2013. november 4., hétfő

Lélek-halászásLélekhalászás…..Kurzslás?

Igen, ez a legjobb kifejezés arra, ami most folyik.
Aki csak teheti – az internet segítségével – de a rádióban, a televízióban, és írásban is kiárad, és a saját nézőpontjából látható világot mutatja be. Hozzá teszi a saját véleményét és arra hívja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, és kövessék.
Ez a lélekhalászás.

Persze a legtöbben azt is hozzá kapcsolják, hogy az általuk látott és bemutatott mód,- gondolkodási irány,- ilyen-olyan fizikai gyakorlatok,- táplálkozási utak,- stb. biztonságosan és gyorsan megoldják a hozzájuk csatlakozók élethelyzetében jelen lévő gondokat, problémákat.  Természetesen a legfontosabb, hogy a betegségektől,- fájdalmaktól való megszabadítást, a gyógyítást is az általuk hirdetett módon, gyorsan és jól végzik el….

Ugyanakkor ezt nem tehetik ingyen, hiszen akkor miből élnének meg. Pedig annak is meg kell élni, aki arra áldozza idejét, hogy mások gondjainak megoldását vállalja a nyakába.  

Na ettől a hivatalos gyógyítók most kiborultak…

Láthatta, aki olvasta az Origón a „ Telefonon keresztül is önre tudunk csatlakozni” kezdetű cikket, amelyben arról írnak, hogy…
A cikk szerint nálunk virágzik a kuruzslás ….
És arról szól: hogyan harcolnak ez ellen a pszichológusok …..ez mutatja, hogy a „hivatásosok” besokalltak…

Elegük lett abból, hogy az interneten „rengetegen” hirdetik szolgáltatásaikat, és olyan módon   végzik azt, aminek semmi köze a tanult pszichológusok által gyakorolt ismeretekhez, és főként semmilyen - erre engedélyt adó diplomával sem rendelkeznek.
Vagyis KURUZSLÓK….

És most meghirdették a totális harcot ezen elvetemült kuruzslók ellen, akik nem tisztelik a szakmát,- és …elveszik a szakemberek elől „az ő potenciális pácienseiket”….
Ezért a diplomás pszichológusok kénytelenek külföldre vándorolni…
/zárójelben jegyzem meg: talán téves az a hivatalos statisztika, amely szerint a doktor urakra akár fél évet is kell várni a váró listákon, hogy a nagyra becsült szolgálatukat igénybe vehessék a betegek??? Mégis félnek attól, hogy elveszik a kenyerüket???/

A cikkben természetesen levezetik azt is, hogy milyen lelki,- és testi bajok, és betegségek is származhatnak abból, ha valaki nem a diplomás pszichológussal beszéli meg a bajait…

Mondjuk azt, hogy elhagyta a Juliska, és most leginkább felkötné magát egy fára….

De a legfontosabb része a mondandónak az: hogy…
Ezek a kuruzslók adózás és más állami kontrol nélkül „kicsalják a pénzt” az emberek zsebéből.

Még jó, hogy nekünk Szerencsénk van: most a Pszichológus Kamara megalakul, és akkor csak az adhat tanácsot, akinek erre diplomája van, és csak az ilyen tudós ember kérhet érte pénzt is…

Addig is amíg megalakul a Kamara… - már társadalmi összefogással - „vadásszák” az interneten  az ilyen hirdetéseket, és bejelentkezve hozzájuk kifaggatják azokat, hogy milyen szolgáltatást mennyiért végeznek el,…és szépen kérik, hogy küldje el az illető a diplomájának másolatát…stb.
Benne van az is, hogy mellékesen felhívják a NAV figyelmét az itt mozgó pénz folyóra, vagy patakra….

Eddig a történet, amely sok irányú, és nem egyszer ellentétes gondolatokat vált ki az olvasóból, és belőlem is.
Ezeket most megosztom Veletek.

Kezdjük az elejéről:

1./ Honnan  indult a kuruzslás??? És ki a kuruzsló???

Ha nem akarunk vissza nyúlni az özönvízig terjedő ókori időkre, akkor legkézenfekvőbb az első bizonyítható kuruzsló megkeresése, akiről írásbeli bizonyíték is van.

Kétségtelen, hogy 2000 évvel ezelőtt élt egy Jézus nevezetű ember, aki olyan gyógyításokat végzett,…. amit írásban is rögzítettek.
A vak vissza kapta a látását,…a béna futni kezdett…ha ez az ember hozzájuk ért.

És nem volt semmilyen diplomája…és mégis gyógyított….

Vagyis Jézus volt az első „Kuruzsló”….

Hitelesnek mondott forrásokból tudható ugyanis, hogy egy József nevű ács volt az apja, és egy Mária nevű – egyébként foglalkozás nélküli – nő az édesanyja.

Semmilyen iskolát nem végzett el,….sőt… gyermekkorát meneküléssel, idegen országban  töltötte.
Igaz, hogy írni olvasni megtanult, és ismerte az „akkor hatályos” Mózesi törvényeket
is…és kizárólag ezekkel az ismeretekkel feltöltekezve…
Már kis korában neki állt vitázni az akkor papnak nevezett „diplomás és hiteles tudósokkal” a templomban… vagyis rendkívül öntudatos gyermek volt….

Erre a bátorságara és öntudat-szilárdságra – amint azt a későbbi története igazolta – nagyon nagy szüksége volt.

A papok egy ideig tűrték a tevékenységét, de aztán besokalltak….

Nem átallotta ugyanis a pénzváltókat kizavarni a templom előcsarnokából….
Ezen felül azt hirdette, hogy a földi élet fölött van egy mennyei királyság, és Ő onnan jött, és ott lesz király…

És ami a legfontosabb: a „diplomáját” a Teremtő Istentől kapta…még anno dacumál… a leszületése előtt,… és az az igazi diploma, az igazi tudás…. nem pedig a papok diplomája.

Na, az akkori „Kamara” azonnal össze ült, és megszületet a döntés….felhívták a helybeni „NAV” figyelmét a „kuruzslásra” és sikeresen kezdeményezték a szokásos helyi eljárás lefolytatását.
A „kuruzslót” pedig gyorsított eljárással keresztre feszítették…és megszűnt a törvénysértő állapot….minden további „gyógyítási tevékenység” visszaszállt a diplomásokra… legalább is ők erre számítottak….

Figyeltek mai kuruzslók????
Nagy mázlitok van, hogy már kiment a szokásból a keresztre feszítés….
Azért a NAV eszközei sem piskóták, és könnyelműség volna lebecsülni…..és maga a Kamara sem akármi….

A továbbiakban félre teszem az iróniát, és a kibontakozó drámát a hozzá illő komolysággal szeretném megközelíteni.

2./ Első kérdés, hogy ki a gyógyító??? És mi számít gyógyításnak???

Vajon csak a diplomával rendelkező ember gyógyíthatja a másik embert???
Vajjon az is gyógyításnak számít, ha én meghallgatom a lelki bánatában meggörnyedő, összetört szívű embert….és az megkönnyebbülve megy haza???

Igen, ilyenkor lép elő a nézőpont szerepe.

Ha arra törekszek, hogy minden emberi kapcsolat harmonikusan és szeretettel teljesen valósuljon meg a földi életben, akkor :

Már az is gyógyítás – a legemberibb értelemben -  ha meghallgatom azt, aki kitárja a szívét…hiszen ettől megkönnyebbül, és úgy érzi, megbékélt, meggyógyult a bánatából…

Ezért a szomszéd asszonyom, a Julis tánti azonnal kuruzslóvá válhatna….ha arra tenném a hangsúlyt, hogy diploma nélkül végezte ezt a gyógyítói tevékenységet….

Ugye, hogy milyen abszurd ez a gondolatmenet????
Pedig nem sokkal különbözik attól, amit a pszichológusok akarnak….

Ugyanis a Julis tanti nem csak meghallgatott, hanem azt tanácsolta, hogy aludjak egyet rá…és ne akasszam föl magam még ma este, ha hazatértem a kocsmából…hanem várjak holnapig…

Tehát még lelki tanácsot is adott…akár pénzért, akár csak az adományt fogadta el….vittem neki egy kis füstöld kolbászt, mert az a kedvence….vagyis már kuruzsolt….
Diploma nélkül adott lelki tanácsot, és azért ellenszolgáltatást fogadott el….

Krizantén nagyszellem a Jézusi utat tanítja nekünk a mai élet szavaival, példáival.

Én is egyet értek azzal Jézusi tanítással:
ami Istennek jár az adjuk Istennek,…. ami a Császárnak, azt a Császárnak…

Ha valaki élethivatás szerűen abból él, hogy a „lelki utat járva” az  embereknek tanácsot ad, vagyis ilyen értelemben gyógyít és ezért pénzt kér, vagy fogad el….
Akkor az adózzon is utána…

De mi van a diplomával????

Jézus követői, az apostolok írástudatlan emberek voltak. Mégis azt mondta nekik Jézus:
Eddig halászok voltatok, ettől kezdve embereket fogtok halászni….

Természetesen ez csak példabeszéd.
De megmutatja, hogy nem azonos a két kategória.

Ahhoz nem kell diploma, hogy valaki a Teremtő Istentől vegyen le információkat. Ugyanebbe a körbe tartozik az, amikor valakit - valakiket egy Nagyszellem tanít, lát el tudással, és ad folyamatosan  információkat…

Ha a Teremtő Isten csak a diplomásokkal lépne kapcsolatba….akkor kétfajta embert teremtett volna…személy válogató lenne…és égi-földi mérce szerint is igazságtalan….

De tudjuk, hogy ez nem így van.
Egy az Isten….tükörképe az Ember is egy, és nem megkülönböztetett a szerint, hogy van diplomája, vagy nincs.

Ezért hiszem és tudom, hogy a Teremtő akaratának megfelelően minden ember tanító és gyógyító munka elvégzéséért jött a Földre…többek között.
És ezt csak úgy lehet elvégezni, hogy az emberek összefognak valamilyen szinten.

Ehhez adja a tanítást Krizantén: nem tanulni jöttetek a Földre, hanem egységet alkotni…. 
Ehhez nem kell diploma, és nem kell adózni sem utána….

A pénzéhes Hatalom azonban sokszor másként gondolja.
Legjobb példája ennek a családi ház építése.

A filmekben látni lehet, hogy az Amis falu-közösségek - a házasulandók részére összefogva…egy emberként dolgoznak, és egy nap alatt kész az új faház, beköltözhetnek a fiatalok…
Senki sem kap érte semmit….de az ő háza is így készült, és a gyerekének is ilyen házban folytatódik az élete, ha megházasodik….

Nálunk is ehhez hasonlóan készültek a családi házak a háború utáni időkben….összefogással, kalákában. Én is így építettem a házamat családi összefogással…

Ma pedig?
Fekete munkának akarják minősíteni ezt az összefogást!!!!
Mert akik hozzák a törvényeket a Pénz hatalmában és bűvöletében vannak…el sem tudják képzelni, hogy van még önzetlen segítség az emberek között!!!
Legalább is az ő köreikben ez hiányzik…szegény gazdagok….írta Jókai annak idején.
Úgy látszik ez mai is időszerű.
Ezért a jog eszközével akarnak mindent szabályozni, és megkötni az emberek kezét!!!

Pedig ez nem fog sikerülni….

Az emberek mindig újabb és újabb ötletekkel fognak előállni, és természetesen fütyülnek az ilyen törvényhozásra….
Csak az fog bekövetkezni, hogy az emberek elidegenednek az állami vezetéstől, és saját maguk fognak szervezkedni….
Nem hasonlít ez az utóbbi 30-40 évre???

Ezt kellene az Államnak, a Vezetőknek megérteni és felismerni:
Először legyenek Emberek,….. és csak másod sorban vezetők…

A mi felfogásunk szerint a Vezető ugyanis nem hatalmat kapott,….
Az igazi Vezető…. Alkalmat kapott a Szolgálatra…

Arra, hogy az embereket szolgálja, nem pedig arra, hogy parancsolgasson nekik a jogi normákkal.

Ezért volna fontos, hogy minden Vezető elolvassa naponta: az Új Világot teremtünk c. Krizantén tanítást…
/A blogon rajta van./

Persze az is olvassa el, aki nem vezető, mert ebből nyerhet lelki erőt a továbbiakhoz….
Ingyen,…csak az olvasásra és gondolkodásra szánt idő-energia felhasználásával….

De vissza térek a diplomához…végül is nem a diploma adja meg a választ erre a kérdésre.

Hanem az, hogy aki a mai társadalmi rendben ilyen tevékenységet akar folytatni élethivatás szerűen, a megélhetését is ebből biztosítva…annak feltétlenül alkalmazkodnia kell a jogi szabályzáshoz, mert különben nem a tevékenységére fog elmenni az energiája, hanem a számonkérések elől kell menekülnie folyamatosan.

Ezen kívül is, az ilyen ember vegye a fáradságot, hogy – ideális helyzetben – a Teremtőhöz való személyes kapcsolata mellett - szerezze be az adott területre kidolgozott mai tudásanyag elsajátítását tanúsító diplomát is.
Ez az elvárás eddig rendben van az én gondolkodásom szerint is.

De mi van azokkal, akik nem így, élethivatás szerűen, hanem más foglalkozások mellett, „küldetés tudattal”, vagyis égi segítő kapcsolattal együttműködve végzik ugyanezt?

Én ebben látom a nagyobb bajt, hogy a cikk írója is kellő ellenséges érzülettel fogta meg a kérdést….mintha nem is létezne ilyen pozitív megjelenése ennek a kérdésnek.

Holott már a nyilvános sajtóban, az interneten is egyre gyakrabban nyíltan fejtegetik az „égi kapcsolattal” rendelkezők véleményét, a lehozott információkat az élet legkülönbözőbb területeivel kapcsolatban.

Az emberek gyógyítása ugyanis egyáltalán nem diplomához kötött.

A mai nyugati típusú gyógyítás természetesen az orvosi egyetemeken szerzett diplomához van kapcsolva.
Elismerésre méltó eredményeket mutat fel ez az orvoslás is.
Ugyanakkor legalább ekkora hibákkal terhelt.
A hibák sokasága abból adódik,  hogy a nyugati orvoslás nem kezeli az emberi lélek kérdéseit. Nem ad rá választ.

Na itt jön be a pszichológus, mint szakorvos.
A gond abból adódik, hogy a pszichológus is a nyugati orvoslás tanaiból töltekezik fel.

Az emberiség zöme azonban nem „nyugati”, hanem annál sokkalta jobban nyitott a lélek és a test összefüggéseinek együttes kezelésére választ adó „keleti” gondolkodás,- orvoslás felé….

A legfontosabb különbség abban áll:

Az ember szellemi része az egész ember 2/3-da legalább….és a fizikai test csak 1/3-da legfeljebb….

Ezt azonban csak kevesen látják….
Az is igaz, hogy ma már egyre többen vannak akik hiszik és tudják, de nem elegen ahhoz,  hogy a nyugati típusú orvoslás hívei megérezzék:
Kisebbségben maradnak…lemaradnak….elvesznek….munka nélkül maradnak…stb. ha nem változtatnak a gondolkodásukon.

Ma még uralkodnak, és dölyfösek, hatalmasak….és ítélkeznek, döntenek mindenek fölött…hiszen ők a tudás birtokosai…diplomájuk van róla…..

De az egész intézmény rendszer már alapjaiban repedezik, épp a lélekkel kapcsolatos kérdések rossz kezelése miatt.
Kívülről pedig mállik a vakolat,….
És egyre több kérdésben jelenik meg a tudományos színfalak mögött az anyagi érdek, a pénz hatalma….

Nem kell mást felhívni, csak a gyógyszer lobbit…a pénz és a gyógyszer viszonyában már nagyon sokszor kilóg a lóláb….nem a gyógyító hatás a fontos, hanem a jutalék!!!!

Ezek a körülmények okozzák azt,hogy az emberek  sokasága elfordult a hagyományos gyógyítástól, és új utakat keres.

És hála a Teremtőnek egyre többen vállalják a kockázatos utat, és mások elé tárják saját tudásukat….akár diploma nélkül is.

Ebben az új hatalmas áramlatban a Pszichológus Kamara eltörpül.
Vadászhatnak az interneten amennyit akarnak.
Egyet „lebuktatnak” öt lép a helyébe.
Ugyanis a népet nem lehet elnyomni, „födő alatt tartani” végleg, legfeljebb ideig-óráig. A népet nem lehet leváltani sem, helyettesíteni sem. A Nép – az Ember maga. Bármennyire is hihetetlen: szabad és fenséges…legalább is a szellemi része….

Talán megérthetnék az egész változás lényegét: ha nem a hagyományos gondolkodás rabjai lennének.
Talán felismerhetnék, hogy a Pszichológus is elsősorban ember….és csak másodsorban diplomás…

Legalább is így kellene lenni ahhoz, hogy ők is beálljanak azok táborába, akik – a tanult ismeretek mellett – a Szellemi Valóság által adott információkat is figyelembe veszik.

Mégpedig az arányok betartásával: Ugye nem kell újból mondani, hogy mindenki főként szellemi lény és csak kisebb részben fizikai….

Én abban a csodás helyzetben vagyok, hogy már 15 év óta egyre több és több tapasztalatot szerzek a Szellemi Valósággal folytatott állandó kapcsolatból. Ezzel segíteni tudom a saját szellemi-testi változásomat, fejlődésemet.

És amit tapasztaltam…azt megosztom az érdeklődőkkel.
Igaz, …nekem van diplomám….jogi diplomám.

Így már a kezdetektől óvakodtam attól, hogy bárkinek is azt mondjam: majd és meggyógyítalak…/mintha előre láttam volna a mai fejleményeket../

De ez nem csak földi gondolkodás, és jogi kérdés…..

Sokkal inkább emberi, és szellemi tudást igényel..

Az alapokból kell itt is kiindulni: Hogyan történik lelki szinten a gyógyulás???

Minden ember Isten teremtménye: egy szikrája lakozik a fizikai testében,- körülötte…mint energia mező…

Ez a Szikra a kiegyensúlyozott, egész-séges testi – lelki harmóniáért dolgozik…ha hagyom…
És akkor fokozatosan, ha kérem a segítségét,….
És én is segítem a működését….
Például azzal, hogy nem a nyugati orvoslással – a mások oldják meg helyettem, és a tüneti kezeléssel – nyúlok a saját bajaimhoz.

Hanem megkeresem a saját gondolati,- érzelmi,- és cselekvési mintáimban azokat az okokat, amelyek az adott betegséghez vezettek…
Ha ezeket megszüntetem…már is elindult a gyógyulás….

A megszüntetés mit jelent???
Akár azt, hogy egy ilyen csoportban kibeszélem magamból, és megkeressük  szellemi szintű válaszokat arra, hogy a konfliktus résztvevői  - a történéskor – mit is gondoltak, éreztek???

Így megismerem a többi résztvevő gondolatatit, és jobban megértem a magatartásukat…ezért könnyebb elengedni pl. a saját félelmemet, sértődöttségemet, haragomat, stb. és könnyebb megbocsátani.

Ha sikerült megbocsátani, akkor bekövetkezik bennem a béke, a megnyugvás.
És csak ekkor van vége az adott témával kapcsolatos feladatomnak.

Ilyenkor az adott történés megtanított valamit nekem….és ezért van vége….vagyis meggyógyultam.
Amíg ez a béke nem következik be a szívemben….addig csak tanítani igyekezett az adott történés,…de én nem voltam kellően ráhangolódva, nem tanultam meg a leckét…

Ezt a folyamatot már számtalan szerző írta le könyvében.

Amit most olvasok: szerintem az egyik legjobb:
Brandon Bays: Belső utazás a címe

Brandon már 15 éve gyakorolta a pozitív gondolkodásból kiindulva ezt a természetes ön-gyógyító, másokon is segítő életformát.
Amikor észre vette, hogy a hasa egyre csak dagad.
Nem akart,- mert,- szégyellette az orvoshoz fordulást…és amikor elment:
Egy kosárlabda nagyságú daganatot találtak a méhében…

Azt, hogy hogyan szabadult meg ettől a gömböctől a saját erejéből, és a Teremtő segítségével….bárki elolvashatja….

Ennek a tanításnak lett a következménye: a saját tapasztalataiból gyógyító módszert dolgozott ki: Ez a Belső utazás…
Elemeiben nagyon hasonlít arra, amit évek óta csinálunk a Csoporttal.

Mi egy kicsit könnyebben vesszük az akadályt abból a szempontból, hogy a Szellemi Segítők  vezetnek bennünket, és ezért lekérdezhetjük, hogy a többi résztvevő mit gondolt, vagy mit érzett, stb. mondjuk a halála előtt, már több mint 20 éve.
És így jobban érhető, hogy miből ered a szenvedő ember félelme, vagy az önvádat miért nem tudja elengedni…stb.

Ha onnan nézzük, akkor: ez is gyógyítás.
Pontosabban öngyógyítás, diploma nélkül…pénz nélkül…és nem kuruzslás…

Arra kérjük a Teremtő segítségét, hogy: a Pszichológusok hatalma ne érjen odáig, hogy ebben is korlátozni tudják az embereket.

Abban is csodálatos életem van, hogy már nem is egy orvossal hozott össze a sors, aki szintén a lélekkel való együttműködés útját választotta a  nyugati orvoslásban szerzett tudása mellé.

Ne ez az igazi nyerő!!!!!!
A nyugati orvoslással összefüggő diagnosztika + a lélek, vagy szellem szintű ismeretekből eredő gondolati,- érzelmi,- és cselekvési minták feltárása, megváltoztatása.

És egyre többen jönnek rá az orvosok közül is, hogy ezt a kettőt egybe kell kapcsolni.

Erre a legjobb példa: Rüdiger Dhalke: A lélek nyelve a betegség c. könyve…
És minden más könyve, amit csak el lehetett olvasni az elmúlt 15 év alatt magyarul…

Talán ezzel már békésebb vizekre eveztem.

Bárki részére hozzáférhető módon kitárul ez az új tudás, és saját maga veheti kézbe a sorsát,- egészségét,- gyógyulását,- gyógyítását,- stb…anélkül, hogy a pszichológusok ebbe bele szólhatnának.
Álljon itt egy nagyon közismert példa: Az ALLENRGIA

Krizantén szerint nincs ilyen betegség, az allergia nem betegség.
/Most nem a Lélek nyelve a betegség. C. könyvből veszem a gondolati menetet, mert azt akárki elolvashatja, ha kíváncsiság ébredt benne./

Hanem a magyar valóságból idézzük a vádlottak padjára a PARLAGFÜVET….

Szegény parlagfű. Sose gondolta volna, hogy népbetegség okozója, és közellenség lesz belőle.
Tűzzel, vassal, büntetéssel irtják, és minden bajok okozójának kiáltják ki.

Én nem vagyok botanikus, és gyógynövény szakértő sem.
Annyi azonban világos, hogy az Özönvíz utáni kb. 12.000 év óta a parlagfű itthon érezte magát, élt, virágzott, virágport szórt a szélbe, hogy szaporodni tudjon.
Az emberek vele együtt éltek, ott ahol a parlagfű is élt. Senki rá se tüsszentett…

Az emberek és a természet együttműködő harmóniája azonban az utolsó évtizedekben rohamosan elszakadt egymástól. A városba szorult emberek  - talán a kutricába szorított sertések analógiájára hasonlítva – egyre több feszültséget kénytelenek magukban feldolgozni.

Helyesebben nem képesek ezeket a feszültségeket feldolgozni, ezért elfojtják, leszorítják önmagukba.
Az elfojtott feszültség betegségek kiinduló pontja,… amit a parlagfű pollenje aktivál…és kész az allergia…
Semmivel sem lehet igazán meggyógyítani…gyógyszer,- orvosi beavatkozás szintjén….

A feszültség oldására azonban rengeteg mód van.

A legtökéletesebb a falusi- természet közeli- gazdálkodó- békés közösségben élő ember életének visszaállítása volna.
Erre mekkora az esély???

Persze ha onnan nézzük, hogy a Pénz hatalmára alapozott földi élet összedől,… és vissza kell térni a naturál gazdálkodáshoz, és élethez….nos akkor már mások a kilátások…már aki megérti és megéli…

De én nem erre készülök, és nem is ezt várom a jövőtől.
Ha az Emberiség ilyen ütemben fejlődik, és rázza le magáról a pénz uralmát….a többi sallanggal együtt….akkor kinyílhatnak azok a csatornák-ajtók az emberek agyában, amelyek segítségével megtalálhatják a mai élet keretei között is a feszültségek elengedésének módját, és ezzel együtt a gyógyulást.

Persze ez nem a kábítószer, és nem az alkohol, stb…ahogyan most használják azokat…

Nekem nagyon tetszett, amikor évtizedekkel ezelőtt a japánok a feszültséget „kiordították” magukból.
A japán munkáltató busszal hordta ki a dolgozóit…hogy a hegytetőn az kiordítsa magából azt a feszültséget, amit a főnöke sulykolt bele… ez is eredményes módszer.

De a módszerek sokaságát nem is érdemes felsorolni, mert mindenkinek magának kell megkeresi a részére leghatékonyabb eszközöket.
Elsőként a konkrét feszültséget okozó gondolkodási,- érzelmi,- és cselekvési mintát….amit meg lehet változtatni.
Ennyit az allergiáról….

Ha ezt a szintet is meg kívánjuk haladni….
Nos akkor jönnek a Csodák.

Csodák pedig vannak.

A Csodákra azért kerül sor, hogy a Teremtő bemutassa:
a Földön az Ember ne csak a fizikai élet lehetőségeit tartsa szem előtt:
tekintetét kellő mértékkel a nem látható, nem közvetlenül érthető Szellemi Valóságra szegezze, és onnan várja a megoldhatatlannak látszó dolgokra a választ.
Hát ilyen a csoda.

A legújabb Kedvencem:
a Hollands Got Talent: Amira a 8 éves kislány
akinek torkából és szívéből egy csodálatosan érett női hang énekli az opera áriát:
úgy mint Mária Callas énekelte.
Egy hajszállal sem kisebb a gyermek énekhangja, tudása, csiszoltsága, érettsége…stb.
Bárki megnézheti a YouTube-on.
A zsűri is el volt „ájulva” ámulattal hallgatták, nyitva felejtett szájjal…mert ilyen nincs, ez lehetetlen…
Vagyis Csoda.

Megkérdeztem Tűzvirágot: Tényleg Mária Callas hangját halljuk…
A válasz: Igen.
Mária Callas már a fizikai életes során is olyan nagy szellemiség által volt életben tartva, hogy – az én 15 éves gyakorlatomban – ő ez első személy, akit ismertem – persze, csak hangja alapján, és nem személyesen – aki nem egy fizikai testben volt jelen egyidejűleg.

Ahogyan Krizantén tanította az első nagy szellemiségek munkáját:
egy-egy nagyszellem egyszerre sok fizikai test életét irányította.

Mária Callas esetében azt kaptam, hogy: egy másik. svájci és egy USA beli ismert énekesnő testét is egy-ugyanaz a szellem irányította.
Amíra testét most Mária Callas szellemisége irányítja, és az Ő hangján énekel…

Talán most már nem olyan nagy a csoda.
Könnyű neki…mondhatnánk…csak ilyennek kell születni!!!!

De komolyra fordítva: azért kapjuk ezeket a csodákat, hogy ne mindig a negatív oldalról való szörnyűségek rázzák meg az emberek lelkét, hanem

Békében és szeretetben tudjanak kiáradni az isteni szépség és szeretet szárnyin,…mint ahogyan ennek a kislánynak a hangja árad…
Aki őt hallgatja, azonnal felkapaszkodik a Teremető Istenhez…

Megjegyzem: ez is gyógyítás, mert a Teremtővel való lelki kapcsolat, és a béke,- és szeretet, a boldog kitárulkozás, és befogadás…mind- mind ehhez vezet. Igaz, neki sincs diplomája…

Én is ezt kívánom minden olvasónak, hogy saját maga találja meg a gyógyuláshoz vezető – neki tetsző - utat.

Szeretettel: István 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése