2013. november 25., hétfő

A Magyarság jövője 4. A politikáról, és arról, hogy elfogy a Magyar
A Magyarság jövője
4. rész
A politikáról…és arról, hogy elfogy a Magyar???
Tisztelt Olvasó!

A blogon közzétett írásokban eddig a Teremtő által átadott szellemi alapok lerakására került sor.
Ezek segítségével  - aki olvasta és megértette, remélni lehet, hogy - a gyakorlati életben felmerült mai problémák megválaszolását is megértheti, elfogadja, vagy akár egyet is ért vele.

Ez látszólag könnyebbé teszi az elkövetkező kérdésekben való eligazodást.
De ez csak a látszat.

Ugyanis most kerül sor arra, hogy a mai élet kikerülhetetlen dolgairól beszéljünk.
Aki fél ezeket a kérdéseket napirendre tűzni, az csak az elméletről tud,- és mer gondolatokat puffogtatni.

A puding próbája az evés.
Akkor nincs más hátra, álljunk neki és együnk mi is.

Minek ez a nagy kerülgetés…mint a macska a forró kását…
Mert ami most jön az már politizálásnak minősíthető….

Talán már említettem valahol, hogy még az út elején…2001 évben….Krizantén azt tanácsolta, hogy:
Váljon a csoportunk politikai párttá…

Tanácsát arra alapozta, hogy ha a Szellemi Világból lehozott tiszta gondolatokat hirdetjük meg politikai pártként, akkor az embereknek van hova felsorakozni, akkor lesz választási lehetőségük, és legjobb belátásuk szerint dönthetnek a saját dolgaikban….legalább elméleti szinten.

A gondolatot a csoportból szinte senki sem támogatta.
/Manapság is csak annyi valósult meg belőle, hogy közzé tettem az „Új világot teremtünk” c. Krizantén tanítást itt a blogon is./

Már a politikai szó is elborzadást eredményezett, nem ám az, hogy abba a csoport tagjai részt vegyenek.

Ennek megértéséhez csak arra kell figyelni, hogy a mai politikai folyamatok hogyan történnek….magyarázni nem kell, és nem is fogom….és így talán senki sem csodálkozik, hogy nem vállaltuk fel….

Pedig Krizanténnak igaz van.

Csak ahhoz lehet csatlakozni, aki kibontotta a zászlót, és magasra emelte,…
Ahogyan Rákóczi fejedelmünk a felvidéken….persze a „gyönyörű bukás” lehetősége most is napirenden van…

De beszéljünk a politikáról.

A mai politika alatt azt értjük, hogy:
Valakik arról győzködnek bennünket, hogy amit ők mondanak az az egyedüli igaz, és eredményre vezető út.
Ha követem a hirdetőjét, akkor a legnagyobb jót teszem magamnak, és az egész népnek.
Eddig ezt még el lehetne fogadni….

De ugyanerről a dologról egy másik csapat azt állítja, hogy ha ezt követem: akkor az egyéni életem az ország jólétével együtt romokba fog heverni.

A Jó vagy a Rossz. Fekete vagy fehér…
Minden témában: vagy - vagy…

Hát ezért utálja szinte mindenki aki hallja.

Ma, 2013 évben már az emberiség döntő többsége a korábbinál sokkal magasabb rezgésű, szellemi szintű gondolati és cselekvési minták alapján éli a fizikai életének sok-sok rétegét, jelentős részét – szeletét….akár tudatosan, akár nem….

Mivel a Földön: bármi - ami történik - a Jin és a Jang,- a fekete és a fehér együttes hatása alatt áll, ezért:
Nincs olyan jó, amiben ne volna egy kis rossz,
És fordítva: minden rosszban van valami jó is...

Tudom, hogy a párom nem csak jó, hanem néha rossz is.
Ahogyan a gyerekem se örömet hoz haza mindig az iskolából, hanem bosszúságot is, stb….

Ezért a lakosság nagyobb részének elege van az örökös vagy – vagy megoldási módok politikai puffogtatásából…
MERT NEM ÉLETSZERŰ…..és ezért igaztalan is.

Csak a csábítást halljuk ki belőle, azt,
-         hogy megint rá akarnak szedni,
-         hogy nem tartanak „felnőttnek” aki képes gondolkodni
-         hogy nem velem és az ország sorsával törődnek, hanem csak a saját pecsenyéjüket akarják megsütni az én tüzem mellett….
-         Hogy…sorolhatnánk még sokáig.

Na ezért utálja mindenki a mai politizálást.

A politizálásban van még egy nagy csapda:
Mai formájában INDULATOKKAL VAN FELTÖLTVE!!!

Bárki megfigyelheti, hogy a beszélgető partnere – ha politikára kerül a sor – azonnal indulatos lesz. Meg se akarja hallgatni amit mondani akarok, csak a saját gondolatati fújja, egyre erősebben….és az addig békésen beszélgetők….. jól összevesznek.

Mi ennek a lelki háttere??? Kérdezhetjük….

Ha valaki megfigyeli, akkor láthatja, hogy:
-         A politika mindig valami nagyon „húsba vágó” kérdéssel foglalkozik, pl. hogy miért adósodott el az emberek nagy része a bankok felé?
-         Hogy miért ilyen magas a hazai hitelek után fizetendő kamat?
-         Hogy kénytelen mindenki külföldre vándorolni, mert itthon nem lehet megélni!

Természetes, hogy ilyen kérdésekben mindenkinek megvan a saját válasza.

Ugyanis: Mindenki azt fogadta be a hallott és látott eseményekből, amit az addigi gondolati és cselekvési mintái alapján képes,- és be akart illeszteni.

És ha nem ezt a választ látja,- és hallja vissza…attól ingerült lesz, és kiabál a TV előtt, és felmegy a vérnyomása…stb….szóval szinte senki sem tudja kivonni magát az indulatok feszültsége alól.

Ez a fajta politizálás ugyanis éppen ezt a célt szolgálja!!!!

Miért??? Tegyük fel a kérdést, kinek mi a haszna belőle???
/Csak a szellemi szintű válaszra vállalkoztam, a társadalmi szintűre annyi válasz van, ahányan erről beszélni kezdenek./

Már egyre többen tudnak róla, és talán el is hiszik, hogy 2006. aug. 11 óta az emberiség nagyobbik része magasabb szellemi szintről hozza le a hétköznapi életben is az információkat, és ez egyben a magasabb szintű rezgés állományt jelenti.

Talán van aki emlékszik rá: ekkor történt a Föld lakosságánál a lélek duál párok egyesülése, vagyis a Szellemé válása.

Ez egy magasabb szintű szellemi állapot:
Ami az emberek közötti szeretet, béke, együttműködés, harmónia, stb. formáiban nyilvánulhat meg.

A fizikai síkon való megjelenéssel még várni kell egy kicsit, de a szellemi oldalról mindenkiben megjelenik ennek az IGÉNYE.

A legtöbb ember békét, megegyezést és barátságos beszélgetést szeretne a civakodás helyett!

Már a politizálók is azt mondják:
A lakosság igényét veszik figyelembe, amikor összefogásról tárgyalnak egymással…..csak a Ferivel nem akar senki együtt táncolni….szegény…

Vagyis a Teremtő által adott lehetőségek közül az ilyen ember nem az alacsony rezgésű gondolkodási és viselkedési mintát választaná szíve szerint…..ha hagynák.

Az ilyen ember már képes meglátni és elfogadni, hogy az adott témában igaza van a másiknak is egy kicsit,…. és olyan megoldást választ, ami mind a két félnek jobban megfelel, és nem csak az egyiknek ad teljes kibontakozást, hanem:

A vagy-vagy helyett az is-is formát valósítja meg.

Konkrét példa: USA pénzügyi válsága.
/Szándékosan távoli példát választottam:
Így könnyebb megérteni indulat nélkül, sőt…inkább humoros volna, ha nem volna olyan ijesztő…./

A demokrata és a republikánus párt ellentétes álláspontja a társadalmi biztosítási rendszer kötelező-kiszélesítéséről.

Egyik párt sem engedett a maga igazából, és ez:
egy közeli napon az USA állam fizetésképtelenségét eredményezte volna.

Már leállították egyes állami szolgáltatásokat is, pl. bezártak a múzeumok, kutató intézetek, stb…mert nem tudtak bért fizetni az alkalmazottaknak…

Levegőben lógott a napokon belüli csőd….ami egyben a dollár,- rajta keresztül az egész világ gazdasági csődjét eredményezte volna!!!

Persze a csőd egyben a kormányzó párt csődje is….de nem csak az övé!!!

Az ilyen megoldás csak a mindenkori ellenzék „vágy álma”:

Egy csőd, amely csak a kormányt buktatja meg…
Sajnos ilyen nincs a Földön.

Csak olyan van, amivel együtt az adott állami rend is megbukik, és nem lehet előre látni, hogy mit sodor magával….mint a dominók, ha megindul az összedőlés….
Vagyis jön a káosz….a háború,….
Ami mindig a Bankok hatalmát növeli…erről már mindenki tud, és én is írtam korábban.

Szellemi szinten ez tisztán a VAGY-VAGY gondolkodás földi megjelenése.
És ki és mi mentette meg a helyzetet???

Néhány képviselő asszony.
Leültek kávézni,…. beszélgetni egymással, /talán  pletykálni is/…. pedig volt köztük mind a két párt színeiben politizáló képviselő.
De ők nem csak politikusok, hanem elsősorban emberek…vagyis inkább asszonyok is..

Megállapították, hogy az „okos férfiak” vitték idáig a dogot, és nem képesek megegyezni, képtelenek másként gondolkodni,…. vagy-vagy.
Ennyire futja belőlük…inkább dőljön össze minden, de ők nem engednek az „igazukból”…

Miből is???

A kérdés az, hogy a társadalmi biztosítás nélküli 5-6 millió amerikai állampolgárnak kötelező lenne belépni a biztosítottak körébe…
Ezzel együtt a biztosítási díjat fizetni, vagyis a közös teherviselésből részt kellene venni mindenkinek!!!
Ez a kormány terve…

Vagy:
Meg kell hagyni az amerikai szabadságot: a döntést mindenkinek… mindenben, ebben is. Ezért a biztosított kb. 60 millió állampolgár éljen úgy, ahogyan akar, biztosítottként,  ha ehhez van kedve….
Aki pedig nem akar fizetni, azt nem engedik kényszeríteni…mert ez a szabad akaratuk….
A  szabadság pedig:   maga Amerika….ez a legfontosabb jellemzője…

A nők pedig egy kávé mellett azt mondták:
Ne döntsük el a mai napon,….

Várjunk még vele január végéig,…Ugyanis eddig lehetőség van a várakozásra,….
Mert közben akármi történhet.
Ma azt döntsük el, hogy megemeljük a kormány hitelállományának felső határát, és így tovább működhetnek az intézmények, tud a kormány bért fizetni.

Ezért beadványt írt alá a 30 képviselő asszony – mindkét párt tagjai – és javasolták a hitel-plafon megemelését…
Amit a férfiak örömmel megszavaztak….
Eddig a történet látható része.

De mi a lelki háttér???:

Az ősi történet: mindig más-és más köntösbe burkolva.

Az ellentét szellemiség, Lucifer nem tud önmaga életet adó energiát termelni, előállítani. Ilyent csak a Teremtő tud, és az általa teremtett értelmes lény: az EMBER.

Tehát az ember olyan lény, aki önmaga többlet energiát, vagyis élet-erőt tud előállítani, ha tudja , ha nem…

Persze csak akkor, ha abban a magas rezgés-tartományban van a gondolati,- érzelmi- és cselekvési mintája. Vagyis szépen,- és jól él,… boldogan….

Ezért Lucifer mindent kitalál, hogy hogyan tudja elvenni ezt az élet-energiát….
Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön az adott embert - embercsoportot "le kell rángatni”
a saját alacsony rezgés tartományába, ahol el lehet rabolni a magas rezgésű energiákat….
Ugyanis ebből él ő maga is….persze ezt jól titkolja….
Más élet-energia ugyanis nem létezik a Világegyetemekben.

Ugye már látszik is a végeredmény…..

Bármilyen társadalmi, vagy egyéni konfliktus alkalmas arra, hogy:
az adott személyek érzései, gondolatai, kimondott szavai, tettei a gyűlölet, a harc, a konfliktus állapotát hozzák létre…
Ezek mindegyike Lucifer saját eszközei….ebben ő van otthon, ez az ő mezeje…

Aki ebbe belesik….máris leadja az addig összegyűjtött: szeretet, boldogság, stb. által akkumulálódott magas rezgésű energiáját.

És kit érdemes ezzel megkísérteni???
Aki már saját erejéből képes az Égiektől, vagy embertársaitól begyűjteni ezeket a magas rezgésű energiákat….

Vagyis a mai emberiség nagyobb része már ilyen, csak még nem látszik….mert hosszú idő kell ahhoz, hogy a szellemi,- gondolati,- érzelmi minták megváltozzanak a fizikai testben is, és megmutassák magukat a fizikai valóságban…

Szegény Józsit nem érdemes megkísérteni, mert ő a kocsmában tölti az idejét és italba folytja a szégyenét….abból nincs mit elrabolni…ő már elitta azt, amilye volt.

Na ilyen a mai politika.
Minden eszközt megragad arra, hogy tömegeket lehessen a gyűlölködés, a harc mezejére csalni…üsd, vágd, nem apád….vagy vágd le a fejét a szobornak….

De erre alkalmas egy futball meccs is….

Aki nem ezt az érzelmi,- cselekvési mintát éli át, az fel sem tudja fogni, hogy:
Miért kell az egymással focit JÁTSZÓ ellenfeleket gyűlölni…. A stadiont felgyújtani, a SZURKOLÓ TÁRSAKAT összeverni…stb.

Hiszen: Ha nem áll ki a Fradi ellen az Újpest…akkor nincs örök rangadó…
Önmagával a Fradi nem tud győztes meccset játszani…

Ezért nagyon nagyra kellene becsülni a játszótársakat, és nem gyűlölni….
Ugye milyen paradoxon a helyzet???

Ezeket a példákat folytathatnám, de nincs értelme. Mindig ugyanez a végső indító ok.

A politika azonban önmaga, eredeti fogalmában nem ilyen.

A politika alapjaiban:
A választható utak bemutatása abból a célból, hogy mindenki a neki tetszőre adhassa a saját döntését.

Mivel sokan vagyunk egy adott országon belül, és mindenkinek csak egy szavazata van:  
Az egész politikai szervezet és a folyamat ennek a döntésnek az összegezését célozza eredendően:

Összegezi, hogy a nép melyik utat választotta.

Vagyis a politika ma még nélkülözhetetlen….
Csak ebben a formájában utálatos, amit most művelnek ezen a címen….

Én – ahogyan korábban ígértem – a Szellemi szintű válaszok leírására vállalkoztam, és nem a mai politizálásra.

Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy  nem voltak társaim ahhoz, hogy a Krizantén tanítását felvállaljuk és az emberek elé tárjuk az Égiek által javasolt utat…

A napokban hallottam a déli hírekben, hogy:
Egy politikai párt – ha tud X számú jelöltet állítani – óriási állami dotációt kap a költségeire.
Hatalmas lehetősége nyílik arra, hogy állami pénzen az emberek tömege elé vigye ki az általa felismert, előre vivő gondolati és cselekvési mintákat.
Ilyen hátszéllel az adott program tényleg eljut az egész ország lakosságához, mindenki megismerheti….akkor is ha a párt be se kerül a Parlamentbe…

Mi pedig mióta igyekszünk kiszélesíteni ezt a forrást-kiáradást….és milyen kis létszámot tudtunk csak megszólítani a legkisebb politikai párthoz képest is.
Szóval nem a politika a rossz….hanem az amit egyesek hirdetnek, és ahogyan csinálják…

Talán sikerült megvilágítani a lényeget:
A politikát akár egy „felmosó rongynak” is tekinthetem, és utálhatom a „koszos felmosó rongyot”, hozzá se akarok érni…
Pedig csak azok nem tartják tisztán ezt a nélkülözhetetlen takarító eszközt,…akik így  használják!!!

Hát ennyit a bevezetőben….ha mégis lesz olyan olvasó, aki a mai politizálással vádol…lelke rajta…

A Politika ugyanis állásfoglalás és vélemény nyilvánítás is egyben.
Ez elől én sem térhetek ki.
És az elől sem térhetek ki, hogy nem csak a magyarság, de az egész emberiség fontos témáiban is véleményt nyilvánítsak…ha kell…

Tűzvirág azt mondja: világítsam meg a harc és az eltérő vélemény közötti összefüggést is, bármennyire is hosszú a bevezetés.

Ugyanis ezt sem értik az emberek.

Naponta megéljük:
Ha valakinek más a véleménye, már azt mondjuk: ne vitatkozz velem…
Pedig csak az enyémtől eltérő - saját maga által megtalált - álláspontot, véleményt mondta ki…
Ez nem harc.

Az a harc – kicsiben vitatkozási formát is mondhatunk – ha én meg akarom győzni a másikat, arról, hogy nekem van igazam, és elvárom, hogy azt elfogadja.
Ilyenkor más a szándékom.

Nem azt akarom, hogy engem meghallgasson, hanem azt is, hogy egyet értsen velem,…
Sőt, engem kövessen…
Holott a kettő között nagyon nagy távolság van.

Akit én meghallgatok, az mondhat akár mit, amit akar…nekem nem kell vele egyet érteni, és még inkább nem kell követnem a véleményéből fakadó úton.
Legyen az az ő útja, nekem megvan a sajátom.

A harc abból adódik, hogy indulatot viszek a mondandómba, haragot, elvárást, stb…és felbosszant, elkeserít, stb. ha nem akar megérteni,  igazat adni, és ezen az úton követni…

Ez már nem beszélgetés, az álláspontok tárgyilagos ismertetése, hanem általában az elvárás és a harag keveredése…

Ezért van az, hogy általában az emberek – ha politikáról van szó – már eleve indulatosak lesznek, hevesen védelmezik a saját gondolataikat…pedig nem is támadta senki sem, meg sem szólat senki sem, csak ő maga mondja a magáét….

Miért is???

Mert már beívódott az adott népesség közös tudati mezejébe az, hogy a politika harc, és félrevezetés, stb…. Szóval olyan, amelyhez negatív indulatok kapcsolódnak.

Ezért elég kimondani a szót,….. és már is ott van a negatív energia mező….
Mint Pavlov kutyája…ha szól a csengő…folyik a nyála…
Ugye milyen egyszerűen érthető, ha innen nézem?

Ezzel szemben azt kellene megtanulni, hogy:
Negatív érzelem, ítélkezés nélkül hallgassam meg a másik embert, és ugyanilyen módon mondjam el az én álláspontomat…
Ehhez nem tud Lucifer hozzá kapcsolódni, mert hiányzik belőle az egymásnak-feszülés, a harc…

Hát??? Hány ember ért el idáig???
De innen szép nyerni!!!!

A sikeres befejezés ugyanis kétségtelen.

Krizantén ezt mondja: a 2050. évben már nem lesz erőszakos ember a Földön…

Csak addig kell önmagamat megváltoztatni….. és elérni amit helyesnek tartok….
Ugye mindenki érti: csak magamat tudom megváltoztatni,… a másik embert nem.

Hajrá,…. hogy találkozhassunk egymással…

A témákat beszámozom, mert nem lesz vége néhány oldalban.

1./ Kivándorlás… elfogy a magyarság…stb…

Nagyon jó téma. Örök téma.

Már a két világháború között is aktuális volt ez a politikai kérdés….csak akkor mások voltak kormányon és ellenzékben.

Inkább az irodalmi vetületét ismerjük mi a kései utódok:
És kitántorgott Amerikába 3 millió magyar ….
Ugye ismerős a mondat.

Anélkül, hogy ennek a kérdésnek az alapjaihoz visszanyúlnák, csak egy vetületét veszem most figyelembe:
Nem a mai gazdasági válság miatt vándoroltak ki, amiről valamelyik kormányunk tehet….

Ha még hátrébb lépünk az időben, akkor már egészen történelmi fogalmakkal jelölik ezt a folyamatot: népvándorlás….
Attila, és a magyarok elődei is idegen földre mentek megkeresni a boldogulásukat….

Csak akkor más volt a felállás:

Személyes élményem volt ezzel kapcsolatban. Még egyetemista koromban, amikor a Kossuth moziba jártunk  - egy-két, unalmasnak megélt előadás helyett - , és ott egy báb-filmben…
A magyarok nyugat-európai megjelenését egészen más oldalról látták:

„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket”….
/Sagittis Hungarorum libera nos, Domine,/
/én sajnos nem tanultam meg latinul, ezt a forditást a Google adta meg/

Énekelték a barna csuhába öltözött német barátok a Mennyei Atyához fohászkodva….
Akkor még nem jutottunk el Angliába….

Ha még korábbi időkre nyúlunk vissza, akkor azt olvashatjuk, hogy:
A Berring szoros helyén lévő földnyelven mentek át az ázsiai népek és benépesítették Amerikát….

Szóval minden változik, még a szerepek és a megítélés is…

Érdemes egy kicsit megnézni, hogy mi a közös, és mi a különbség ezek között, a népek által követett mozgások között.

Egy közös biztos van benne: valakik az addig lakott helyükről elmentek, és idegen helyeken kellett megélniük.

Mi a legszembetűnőbb különbség???

Olyan régen történtek ezek az események, hogy az akkor élt emberek indulati,- érzelmei rezgése már „kihullott” a történetből.
Már nem érezzük, hogy a bevándorlók milyen nehézségekkel küzdöttek….azt se, hogy azok, akiknek a nyakára ültek, mit éreztek,

Már csak gondolati - fogalmi kategória a népvándorlás,…
Amerika benépesítésének fogalma pedig: már szinte megdicsőült tevékenységnek látszik…

És nem emberek keserves erőfeszítése, bánata, izgalma, egyéni sorsa, amiben a résztvevő emberek indulatai benne vannak.

A mai kivándorlók azonban most élnek.

Az érzelmi energia mező – amit megélnek a kényszerítő gazdasági okok miatt, az „előkészülés” alatt, stb…
Mind, mind itt van az adott nép közös gondolati,- érzelmi tudat-mezejében.
Vagyis mindenki érzi valamennyire, akkor is, ha nem kell benne közvetlenül részt vennie.

Ugye mindenki emlékszik rá: nem az elme gondolatai az elsődleges közvetítők, hanem az érzelmi töltéssel ellátott rezgések…

Ha hinni lehet a számoknak – akkor százezer hazánk fia, és a hozzátartozók stb….akár fél millió ember sugároz ki már egy jó ideje…. nap-mint nap.
És állandóan a hasonló rezgéstartományra érzékeny emberek sokaságát találja meg ez az energia mező…folyamatosan…amíg le nem cseng…el nem veszíti erejét.

Ezek a leggyorsabbak, és a legerősebbek… ezek befolyásolják alapvetően az emberek sokaságát, érzelmi beállítódásukat.

Ezt használta ki Hitler…amikor az  egész német népet képes volt érzelmileg  befolyásolni és uralni. Érzelmi töltéssel elmondott beszédeiben elhitette velük, hogy a „Deutschland über alles” nem egy szólam, egy elképzelés, hanem…a legvalóságosabb, követendő élet-forma.
Az akkori németek sokasága „vevő volt” erre a rezgés-tartományra…

Nem is érdemes tovább boncolgatni, annyira érthető, hogy csak kevesen képesek indulat nélkül ezzel a kérdéssel foglalkozni, mivel az indulati töltés a „levegőben van”. 

Ezért nem szabad a mai politizálás stílusával, és indulati elemeivel ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert akkor csak egy újabb egyoldalú nyilatkozat lesz belőle, és nem az amiért érdemes a vizsgálatra.

Az Égiek által adott információk ugyanis teljesen más szempontokat is átfognak.

Az egyik:

Vajon elérhető az, hogy a távol-keleti népek megismerjék a nyugati civilizációt…ha nem mennek oda a nyugatiak…és nem jönnek ide a keletiek???

Miért kell annyi kínainak elindulni és épp hozzánk letelepednie???

Most a kínai hagyományos kereskedelmi szerep, és az itteni gazdagodás kérdését kihagyjuk. Aki akarja, az ezzel is magyarázhatja az okot, és megelégedhet vele. Ez legyen az ő dolga.

De alapvetően nem ez a fontos, hanem:
A kínai másként lát…/tudom, ferde szemmel…de ezt is mellőzöm/,
Más a nézőpontja…
Olyan ősi tudás birtokosa, amit a nyugat európai népek már elfeledtek….
A török is ilyen,…
Más a sejt szintű kisugárzásuk, más az érzelmi és gondolati rezgésük,…

És köztünk élve nap-mint nap ezt bocsátják ki magukból….
„Keresztezik” az itteni energia mezőkkel, mint Micsurin a növényeket….
Hozzá adják a miénkhez azt, ami nekünk hiányzik…bár erről nem tudunk, és ők sem ezért jöttek…

Vajon azelőtt erre miért nem került sor??? Kérdezhetjük…

Azelőtt is sor került rá….a háborúk ezt is közvetítették…
A rómaiak legyőzték a görögöket….a görög rabszolga viszont megtanította a római katonát írni- olvasni, és már másként látta a világot stb….

Eltekintek attól, hogy a fizikai síkon megjelenő – és mindenki által bizonyítottnak elfogadott – példákat keressek, mert felesleges.
Aki akarja így is megérti, aki pedig másként gondolja…legyen az ő gondolata szerint…

Ez a téma is olyan, mint annyi más a földön.

A fizikai síkon megjelenő része csak a fedő:
Közben a lábosban van a lényeg,…. ami nem látszik a fedőtől.

Az emberiség felemelkedéséhez és a minél átfogóbb nagyságú egység kialakulásához nélkülözhetetlen a különböző nyelvű,- kultúrájú,- rezgésszámú,- tudású népek keveredése. Lakva ismerni meg a másikat…mondja a közmondás.

Ha a szomszédom egy kínai lesz, és éveken át jó kapcsolatban vagyok vele, akkor megváltozik a bennem lévő korábbi előítélet.
Hajlandó leszek meghallgatni amit mond, és esetleg figyelek is rá.

A népek vándorlása, és keveredése alapvetően a DIMENZIÓ VÁLTÁST készíti elő, amikor nem a szín és a vallás, és a faji jelleg szerint kell összetartozni:
Hanem a rezgésszám alapján.

Amíg az előítéletek rabja vagyok, addig esélyem sincs arra, hogy egy ilyen közösségbe bekerülhessek.
Hiába vagyok jó a magam portáján, ha nem tudok összefogni egy másik emberrel, mert nem látom,- érzem, - tudom azt, hogy összetartozunk…mert ferde a szeme… sötét a bőre, stb.
Ilyen állapotban csak a  hozzám hasonló, előítéletekkel rendelkező emberek között érzem magamat jól…

Bármennyire hihetetlen, de ez az igazi oka a modern népvándorlásnak:

Minden nép annyi és olyan idegen fajú,- vallású,- gondolkodású MÁSIK NÉPET kap, amennyire szüksége van ahhoz,  hogy ÖNNMAGA MEGVÁLTOZZON…

És mindezt már meg lehet oldani háború nélkül…ez a Teremtő kegyelmi ajándéka….

Krizantén azt mondata:
2050. évig minden kis változás befejeződik, és minden nagy változás elkezdődik…

Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy milyen társadalmi alapvető változások sorozata megy végbe folyamatosan.

Most a fizikai síkon is látható folyamatokat tekintem át egy kicsit:
-         az Arab forradalom, ahol a törzsi szervezetű népesség kilépett a régi rendből, és elkezdődik valami új.
-         A Keleti Nők ébredése, ahol a „Csodás Kelet” rabszolgái, a NŐK öntudatra ébrednek, tanulni akarnak, szabadok akarnak lenni…stb.
-         A „gazdag Nyugat” befogadja „cselédnek” a szegényebb népeket,…de hányszor volt már ilyen….a gróf elvette a cselédlányt feleségül.

Ez a folyamat olyan nagy szabású, és annyira fontos minden résztvevőnek, hogy ehhez képest igazán mindegy, hogy a politikai harcba elmerült emberek mit kiabálnak, és milyen sárral,- kit,- hogyan kennek be.

A felemelkedő emberiségnek el kell érnie azt a szintet, hogy mindenki meglássa, és elfogadja: nem az egyes népeket kell megkülönböztetni, és előnyben, vagy hátrányba helyezni a szívünkben, és a gondolatainkban….

Hanem:
Azt kell kivárni, és megengedni minden egyes embernek, hogy saját maga döntse el a sorsát. Kimondja, hogy Ő hová akar tartozni!!!???….

Erről már beszéltem.
2004 óta – amióta elkezdődött a jelölés – mindenki maga - magát jelöli meg, és saját maga nyilvánítja ki mások előtt érthetően és hangosan….hogy mit gondol, mit érez, vagyis azt: hogy ki Ő maga….

Ez a szétválasztódás alapja.
Ettől kezdve megy az egyik ember jobbra, a másik meg balra.

Nem lehet másként.
Ha  én mondom meg azt, hogy Te ki vagy:
Akkor ítélkeztem, mai nem az én dolgom.
De azt is látni lehet, hogy a Teremtő sem akar ítélkezni, és ezért mindenki saját maga mondja ki saját magáról az ítéletet….

Az a politikus, aki bármit elvállal, és bárkivel szövetkezne azért, hogy a hatalmat megszerezze….ő ezt mutatja ki…és már látják mások is, hogy ki ő valójában….
Nekem ki se kell mondanom…

Ettől függetlenül, ő is magyar, és meg kell engedni neki, hogy úgy élje meg a mai időket, és úgy alkudozzon, csavarodjon ide-oda, ahogyan a legjobbnak látja.
És ezért nem szabad lealázni, megbélyegezni sem….

Ugye mindenki tudja: aki mást aláz meg,… az a megalázás leckéjét hívja magára….
Engem se aláz meg a Teremtő…pedig Ő látja minden ide-oda csavarodásomat..

Látszólag jó messzire kanyarodtam a magyarság kivándorlásától, és attól, hogy elfogy a magyar.
Holott épp a közepében vagyunk. Most érünk a legfontosabb részhez.

Miért kapta a Teremtőtől a magyarság a kiválasztottságot?
És miben áll ez???
Hogy szolgálja a népeket, és Istenhez vezesse azokat….

Akkor lássuk csak:
Aki kimegy és napi 12 órát mosogat Ausztriában…. az tényleg szolgálja a népeket!!???
Ez most nem rosszmájúság volt, csak megmutatja, hogy:

A Teremtő útjai kifürkészhetetlenek…a közmondás szerint.
A Szellemi Valóságban azonban ez nem igaz.

Minden logikus és következetes amit elénk tesz a Teremtő,…
Legfeljebb én nem értem, és ezért nem tudom, hogy mit kezdjek vele.

A kitartó munkával, a megbízhatósággal, a szerénységgel nagyon sok magyar ember kivívta már a helyi lakosok figyelmét és megbecsülését. Ezzel már megnyílott annak is a lehetősége, hogy meghallgassák azt, amit ő tud…ettől egy lépés csak a szolgálatnak az a része, amire igazán hivatott…
Biztos, hogy az út göröngyös…de sokan járnak rajta…és viszik a magyarság jó hírét is….

Az itthoniak pedig nem akkor szolgálják jól a népeket, ha kirekesztik az idegeneket, és megbélyegzik. Hanem akkor, ha befogadják, és az igazi vendég-szeretet alapján kezelik a kapcsolatukat.

Nem erőszakkal lehet és kell a másik fajt, vagy a nemzetiséget kezelni…rendre szoktatni, meg rendszabályozni…

A Teremtő sem tesz ilyent.
Még azt is megengedi, hogy egy gárda szerveződjön, és kimutassa, hogy mire képes saját maga, magától…. Ugye nem a megfélemlítés a gárda célja…..ezt már többször kimondták…

Épp ellenkezőleg: egy ilyen külön szerveződött csoportnak abban lehet jó példát mutatni, hogy milyen eredményesen tud elbeszélgetni a csoporthoz nem tartozókkal.

Mi mindenben tudja segíteni a másként érző-gondolkozó embereket abban, hogy saját magukat fejlesszék, és ők találják meg a többiekkel a közös nyelvet, életet.

Szóval a lehetőségek végtelenek.
Ahogyan maga az emberi fejlődés is végtelen, és egyben ezért gyönyörű is….

Persze a másik oldal is teszi a dolgát:
Miért is???

Már mindenki tudja: akit el lehet csábítani…azt el kell csábítani…
Akár az erőszakos megoldásokkal is…

Csak ízelítő:
-         A norvég tömeggyilkos, aki gyerekeket lőtt halomra, mert nem voltak elég norvégok..
-         A hindu apa, aki elevenen elégette a lányát, mert az megszegte az ŐSI TÖRVÉNYT,… és telefonon beszélt a vőlegényével a házasság előtt…stb.
-         Nem sorolom tovább, mert a lényeg így is látható…

Tegyük fel a kérdést, amit sokan feltesznek:
Miért engedi a Teremtő ezeket a szörnyűségeket?

Először is: nem kértek rá engedélyt a Teremtő Istentől…
Neki ehhez semmi köze,… csak az ember tette azt, amit akart…

De van egy másik vetülete is a dolognak:

Az ilyen szörnyűségek alkalmasak arra, hogy mindenki oda figyeljen rá…és eldönthesse magában, hogy ő mit gondol és érez a szörnyűségek hallatán???
Ez a döntés a lényeg ebben a dologban: ettől tartozok ide-vagy oda….ugye milyen érdekes, a legfontosabb most sem látható könnyedén….

Hetek óta nagy örömmel nézem meg a YouTube-on: Amira Willinghagen 9 éves kislány éneklését.
A kislány Mária Callas hangján énekel,…mintha az Égből szállt volna le közénk, hogy nekünk is tátva maradjon a szánk…mint a Zsűrinek.

De nem csak Ő, hanem rengeteg más pozitív jel is van már.
Amiben a Teremtő kimutatja, hogy a Szelídek oldalán lévő emberek is kezdenek ébredezni, és összefogni…és kimutatni, hogy mit gondolnak és éreznek…hogy legyen hova csatlakozni azoknak, akik még nem látják biztosan a jövő szépségét…..
Csak észre kell venni,
csak ezt kell várni,
csak így kell élni….

Most visszavonhatatlanul elkülönül egymástól az erőszakos és a szelíd gondolkodási és érzelmi minta szerint élő Emberiség.

Krizantén jelmondata:
Akkor él bennetek a tiszta szeretet, ha nem harcoltok az igazságért, hanem gyógyítjátok azokat a sebeket, amelyeket azok ejtettek embertársaitokon, akik legvadabbul harcoltak az igazságért.

Az eddigiekből is látni lehet – aki akarja – hogy ebben az országban pont annyian leszünk, amenyien kell, hogy legyünk:
a MAGYARSÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ.
Se többen, se kevesebben.

Csak a politikai érdekek alapján lehet az egészet másként bemutatni….aminek azonban semmilyen jelentősége nincs a tényleges folyamtokra.

Arra viszont alkalmas a POLITIKA, amire hivatott:
Szétválasztja az erőszakosakat a szelídektől…

Ezzel zárom is a hosszúra sikeredett gondolat menetet.
A Szent Korona hatalmával a következő részben foglalkozok.

Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése