2013. október 14., hétfő

Válasz Árpádnak. 4.Válasz Árpádnak 4. :

Grull Antal: Az emberiség eredete…c. könyv olvasása során kapott válaszok alapján írom le azt, amit a Szellemi Világból Krizantén és Tűzvirág nagyszellemek adnak a részemre.

Tisztelet Olvasó!

Látni lehet, hogy a részünkre adott tanítás egy felemelkedő Emberiségről szól, és arról, hogy a Jézusi úton haladva hogyan tudja minden ember a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elveit betartani, Szelíden.
Ez nem bírálat a könyvben leírtakkal szemben, csak egy másik gondolati minta.
Mindenki azt választja, amit jónak lát és hinni tud benne.

Kedves Árpád!

Az eddig elolvasott anyag alapján is látni lehet, hogy egy alapvető tévedés bontakozik ki a könyv lapjain. Ugyanis:  

1./ A hüllők – mint az értelmet hordozó és gondolkodni képes egyik faj – nem azonosak a Teremtő Istennel.
Még csak nem is fiók istenek, hogy átvegyék a Teremtő részbeni feladatait.

A 144 Univerzumból a hüllők is csak a saját univerzumukat irányítják, illetve életük, fejlődésük, bukásaik során járják be azt a fejlődési spirált, amelynek a célja  a Teremtőhöz való visszatérés.

Így a hüllők sem képesek arra, hogy más Univerzumok élő világát  - mondjuk az emberi faj sorsát - igazgassák, pláne nem így félkézből, ahogyan a könyv előadja.

 A Teremtő sem így csinálja.

Nagyon is odafigyel minden kis fejlődési eredményre, és újra,- meg újra átírja a korábbi terveket is, ha annak van alapja.

Hála Istennek mi is így jártunk a Nostredámus jóslattal kapcsolatban is.

Krizantén elmondta, hogy 2001 évben érte volna el a Földet az az óriásbolygó, amely – mint a Jupiter – „magába ölelte volna a Földet” egy kis időre…..
Vagyis lepucolta volna az élő világot, és új fejlődés alapjait teremtette volna meg.

Az Emberiség a most megélt fejlődése révén 1997-ben érte el a tudati szinten azt a küszöböt, amely ennek átírásához vezetett.
Létrejött az a kritikus tömeg a gondolati szinten,  ami megváltoztatta a régit.
Vagyis az utolsó pillanatban még a „pusztulás” tervét is átírta a Teremtő és támogatja, hogy az Emberiség nagyobbik része a Dimenzió váltás révén felemelkedhessen.

Ilyen a Teremtő odafigyelő és állandóan segítő munkája, és nem a háborúk és a pusztítás a fajok között.

2./ Aki a 12. Bolygó c. könyvet elolvassa, az látni fogja, hogy az annuniták és a nefilímek sem ilyenek voltak,…..

A Sumérok a Vízözön előtt és után is részesei voltak a nefilímek földi tevékenységének.

A Sumérok által leírt megfigyelések ezért az egyedüli olyan írásbeli emlék, amely beszámol arról, hogy a nefilimek hogyan irányították a földi emberek életét.

Krizantén elmondta, hogy a nefilímek nem mondtak el mindent a szolgálásukra létre-teremtett embernek, azt sokszor a sumérok csak úgy örökítették meg, ahogyan maguk látták, és el tudták képzelni….. és ezért a Sumér teremtés történet sem teljes és nem „lát bele” a mögöttes szellemi valóságba…

A nefilímek hozták létre az arany bányászás fáradalmai ellen fellázadó annuniták kérésére az „élő kosarat” ahogyan az meg lett örökítve sumér király könyvtárában lévő agyagtáblákon.  

Vagyis az utolsó kb. 1 millió évben az emberiség sokszínűségébe az egyik rész – a fekete ember – valóban így került a Föld mai élővilágába.
Az „élő kosár” után az „élő kapa” vagyis a fehér ember-szolga kifejlesztése is sorra került.

A nefilímek az „itt talált alap anyagot”, az ősembert, a szőrös testű lulu-t átminősítették munkavégzésre alkalmas emberré.
Ráakasztották a lulura az „istenek bőrét”….írja a sumér teremtés legenda. És már is kész lett a mai formával rendelkező emberi test.

Ez azonban természetesen nem történhet a Teremtő akarata és tudta nélkül.

A könyv – és sok másik könyv – egyik sajátossága az, hogy a szöveg értelmezésében úgy néz ki, mintha a közreműködők – a nefilímek, vagy a hüllők – csak maguk döntöttek volna arról, hogy legyen ember a földön, vagy ne legyen….stb.
Így a könyvekben ezek a közreműködők lepnek a Teremtő Isten helyébe.

Az is megtévesztő, hogy ez a folyamat nem az Ember első,- eredeti teremtése során jött létre, de a szöveg alapján így lehet értelmezni. Nem tesz különbséget a ma élő emberiség és a korábbi évmilliárdok emberisége között.

Ezzel szemben a részünkre adott tanítás szerint: a Teremtő nagyon sok módon használja fel a létező erőforrásokat arra, hogy a saját akarata megvalósuljon.

A most tárgyalt feladat – a földi ember fizikai megjelenése - a fejlődési ciklusok végeláthatatal sorozatában sokszor megismétlődött, és mindig másként, mert azt az adott szituációhoz igazították.

Aki a mai gondolkodásában a földi élet dolgait nem a magasabb,- szellemi lét nézőpontjából szemléli – az óhatatlanul mindig a kéznél lévő földi gondolati mintákat helyettesíti be oda is, ahova azok nem valók.

Valóban: igen nehéz elképzelni, hogy a nefilimek olyan szellemi lények, akik a saját életükben a szellemi bolygó Marduk-kal együtt képesek arra, hogy a rezgésszámukat lecsökkentve – például a mi Naprendszerünk fizikai lét-terébe érkezve – láthatóvá,- anyagivá is váljon, és fényesen ragyogjon közeledése során a Jupiter és a Mars között.

Maguk a nefilimek pedig azért viselik ezt a nevet, mert az „égből lehullott istenek” csak akkor voltak láthatók, ha a rezgésüket az anyagi szintre csökkentették azért, hogy az Emberrel kommunikálhassanak.

Egyébként „rendes élet menetben” a saját lét-terükben nem volt szükségük ilyen sűrűségű anyagi testre.

Ebben nem is ez a „hihetetlen”, hanem az, amit a Krizantén tanít:
/ezeket részben most küldte le./

A nefilímek egy félig felemelkedett,- és féli bukott szellemcsoport, akik nem buktak végleg el a Föld és az Ember lét-terével való első kapcsolatuk során.
Megtartották magasabb szellemi rezgésüket, de már nem tudtak egy önálló Univerzumot létrehozni maguk részére. 
Tudjuk, hogy az Ember Szellemek 1/3-a elbukott és anyagba sűrűsödött.
Az anyagba sűrűsödés elsődleges értelmezése: a Föld anyagába sűrűsödött szellemi lény, ami az Embernél alacsonyabb rezgés tartományt jelent.

Az „anyagba sűrűsödés„ másik formája a földi Emberi test is. De ilyenkor az emberi test életben-tartását a körülötte-benne-lévő lélek, vagy a fejlettebb esetben a szellem végzi el.

Ezzel szemben a nefilimek fél-bukásának „gyümölcse” az lett, hogy nem sűrűsödtek anyagba, de nem is emelkednek fel.
Állandó szolgálatot teljesítenek az Univerzumok között, és oda mennek segíteni, ahova a Teremtő küldi őket.
Ezért írják a Sumér teremtés történetben, hogy 3600 évenként tér vissza a Marduk a Föld térségébe, vagyis egy ellipszis pályán kering a Nap körül.

Emberi tapasztalat szerint az üstökösök ilyen pályán keringenek, és akkor az emberi gondolkodás szerint „nyilvánvalóan” a Marduk is így kering.
Szó sincs róla. Nem kering a Nap körül.

A civilizációk változásának ritmusához igazodott a periodikus megjelenése, még akkor is, ha azt 3600 éves ütemek jellemezték, és nem a Nap körüli keringéshez.
A Nap körül az a bolygó kering, amely a Nap tömegvonzása miatt nem tud erről a keringési pályáról letérni.
A Marduk nem a tömegvonzás miatt tér vissza a Föld közelébe, hanem mert dolga van, és a Teremtő feladattal küldi.

Akkor jelenik meg, és hozza az erőt,- és az új információt – tudást, és tapasztalatot, a segítséget is -  amikor ide küldi a Teremtő. Máskor pedig…. másutt végzi a szolgálatot.

