2013. október 11., péntek

Válasz Árpádnak 2.Válasz Árpádnak 2.:

Grull Antal: Az emberiség eredete…c. könyv olvasása során kapott válaszok alapján írom le azt, amit a Szellemi Világból Krizantén és Tűzvirág nagyszellemek adnak a részemre.
Tisztelet Olvasó!

Látni lehet, hogy a részünkre adott tanítás egy felemelkedő Emberiségről szól, és arról, hogy a Jézusi úton haladva hogyan tudja minden ember a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elveit betartani,….. Szelíden.
Ez nem bírálat a könyvben leírtakkal szemben, csak egy másik gondolati minta.
Mindenki azt választja, amit jónak lát és hinni tud benne.

Úgy látom, hogy szakaszonként kell leírni a gondolatokat, ami a legfontosabb részeket tartalmazza. Így az olvasással egy időben írom ezeket, és szakaszosan elküldöm:

A Sumérok teremtés történetéről már írtam egy előadást, és azt hiszem, hogy fent van a blogon. Azt kell elolvasni a 12. Bolygó c. könyvvel együtt, és a kettő ki fogja adni a mai – az özönvíz utáni – emberiség legfontosabb összetevőit.

-                     A Teremtő nem közömbös.
-                     Csak nem reagált a Földön látható módon minden egyes dologra. Hagyja, hogy magad végezd el a saját magad fejlődése érdekében,…. vagy a bukásod felé vezető úton a lépéseidet.
-                     De Krizantén tanította nekünk: Semmit nem tilt, de korlátozza ha kell: Eddig és ne tovább. Ez a földi életben számtalanszor megtörtént már…..
-                     A háborúkra szükség van ma még, és benne az emberek válogatása történik meg folyamatosan, és a Föld tisztítása….aki már „megérett” arra, hogy meghaljon….annak meg kell halni. Az Emberiség mai rezgés-szintje az erőszak miatt ezt nem tudja kiiktatni.
-                     Most éppen ez van folyamatban….2000 év óta, hogy megtanuljuk a Jézus által elénk élt Szelídséget….Vajon mennyi ember ért el idáig????
-                     2025-ben lesz az utolsó háború Krizantén szerint.
-                     1914.- az I. Világháború kezdete volt „Jézus második eljövetelének” az indító eseménye, vagyis a Föld tisztítása…..csak mi nem látjuk az emberi szörnyűségek fedőként való működése miatt, hogy valójában a szellemi szinten mi mindent elvégeznek az Égiek egy ilyen háborúban…
-                     Egyébként a Teremtő jó szokása szerint: hátradől, és elnéző mosollyal szemléli tévelygéseinket….ha nem tudunk a rengeteg eszünk miatt Őrá hallgatni…..
-                     Félrevezető ez a nagy semlegesség, mert a Teremtő nem ilyen:
-                     Nem parancsol, nem követel, nem avatkozik be folyton a dolgaidba, mint az anyósod….de igen is van terve, és van célja, és határozottan segíti azokat, akik az általa felkínált jó utat választják…különben nem lenne Teremtő Isten!!!!
-                     Itt az egész Krizantén tanítás lényeg, hogy lediktálta a Teremtés menetét, és azt, hogy miért, és hogyan….de ennek elismétlésére itt nincs lehetőség….
-                     A 18. oldalon a Teremtés folyamata részben helyesen, több részében más gondolatok alapján van levezetve. Ezt Krizantén pontosan lediktálta.
-                     Keveredik a szövegben a lélek és a szellem fogalom is, stb….pedig nem azonosak. Ezt is Krizantén lediktálta.
-                     Szerintem teljesen téves az Emberi faj kipusztulásának gondolati menete.
-                     Az Ember az összes Univerzum részére termeli a „többlet szeretet energiát” és ezzel a Teremtés most folyamatban lévő menetében a legfontosabb mozgató erő, a Szeretet energia termelés letéteményese. Nem pusztulhat ki, akkor vége lenne az egész Mindenségnek…
-                     A Teremtő a levegőbe helyezte el az általa adott Szeretet energia készletet. Minden pozitívan gondolkodó és élő ember egy-egy lélegzettel beszív egy egységnyi szeretetet és benne további szeretet mennyiség keletkezik, amit a kilégzéssel kiáraszt.
-                     Ha megtanulja a technikát: tudatosan árasztja, amiért cserébe megkapja az „Isteni segítő energia” kört, ami a szentek feje körül látható glóriához hasonló. Ezzel tud az ilyen ember saját,- és más ember gyógyításában, tanításában hatékonyan dolgozni.
-                     Tűzvirág megfogalmazásában: Minden ember egy bió-elektro-mágneses, többlet szeretet energiát termelő, kézi készülék a Teremtő tenyerében.
-                     Miért pusztulna ki?????
-                     És mit ír a könyv a 20. oldalon???? Hogy a Hüllők nem ismerik a szeretetet::::

-                     Még a hüllőkről. Engem arra tanít a Krizantén: nem becsüld le más ember tudását. Ezért én nem kérdőjelezem meg, hogy a hüllők milyenek, a DNS-ük stb. milyen….a történetük, fejlődésük milyen,
-                     Az Ember azonban nem ilyen, amilyennek itt fel van tüntetve.
-                     Az Ember - Ádám és Éva - mint szellemi minta jött létre a Teremtő által kialakított minta szerint. Ez van leírva a Bibliában: Embert teremtett a saját képmására,….vagyis átadta a saját tulajdonságait a végtelen teremtő erő kivételével….
-                     Ez a minta ma is van,…. és számtalanszor felkeressük a csoporttal, ha az eredeti mintából kérünk segítséget a gyógyításhoz. Nem kell hozzá belépő kártya, stb. csak hit, és gyakorlás.
-                     A földi Ember ennek a mintának a földi vetülete is. A szellemi összetevőjét, tartalmát innen kapta eredetileg.
-                     A fizikai test azonban a Földi élőlények fejlődését követve jött létre a Teremtés evolúciójában. Vagyis nem az egyes fajok „nőtték ki magukat” és a hüllőből szárazföldi állat lett….ahogyan Darwin gondolta.
-                     Hanem minden egyes „lépcsőfok” betölti a fejlődés során addig elért szerepét, és az eredményt nem dobják ki, - semmit sem pazarolnak el Isten birodalmában - hanem megbecsülik, és nem kell még egyszer feltalálni a gerincet, mint szervet, ha már a hüllőknél meg van…a további lépcsőkben „megjelenő” élőlények is használják tovább.
-                     Ezért van az, hogy az Ember embriója végig járja a törzsfejlődés egyes fázisait is felismerhető módon, de ez nem azt jelenti,  hogy a hüllők DNS készletével lettek „keverve” stb….Hanem azt jelentheti, hogy akár a Föld történetében a Hüllő Univerzumban már felfedezett fejlettségi foknak megfelelő „gerincet” mint alkotó elemet, mint technikát, stb., a Föld élővilágának fejlődése során az itt dolgozó Nagyszellemek – teremtő munkájuk részeként – felhasználták, és alkalmazták. Ettől nem kellett a Hüllőknek ide jönni és bennünket fúrni-faragni.


Hát nem tudom, hogy ilyen ütemben mikor érek a könyv végére, de látni lehet, hogy szinte minden oldalon van néhány jó, kevert, vagy általam elfogadhatatlan állítás, stb.


Szóval bárki joggal kérdezheti, hogy miért vagyok és ilyen rohadtul okos, hogy mindenben el tudok igazodni a saját szám íze szerint.
Nem vagyok olyan okos. De ismerem a technikáját, és megkaptam a saját csatorna használatát, és így le tudom kérdezni az egyes tételeket.

Én azt írom le, amit a Krizantén vagy a Tűzvirág gondolati úton átad,…. és amivel én is egyetértek. Ha valami „necces” akkor még az Őrangyalomat is megkérdezem, hogy: „nekem jó ez” amit most szeretnék leírni????

-                     Mivel a Világ-Mindenség fejlődése ilyen – emberi ésszel elképzelhetetlen, és hihetetlen - nagy idő-tartalmat ölelne fel - ha volna idő a Szellemi Valóságban – ezét az Égiek megteszik azt a szívességet nekünk, hogy időszakokat jelölnek meg. De ezeket mi emberek a saját kényünk-kedvünk szerint használjuk. Holott a mai tudatunknak kivetítése akár Jézus idejére, és a régmúltba, vagy a jövőbe….csak tévedésekhez vezethet.
-                     Ezért nekem mindegy, hogy a hüllők 5 milliárd évvel ezelőtt mit csináltak a Földön, vagy mit sem. Ezért azzal sem vitatkozok, hogy itt jártak, stb.

Az én ismereteim szerint mindössze három időszak van, ami a legfontosabb információkat tartalmazza a mai életünk szempontjából:

1./ A Teremtés ideje és története, amit már sokszor meghivatkoztam.
Ekkor lett lefektetve a Szellemi Világ és az Anyagi Világ működésének összes alapszabálya. Ezt kikerülni nem lehet.
Már az óvodától kezdve tanítani kell, ha erre megérik az Emberi társadalom.

Helyesebben épp most történik ennek a folyamatnak a felgyorsulása. A „megérik” helyett a szétválasztódás és fejlődés fogalmak a pontosabbak.
Mindenki a saját maga által választott irányba halad….egyre gyorsabban.

2./ Jézus által elénk élt emberi gondolkodási és cselekvési minták összessége, vagyis a földi élet helyes megélésének szabályai most, a 24000 éves ciklusunk végén. Ez egyben a felemelkedés egyetlen útja is.
Természetesen ez nem vallási, vagy faji,- stb. fogalom, vagy megjelölés….épp ellenkezőleg, a kínai ember épp úgy választhatja pl. a Szelídséget, mint a magyar….

3./ Minden Embernek a saját, mai szellemi és fizikai élete,- történései,- ami a gondolati és cselekvési minták örökös változásával, vagy….azok berögzülésével van összefüggésben.

A fentiek jobb megértése érdekében elég sokszor vissza kell nyúlni az előző fizikai testünkben megélt dolgokhoz is, de ez szerintem a 3./ pontban lévő „mai élet” fogalmában benne van, éppen úgy, ahogyan a fa gyökere a fához tartozik akkor is, ha azt a föld eltakarja.

A többi időkben történtek már nem a legfontosabb tanulni valót adják, hanem csak a kíváncsiságot elégítik ki. A kíváncsiság pedig önmagában nem rossz, sőt Krizantén az Ember egyik legfontosabb motorjának tartja….ha nem válik túlzottá, és öncélúvá!!!!

Én ezért nem vagyok oda Atlantiszért sem.
Atlantisz a legnagyobb felemelkedést….és bukást mutatta be, és épp az aktuális – legutolsó – özönvízzel ért véget a története a fizikai síkon.
Ezért nem ájulok el az Atlantiszi angyalok, stb…..kurzusoktól sem.
Azok is „elterelik a figyelmet” a ma legfontosabb dolgokról…..

Nem ők adják nekünk a mai élethez legszükségesebb tudást, hanem a fenti 3 pontban íródott és megélt szabályok,- és tapasztalatok.

Persze tudom, hogy az Atlantisziak legjobbjai – őket is mondhatjuk a tudás őrzőinek – hozták át a szellemi síkon a tudás egy részét, és adták át az újra gyarapodó és tudásban – lélekben fejlett Emberiség részére.

A Szelídséget azonban ők sem tudták.
Csak Jézus hirdette meg, mint az emberi felemelkedés MA elengedhetetlen lelki kellékét, gondolkodási és cselekvési mintát. 

A Vízözön óta eltelt mintegy 12000 év alatt is felemelkedett 4 földi civilizáció. Erről már írtam a blogon.
A felemelkedést nem az Atlantiszi „nyomdokon” keresztül érték el. A szelídség egy formájaként használták a „szellemi és a földi sexuális energia harmóniáját”, amit a Sumérok a teremetés-történetükben a „templomi szent szerelem” fogalommal jelölik, használják.
És való igaz….aki szerelmeskedik….az nem háborúzik….

Itt csak az a fontos, hogy igen: a legutóbbi 12000 évben felemelkedett Emberi Civilizációk is jelen vannak a mai földi életet segítő más szellemi lények és más kultúrák mellett.

A Csoporttal rendszeresen kapcsolatot tartunk a Tájosz barlangban tett látogatásaink óta 3 felemelkedett Civilizációval, a Szíriusziakkal, a Nefilímekkel, és egy Pigmeus földi civilizáció képviselőivel. A küldötteik „itt vannak a Piramisban” nálunk, és kapcsolatba lépnek velünk, ha hívjuk Őket, vagy közölni szeretnének valamit.

Krizantén tanítása szerint egyiknek sincs szüksége arra, hogy az Embert kizsákmányolja, bántsa, megcsonkítsa, stb…..

A tegnapi napon mondta el az egyik hölgy, hogy gyerek kora óta „látogatják” az UFFÓK. És általa nem kért,- kívánt dolgokat is műveltek vele.

Hát bizony….nagyon szélesre kell nyitni a gondolkodásunkat ahhoz, hogy el tudjuk képzelni:

A Földre való leszületés előtt sorban álltunk, és kérvényeztük, hogy ide jöhessünk. A hálótervbe beépítettük, hogy már gyerek korban az UFFÓK-kal felvesszük a kapcsolatot, hogy a fizikai testünk is olyan legyen, amilyen az akkor átlagos anyai-test révén nem születhetett meg, és ezért később kellett „feltuningolni”.
Csak ilyen fizikai testel van esélyünk, hogy a feladatunkat végre tudjuk hajtani….például ebben az esetben is ezt a választ kaptam….
És mindezt az agyunkban a fátyol letakarta, és most nem értjük…nem hisszük…stb….

Pedig minden „idegen civilizáció” azt „lesi”, hogy az Ember hogyan tud felemelkedni a mostani 24000 év végén….. egy olyan korból kiindulva, mint amilyen a Római rabszolga-tartó civilizáció volt.
Ugye mindenki tudja, hogy Atlantisz bukásának éppen ez volt az egyik oka….az, hogy rabszolgaként tartották a Lemúriaiakat….bele is buktak….
Nekünk is majdnem sikerült ebbe beleragadni.

Persze én is tudom, hogy van most is, un. modern rabszolgaság….de ez nem intézményesített, és nem a gazdasági élet alapja….hanem a kizsákmányolás eszköze, ami ellen az egész Emberiség küzd, és ami még fontosabb, hogy minden jó érzésű ember tudatában elutasítja.

Úgy érzem, hogy mára megint elég volt.

Szertettel: István

.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése