2013. október 11., péntek

Válasz Árpádnak 3.Válasz Árpádnak 3. :

Grull Antal: Az emberiség eredete…c. könyv olvasása során kapott válaszok alapján írom le azt, amit a Szellemi Világból Krizantén és Tűzvirág nagyszellemek adnak a részemre.

Tisztelet Olvasó!

Látni lehet, hogy a részünkre adott tanítás egy felemelkedő Emberiségről szól, és arról, hogy a Jézusi úton haladva hogyan tudja minden ember a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elveit betartani,….. Szelíden.
Ez nem bírálat a könyvben leírtakkal szemben, csak egy másik gondolati minta.
Mindenki azt választja, amit jónak lát és hinni tud benne.

Amikor tegnap este lefeküdtem – szokás szerint beléptek az Égiek a csatornába, és kiegészítést adtak a Hüllők földi tartózkodásával kapcsolatban.

E szerint: itt a Földön a földi és a magyar eredetű szellemiségeken felül az idegen bolygósok adják – összességében is a legnagyobb tömeget.

Ilyen idegen bolygósok a Föld életében azért kapcsolódnak be, mert pl: tanulni jönnek, vagy büntetésből a saját Univerzumuk ide rendeli őket, vagy – és ez a legkisebb létszámú népesség – támogatják a földi emberiség fejlődését, és részt vesznek fizikai testben is ebben a munkában. Persze mindegyik felveszi a leszületéssel együtt a földi ember köntösét.

Mindhárom esetben a bukás lehetősége is benne van a földi életben, mert a fátyol letakarja az illetők agyát, és nem emlékeznek arra se, hogy kik ők, és  miért jöttek. Így csak a legmélyebben beléjük ivódott gondolati és cselekvési mintákra hallgatva tudnak elindulni, és a napi élet hullámai vergődni.

Ezért bizony nagyon is lehetséges, hogy a hüllő alapú földi ember nem az itt megtanulásra váró Szeretet és Szelídség leckéjét sajátítja el, hanem az otthonról hozott hatalom- pénzzel való uralkodás lehetősége ejti rabul.
Annál is inkább, mert hamar rájön, hogy a Földön az Ember nem ezt a tudást kapta meg, és nem is ért hozzá. Ezért gyorsan különlegesnek és felsőbbrendűnek érezheti magát.

Így aztán alkalom nyílik arra is, hogy a könyvben leírt – a dolog másik végéről kezdett – gondolatfonal szerint egyesek úgy lássák, hogy a hüllők azért jöttek ide, hogy leigázzák és megsemmisítsék az Embert.

Erről a témáról már írtam a blogon, a gazdasági válság és a pénz uralma kapcsán, és azt ide is lehet csatolni.
Nem kétséges, hogy a zsidóság egy része a pénz hatalmával uralkodott ősi idők óta a földi világunkban, és ma is ezt teszi. A Teremtő azonban nem erre választotta ki ezt a népet. Hanem arra, hogy az EGY ISTEN HITRE tanítsa és vezesse a többi népet, akik mind a több isten hitet vallották. Erről is írtam a blogon a Sumér teremtés történet kapcsán.

A világ árnyékkormánya, az uralkodó családok – mind-mind ebben a szatyorban vannak. Eltévedtek. A világuralom soha sem lesz az övék. Csak erőlködnek.
A végeredmény az lesz a Ciklus végén, hogy az ilyen emberek itt maradnak a Föld alacsony rezgésű lenyomatán.
A Szeretet energiával élők pedig felemelkednek az Új Föld magasabb tartományába.

Neked és nekem az a dolgom, hogy eldöntsük: miben hiszek???
Abban, hogy az ő rabságukba süllyedünk,…. vagy abban, hogy felemelkedünk, és megszabadulunk végleg az elnyomóktól, és a kizsákmányolóktól???
Mindenki maga választ, és azt fogja megélni, ami a gondolkodásának a 2/3-os nagyságú tartalmát teszi ki.

Visszatérve az idegen bolygósokra: a legnagyobb népesség azért jött a Földre most a Dimenzió váltás előtt közvetlenül, mert saját testében akarja megtapasztalni azt, hogy hogyan tudja az Ember a Teremtő felé vezető utat megtalálni és megtenni úgy, hogy azt sem tudja, hogy ki ő, saját maga….miért született….mit tegyen, vagy ne tegyen…stb. mert az agyát a fátyol letakarja.

Ez egy hatalmas kihívás a szellemi síkon élő – magasabb rezgéssel bíró – fajoknak is.
El sem tudják képzelni, hogy ez lehetséges: mert megszokták az állandó közvetlen kapcsolatot a felsőbb szellemi vezetőkkel, lényekkel a saját lét-terükben.

Ez olyan, mint a kötéltáncos, akinek még a szemét is bekötötték, és a kötél közepén lévő széket mégis átugorva átér a kötés túlsó végére. De van olyan is, hogy leesik….

Krizantén tanítása szerint a Föld és az Ember élete ilyen különleges gyakorló hely, amilyen sehol másutt nincs a Világegyetemekben…..

És az Ember erre is képes, ha a szívére – vagyis a belső,- felső érzéseire,- gondolataira – hallgat.
Na erre kíváncsiak a lények,….. és „tombolán” nyertek egy jegyet arra, hogy ebben részt vehetnek. Tömegesen jönnek közénk…..

Most a 24. oldalon tartok. Az eddigi mese nem érdekel, mert a Föld sorsa és a Mars sorsa is másként van megírva a Krizantén tanítás szerint. Elolvasható a Sumérok teremtés történetéről írt anyagban.
A fontosabb lépésekre rákérdezek, de ezt nagyon részletesen és sok idővel lehetne feldolgozni, és erre nincs bennem igény, és időm sincs rá.

Az viszont közismert, hogy Atlantisz nem 1 millió évvel ezelőtt lett betelepítve. Ekkor már hanyatlott az Atlantiszi kultúra….. mintegy 25 millió éves fénykora után.

Hát igen. Ez is össze van kavarva.
A Mars és a Jupiter közötti bolygót a magyar eredetűnek mondott szellemi lények – emberek – robbantották fel Krizantén tanítása szerint.
Ez volt a Sumérok leírásában a Tiamat, az élet úrnője, a vizek bolygója…..Innen menekültek a magyar szellemiségek a maradék népessége a Marsra, és azt is tönkre tették.
Ezek a bukott szellemi lények még mindig nem emberi, vagyis anyagban élő rezgés tartományban vannak. Hanem olyan szellemek, akik elrontották a további felemelkedési lehetőségüket, sőt lefelé tart a rezgésük, de még szellemek.
És csak a vízözön után kapott engedélyt a magyarság – mint szellemi lény - hogy a Földön megtelepedjen. Itt már emberi testben és rezgés-tartományban jelentek meg. Ezt eredményezte a korábbi bukások sorozata. Mint bukott nép arra kaptak lehetőséget a Teremtőtől, hogy az itt lévő népeket Istenhez vezessék, és szolgálják őket.
A letelepedésük Indiában történt, ahol a Kőrösi Csoma kereste a gyökereket.
Ehhez képest az itt leírtak…..egészen más gondolkodási mintán alapulnak….

Az egész nézőponttal baja van a Krizanténnak, és így nekem is:

Az a fejlett Civilizáció, amelyik így tud utazgatni a Világűrben már régen meghaladta a tudásnak azt a fokát, hogy másokat kell leigázni, és kirabolni, legyőzni ahhoz, hogy ő boldoguljon.
Ilyen felfogása nem a Szeretet rezgés alapján épül fel….
Persze ez alatt ne a könyv szerzőjét értse senki sem. Nem ismerem, és nem is bírálom. De aki diktál neki, vagy ahonnan csatornázza a leírtakat…ott a rezgésszám ezt adja le….

Ha a hüllők rezgése, gondolati  mintája ezt nem haladta volna meg….nem utazgathatnának ide-oda a Világegyetemekben.
Ülnének a saját bolygójukon és irtanák a szomszéd népeket.

Ez a félelem alapú Isten hit,- ember hit,- stb. kiterjesztése, amit egyes emberek így képzelnek el. A Teremtő nem engedi meg, hogy az adott bolygó népessége kilépjen „otthonából” ha  a háborúskodást vinné magával.

Arról nem is beszélve, hogy a Világegyetemek nem fizikai lét-alapúak, hanem szellemi lét alapúak. Tehát az a népesség,- faj, amelyiknek még fizikai járművekre, vagy égitestekre van szükségük az utazáshoz, és nem tudják magukat szellemi szinten „oda képzelni” ahova menni akarnak….szóval azok megint csak otthon ülnek.

Ezért halva született ötlet a NÁZA programja, hogy fizikai létben lévő embereket küldjön távoli világokba….
Az egész Világ-mindenség más alapon működik.

Épp ezért mondja a Krizantén az ÚJ VILÁGOT TEREMTÜNK c. felhívásában, hogy az új világunkban meg kell szüntetni az ember technikai fejlesztésének a vadhajtásait, amivel csak a saját nagyravágyását mutatja ki, és azt szolgálja.

A Teremtő Istennel nem lenne senkinek se kapcsolata, ha csak azzal beszélne, aki oda utazik!!!!

A Nefilimek a Marduk „bolygóról”  nem emberként jöttek át, hanem szellemi lényként, és itt vettek fel emberi testet. A Szíriusziak szintén így jártak el…..

Aki ezeket nem érti, és el sem tudja képzelni, annak az egész Világegyetem azonnal háborúkkal és nép-faj- irtásokkal lesz tele….mint ebben a részben.

Ez csak egy okból jó: azt akarja bizonyítani, hogy a hüllőknek, más idegen lényeknek  milyen nagy hatalmuk van.
Magam részéről nem értem: mi akadályozhatja meg a hüllőket – ha ilyen óriási hatalmuk van -  abban, hogy már réges-rég kiirtották volna az utolsó embert is a Földről???
Miért csak ezután kerül erre sor???
Csak nem olvasták a Krizantén tanítást….és össze szégyellték magukat???
Oké! Most nem akartam gonoszkodni….csak vicceltem…de hát tényleg??? Miért nem???

A Föld belseje: hihetetlen, hogy mennyire eltérő nézetek vannak egy ilyen evidensnek látszó témában is.  
Helyesebben: igen, érthető, hogy aki fizikai szintű gondolkodás korlátait nem lépi át, az a Szellemi Valóság létezőit is a fizikai szint tulajdonságaival ruházza fel, és e szerint képzeli és éli meg.

A Tájos barlagon át mi is lejárunk rendszeresen a Föld belsejébe….szellemi úton.
És ott láttuk a belső tengert, stb, napot, és pálmafákat, tájat, stb…felvettük a kapcsolatot a 3 civilizáció képviselőivel….ez mind a szellemi valóság szintjén létezik…és nem fizikai.
Ettől ez nem kevesebb, hanem éppen több,….jobb…közelebb áll a Teremtő belső tartományaihoz….mert ott sincs egy fizikai morzsa se, csak szellemi….

A fizikai valóság az, amit a tudósok állítanak, hogy: a Föld belsejében az olvadt kőzetek és még beljebb a szilárd mag van.

A kettő egymást nem zárja ki, mert nem egy rezgés-tartományban vannak, hanem egymás alatt-felett.
A magasabb rezgésű tartományban lévő lények természetesen megkapják a lehetőséget, hogy a feladatukhoz mérten meglátogassák az alacsonyabbat….

De nem mennek oda háborúzni,….. és még a hálószobába sem leskelődnek, hogy mit csinálnak az emberek….

Krizantén azt tanítja, hogy a Nap a hozzánk legközelebb lévő Angyal-város…..
Tehát azon a rezgés-hő tartományon - amilyen a Napon van - az Angyalok vannak otthon.
És nem ég le a szárnyuk????

Ugye hogy mindjárt látni a két gondolkodás közötti alapvető ellentétet.

Ha a szellemi lények csak energia és tudásmezők…..akkor nyugodtan mehetnek a Naphoz, nem égnek el…

Ha azonban úgy van, mint a filmekben….hogy az Angyal arra vágyik, hogy egy földi nő legyen a szerelme és a párja????
Miért is??? Szeretné ha megkérdeznék??? Már megint hol voltát Józsi???

A Föld északi és dél sarkán lévő lyukak, lejáratok, a sarki fény, stb. mind nagyon érdekes. Az általunk tanultak alapján nem látszanak reálisnak. Persze az ilyen „információk” az emberek felé kiáramolva nagy-nagy kételyeket okozhatnak.

Persze az alap tétel ez: akit el lehet téríteni a Teremtő igazságaitól…azt el kell téríteni. Csak ilyen eltérített állapotban tudja megélni, hogy az általa követett „igazság” hova vezette, és annak mi lett az eredménye….

Az Ember megteremtésével kapcsolatos dolgokról már írtam.

A Nefilimek….a Sumér teremtés történek szereplői. Innen jöttek a szomszédból….a Marduk nevű „bolygó” lakói. A Sumér krónikában részletesen le van írva.
Nem emberek voltak, de emberi alakot is felvehettek.
Félig felemelkedett és félig bukott szellemi lényekként sok „emberi” tulajdonságot tőlük kaptuk. Ők valóban részt vettek az emberi lény özönvíz  előtti és utáni kialakításában, újra telepítésében. De nem az eredetektől, hanem csak egy kis időszakban….mintegy 1 millió földi évben visszafelé.

Hol van ez az Ember több száz milliárd év óta tartó fejlődési ciklusaihoz.
A 24000 éves ciklusok olyanok mint a fa levelei. Ugyanarról a fáról valók, de mindegyik más. Az egyik levélről nem lehet leolvasni, hogy a másikon hány tetű és katicabogár van. Nem lehet az időt egybe olvasva kezelni.

Ha valaki megérti, hogy az Ember a 24000 év alatt képes felemelkedni, és a rezgésszáma miatt elhagyni a fizikai lét-teret, és szellemi állapotba kerülve egy másik dimenzióban itt van velünk, …..de mégsem látjuk, mert egy „lépcsővel feljebb van….”
Vagy képes a civilizáció bukni, és akkor a Föld anyagába sűrűsödve a talpunk alatt van????
Persze nem így, hanem szellemi lényként, akinek nem kell utca és kocsma épület, és lakás, stb…mint nekünk.
Már csak fél-anyagi lény, aki anyagba sűrűsödött, mert nem a földi fizikai sík szabályai szerint van az élettere, és a létezése, hanem a lealacsonyodott szellemi lény állapot szerint, amit nem is tudunk rendesen elképzelni.

Mi a csoporttal többször voltunk közöttük meditációban, és olyanok, mint a zombik a filmen….lelassult a mozgásuk, a gondolkodásuk, várni kell a válaszukra, stb. nincs közösségük, nincs kivel beszélni, és a saját földi életük során kialakított téveszmék rabjai. Azok a dolgok veszik körül, ami a bukásukkal van összefüggésben.

Innen – az anyagba sűrűsödött állapotból - is fel lehet emelkedni, és akkor az adott helyen a „kőzet” már nem olyan, mint korábban volt, már más a kőzet tartalma….. Vagyis a 24000 éves ciklusokban a kőzet-világba besűrűsödő és onnan kiemelkedő lelkek miatt mindig változás van, és ezért nem az a „Föld” van a talpa alatt az új ciklusban élőnek, mint amilyen az előzőben volt.

Aki ezt nem tudja, az azt hiszi, hogy az Ontario tó partján lévő zöldes színű ős tönk 4,5 milliárd éve nem változott, és a legősibb kőzet, ami ma látható.  
És közben hány ciklus volt??? És mennyi változás??? És milyen ide-oda vándorlás és fejlődés és bukások sorozata játszódott le???

Ezt nem tudja senki. Mi sem, mert nincs is értelmes keresgélni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése