2013. október 14., hétfő

Válasz Árpádnak 5.Válasz Árpádnak 5. :

Grull Antal: Az emberiség eredete…c. könyv olvasása során kapott válaszok alapján írom le azt, amit a Szellemi Világból Krizantén és Tűzvirág nagyszellemek adnak a részemre.

Tisztelet Olvasó!

Látni lehet, hogy a részünkre adott tanítás egy felemelkedő Emberiségről szól, és arról, hogy a Jézusi úton haladva hogyan tudja minden ember a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elveit betartani, Szelíden.
Ez nem bírálat a könyvben leírtakkal szemben, csak egy másik gondolati minta.
Mindenki azt választja, amit jónak lát és hinni tud benne.

Kedves Árpád!

Nézetem szerint a Jézusról szóló fejezet a legfontosabb.

Már az út kezdetén elmondta Krizantén: Aki Jézus munkáját próbálja rombolni, személyét hamisságokkal illeti, másokat Jézus fölé helyez, stb….szóval az a gondolkodási vonal egyértelműen a luciferi ellentét szellemtől származik.

Ebben a könyvben megjelent az, hogy Jézus nem is halt meg a kereszten,…. hanem Kasmírban élt tovább.
/Megjegyzem: ezzel a témával már többször foglalkoztunk: Az Özönvíz után 5 helyen volt az Ember "újra-ültetése” és így 5 helyen volt Jézus története is. Egyik Kasmír volt. Ezért lehet olyan infó, hogy Jézus Kasmírban élt…Tudomásunk szerint a Jeruzsálemi mellett még Erdélyben, és Japánban, és az ötödik valahol Afrikában volt. /

Visszatérve a kereszthalál témájára: ezzel már találkoztam a Seth megszólal c. könyvben is….amikor rengeteg jó és helytálló információ mellé teszi oda az ellentét szellem, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, és ezért nem is volt feltámadás.

Ezt a témát részletesen tárgyaltam a Teremtés előadás sorozatban….és itt csak tömören írom le:

A Krisztusi nagyszellem azért dolgozott Jézus testében, és a test azért halt meg, hogy mindenki lássa, és tapasztalhassa, hogy:
Van a földi élet fölött egy magasabb rangú,- szellemi valóság.

A Római birodalomban élő ember százszorta nagyobb elnyomásban élt, min mi.
Ennek ellenére elindult a Feltámadás után az a gondolkodási folyamat, amely a szellemi világ felsőbbrendűségét – a Teremtő Isten Szeretetét – engedi megtapasztalni a földi élet során is.

Aki ebben hisz és bízik….azt már nem lehet bármivel megtéveszteni, és bármivel eltántorítani a felemelkedés lehetőségétől. Már nem hat rá a félelem, amely alkalmas arra, hogy a hitetlenséget és a kiszolgáltatottság érzését olyan nagyra növelje az emberekben, hogy már remélni se merjenek….
Ez a célja minden ilyen információ kiáradásnak….ha tudja az író, ha nem….

A Feltámadással Jézus elhozta az Emberiség részére az Evangéliumot, vagyis az Örömhírt….
Mi volt ez??
Az új törvény, amelyet a Teremtő az Emberiség részére küldött: a Megbocsátás és a Szeretet..

Vége lett az addigi: Szemet szemért, fogat- fogért….törvénynek,….
És nem kellett tovább a hibázó, „bukott” ember-léleknek a luciferi uralkodás hatalmában maradni, az anyagba sűrűsödött állapotban….
Ugyanis a „bukott lelkek” eddig ilyen állapotban voltak, a saját téves magatartásuk miatt.
És onnan – a „pokolból” – nem tudtak maguktól kiszabadulni.

Most kaptam Krizanténtól: Ebből az időből származik az „örök kárhozat” fogalom, és a    
„pokol örök tüze”….mert a Megváltás előtt nem lehetett szabadulni belőle…

Jézus és a Krisztusi nagyszellem munkájának eredményeként:
Ettől kezdve aki akarta, és kérte a segítséget….felemelkedhet a bukott – anyagba sűrűsödött – állapotból, és vissza térhet az emberi test-lélek állapotba, a leszületések sorozatába….

A Megbocsátás és a Szeretet új törvénye alapján rengeteg ilyen lélek tért vissza az „anyagból”. Ez a törvény működik ma is, és nincs örök kárhozat, stb…..

Ennek a lehetőségét teremtette meg Jézus.
Ez a legfontosabb tartalma az egész Jézus Krisztusi munkának…

Ha sikerül valakivel elhitetni, hogy Jézus nem halt meg….akkor nem tudott feltámadni, és nem tudta elhozni az Örömhírt sem….

Akkor most is - az egész Világmindenség felett uralkodó - ilyen-olyan fajok és személyek hatalmában vagyunk….és reményünk sincs arra, hogy kiszabaduljunk????!!!!

Na ez a legfontosabb célja az ilyen információknak!!!!

Az adatok,- információk tömeges kiárasztásával, és a valós és valótlan dolgok vegyes közlésével olyan helyzetet teremteni, amelyben már nem ismerik ki magukat az emberek….és a hitüket,- reményüket veszítik el….

A Jézusi küldetés másik fele pedig az volt, hogy a fizikai testben megéljen egy valódi,- igazi,- szeretettel teljes,- szelíd földi emberi életet….és kipróbálja, hogy ez lehetséges e a Földön….és hogyan…és arról adjon hiteles információt a Teremtő felé!!!

Aki hallott Jézus életéről, és tetteiről, és tanításában meghirdetett gondolati és cselekvési mintákról….az láthatja és tudhatja, ha akarja….
Jézus végig élt egy ilyen életet, és teljes, Szeretettel teli, Szelíd módon megélt emberi sorsa volt.
Ebben benne volt Mária Magdolnával való házassága is. A Kánaáni menyegző az Ő lagzijuk volt….

A keresztről Mária Magdolnának szólt le Jézus, amikor azt mondta:
Áldott vagy Te az asszonyok között…mivel már áldott állapotban volt….

Ikreket szült Magdolna, egy fiút és egy lányt….és ők hordozták az új Vérvonalat, az új DNS láncot….
A Teremtő akkori elgondolása szerint az Emberiség ezzel az új DNS lánccal tudott volna gyorsabban és eredményesebben felemelkedni….
Pontosabban: ez a DNS lánc segítette volna a gyorsabban felemelkedő lélek és a fizikai test közötti harmónia megteremtését..

Az elkövetkező évezred alatt ennek a jelentősége elenyészett, mivel az Emberiség felemelkedési üteme nem valósult meg.

Ma már ez a vérvonal nincs hatással, és helyette a szellemi úton – minden ember saját magának – tudja behívni a felemelkedést segítő,- és a testet ezzel összhangban harmonizáló DNS szálakat. Mi a Csoporttal ezt rendszeresen gyakoroljuk.

Ilyen tartalom mellet el lehet képzelni, hogy Jézus Kasmírba ment, és Magdolna nem ment vele???? és a gyerekeik sem a családdal éltek, hanem Francia országba mentek….
Minek is???

Ha Jézus Isten Fia volt – mint ahogyan én ezt naponta megélem – akkor érthető a magatartása, mert a Szellemi Valóság feladatai magasabb rendűek, mint a Fizikai Sík történései.
Csak fentről lefelé van irányítás, és nem fordítva.

Így érhető, hogy Jézus a Menybe emelkedett, mert onnan tudat az egész Emberiség sorsát irányítani, és segíteni. Igaz, Kasmír is magasan van,….de nem ennyire….

Ha Jézus nem ilyen volt, hanem csak egy földi Ember, aki a földi feladatot hajtotta végre…akkor elképzelhető, hogy a családját a Föld másik végére küldi, Ő meg az anyjával Kasmírba megy???
Francia országban ugyanannyira ismeretlen volt az ábrázata, ott is elbújhatott volna bárki elől,….ha ez volt a szándéka.

Vagy akkor a zsidó főrabbi INTERPOL körözést adatott ki, ami a francia tengerparton működött, de az eldugott Kasmírban nem volt jó a drótposta????

Ugye, hogy milyen értelmetlenül hangzik az ilyen megközelítés???

A Teremtő Szellemi Világában azonban semmi sem értelmetlen.
Még nekünk, embereknek sem…legfeljebb nem értjük, hogy mi-miért történik…csak akkor, ha kutatjuk az értelmét….

„Szerencsénkre” ma már működik az égi információs csatorna bárkinek, aki ezt szeretné és megtanulja…és ezért az alap igazságokat mindenki lekérdezheti, és megtapasztalhatja saját maga, vagy egy ilyen Csoporttal, mint a miénk is.

Azt azonban figyelembe kell venni:
Mindenki onnan kapja az információt, ahonnan kéri…..

Aki a saját maga,- és az emberek megsegítése,- és felemelkedésének szolgálata érdekében kérdez:
Az onnan kap választ, azoktól az égi nagyszellemektől, akár angyaloktól, akár Jézustól, a Krisztusi nagyszellemtől is …akik ezzel törődnek.

Akit csak a saját nagyságának fitogtatása, a kíváncsiságának kielégítése hajt:
az onnan kapja a választ, ami a legközelebb van hozzá: az Asztrál síkról…..

Persze mindig érvényes egy másik fontos alapszabály is: akit el lehet téríteni…azt el kell téríteni!

Ilyenkor jut eszembe Krizantén tanítása:
Az egyszeri ember története, aki Istenhez könyörgött:
Adj Uram Hitet nekem…..az Úr megunva a sok könyörgést egyszer visszaszólt:
A Hitet Én kérem tőled Fiam….

Kedves Árpád!

Valójában itt kellene befejeznem ennek a könyvnek a taglalását, mert a Jézusi tanítással kapcsolatos résszel a legfontosabbat elmondtam.
Minden további csak ismétlés lenne. Újabb és újabb információs-síkokon, földi történésekhez kapcsolódóan kellene ugyanazt a hamis – igaz játékot játszani, amihez nincs időm és kedvem se.

Inkább azt írom le itt is, amit már sokszor leírtam:

A mai Emberiség felemelkedik: a Föld tengelyszögének ferdülésében bekövetkezett 9 fokos változást a Teremtő ezért adta, hogy segítse az Új Föld kialakulását. Ezt is elmondta Krizantén sok évvel ezelőtt.

Ez nem az Emberiség és a Föld pusztulását fogja előidézni, hanem a régi, elavult mintákat törli le, és újakat ad helyette.

Ennek részleteit is  ismerjük, de ez nem publikus nyilvánosan. Aki eljön személyesen…. és megérett erre, úgy az információkat átadjuk,…. hogy maga és mások hasznára alkalmazhassa.

Minden ember saját maga határozhat, hogy a pusztulás- pusztítás, vagy a tisztítás- felemelkedés változatot hiszi el.

Az a vicces benne, hogy ebben semmit sem lehet a másik embernek segíteni, mert a Teremtő sem segít senkinek se.

Mindenki maga döntheti el, egyénenként: A Szeretetet árasztó Teremtőben hisz, vagy ….a számonkérő, büntető Istenben…

És egy másik alap-igazság: Az Ember azt éli meg,….. amit elhisz…..és el tud képzelni….

Végül remélem, hogy senki érzékenységét sem sértettem meg, mert erre nem volt szándékom.

Szeretettel: István


Utóirat:

A Szellemi Világ működése alapjaiban más, mint a mi anyagi világunk.
Ott nem a fizikai test fölötti uralom a lényeg, hanem a gondolati-érzelmi energia mezőként létező lélek és szellem saját döntése határozza meg, hogy melyik oldalra áll.

A könyv olvasása és az ott felvetett adatok, gondolatok, valamint az elrejtett hátsó szándék és irányultságra való koncentrálás miatt az eddigiekben én is „megvezetett” állapotban voltam. 

Ma reggelre jöttek le a gondolatok, hogy mi a legfontosabb, és mivel kell még kiegészíteni a könyv tartalmával kapcsolatos mondanivalót.

A Föld valóban mindig is a lelkekért folyó harc színtere volt.

Krizantén tanításából tudjuk, hogy a II. Teremtés és a II. bukás során Lucifer kapta meg a Föld és az itt élő Ember fölötti uralom jogát….ha meg tudja nyerni magának….

Ugyanis a fizikai testek fölötti uralom nem azonos a gondolatok és az érzelmek,- vagyis az Ember fölötti uralommal.
Ezt nem kell különösebben magyarázni, ezt mindenki saját maga tudja a saját életéből.

Itt jön a képbe Jézus tevékenysége, és az általa meghirdetett Szeretet, Elfogadás, Igazságosság és a Szelídség.

A Megváltással a Krisztusi nagyszellem – Michael arkangyal képében – legyőzte a luciferi erőket, és a Föld kiszabadult Lucifer uralma alól.
Már csak arra kapott jogot a Teremtőtől, hogy a kételkedés gondolati magjait – a démonokat – beültetheti minden leszületés során a földi ember agyába.
Tehát bennünk van az „ördög”….

Aki az ördögi-helyett: a Szeretet, Elfogadás, Igazságosság gondolatait sajátjaként beépíti a földi életébe, és így él és gondolkodik, érzelmileg ide tartozik, és mindezt Szelíden valósítja meg  - a megengedett hullámzáson belül - ….azon az Emberen már nem tud uralkodni a félelem, a kétségbeesés, stb….
Vagyis kikerült Lucifer hatalma alól.

Na ennek ismeretében  - és főleg a szem előtt tartása mellett -  nagyon is értelmes a könyv által elénk tárt képsor.

Ebben minden van, ami arra alkalmas, hogy az Ember kilátástalannak lássa és érezze a földi életet.

Hiszen olyan hatalmasságok, és olyan technikák, és erők gyötrik, és pusztítják a könyv szerint az emberi fajt, amelyeket még csak látni,- felismerni sem lehet,…pláne harcolni ellenük.

A könyv lapjain újból- és újból – az ősi időktől napjainkig – ezek a fantasztikus erővel  bíró lények sokasága harcot indított az Emberiség ellen. És a mi még rosszabb….szívósak és le nem szállnak a nyakunkról…

Épp ezért felmerülhet a kérdés:
Akkor mégsem olyan hatalmasak.???
Nem elég az erejük a szegény, meggyötört emberek kiirtásához.
Vagy nem is erről van szó???

Lehet, hogy az Embert nem megsemmisíteni kell???...hiszen ilyen hatalmas tudással és technikával rendelkező hüllők,- stb… már rég kiirthatták volna az utolsó embert is….ha akarják.

De láthatóan nem akarják….
Mert ha akarták volna, már rég vége volna a „mozinak” és haza mehetnénk „sörözni”….

Akkor érthető ez a „kavalkád” ha hozzá tesszük Krizantén tanítását:

Az Ember szellemi lény, és lélek – vagy szellem állapotában örök életű….
Kiirthatatlan…csak a földi testet lehetne megölni…
Ezért a hüllők, stb. nem is ezt célozzák meg….mert ezzel tisztában vannak.

Az igazi cél az, hogy minden Ember saját maga legyen olyan félelem- elkeseredettség-kilátástalanság, stb. lelki állapotában, amelyben eszébe sem jut, hogy saját maga dönthet az életéről….
Meg se kíséreljen olyanra gondolni, hogy maga irányíthatja a saját sorsát….
Nehogy arra gondoljon, hogy: van Isten, akivel beszélgetni lehet, és segítséget nyújt, ha hiszek benne…..

Tudjuk, hogy a Szellemi Valóságban „csak” gondolati és érzelmi energia „csomók” vagyunk…/hiába fintorgunk ezen, biztos hogy ez egyben az igazi szépség is, csak mi nem látjuk „magunkat” /

Ezért folyik a küzdelem a háttérben, hogy az Emberek mit gondoljanak, érezzenek, mert ez a legfontosabb a földi világban…
Hiszen ez az ami maradandó, ami tényleg „van”…. és nem a fizikai test és élet…

Akit ilyen félelem-kilátástalanság állapotban lehet tartani, az a Szolga engedelmes, és megnyalja a gazdi kezét akkor is, ha rácsap az ostorával…

Na ilyen engedelmes Szolgává akarja tenni Lucifer az egész emberi fajt, azt ígérve, hogy ettől lesz boldog, és szabad….
És nem saját kezűleg végzi a „műveletet” hanem közbenső irányítást végző Fő-szolgák segítségével, akiknek megenged mindent, ami csak kényük-kedvük szerint való.

Így már érthető az egész láncolat.
Az ajánlott minta szerint:
Mindenki csak saját hasznával, és kedvével törődjön….és ne foglalkozzon azzal, hogy a másik is Ember, és milyen következményei vannak a saját tetteinek….hiszen ettől lesz „boldog” ha a másikat kihasználja, uralkodik fölötte, stb…

Nem véletlen, hogy mindig Róma hatalmával történik a példálózás - még 2000 év után is -. Igen, a Római birodalom rabszolga tartó társadalma volt ilyen kiteljesedett,- szervezett hatalom, amilyenben az elnyomás annyira sikeres volt, hogy világ méretű nagyságot eredményezett.

Ugyanakkor láttuk a Ben Hurt, a Qvadist, és a többi filmet,- könyvet….ott is állandóan jelen volt az emberekben a Szeretet, a Megbocsátás és az Igazságosság. De még a Szelídség is ha Ben Hur húgára és édesanyjára gondolunk….

Ezért nem tudtak győzni az Ember fölött a hüllők – vagy bárki más – aki a luciferi gondolatiság, szolgaság hívei….

És valóban: ez a harc örök.
Mert ezt harcként lehet megfogalmazni. Azt a folyamatot, amikor egy ember saját maga dönti el, hogy a benne dúló érzelmi és gondolati hullámzás – harc – eredményeként melyik utat választja.

Így már minden a helyére került.
Nincs új a Nap alatt.
Ez az ősi küzdelem a mai időkben a Szelídek felemelkedésével, és külön választásával fog végződni….

Az erőszakosak pedig megmaradnak egymás között…és háborúzhatnak kedvükre….

A felemelkedett lelkek – duál párok – szellemé egyesültek a Teremtő kegyelme és megelőlegezett bizalma alapján – 2006. aug. 11-én „meghirdetett akció keretében”, és a Föld lakosainak közel 2/3-a más gondolati és érzelmi  minta szerint kezdett el élni….
És már nem akarnak harcolni, háborúzni…..

Nézzük csak meg a Szíriai szarin gáztámadás hatását:

Egy ilyen szörnyűségre minden ember odafigyel, és véleményt alkot, az egész földön.

Néhány évtizeddel ezelőtt még azonnal válasz csapást adott volna erre a másik oldal,….mondjuk Amerika…

Most mi történt:
Az emberiségnek elege lett abból, hogy az 1300 halottat követelő támadást egy további halottakat követelő módon torolják meg….
Egyáltalán abból is, hogy ez meg kell torolni…

Ez a gondolati erő olyan hatalmas….hogy lefogta Obama kezét, és nem döntött egyedül…
Lehetősége nyílott a Putyinnak, hogy felajánlja….majd ő - egy nemzetközi csapattal - összegyűjti a vegyi fegyvereket, és megsemmisítik azokat….

Hányan hittek ennek sikerében???
Milyen aránnyal lehetet erre fogadni Londonban????
Mindenki tegye a szívére a kezét, és nézzem magába….elhitte, hogy ez bekövetkezik????

És mégis bekövetkezett: Nem lett katonai megtorlás

És ennél is fontosabb: Az al-Kaida nem tudott Amerikában, vagy Izraelben azonnali bosszút állni a véres megtorlásra adott válasz csapás „jogán”…
Megszakadt az adok-kapok válaszok sorozat….

Illetve: „kénytelenek voltak” Kenyába „mészárolni”….ami persze sokkal kisebb hatással van a világ közvéleményére, … egy esetleges New Yorki tömeg-mészárláshoz képest….

Na ezek az igazi eredmények: és valahogy nincs tele a SAJTÓ és a TV és az INTERNET  az események fölött érzett öröm hatalmas érzelmi hullámairól szóló írásokkal.
De miért nem????

Hát mégis igaz, hogy ezeket a médiumokat az ellentét szellemiség irányítása alatt állók tartják a kezükben???
Csak annak adnak nyilvánosságot ami rombol, és pusztít….ami új,- építő,- a Béke és a Szeretet felé tett lépés…az már nem hír-értékű???

Pedig, ha tudnák, hogy ezek a Szelídek a Dimenzió váltás után az Új Földön, a Paradicsomi környezetben élnek fizikai testben is, az eredeti Emberi Program szerint…
Akár 1000 éves korig.
Hát nem erre kellene készülni???

Krizantén ezt a kort így diktálta le sok évvel ezelőtt:

300 éves korában minden ember - aki az Új Földön a Paradicsomban él -  eldöntheti, hogy ott marad e 1000 éves koráig, vagy szellemi állapotba emeli önmagát, és elindul „vándorolni” másik Univerzumok és Világegyetemek megismerése,- tapasztalása céljából…
 
És ennek tükrében tényleg: köszönet jár a könyv szerzőjének, mert:

Alkalmat adott arra, hogy ilyen információkat olvashassak.
Magamtól soha sem jutottam volna ezekhez, mert nem ilyen irányból nézem a világot, és nem ilyen információkat kapok.

A könyv további erősségei:
A pénzről, a szándékosan kirobbantott háborúkról, a világuralomra törő hatalmasságok-családokról, stb. adott információk…. mind-mind megfelelnek a saját ismereteimnek is.
Ezekről korábban, más magyar forrásból volt tudomásunk, pl. Dr. Drábik János professzor úr előadásai is erről szólnak, és a YouTubon bárki meghallgathatja.  

Ha „átemeljük” a könyvben szereplő küzdelmet a szellemi síkra….úgy az is elfogadható, hiszen  Lucifer eszközei kifogyhatatlanok. Ezért abba nyugodtan benne lehetnek a hüllők stb. is. 

Tisztelt Olvasó! Ha sikerült vissza terelni a béke hullámhosszára a gondolataidat…úgy nem volt hiábavaló az én erőfeszítésem sem.

Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése