 11 óta az emberiség nagyobbik része magasabb szellemi szintről hozza le a hétköznapi életben is az információkat, és ez egyben a magasabb szintű rezgés állományt jelenti.

Talán van aki emlékszik rá: ekkor történt a Föld lakosságánál a lélek duál párok egyesülése, vagyis a Szellemé válása.

Ez egy magasabb szintű szellemi állapot:
Ami az emberek közötti szeretet, béke, együttműködés, harmónia, stb. formáiban nyilvánulhat meg.

A fizikai síkon való megjelenéssel még várni kell egy kicsit, de a szellemi oldalról mindenkiben megjelenik ennek az IGÉNYE.

A legtöbb ember békét, megegyezést és barátságos beszélgetést szeretne a civakodás helyett!

Már a politizálók is azt mondják:
A lakosság igényét veszik figyelembe, amikor összefogásról tárgyalnak egymással…..csak a Ferivel nem akar senki együtt táncolni….szegény…

Vagyis a Teremtő által adott lehetőségek közül az ilyen ember nem az alacsony rezgésű gondolkodási és viselkedési mintát választaná szíve szerint…..ha hagynák.

Az ilyen ember már képes meglátni és elfogadni, hogy az adott témában igaza van a másiknak is egy kicsit,…. és olyan megoldást választ, ami mind a két félnek jobban megfelel, és nem csak az egyiknek ad teljes kibontakozást, hanem:

A vagy-vagy helyett az is-is formát valósítja meg.

Konkrét példa: USA pénzügyi válsága.
/Szándékosan távoli példát választottam:
Így könnyebb megérteni indulat nélkül, sőt…inkább humoros volna, ha nem volna olyan ijesztő…./

A demokrata és a republikánus párt ellentétes álláspontja a társadalmi biztosítási rendszer kötelező-kiszélesítéséről.

Egyik párt sem engedett a maga igazából, és ez:
egy közeli napon az USA állam fizetésképtelenségét eredményezte volna.

Már leállították egyes állami szolgáltatásokat is, pl. bezártak a múzeumok, kutató intézetek, stb…mert nem tudtak bért fizetni az alkalmazottaknak…

Levegőben lógott a napokon belüli csőd….ami egyben a dollár,- rajta keresztül az egész világ gazdasági csődjét eredményezte volna!!!

Persze a csőd egyben a kormányzó párt csődje is….de nem csak az övé!!!

Az ilyen megoldás csak a mindenkori ellenzék „vágy álma”:

Egy csőd, amely csak a kormányt buktatja meg…
Sajnos ilyen nincs a Földön.

Csak olyan van, amivel együtt az adott állami rend is megbukik, és nem lehet előre látni, hogy mit sodor magával….mint a dominók, ha megindul az összedőlés….
Vagyis jön a káosz….a háború,….
Ami mindig a Bankok hatalmát növeli…erről már mindenki tud, és én is írtam korábban.

Szellemi szinten ez tisztán a VAGY-VAGY gondolkodás földi megjelenése.
És ki és mi mentette meg a helyzetet???

Néhány képviselő asszony.
Leültek kávézni,…. beszélgetni egymással, /talán  pletykálni is/…. pedig volt köztük mind a két párt színeiben politizáló képviselő.
De ők nem csak politikusok, hanem elsősorban emberek…vagyis inkább asszonyok is..

Megállapították, hogy az „okos férfiak” vitték idáig a dogot, és nem képesek megegyezni, képtelenek másként gondolkodni,…. vagy-vagy.
Ennyire futja belőlük…inkább dőljön össze minden, de ők nem engednek az „igazukból”…

Miből is???

A kérdés az, hogy a társadalmi biztosítás nélküli 5-6 millió amerikai állampolgárnak kötelező lenne belépni a biztosítottak körébe…
Ezzel együtt a biztosítási díjat fizetni, vagyis a közös teherviselésből részt kellene venni mindenkinek!!!
Ez a kormány terve…

Vagy:
Meg kell hagyni az amerikai szabadságot: a döntést mindenkinek… mindenben, ebben is. Ezért a biztosított kb. 60 millió állampolgár éljen úgy, ahogyan akar, biztosítottként,  ha ehhez van kedve….
Aki pedig nem akar fizetni, azt nem engedik kényszeríteni…mert ez a szabad akaratuk….
A  szabadság pedig:   maga Amerika….ez a legfontosabb jellemzője…

A nők pedig egy kávé mellett azt mondták:
Ne döntsük el a mai napon,….

Várjunk még vele január végéig,…Ugyanis eddig lehetőség van a várakozásra,….
Mert közben akármi történhet.
Ma azt döntsük el, hogy megemeljük a kormány hitelállományának felső határát, és így tovább működhetnek az intézmények, tud a kormány bért fizetni.

Ezért beadványt írt alá a 30 képviselő asszony – mindkét párt tagjai – és javasolták a hitel-plafon megemelését…
Amit a férfiak örömmel megszavaztak….
Eddig a történet látható része.

De mi a lelki háttér???:

Az ősi történet: mindig más-és más köntösbe burkolva.

Az ellentét szellemiség, Lucifer nem tud önmaga életet adó energiát termelni, előállítani. Ilyent csak a Teremtő tud, és az általa teremtett értelmes lény: az EMBER.

Tehát az ember olyan lény, aki önmaga többlet energiát, vagyis élet-erőt tud előállítani, ha tudja , ha nem…

Persze csak akkor, ha abban a magas rezgés-tartományban van a gondolati,- érzelmi- és cselekvési mintája. Vagyis szépen,- és jól él,… boldogan….

Ezért Lucifer mindent kitalál, hogy hogyan tudja elvenni ezt az élet-energiát….
Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön az adott embert - embercsoportot "le kell rángatni”
a saját alacsony rezgés tartományába, ahol el lehet rabolni a magas rezgésű energiákat….
Ugyanis ebből él ő maga is….persze ezt jól titkolja….
Más élet-energia ugyanis nem létezik a Világegyetemekben.

Ugye már látszik is a végeredmény…..

Bármilyen társadalmi, vagy egyéni konfliktus alkalmas arra, hogy:
az adott személyek érzései, gondolatai, kimondott szavai, tettei a gyűlölet, a harc, a konfliktus állapotát hozzák létre…
Ezek mindegyike Lucifer saját eszközei….ebben ő van otthon, ez az ő mezeje…

Aki ebbe belesik….máris leadja az addig összegyűjtött: szeretet, boldogság, stb. által akkumulálódott magas rezgésű energiáját.

És kit érdemes ezzel megkísérteni???
Aki már saját erejéből képes az Égiektől, vagy embertársaitól begyűjteni ezeket a magas rezgésű energiákat….

Vagyis a mai emberiség nagyobb része már ilyen, csak még nem látszik….mert hosszú idő kell ahhoz, hogy a szellemi,- gondolati,- érzelmi minták megváltozzanak a fizikai testben is, és megmutassák magukat a fizikai valóságban…

Szegény Józsit nem érdemes megkísérteni, mert ő a kocsmában tölti az idejét és italba folytja a szégyenét….abból nincs mit elrabolni…ő már elitta azt, amilye volt.

Na ilyen a mai politika.
Minden eszközt megragad arra, hogy tömegeket lehessen a gyűlölködés, a harc mezejére csalni…üsd, vágd, nem apád….vagy vágd le a fejét a szobornak….

De erre alkalmas egy futball meccs is….

Aki nem ezt az érzelmi,- cselekvési mintát éli át, az fel sem tudja fogni, hogy:
Miért kell az egymással focit JÁTSZÓ ellenfeleket gyűlölni…. A stadiont felgyújtani, a SZURKOLÓ TÁRSAKAT összeverni…stb.

Hiszen: Ha nem áll ki a Fradi ellen az Újpest…akkor nincs örök rangadó…
Önmagával a Fradi nem tud győztes meccset játszani…

Ezért nagyon nagyra kellene becsülni a játszótársakat, és nem gyűlölni….
Ugye milyen paradoxon a helyzet???

Ezeket a példákat folytathatnám, de nincs értelme. Mindig ugyanez a végső indító ok.

A politika azonban önmaga, eredeti fogalmában nem ilyen.

A politika alapjaiban:
A választható utak bemutatása abból a célból, hogy mindenki a neki tetszőre adhassa a saját döntését.

Mivel sokan vagyunk egy adott országon belül, és mindenkinek csak egy szavazata van:  
Az egész politikai szervezet és a folyamat ennek a döntésnek az összegezését célozza eredendően:

Összegezi, hogy a nép melyik utat választotta.

Vagyis a politika ma még nélkülözhetetlen….
Csak ebben a formájában utálatos, amit most művelnek ezen a címen….

Én – ahogyan korábban ígértem – a Szellemi szintű válaszok leírására vállalkoztam, és nem a mai politizálásra.

Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy  nem voltak társaim ahhoz, hogy a Krizantén tanítását felvállaljuk és az emberek elé tárjuk az Égiek által javasolt utat…

A napokban hallottam a déli hírekben, hogy:
Egy politikai párt – ha tud X számú jelöltet állítani – óriási állami dotációt kap a költségeire.
Hatalmas lehetősége nyílik arra, hogy állami pénzen az emberek tömege elé vigye ki az általa felismert, előre vivő gondolati és cselekvési mintákat.
Ilyen hátszéllel az adott program tényleg eljut az egész ország lakosságához, mindenki megismerheti….akkor is ha a párt be se kerül a Parlamentbe…

Mi pedig mióta igyekszünk kiszélesíteni ezt a forrást-kiáradást….és milyen kis létszámot tudtunk csak megszólítani a legkisebb politikai párthoz képest is.
Szóval nem a politika a rossz….hanem az amit egyesek hirdetnek, és ahogyan csinálják…

Talán sikerült megvilágítani a lényeget:
A politikát akár egy „felmosó rongynak” is tekinthetem, és utálhatom a „koszos felmosó rongyot”, hozzá se akarok érni…
Pedig csak azok nem tartják tisztán ezt a nélkülözhetetlen takarító eszközt,…akik így  használják!!!

Hát ennyit a bevezetőben….ha mégis lesz olyan olvasó, aki a mai politizálással vádol…lelke rajta…

A Politika ugyanis állásfoglalás és vélemény nyilvánítás is egyben.
Ez elől én sem térhetek ki.
És az elől sem térhetek ki, hogy nem csak a magyarság, de az egész emberiség fontos témáiban is véleményt nyilvánítsak…ha kell…

Tűzvirág azt mondja: világítsam meg a harc és az eltérő vélemény közötti összefüggést is, bármennyire is hosszú a bevezetés.

Ugyanis ezt sem értik az emberek.

Naponta megéljük:
Ha valakinek más a véleménye, már azt mondjuk: ne vitatkozz velem…
Pedig csak az enyémtől eltérő - saját maga által megtalált - álláspontot, véleményt mondta ki…
Ez nem harc.

Az a harc – kicsiben vitatkozási formát is mondhatunk – ha én meg akarom győzni a másikat, arról, hogy nekem van igazam, és elvárom, hogy azt elfogadja.
Ilyenkor más a szándékom.

Nem azt akarom, hogy engem meghallgasson, hanem azt is, hogy egyet értsen velem,…
Sőt, engem kövessen…
Holott a kettő között nagyon nagy távolság van.

Akit én meghallgatok, az mondhat akár mit, amit akar…nekem nem kell vele egyet érteni, és még inkább nem kell követnem a véleményéből fakadó úton.
Legyen az az ő útja, nekem megvan a sajátom.

A harc abból adódik, hogy indulatot viszek a mondandómba, haragot, elvárást, stb…és felbosszant, elkeserít, stb. ha nem akar megérteni,  igazat adni, és ezen az úton követni…

Ez már nem beszélgetés, az álláspontok tárgyilagos ismertetése, hanem általában az elvárás és a harag keveredése…

Ezért van az, hogy általában az emberek – ha politikáról van szó – már eleve indulatosak lesznek, hevesen védelmezik a saját gondolataikat…pedig nem is támadta senki sem, meg sem szólat senki sem, csak ő maga mondja a magáét….

Miért is???

Mert már beívódott az adott népesség közös tudati mezejébe az, hogy a politika harc, és félrevezetés, stb…. Szóval olyan, amelyhez negatív indulatok kapcsolódnak.

Ezért elég kimondani a szót,….. és már is ott van a negatív energia mező….
Mint Pavlov kutyája…ha szól a csengő…folyik a nyála…
Ugye milyen egyszerűen érthető, ha innen nézem?

Ezzel szemben azt kellene megtanulni, hogy:
Negatív érzelem, ítélkezés nélkül hallgassam meg a másik embert, és ugyanilyen módon mondjam el az én álláspontomat…
Ehhez nem tud Lucifer hozzá kapcsolódni, mert hiányzik belőle az egymásnak-feszülés, a harc…

Hát??? Hány ember ért el idáig???
De innen szép nyerni!!!!

A sikeres befejezés ugyanis kétségtelen.

Krizantén ezt mondja: a 2050. évben már nem lesz erőszakos ember a Földön…

Csak addig kell önmagamat megváltoztatni….. és elérni amit helyesnek tartok….
Ugye mindenki érti: csak magamat tudom megváltoztatni,… a másik embert nem.

Hajrá,…. hogy találkozhassunk egymással…

A témákat beszámozom, mert nem lesz vége néhány oldalban.

1./ Kivándorlás… elfogy a magyarság…stb…

Nagyon jó téma. Örök téma.

Már a két világháború között is aktuális volt ez a politikai kérdés….csak akkor mások voltak kormányon és ellenzékben.

Inkább az irodalmi vetületét ismerjük mi a kései utódok:
És kitántorgott Amerikába 3 millió magyar ….
Ugye ismerős a mondat.

Anélkül, hogy ennek a kérdésnek az alapjaihoz visszanyúlnák, csak egy vetületét veszem most figyelembe:
Nem a mai gazdasági válság miatt vándoroltak ki, amiről valamelyik kormányunk tehet….

Ha még hátrébb lépünk az időben, akkor már egészen történelmi fogalmakkal jelölik ezt a folyamatot: népvándorlás….
Attila, és a magyarok elődei is idegen földre mentek megkeresni a boldogulásukat….

Csak akkor más volt a felállás:

Személyes élményem volt ezzel kapcsolatban. Még egyetemista koromban, amikor a Kossuth moziba jártunk  - egy-két, unalmasnak megélt előadás helyett - , és ott egy báb-filmben…
A magyarok nyugat-európai megjelenését egészen más oldalról látták:

„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket”….
/Sagittis Hungarorum libera nos, Domine,/
/én sajnos nem tanultam meg latinul, ezt a forditást a Google adta meg/

Énekelték a barna csuhába öltözött német barátok a Mennyei Atyához fohászkodva….
Akkor még nem jutottunk el Angliába….

Ha még korábbi időkre nyúlunk vissza, akkor azt olvashatjuk, hogy:
A Berring szoros helyén lévő földnyelven mentek át az ázsiai népek és benépesítették Amerikát….

Szóval minden változik, még a szerepek és a megítélés is…

Érdemes egy kicsit megnézni, hogy mi a közös, és mi a különbség ezek között, a népek által követett mozgások között.

Egy közös biztos van benne: valakik az addig lakott helyükről elmentek, és idegen helyeken kellett megélniük.

Mi a legszembetűnőbb különbség???

Olyan régen történtek ezek az események, hogy az akkor élt emberek indulati,- érzelmei rezgése már „kihullott” a történetből.
Már nem érezzük, hogy a bevándorlók milyen nehézségekkel küzdöttek….azt se, hogy azok, akiknek a nyakára ültek, mit éreztek,

Már csak gondolati - fogalmi kategória a népvándorlás,…
Amerika benépesítésének fogalma pedig: már szinte megdicsőült tevékenységnek látszik…

És nem emberek keserves erőfeszítése, bánata, izgalma, egyéni sorsa, amiben a résztvevő emberek indulatai benne vannak.

A mai kivándorlók azonban most élnek.

Az érzelmi energia mező – amit megélnek a kényszerítő gazdasági okok miatt, az „előkészülés” alatt, stb…
Mind, mind itt van az adott nép közös gondolati,- érzelmi tudat-mezejében.
Vagyis mindenki érzi valamennyire, akkor is, ha nem kell benne közvetlenül részt vennie.

Ugye mindenki emlékszik rá: nem az elme gondolatai az elsődleges közvetítők, hanem az érzelmi töltéssel ellátott rezgések…

Ha hinni lehet a számoknak – akkor százezer hazánk fia, és a hozzátartozók stb….akár fél millió ember sugároz ki már egy jó ideje…. nap-mint nap.
És állandóan a hasonló rezgéstartományra érzékeny emberek sokaságát találja meg ez az energia mező…folyamatosan…amíg le nem cseng…el nem veszíti erejét.

Ezek a leggyorsabbak, és a legerősebbek… ezek befolyásolják alapvetően az emberek sokaságát, érzelmi beállítódásukat.

Ezt használta ki Hitler…amikor az  egész német népet képes volt érzelmileg  befolyásolni és uralni. Érzelmi töltéssel elmondott beszédeiben elhitette velük, hogy a „Deutschland über alles” nem egy szólam, egy elképzelés, hanem…a legvalóságosabb, követendő élet-forma.
Az akkori németek sokasága „vevő volt” erre a rezgés-tartományra…

Nem is érdemes tovább boncolgatni, annyira érthető, hogy csak kevesen képesek indulat nélkül ezzel a kérdéssel foglalkozni, mivel az indulati töltés a „levegőben van”. 

Ezért nem szabad a mai politizálás stílusával, és indulati elemeivel ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert akkor csak egy újabb egyoldalú nyilatkozat lesz belőle, és nem az amiért érdemes a vizsgálatra.

Az Égiek által adott információk ugyanis teljesen más szempontokat is átfognak.

Az egyik:

Vajon elérhető az, hogy a távol-keleti népek megismerjék a nyugati civilizációt…ha nem mennek oda a nyugatiak…és nem jönnek ide a keletiek???

Miért kell annyi kínainak elindulni és épp hozzánk letelepednie???

Most a kínai hagyományos kereskedelmi szerep, és az itteni gazdagodás kérdését kihagyjuk. Aki akarja, az ezzel is magyarázhatja az okot, és megelégedhet vele. Ez legyen az ő dolga.

De alapvetően nem ez a fontos, hanem:
A kínai másként lát…/tudom, ferde szemmel…de ezt is mellőzöm/,
Más a nézőpontja…
Olyan ősi tudás birtokosa, amit a nyugat európai népek már elfeledtek….
A török is ilyen,…
Más a sejt szintű kisugárzásuk, más az érzelmi és gondolati rezgésük,…

És köztünk élve nap-mint nap ezt bocsátják ki magukból….
„Keresztezik” az itteni energia mezőkkel, mint Micsurin a növényeket….
Hozzá adják a miénkhez azt, ami nekünk hiányzik…bár erről nem tudunk, és ők sem ezért jöttek…

Vajon azelőtt erre miért nem került sor??? Kérdezhetjük…

Azelőtt is sor került rá….a háborúk ezt is közvetítették…
A rómaiak legyőzték a görögöket….a görög rabszolga viszont megtanította a római katonát írni- olvasni, és már másként látta a világot stb….

Eltekintek attól, hogy a fizikai síkon megjelenő – és mindenki által bizonyítottnak elfogadott – példákat keressek, mert felesleges.
Aki akarja így is megérti, aki pedig másként gondolja…legyen az ő gondolata szerint…

Ez a téma is olyan, mint annyi más a földön.

A fizikai síkon megjelenő része csak a fedő:
Közben a lábosban van a lényeg,…. ami nem látszik a fedőtől.

Az emberiség felemelkedéséhez és a minél átfogóbb nagyságú egység kialakulásához nélkülözhetetlen a különböző nyelvű,- kultúrájú,- rezgésszámú,- tudású népek keveredése. Lakva ismerni meg a másikat…mondja a közmondás.

Ha a szomszédom egy kínai lesz, és éveken át jó kapcsolatban vagyok vele, akkor megváltozik a bennem lévő korábbi előítélet.
Hajlandó leszek meghallgatni amit mond, és esetleg figyelek is rá.

A népek vándorlása, és keveredése alapvetően a DIMENZIÓ VÁLTÁST készíti elő, amikor nem a szín és a vallás, és a faji jelleg szerint kell összetartozni:
Hanem a rezgésszám alapján.

Amíg az előítéletek rabja vagyok, addig esélyem sincs arra, hogy egy ilyen közösségbe bekerülhessek.
Hiába vagyok jó a magam portáján, ha nem tudok összefogni egy másik emberrel, mert nem látom,- érzem, - tudom azt, hogy összetartozunk…mert ferde a szeme… sötét a bőre, stb.
Ilyen állapotban csak a  hozzám hasonló, előítéletekkel rendelkező emberek között érzem magamat jól…

Bármennyire hihetetlen, de ez az igazi oka a modern népvándorlásnak:

Minden nép annyi és olyan idegen fajú,- vallású,- gondolkodású MÁSIK NÉPET kap, amennyire szüksége van ahhoz,  hogy ÖNNMAGA MEGVÁLTOZZON…

És mindezt már meg lehet oldani háború nélkül…ez a Teremtő kegyelmi ajándéka….

Krizantén azt mondata:
2050. évig minden kis változás befejeződik, és minden nagy változás elkezdődik…

Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy milyen társadalmi alapvető változások sorozata megy végbe folyamatosan.

Most a fizikai síkon is látható folyamatokat tekintem át egy kicsit:
-         az Arab forradalom, ahol a törzsi szervezetű népesség kilépett a régi rendből, és elkezdődik valami új.
-         A Keleti Nők ébredése, ahol a „Csodás Kelet” rabszolgái, a NŐK öntudatra ébrednek, tanulni akarnak, szabadok akarnak lenni…stb.
-         A „gazdag Nyugat” befogadja „cselédnek” a szegényebb népeket,…de hányszor volt már ilyen….a gróf elvette a cselédlányt feleségül.

Ez a folyamat olyan nagy szabású, és annyira fontos minden résztvevőnek, hogy ehhez képest igazán mindegy, hogy a politikai harcba elmerült emberek mit kiabálnak, és milyen sárral,- kit,- hogyan kennek be.

A felemelkedő emberiségnek el kell érnie azt a szintet, hogy mindenki meglássa, és elfogadja: nem az egyes népeket kell megkülönböztetni, és előnyben, vagy hátrányba helyezni a szívünkben, és a gondolatainkban….

Hanem:
Azt kell kivárni, és megengedni minden egyes embernek, hogy saját maga döntse el a sorsát. Kimondja, hogy Ő hová akar tartozni!!!???….

Erről már beszéltem.
2004 óta – amióta elkezdődött a jelölés – mindenki maga - magát jelöli meg, és saját maga nyilvánítja ki mások előtt érthetően és hangosan….hogy mit gondol, mit érez, vagyis azt: hogy ki Ő maga….

Ez a szétválasztódás alapja.
Ettől kezdve megy az egyik ember jobbra, a másik meg balra.

Nem lehet másként.
Ha  én mondom meg azt, hogy Te ki vagy:
Akkor ítélkeztem, mai nem az én dolgom.
De azt is látni lehet, hogy a Teremtő sem akar ítélkezni, és ezért mindenki saját maga mondja ki saját magáról az ítéletet….

Az a politikus, aki bármit elvállal, és bárkivel szövetkezne azért, hogy a hatalmat megszerezze….ő ezt mutatja ki…és már látják mások is, hogy ki ő valójában….
Nekem ki se kell mondanom…

Ettől függetlenül, ő is magyar, és meg kell engedni neki, hogy úgy élje meg a mai időket, és úgy alkudozzon, csavarodjon ide-oda, ahogyan a legjobbnak látja.
És ezért nem szabad lealázni, megbélyegezni sem….

Ugye mindenki tudja: aki mást aláz meg,… az a megalázás leckéjét hívja magára….
Engem se aláz meg a Teremtő…pedig Ő látja minden ide-oda csavarodásomat..

Látszólag jó messzire kanyarodtam a magyarság kivándorlásától, és attól, hogy elfogy a magyar.
Holott épp a közepében vagyunk. Most érünk a legfontosabb részhez.

Miért kapta a Teremtőtől a magyarság a kiválasztottságot?
És miben áll ez???
Hogy szolgálja a népeket, és Istenhez vezesse azokat….

Akkor lássuk csak:
Aki kimegy és napi 12 órát mosogat Ausztriában…. az tényleg szolgálja a népeket!!???
Ez most nem rosszmájúság volt, csak megmutatja, hogy:

A Teremtő útjai kifürkészhetetlenek…a közmondás szerint.
A Szellemi Valóságban azonban ez nem igaz.

Minden logikus és következetes amit elénk tesz a Teremtő,…
Legfeljebb én nem értem, és ezért nem tudom, hogy mit kezdjek vele.

A kitartó munkával, a megbízhatósággal, a szerénységgel nagyon sok magyar ember kivívta már a helyi lakosok figyelmét és megbecsülését. Ezzel már megnyílott annak is a lehetősége, hogy meghallgassák azt, amit ő tud…ettől egy lépés csak a szolgálatnak az a része, amire igazán hivatott…
Biztos, hogy az út göröngyös…de sokan járnak rajta…és viszik a magyarság jó hírét is….

Az itthoniak pedig nem akkor szolgálják jól a népeket, ha kirekesztik az idegeneket, és megbélyegzik. Hanem akkor, ha befogadják, és az igazi vendég-szeretet alapján kezelik a kapcsolatukat.

Nem erőszakkal lehet és kell a másik fajt, vagy a nemzetiséget kezelni…rendre szoktatni, meg rendszabályozni…

A Teremtő sem tesz ilyent.
Még azt is megengedi, hogy egy gárda szerveződjön, és kimutassa, hogy mire képes saját maga, magától…. Ugye nem a megfélemlítés a gárda célja…..ezt már többször kimondták…

Épp ellenkezőleg: egy ilyen külön szerveződött csoportnak abban lehet jó példát mutatni, hogy milyen eredményesen tud elbeszélgetni a csoporthoz nem tartozókkal.

Mi mindenben tudja segíteni a másként érző-gondolkozó embereket abban, hogy saját magukat fejlesszék, és ők találják meg a többiekkel a közös nyelvet, életet.

Szóval a lehetőségek végtelenek.
Ahogyan maga az emberi fejlődés is végtelen, és egyben ezért gyönyörű is….

Persze a másik oldal is teszi a dolgát:
Miért is???

Már mindenki tudja: akit el lehet csábítani…azt el kell csábítani…
Akár az erőszakos megoldásokkal is…

Csak ízelítő:
-         A norvég tömeggyilkos, aki gyerekeket lőtt halomra, mert nem voltak elég norvégok..
-         A hindu apa, aki elevenen elégette a lányát, mert az megszegte az ŐSI TÖRVÉNYT,… és telefonon beszélt a vőlegényével a házasság előtt…stb.
-         Nem sorolom tovább, mert a lényeg így is látható…

Tegyük fel a kérdést, amit sokan feltesznek:
Miért engedi a Teremtő ezeket a szörnyűségeket?

Először is: nem kértek rá engedélyt a Teremtő Istentől…
Neki ehhez semmi köze,… csak az ember tette azt, amit akart…

De van egy másik vetülete is a dolognak:

Az ilyen szörnyűségek alkalmasak arra, hogy mindenki oda figyeljen rá…és eldönthesse magában, hogy ő mit gondol és érez a szörnyűségek hallatán???
Ez a döntés a lényeg ebben a dologban: ettől tartozok ide-vagy oda….ugye milyen érdekes, a legfontosabb most sem látható könnyedén….

Hetek óta nagy örömmel nézem meg a YouTube-on: Amira Willinghagen 9 éves kislány éneklését.
A kislány Mária Callas hangján énekel,…mintha az Égből szállt volna le közénk, hogy nekünk is tátva maradjon a szánk…mint a Zsűrinek.

De nem csak Ő, hanem rengeteg más pozitív jel is van már.
Amiben a Teremtő kimutatja, hogy a Szelídek oldalán lévő emberek is kezdenek ébredezni, és összefogni…és kimutatni, hogy mit gondolnak és éreznek…hogy legyen hova csatlakozni azoknak, akik még nem látják biztosan a jövő szépségét…..
Csak észre kell venni,
csak ezt kell várni,
csak így kell élni….

Most visszavonhatatlanul elkülönül egymástól az erőszakos és a szelíd gondolkodási és érzelmi minta szerint élő Emberiség.

Krizantén jelmondata:
Akkor él bennetek a tiszta szeretet, ha nem harcoltok az igazságért, hanem gyógyítjátok azokat a sebeket, amelyeket azok ejtettek embertársaitokon, akik legvadabbul harcoltak az igazságért.

Az eddigiekből is látni lehet – aki akarja – hogy ebben az országban pont annyian leszünk, amenyien kell, hogy legyünk:
a MAGYARSÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ.
Se többen, se kevesebben.

Csak a politikai érdekek alapján lehet az egészet másként bemutatni….aminek azonban semmilyen jelentősége nincs a tényleges folyamtokra.

Arra viszont alkalmas a POLITIKA, amire hivatott:
Szétválasztja az erőszakosakat a szelídektől…

Ezzel zárom is a hosszúra sikeredett gondolat menetet.
A Szent Korona hatalmával a következő részben foglalkozok.

Szeretettel: István

2013. november 4., hétfő

Lélek-halászásLélekhalászás…..Kurzslás?

Igen, ez a legjobb kifejezés arra, ami most folyik.
Aki csak teheti – az internet segítségével – de a rádióban, a televízióban, és írásban is kiárad, és a saját nézőpontjából látható világot mutatja be. Hozzá teszi a saját véleményét és arra hívja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, és kövessék.
Ez a lélekhalászás.

Persze a legtöbben azt is hozzá kapcsolják, hogy az általuk látott és bemutatott mód,- gondolkodási irány,- ilyen-olyan fizikai gyakorlatok,- táplálkozási utak,- stb. biztonságosan és gyorsan megoldják a hozzájuk csatlakozók élethelyzetében jelen lévő gondokat, problémákat.  Természetesen a legfontosabb, hogy a betegségektől,- fájdalmaktól való megszabadítást, a gyógyítást is az általuk hirdetett módon, gyorsan és jól végzik el….

Ugyanakkor ezt nem tehetik ingyen, hiszen akkor miből élnének meg. Pedig annak is meg kell élni, aki arra áldozza idejét, hogy mások gondjainak megoldását vállalja a nyakába.  

Na ettől a hivatalos gyógyítók most kiborultak…

Láthatta, aki olvasta az Origón a „ Telefonon keresztül is önre tudunk csatlakozni” kezdetű cikket, amelyben arról írnak, hogy…
A cikk szerint nálunk virágzik a kuruzslás ….
És arról szól: hogyan harcolnak ez ellen a pszichológusok …..ez mutatja, hogy a „hivatásosok” besokalltak…

Elegük lett abból, hogy az interneten „rengetegen” hirdetik szolgáltatásaikat, és olyan módon   végzik azt, aminek semmi köze a tanult pszichológusok által gyakorolt ismeretekhez, és főként semmilyen - erre engedélyt adó diplomával sem rendelkeznek.
Vagyis KURUZSLÓK….

És most meghirdették a totális harcot ezen elvetemült kuruzslók ellen, akik nem tisztelik a szakmát,- és …elveszik a szakemberek elől „az ő potenciális pácienseiket”….
Ezért a diplomás pszichológusok kénytelenek külföldre vándorolni…
/zárójelben jegyzem meg: talán téves az a hivatalos statisztika, amely szerint a doktor urakra akár fél évet is kell várni a váró listákon, hogy a nagyra becsült szolgálatukat igénybe vehessék a betegek??? Mégis félnek attól, hogy elveszik a kenyerüket???/

A cikkben természetesen levezetik azt is, hogy milyen lelki,- és testi bajok, és betegségek is származhatnak abból, ha valaki nem a diplomás pszichológussal beszéli meg a bajait…

Mondjuk azt, hogy elhagyta a Juliska, és most leginkább felkötné magát egy fára….

De a legfontosabb része a mondandónak az: hogy…
Ezek a kuruzslók adózás és más állami kontrol nélkül „kicsalják a pénzt” az emberek zsebéből.

Még jó, hogy nekünk Szerencsénk van: most a Pszichológus Kamara megalakul, és akkor csak az adhat tanácsot, akinek erre diplomája van, és csak az ilyen tudós ember kérhet érte pénzt is…

Addig is amíg megalakul a Kamara… - már társadalmi összefogással - „vadásszák” az interneten  az ilyen hirdetéseket, és bejelentkezve hozzájuk kifaggatják azokat, hogy milyen szolgáltatást mennyiért végeznek el,…és szépen kérik, hogy küldje el az illető a diplomájának másolatát…stb.
Benne van az is, hogy mellékesen felhívják a NAV figyelmét az itt mozgó pénz folyóra, vagy patakra….

Eddig a történet, amely sok irányú, és nem egyszer ellentétes gondolatokat vált ki az olvasóból, és belőlem is.
Ezeket most megosztom Veletek.

Kezdjük az elejéről:

1./ Honnan  indult a kuruzslás??? És ki a kuruzsló???

Ha nem akarunk vissza nyúlni az özönvízig terjedő ókori időkre, akkor legkézenfekvőbb az első bizonyítható kuruzsló megkeresése, akiről írásbeli bizonyíték is van.

Kétségtelen, hogy 2000 évvel ezelőtt élt egy Jézus nevezetű ember, aki olyan gyógyításokat végzett,…. amit írásban is rögzítettek.
A vak vissza kapta a látását,…a béna futni kezdett…ha ez az ember hozzájuk ért.

És nem volt semmilyen diplomája…és mégis gyógyított….

Vagyis Jézus volt az első „Kuruzsló”….

Hitelesnek mondott forrásokból tudható ugyanis, hogy egy József nevű ács volt az apja, és egy Mária nevű – egyébként foglalkozás nélküli – nő az édesanyja.

Semmilyen iskolát nem végzett el,….sőt… gyermekkorát meneküléssel, idegen országban  töltötte.
Igaz, hogy írni olvasni megtanult, és ismerte az „akkor hatályos” Mózesi törvényeket
is…és kizárólag ezekkel az ismeretekkel feltöltekezve…
Már kis korában neki állt vitázni az akkor papnak nevezett „diplomás és hiteles tudósokkal” a templomban… vagyis rendkívül öntudatos gyermek volt….

Erre a bátorságara és öntudat-szilárdságra – amint azt a későbbi története igazolta – nagyon nagy szüksége volt.

A papok egy ideig tűrték a tevékenységét, de aztán besokalltak….

Nem átallotta ugyanis a pénzváltókat kizavarni a templom előcsarnokából….
Ezen felül azt hirdette, hogy a földi élet fölött van egy mennyei királyság, és Ő onnan jött, és ott lesz király…

És ami a legfontosabb: a „diplomáját” a Teremtő Istentől kapta…még anno dacumál… a leszületése előtt,… és az az igazi diploma, az igazi tudás…. nem pedig a papok diplomája.

Na, az akkori „Kamara” azonnal össze ült, és megszületet a döntés….felhívták a helybeni „NAV” figyelmét a „kuruzslásra” és sikeresen kezdeményezték a szokásos helyi eljárás lefolytatását.
A „kuruzslót” pedig gyorsított eljárással keresztre feszítették…és megszűnt a törvénysértő állapot….minden további „gyógyítási tevékenység” visszaszállt a diplomásokra… legalább is ők erre számítottak….

Figyeltek mai kuruzslók????
Nagy mázlitok van, hogy már kiment a szokásból a keresztre feszítés….
Azért a NAV eszközei sem piskóták, és könnyelműség volna lebecsülni…..és maga a Kamara sem akármi….

A továbbiakban félre teszem az iróniát, és a kibontakozó drámát a hozzá illő komolysággal szeretném megközelíteni.

2./ Első kérdés, hogy ki a gyógyító??? És mi számít gyógyításnak???

Vajon csak a diplomával rendelkező ember gyógyíthatja a másik embert???
Vajjon az is gyógyításnak számít, ha én meghallgatom a lelki bánatában meggörnyedő, összetört szívű embert….és az megkönnyebbülve megy haza???

Igen, ilyenkor lép elő a nézőpont szerepe.

Ha arra törekszek, hogy minden emberi kapcsolat harmonikusan és szeretettel teljesen valósuljon meg a földi életben, akkor :

Már az is gyógyítás – a legemberibb értelemben -  ha meghallgatom azt, aki kitárja a szívét…hiszen ettől megkönnyebbül, és úgy érzi, megbékélt, meggyógyult a bánatából…

Ezért a szomszéd asszonyom, a Julis tánti azonnal kuruzslóvá válhatna….ha arra tenném a hangsúlyt, hogy diploma nélkül végezte ezt a gyógyítói tevékenységet….

Ugye, hogy milyen abszurd ez a gondolatmenet????
Pedig nem sokkal különbözik attól, amit a pszichológusok akarnak….

Ugyanis a Julis tanti nem csak meghallgatott, hanem azt tanácsolta, hogy aludjak egyet rá…és ne akasszam föl magam még ma este, ha hazatértem a kocsmából…hanem várjak holnapig…

Tehát még lelki tanácsot is adott…akár pénzért, akár csak az adományt fogadta el….vittem neki egy kis füstöld kolbászt, mert az a kedvence….vagyis már kuruzsolt….
Diploma nélkül adott lelki tanácsot, és azért ellenszolgáltatást fogadott el….

Krizantén nagyszellem a Jézusi utat tanítja nekünk a mai élet szavaival, példáival.

Én is egyet értek azzal Jézusi tanítással:
ami Istennek jár az adjuk Istennek,…. ami a Császárnak, azt a Császárnak…

Ha valaki élethivatás szerűen abból él, hogy a „lelki utat járva” az  embereknek tanácsot ad, vagyis ilyen értelemben gyógyít és ezért pénzt kér, vagy fogad el….
Akkor az adózzon is utána…

De mi van a diplomával????

Jézus követői, az apostolok írástudatlan emberek voltak. Mégis azt mondta nekik Jézus:
Eddig halászok voltatok, ettől kezdve embereket fogtok halászni….

Természetesen ez csak példabeszéd.
De megmutatja, hogy nem azonos a két kategória.

Ahhoz nem kell diploma, hogy valaki a Teremtő Istentől vegyen le információkat. Ugyanebbe a körbe tartozik az, amikor valakit - valakiket egy Nagyszellem tanít, lát el tudással, és ad folyamatosan  információkat…

Ha a Teremtő Isten csak a diplomásokkal lépne kapcsolatba….akkor kétfajta embert teremtett volna…személy válogató lenne…és égi-földi mérce szerint is igazságtalan….

De tudjuk, hogy ez nem így van.
Egy az Isten….tükörképe az Ember is egy, és nem megkülönböztetett a szerint, hogy van diplomája, vagy nincs.

Ezért hiszem és tudom, hogy a Teremtő akaratának megfelelően minden ember tanító és gyógyító munka elvégzéséért jött a Földre…többek között.
És ezt csak úgy lehet elvégezni, hogy az emberek összefognak valamilyen szinten.

Ehhez adja a tanítást Krizantén: nem tanulni jöttetek a Földre, hanem egységet alkotni…. 
Ehhez nem kell diploma, és nem kell adózni sem utána….

A pénzéhes Hatalom azonban sokszor másként gondolja.
Legjobb példája ennek a családi ház építése.

A filmekben látni lehet, hogy az Amis falu-közösségek - a házasulandók részére összefogva…egy emberként dolgoznak, és egy nap alatt kész az új faház, beköltözhetnek a fiatalok…
Senki sem kap érte semmit….de az ő háza is így készült, és a gyerekének is ilyen házban folytatódik az élete, ha megházasodik….

Nálunk is ehhez hasonlóan készültek a családi házak a háború utáni időkben….összefogással, kalákában. Én is így építettem a házamat családi összefogással…

Ma pedig?
Fekete munkának akarják minősíteni ezt az összefogást!!!!
Mert akik hozzák a törvényeket a Pénz hatalmában és bűvöletében vannak…el sem tudják képzelni, hogy van még önzetlen segítség az emberek között!!!
Legalább is az ő köreikben ez hiányzik…szegény gazdagok….írta Jókai annak idején.
Úgy látszik ez mai is időszerű.
Ezért a jog eszközével akarnak mindent szabályozni, és megkötni az emberek kezét!!!

Pedig ez nem fog sikerülni….

Az emberek mindig újabb és újabb ötletekkel fognak előállni, és természetesen fütyülnek az ilyen törvényhozásra….
Csak az fog bekövetkezni, hogy az emberek elidegenednek az állami vezetéstől, és saját maguk fognak szervezkedni….
Nem hasonlít ez az utóbbi 30-40 évre???

Ezt kellene az Államnak, a Vezetőknek megérteni és felismerni:
Először legyenek Emberek,….. és csak másod sorban vezetők…

A mi felfogásunk szerint a Vezető ugyanis nem hatalmat kapott,….
Az igazi Vezető…. Alkalmat kapott a Szolgálatra…

Arra, hogy az embereket szolgálja, nem pedig arra, hogy parancsolgasson nekik a jogi normákkal.

Ezért volna fontos, hogy minden Vezető elolvassa naponta: az Új Világot teremtünk c. Krizantén tanítást…
/A blogon rajta van./

Persze az is olvassa el, aki nem vezető, mert ebből nyerhet lelki erőt a továbbiakhoz….
Ingyen,…csak az olvasásra és gondolkodásra szánt idő-energia felhasználásával….

De vissza térek a diplomához…végül is nem a diploma adja meg a választ erre a kérdésre.

Hanem az, hogy aki a mai társadalmi rendben ilyen tevékenységet akar folytatni élethivatás szerűen, a megélhetését is ebből biztosítva…annak feltétlenül alkalmazkodnia kell a jogi szabályzáshoz, mert különben nem a tevékenységére fog elmenni az energiája, hanem a számonkérések elől kell menekülnie folyamatosan.

Ezen kívül is, az ilyen ember vegye a fáradságot, hogy – ideális helyzetben – a Teremtőhöz való személyes kapcsolata mellett - szerezze be az adott területre kidolgozott mai tudásanyag elsajátítását tanúsító diplomát is.
Ez az elvárás eddig rendben van az én gondolkodásom szerint is.

De mi van azokkal, akik nem így, élethivatás szerűen, hanem más foglalkozások mellett, „küldetés tudattal”, vagyis égi segítő kapcsolattal együttműködve végzik ugyanezt?

Én ebben látom a nagyobb bajt, hogy a cikk írója is kellő ellenséges érzülettel fogta meg a kérdést….mintha nem is létezne ilyen pozitív megjelenése ennek a kérdésnek.

Holott már a nyilvános sajtóban, az interneten is egyre gyakrabban nyíltan fejtegetik az „égi kapcsolattal” rendelkezők véleményét, a lehozott információkat az élet legkülönbözőbb területeivel kapcsolatban.

Az emberek gyógyítása ugyanis egyáltalán nem diplomához kötött.

A mai nyugati típusú gyógyítás természetesen az orvosi egyetemeken szerzett diplomához van kapcsolva.
Elismerésre méltó eredményeket mutat fel ez az orvoslás is.
Ugyanakkor legalább ekkora hibákkal terhelt.
A hibák sokasága abból adódik,  hogy a nyugati orvoslás nem kezeli az emberi lélek kérdéseit. Nem ad rá választ.

Na itt jön be a pszichológus, mint szakorvos.
A gond abból adódik, hogy a pszichológus is a nyugati orvoslás tanaiból töltekezik fel.

Az emberiség zöme azonban nem „nyugati”, hanem annál sokkalta jobban nyitott a lélek és a test összefüggéseinek együttes kezelésére választ adó „keleti” gondolkodás,- orvoslás felé….

A legfontosabb különbség abban áll:

Az ember szellemi része az egész ember 2/3-da legalább….és a fizikai test csak 1/3-da legfeljebb….

Ezt azonban csak kevesen látják….
Az is igaz, hogy ma már egyre többen vannak akik hiszik és tudják, de nem elegen ahhoz,  hogy a nyugati típusú orvoslás hívei megérezzék:
Kisebbségben maradnak…lemaradnak….elvesznek….munka nélkül maradnak…stb. ha nem változtatnak a gondolkodásukon.

Ma még uralkodnak, és dölyfösek, hatalmasak….és ítélkeznek, döntenek mindenek fölött…hiszen ők a tudás birtokosai…diplomájuk van róla…..

De az egész intézmény rendszer már alapjaiban repedezik, épp a lélekkel kapcsolatos kérdések rossz kezelése miatt.
Kívülről pedig mállik a vakolat,….
És egyre több kérdésben jelenik meg a tudományos színfalak mögött az anyagi érdek, a pénz hatalma….

Nem kell mást felhívni, csak a gyógyszer lobbit…a pénz és a gyógyszer viszonyában már nagyon sokszor kilóg a lóláb….nem a gyógyító hatás a fontos, hanem a jutalék!!!!

Ezek a körülmények okozzák azt,hogy az emberek  sokasága elfordult a hagyományos gyógyítástól, és új utakat keres.

És hála a Teremtőnek egyre többen vállalják a kockázatos utat, és mások elé tárják saját tudásukat….akár diploma nélkül is.

Ebben az új hatalmas áramlatban a Pszichológus Kamara eltörpül.
Vadászhatnak az interneten amennyit akarnak.
Egyet „lebuktatnak” öt lép a helyébe.
Ugyanis a népet nem lehet elnyomni, „födő alatt tartani” végleg, legfeljebb ideig-óráig. A népet nem lehet leváltani sem, helyettesíteni sem. A Nép – az Ember maga. Bármennyire is hihetetlen: szabad és fenséges…legalább is a szellemi része….

Talán megérthetnék az egész változás lényegét: ha nem a hagyományos gondolkodás rabjai lennének.
Talán felismerhetnék, hogy a Pszichológus is elsősorban ember….és csak másodsorban diplomás…

Legalább is így kellene lenni ahhoz, hogy ők is beálljanak azok táborába, akik – a tanult ismeretek mellett – a Szellemi Valóság által adott információkat is figyelembe veszik.

Mégpedig az arányok betartásával: Ugye nem kell újból mondani, hogy mindenki főként szellemi lény és csak kisebb részben fizikai….

Én abban a csodás helyzetben vagyok, hogy már 15 év óta egyre több és több tapasztalatot szerzek a Szellemi Valósággal folytatott állandó kapcsolatból. Ezzel segíteni tudom a saját szellemi-testi változásomat, fejlődésemet.

És amit tapasztaltam…azt megosztom az érdeklődőkkel.
Igaz, …nekem van diplomám….jogi diplomám.

Így már a kezdetektől óvakodtam attól, hogy bárkinek is azt mondjam: majd és meggyógyítalak…/mintha előre láttam volna a mai fejleményeket../

De ez nem csak földi gondolkodás, és jogi kérdés…..

Sokkal inkább emberi, és szellemi tudást igényel..

Az alapokból kell itt is kiindulni: Hogyan történik lelki szinten a gyógyulás???

Minden ember Isten teremtménye: egy szikrája lakozik a fizikai testében,- körülötte…mint energia mező…

Ez a Szikra a kiegyensúlyozott, egész-séges testi – lelki harmóniáért dolgozik…ha hagyom…
És akkor fokozatosan, ha kérem a segítségét,….
És én is segítem a működését….
Például azzal, hogy nem a nyugati orvoslással – a mások oldják meg helyettem, és a tüneti kezeléssel – nyúlok a saját bajaimhoz.

Hanem megkeresem a saját gondolati,- érzelmi,- és cselekvési mintáimban azokat az okokat, amelyek az adott betegséghez vezettek…
Ha ezeket megszüntetem…már is elindult a gyógyulás….

A megszüntetés mit jelent???
Akár azt, hogy egy ilyen csoportban kibeszélem magamból, és megkeressük  szellemi szintű válaszokat arra, hogy a konfliktus résztvevői  - a történéskor – mit is gondoltak, éreztek???

Így megismerem a többi résztvevő gondolatatit, és jobban megértem a magatartásukat…ezért könnyebb elengedni pl. a saját félelmemet, sértődöttségemet, haragomat, stb. és könnyebb megbocsátani.

Ha sikerült megbocsátani, akkor bekövetkezik bennem a béke, a megnyugvás.
És csak ekkor van vége az adott témával kapcsolatos feladatomnak.

Ilyenkor az adott történés megtanított valamit nekem….és ezért van vége….vagyis meggyógyultam.
Amíg ez a béke nem következik be a szívemben….addig csak tanítani igyekezett az adott történés,…de én nem voltam kellően ráhangolódva, nem tanultam meg a leckét…

Ezt a folyamatot már számtalan szerző írta le könyvében.

Amit most olvasok: szerintem az egyik legjobb:
Brandon Bays: Belső utazás a címe

Brandon már 15 éve gyakorolta a pozitív gondolkodásból kiindulva ezt a természetes ön-gyógyító, másokon is segítő életformát.
Amikor észre vette, hogy a hasa egyre csak dagad.
Nem akart,- mert,- szégyellette az orvoshoz fordulást…és amikor elment:
Egy kosárlabda nagyságú daganatot találtak a méhében…

Azt, hogy hogyan szabadult meg ettől a gömböctől a saját erejéből, és a Teremtő segítségével….bárki elolvashatja….

Ennek a tanításnak lett a következménye: a saját tapasztalataiból gyógyító módszert dolgozott ki: Ez a Belső utazás…
Elemeiben nagyon hasonlít arra, amit évek óta csinálunk a Csoporttal.

Mi egy kicsit könnyebben vesszük az akadályt abból a szempontból, hogy a Szellemi Segítők  vezetnek bennünket, és ezért lekérdezhetjük, hogy a többi résztvevő mit gondolt, vagy mit érzett, stb. mondjuk a halála előtt, már több mint 20 éve.
És így jobban érhető, hogy miből ered a szenvedő ember félelme, vagy az önvádat miért nem tudja elengedni…stb.

Ha onnan nézzük, akkor: ez is gyógyítás.
Pontosabban öngyógyítás, diploma nélkül…pénz nélkül…és nem kuruzslás…

Arra kérjük a Teremtő segítségét, hogy: a Pszichológusok hatalma ne érjen odáig, hogy ebben is korlátozni tudják az embereket.

Abban is csodálatos életem van, hogy már nem is egy orvossal hozott össze a sors, aki szintén a lélekkel való együttműködés útját választotta a  nyugati orvoslásban szerzett tudása mellé.

Ne ez az igazi nyerő!!!!!!
A nyugati orvoslással összefüggő diagnosztika + a lélek, vagy szellem szintű ismeretekből eredő gondolati,- érzelmi,- és cselekvési minták feltárása, megváltoztatása.

És egyre többen jönnek rá az orvosok közül is, hogy ezt a kettőt egybe kell kapcsolni.

Erre a legjobb példa: Rüdiger Dhalke: A lélek nyelve a betegség c. könyve…
És minden más könyve, amit csak el lehetett olvasni az elmúlt 15 év alatt magyarul…

Talán ezzel már békésebb vizekre eveztem.

Bárki részére hozzáférhető módon kitárul ez az új tudás, és saját maga veheti kézbe a sorsát,- egészségét,- gyógyulását,- gyógyítását,- stb…anélkül, hogy a pszichológusok ebbe bele szólhatnának.
Álljon itt egy nagyon közismert példa: Az ALLENRGIA

Krizantén szerint nincs ilyen betegség, az allergia nem betegség.
/Most nem a Lélek nyelve a betegség. C. könyvből veszem a gondolati menetet, mert azt akárki elolvashatja, ha kíváncsiság ébredt benne./

Hanem a magyar valóságból idézzük a vádlottak padjára a PARLAGFÜVET….

Szegény parlagfű. Sose gondolta volna, hogy népbetegség okozója, és közellenség lesz belőle.
Tűzzel, vassal, büntetéssel irtják, és minden bajok okozójának kiáltják ki.

Én nem vagyok botanikus, és gyógynövény szakértő sem.
Annyi azonban világos, hogy az Özönvíz utáni kb. 12.000 év óta a parlagfű itthon érezte magát, élt, virágzott, virágport szórt a szélbe, hogy szaporodni tudjon.
Az emberek vele együtt éltek, ott ahol a parlagfű is élt. Senki rá se tüsszentett…

Az emberek és a természet együttműködő harmóniája azonban az utolsó évtizedekben rohamosan elszakadt egymástól. A városba szorult emberek  - talán a kutricába szorított sertések analógiájára hasonlítva – egyre több feszültséget kénytelenek magukban feldolgozni.

Helyesebben nem képesek ezeket a feszültségeket feldolgozni, ezért elfojtják, leszorítják önmagukba.
Az elfojtott feszültség betegségek kiinduló pontja,… amit a parlagfű pollenje aktivál…és kész az allergia…
Semmivel sem lehet igazán meggyógyítani…gyógyszer,- orvosi beavatkozás szintjén….

A feszültség oldására azonban rengeteg mód van.

A legtökéletesebb a falusi- természet közeli- gazdálkodó- békés közösségben élő ember életének visszaállítása volna.
Erre mekkora az esély???

Persze ha onnan nézzük, hogy a Pénz hatalmára alapozott földi élet összedől,… és vissza kell térni a naturál gazdálkodáshoz, és élethez….nos akkor már mások a kilátások…már aki megérti és megéli…

De én nem erre készülök, és nem is ezt várom a jövőtől.
Ha az Emberiség ilyen ütemben fejlődik, és rázza le magáról a pénz uralmát….a többi sallanggal együtt….akkor kinyílhatnak azok a csatornák-ajtók az emberek agyában, amelyek segítségével megtalálhatják a mai élet keretei között is a feszültségek elengedésének módját, és ezzel együtt a gyógyulást.

Persze ez nem a kábítószer, és nem az alkohol, stb…ahogyan most használják azokat…

Nekem nagyon tetszett, amikor évtizedekkel ezelőtt a japánok a feszültséget „kiordították” magukból.
A japán munkáltató busszal hordta ki a dolgozóit…hogy a hegytetőn az kiordítsa magából azt a feszültséget, amit a főnöke sulykolt bele… ez is eredményes módszer.

De a módszerek sokaságát nem is érdemes felsorolni, mert mindenkinek magának kell megkeresi a részére leghatékonyabb eszközöket.
Elsőként a konkrét feszültséget okozó gondolkodási,- érzelmi,- és cselekvési mintát….amit meg lehet változtatni.
Ennyit az allergiáról….

Ha ezt a szintet is meg kívánjuk haladni….
Nos akkor jönnek a Csodák.

Csodák pedig vannak.

A Csodákra azért kerül sor, hogy a Teremtő bemutassa:
a Földön az Ember ne csak a fizikai élet lehetőségeit tartsa szem előtt:
tekintetét kellő mértékkel a nem látható, nem közvetlenül érthető Szellemi Valóságra szegezze, és onnan várja a megoldhatatlannak látszó dolgokra a választ.
Hát ilyen a csoda.

A legújabb Kedvencem:
a Hollands Got Talent: Amira a 8 éves kislány
akinek torkából és szívéből egy csodálatosan érett női hang énekli az opera áriát:
úgy mint Mária Callas énekelte.
Egy hajszállal sem kisebb a gyermek énekhangja, tudása, csiszoltsága, érettsége…stb.
Bárki megnézheti a YouTube-on.
A zsűri is el volt „ájulva” ámulattal hallgatták, nyitva felejtett szájjal…mert ilyen nincs, ez lehetetlen…
Vagyis Csoda.

Megkérdeztem Tűzvirágot: Tényleg Mária Callas hangját halljuk…
A válasz: Igen.
Mária Callas már a fizikai életes során is olyan nagy szellemiség által volt életben tartva, hogy – az én 15 éves gyakorlatomban – ő ez első személy, akit ismertem – persze, csak hangja alapján, és nem személyesen – aki nem egy fizikai testben volt jelen egyidejűleg.

Ahogyan Krizantén tanította az első nagy szellemiségek munkáját:
egy-egy nagyszellem egyszerre sok fizikai test életét irányította.

Mária Callas esetében azt kaptam, hogy: egy másik. svájci és egy USA beli ismert énekesnő testét is egy-ugyanaz a szellem irányította.
Amíra testét most Mária Callas szellemisége irányítja, és az Ő hangján énekel…

Talán most már nem olyan nagy a csoda.
Könnyű neki…mondhatnánk…csak ilyennek kell születni!!!!

De komolyra fordítva: azért kapjuk ezeket a csodákat, hogy ne mindig a negatív oldalról való szörnyűségek rázzák meg az emberek lelkét, hanem

Békében és szeretetben tudjanak kiáradni az isteni szépség és szeretet szárnyin,…mint ahogyan ennek a kislánynak a hangja árad…
Aki őt hallgatja, azonnal felkapaszkodik a Teremető Istenhez…

Megjegyzem: ez is gyógyítás, mert a Teremtővel való lelki kapcsolat, és a béke,- és szeretet, a boldog kitárulkozás, és befogadás…mind- mind ehhez vezet. Igaz, neki sincs diplomája…

Én is ezt kívánom minden olvasónak, hogy saját maga találja meg a gyógyuláshoz vezető – neki tetsző - utat.

Szeretettel: István