Most 2101 végén a Dimenzió váltás idejére ér ide, és segíti a Föld és az Ember felemelkedését.

Végeredményben a nefilimek ebbe a helyzetbe „beleragadtak” és így találták meg a feladatukat. Már nem fejlődnek feljebb, mert arra nincs szükségük.
Megtalálták a helyüket és a feladatukat.

Ezt is nehéz megérteni emberi ésszel. Mert mi mindig a fejlődés és a növekedés bűvöletében élünk, mert ez a dolgunk.

A Szellemi Valóságban azonban nagyon sokan vannak olyanok, akik a mai lét feltételei között megtalálták a helyüket és nem vágynak másra, nem erőlködnek, hanem boldogan „dolgoznak” és hálát adnak a Teremtőnek, hogy ilyen sorsuk van.

Ha az angyalok sorsát nézzük, akkor látjuk, hogy azok is ilyenek.
Fogalmilag értelmetlen a bukott angyal elképzelése.
Az emberi gondolkodás kivetítése az angyalok világára ilyen abszurd dolgokat hoz létre.
Így pl. fogalmilag kizárt, hogy mondjuk az őrangyalom oda fejlődött, hogy leváltja Mihály arkangyalt….vagy kihívja erőpróbára a pozíció birtoklásáért.  
Az őrangyal mindig őrangyal marad….és nagyon jól érzi magát…nem bukik, nem emelkedik sehová sem…

A nefilimek állapota azért nagyon érdekes, mert a szellemi állapot megtartása mellett a Sumér teremtés történetben leírtak alapján is látható mindenki előtt, hogy:
a nagyravágyás, az irigység, a gőgösség, a kapzsiság, az uralkodási vágy, a földi örömök hajszolása, a túlzott szexualitás, stb. mind-mind a nefilimek tulajdonságai között volt,…. és MI EMBEREK EZEKET „TŐLÜK ÖRÖKÖLTÜK” a mostani, legutolsó kb. 1 millió évben.

Ugyanakkor a kész emberi civilizáció összes kellékét adták át az Embernek, pl. a Suméroknak: és ott volt a korona az Isten lábánál, és leszállt az égből a királyság, koronával, öntöző csatorna rendszerrel, város-szerkezettel, és az elvált nők érdekeit védő törvényi szabályozással, stb. együtt a mennyekből…..
Vagyis a teljes társadalmi berendezkedést egyszerre kapták meg.
A későbbi népek és civilizációk csak ennél alacsonyabb fokon tudták megismételni…. Egyre többet rontottak….egészen a Római birodalomig…

Az Emberiség fejlődése során egy-egy civilizáció belül ha eléri a kritikus tömeget a felemelkedett rezgésszámú egyed….jön egy Dimenzió váltás a részükre, és felemelkednek, mint pl. a maják, ó-egyiptomi,- ó-hindu, stb. civilizáció.

Vagy ahogyan most mi fogunk felemelkedni és átkerülünk a Föld egy újabb lenyomatára.
Az adott civilizáció többi része ott marad a Föld addigi lenyomatán, és újra kezdi a fejlődési ciklust…. előröl.

A nefilimeknél nem így van. Az egész „csapat” egy szellemi test is,…. és így az egyedek nem buknak olyan mélyre,  hogy a földi emberi test sűrűségét kelljen felvenniük.
Részükre ez az isteni kegyelem a feladathoz van adva.
A bukott nefilimek az annuniták csoportjába kerültek.
Az annuniták az alacsonyabb rezgésű „népesedése” a Marduk szellemi lényeinek, de ők sem emberi sűrűségű fizikai testben léteznek, hanem annál magasabban, szellemiben.
Ennél lejjebb nem buknak.
Ugyanakkor a feladatok végzése során egyre több-és több szellemi egyed szabadul meg a fent leírt rossz tulajdonságoktól, és így a „csapat” egyre nagyobb rezgés-tisztasággal tudja elvégezni a Teremtő által rá bízott adott munkát.
Ezért félig felemelkedett és félig bukott a létezésük.

A nefilimek  a Földön az annunitákat használták év-százezredeken át az arany bányászására.   
Amikor fellázadtak….jött az „élő kosár” aki tovább cipelte a bányából a kifejtett kőzetet….

A Vízözön után azonban egyre ritkábban jöttek le a Földre, és végül magára hagyták az emberiséget, és eltávoztak….küldötteik azonban itt vannak most is.  

Az Atlantiszi idealizált társadalmi berendezkedés is megtévesztő lehet…
Igen, az Atlantisziak nagyon sokat tudtak, és annak nagy részét még a mai napig sem értük el.
Nem fölösleges és rossz, ha a tudásuk fel van tüntetve…. .
Ha viszont a bukásuk okait nem veszi számba a könyv, akkor félrevezető lehet….mert úgy mutatja, mintha az Atlantiszi csoda emberek állapotához kellene vágyódnunk …..

A kristályokról szóló rész nagyon jó, és érdemes volna ma is tudni azt, amit akkor tudtak.

Atlantisz és Lemúria bukása és elsüllyedése nem pontosan ilyen volt. De nincs már szükség a részletezésre.
A Vízözön azonban nem ezért keletkezett a nekünk adott információ szerint. Ez is feldolgozásra került a Sumér teremtés legendával összefüggésben, és leírtam a blogon.

Röviden: a Marduk Föld közeli állapotában akkora tömegvonzást jelentett, ami a Hold vonzásával egybeesve megrántotta a nagy nyomás miatt vizes aljzattal létező hó-jég sapkát a déli sarkon, és „belerántotta” a tengerekbe. Ez volt a szökőár közvetlen előidézője….
A szellemi okokat pedig el lehet olvasni a Sumér teremtés legendával összefüggő előadás anyagában.

Az idegen fajok c. és a Barátok és ellenségek fejezetek…..és a Sumérokról, és magyarokról szóló fejezet is…..Ahogyan van….egy másfajta gondolkodás szerinti ismereteket tartalmaz, amit részletezni, és elemezni sem dolgom….
Aki az eddigieket olvasta….talán meg is érti hogy miért nem….

Egy részletre mégis reagálnák:

A Szíriusz A és B. olyan iker csillagok, amelyek együtt világítják meg a hatókörükben lévő 1 db. bolygót a nekünk adott tanítás szerint, és nem külön lények vannak rajtuk…

A mi új Földünk is ilyen lesz…két nap világítja majd meg….ez a felemelkedettség állapota, mert ilyenkor már nincs árnyék a tulajdonságaink között, amit ott élünk meg…illetve csak olyanok juthatnak oda…

A Szíriusziakról írt könyvet Szőke Árpád: A Szíriusz gyermekei címmel, amelyben a Földön tett látogatásuk eredményét elemzi a Dogonok által ismert teremtés-történet kapcsán.
A Dogonok teremtés története hasonlít leginkább a Krizantén által lediktált teremtés történethez. Erről is írtam már a bologon….
A Sziriusziak kizárólag segítették és tanították az Embert a nekünk adott tanítás szerint ….
És az erről írt könyv tiszta, és jó tanításokat és ismereteket tartalmaz…

51. oldal, Egyiptom….

Csak a piramisokról szólok. Sok hasonlóság van a piramisok építése és feladata terén leírtak és a részünkre küldött információkban.
Krizantén tanításából mi úgy tudjuk, hogy a piramisok építését a Vízözön előtt végezték.
A köveket a hangszerek által kibocsátott speciális hang-hatással – rezgéssel -  „súlytalanították” és vezényelték a helyükre. Ahogyan a Bibliában Jerikó falai leomlottak….vagy ahogyan a közelmúltban a Tibeti kolostorok kövei „szálltak fel” a völgy aljából a szirtek tetejére….

A gízai 3 nagy piramis egyértelműen az Orion csillagkép övének „másolata” a földön. Energia és információ bázisok, és most tanítanak bennünket arra, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni a Dimenzió váltás érdekében, szelíden….
A korábbi használati módokról már írtam a blogon…

Ehnaton fáraó a nekünk adott tanítás szerint az egyiptomiakat az egy isten hitre akarta áttéríteni felülről irányítva. Erről már írtam a blogon….

Krizantén tanította nekünk: A Teremtő az Ember fejlődésének érdekében adta a kétneműséget…
Így nagy erővel tudják az emberek az egymás iránti vonzalom alapján az EGYSÉGET létrehozni és megtartani a Szeretet rezgés-tartományában….legalább is egy ideig….

A félelem pedig nem más, mint a szeretet nélküliség…..a legnagyobb romboló erő a Földön…
Mindenki aki a félelem alapján irányítja a másik embert – magára „rántja vissza” az általa kisugárzott alacsony rezgést….

Ennyit a mai napra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése