2012. január 29., vasárnap

SZIMBÓLUMOK


A szimbólum görög eredetű szóösszetétel. Röviden annyi, hogy milyen jel, kép, tárgy tartozik az adott dologhoz. Lehet fizikai szinten, érzésben, álom útján, meditációban, látomásban, elragadtatásban stb. Tehát jelképes értelmű, kifejező, segítő, felismerő. Nagyon fontos, hogy kinek szól az információ. Kinek a részére kértük vagy csak, úgy jött a segítség?!

Ugye véletlenek nincsenek, meg van az Univerzum maga törvénye. A Tudatalatti megnyilvánulása, a Tudatos énben, a szimbólumok nyelvén történik.
• a lélek és a szellemvilágunk legmélyebb kútja a szimbólum, amiből állandóan iszunk anélkül, hogy tudnánk róla.
• "Legnagyobb" szimbólum a földi világban a pénz. Most szándékosan nem beszélünk róla, külön előadás tárgyát képezi. "Kérj és megadatik!"
• Érezzük a Szerető végtelen Mindenséget, de megfogalmazni nem tudjuk.
• Az Őselemek üzenetei a szakrális jelek. Ezek a formák, jelek, érzések, rezgések nyelvei.
• A fák, a virágok, az állatok segítő rezdülései.
• A szellemvilágból nagyon sok információ érkezik, kérjük ki Bölcs Tanítók véleményét. Tartozzunk egy szeretet egységhez.
• Az álmaink által is kapunk segítő vagy figyelmeztető jeleket.
• Az ásványvilág a gyógyító kövek a Végtelenből jövő információs tárház.
• A gyógyfüvek is külön tudományág, szakavatott személytől kérjünk segítséget.
• A népi bölcsességekből született szimbólumokat is, nagyon jól tudjuk beépíteni életünkbe.
• Törzsi szokásokat tartsuk tiszteletben.
A szimbólum azért ősibb, mint a nyelvek kialakulása, mert alappillére minden emberi civilizációnak. Nagyon sok a hasonló egyetemes szimbólum /kereszt, kör, háromszög, piramis, életfa stb./ S mind egyedi és különleges, részünkké válik. Beépülnek a mindennapi és főleg spirituális életünkbe, pld. mértani formák, színek mesés világa, a számok.
Először észre sem vesszük őket, csak úgy vannak. Azután egyre jobban az érzéseinkbe hatolnak. Belső szemünk számára letisztul a kép. Lehet, hogy azonnal választ nem kapunk, legyünk türelmesek.
Lehet, hogy több síkon fog érkezni az információ, vagy még nem jött el az idő, segítőink tudják, mikor mire van szükségünk.
Minden esetben el kell fogadni a dolgokat, és bízni kell, az égiek vezetésében.
Vágyunk a szimbólumok tudására, mint egy falat kenyérre Jézustól. Jeleken keresztül az Ő megismerésére, és általa az Atya kegyelmére. JÉZUS a legcsodálatosabb szimbólum.
A Bölcs Tanító, Gyógyító. Isten létezésének tudatos szimbóluma, örökké élő, létező. Szűzanya a Szeretet az Igazság, Tisztaság szimbóluma. A jelek értelmezését elemezzük csoportosan. A Krizantén, Planetár tanításokban megtaláljuk az egység szépségének, jóságának erejét.

Amikor együtt, világítunk dolgozunk, Mennyei Atyánk nagyon boldog! Kezünket soha el nem engedve, vezet és figyel, hogy a megtanult ismereteket, miként fordítjuk az emberiség megsegítésére, a tanításban, a gyógyításban, a megértésben, a hazakísérésben.


Kedves olvasóim, legyünk tudatosak figyeljünk minden szóra, jelre, beszédre, érzésre, fogadjuk el elődeink, bölcsen végigjárt útjainak tapasztalatait, és merítsünk belőle.

Ui: A szimbólumok részletesebb elemzése egy következő előadásban lesz.
Előadó: Micsutka Ferencné Inci
Időpont: 2010.06.28.

2012. január 10., kedd

Krizantén üzenete 2011. Karácsonyára

Ezen a Szent-napon Jézus születését ünnepeljük, az Ég-és Föld találkozását. A Nap és Hold
táncát egyesítő rítust, amely megélésetek útján válik valósággá.
A Földdel együtt előreléptetek, fejlődtetek, követitek a Jézusi példákat és tanításaimat
alkalmazzátok.
Jó érzés Veletek lenni.
Teremtőtök is boldogan mosolyog, hogy nem vésznek kárba az üzenetek, megértő szívekre,- és nyitott fülekre talál az Isteni Ige.
Atyátok elismeri felelősségteljes munkátokat, és bízik a kitartásotokban, türelmetekben.

Gyakoroljátok az általatok generált többlet szeretetenergia áramoltatását az Univerzumok felé, és megfontoltan,bölcsen használjátok fel a helyébe érkező Isteni segítő energiát, magatok és embertársaitok javára. Aki szeretettől vezérelve, ezen energiát elfogadva igazságosan
viszonyul embertársaihoz, az érheti el a belső harmóniát. A lelki-szellemi érzékelés olyan magas fokát, mely a fizikai testét is jobbá teszi.

Továbbra is végezzétek azokat a spirituális gyakorlatokat, melyeket eddig átadtunk.
Kicsit átalakulnak majd az új áramlatok vetületében, de az alapok megmaradnak.

Tudjuk, hogy a fizikai világotokban az időbeosztás miatt néha valami elmarad. Ha felismeritek a
Mulasztást, pótoljátok ahogy lehet.
Az a lényeg, hogy ne egyszerre felejtsetek el mindent.
Például, mindig legyen valaki szellemi készültségben,…. elhunyt lelkek hazasegítéséhez,… vagy a
paradicsomi környezet kialakításához. stb.

Mivel előbbre léptetek, szellemileg fejlettebbek vagytok, így kevesebb létszámmal is ugyanolyan eredményt érhettek el.

Energikusan képzitek a fényhidakat, fénygyűrűket és a többi szakrális gyakorlatot is eredményesen végzitek. A tórusz, a nagyszellemek, bölcsek, mind a segítségetekre vannak.

Az ünnep alkalmából fogadjátok Az Úr jókívánságát és végtelen szeretetét.
A csodás ajándékot, mely személyesen tőle ered: az Atyai Szentség Teremtő Fényét és Erejét.
Ezt csak az igazán tiszta szívűek és a magas rezgésszámot elértek tudják alkalmazni, és csak a jó érdekében használható.
Gőgösségből és ártó szándéktól vezetve nem működik,…. mert ilyenkor központilag zárolva van.
Senki se próbálja meg rossz útra terelni,… önző vágyai beteljesülésére használni. Az ilyen irányú gondolat is rossz. Ha visszacsap az energia,….. egészen a földbe döngöl.

Legyetek megfontoltak, higgadtan dolgozzatok, gyógyítsatok a tanításaim alapján.
Az aktuális energia gyakorlatok előtt, mindig megkapjátok az útmutatást valamelyikőtök által.
A karácsonyi piramis gyakorlat élesben zajlik, a Teremtő hatósugarával aktiválva.
Legyetek tudatosak, ügyeljetek egymásra, az alacsonyabb szinten lévőkre is.
A mi közös jövőnk Isten szándékából az, hogy egy szellemileg felemelkedő civilizációt képviselve - egy fejlettebb létsíkon - létteret biztosítsunk egy magasabb szellemiségű világnak, Földnek, Emberiségnek.
Szeretetem és áldásom kíséri utatokat.

Jézus Krisztus üzenete 2011.Karácsonyára

Boldog vagyok köztetek születésem ünnepén. Azért jöttem, hogy szellemetek fényét feljebb emeljem.
Minden emberben,- lényben,- fűben-fában,- ásványban ott vannak az alapok, amit számotokra a Teremtő Isten adott.

A sorsotok arról szól, hogy ebből mit tudtok hasznosítani, és másokkal megosztani.

Én mindenki életében megjelenek és segédkezek, de tanúságtételt nektek kell tennetek személyesen,… és nektek kell a szeretet – elfogadás - igazságosság iskoláját kijárni, és a bölcsesség köveit összegyűjteni.

Erőtök központja a szívetek, és születésetektől fogva benne van az igaz szeretet,…. hisz
Atyátokhoz csatlakoztok ott Én általam, mert Krisztusi-szívem lángja értetek lobog.

Eredendően jók vagytok, de néha még botladoztok kicsit, eltértek a kijelölt útról.
Alkalmazzátok tanításaimat. Kövessétek példáimat. Nem baj ha tévedtek, ….hisz épp ez a leckétek.

A szeretetet meg kell élni magatokban,…. Csak ez után tudtok - másokkal egységben - tovább lépni.

A csakrák harmonikus működése által juttok a magasabb rezgésű energiákhoz, ettől javul egészségetek, fizikai-lelki állapototok.
Ha felismeritek, hogy hol hibáztatok….bocsássatok meg magatoknak és másoknak,… de többé ne vétkezzetek.

A GONDOLAT TEREMTŐ ERŐ, MAGA A SZENT LÁNG …erre koncentráljatok, és ebben az Isteni akaratban fényeskedjetek. Meglátjátok, hogy sokkal jobban,- és hamarabb megoldódnak gondjaitok,…. hiszen ilyenkor Én támogatom munkátokat a Krisztusi megváltó erővel.

Hitetekben egy szemernyi rés se legyen,…. ha terheket kaptok, kérjetek Égi-áldást és segítséget,….töltsétek fel magatokat a hófehér fénnyel, sokkal könnyebb lesz cipelni,… érdemes kipróbálni.

Szeretettel jöttem közétek,…. hálás vagyok érte, hogy sokan az utamat járjátok!
Amikor az ünnep fényéből távozom, fájdalmaitokat, terheiteket magammal viszem….
Helyére lépjen be a Béke és a Szeretet,….és aranyfénnyel töltöm fel szívetek, ha megengeditek!

Sok Angyal, bölcs Nagyszellem van veletek….Mind az Úr áldását hozta el Nektek, hogy FÉLELEM NÉLKÜL tudjatok élni ebben az új Világban.
Megáldalak Titeket a Krisztusi erő átölelő, - felemelő fényével.

Szűzanya üzenete 2011. Karácsonyára


A mai napon a szeretet himnusza szóljon mindenkiért Égen- és Földön. Minden élő,- és
itt ragadt,- vagy anyagból feljövő lélekért, tevékeny szellemért.

Aki magára veszi a keresztet, azt sokszor kirekesztik,…
Aki a jónak szenteli életét, az érzi a jóság súlyát,…
Mert néha nagy teher jót tenni másokkal,…
Ugye Ti is érzitek ezt gyermekeim.
Azzal is tisztában vagytok, hogy a léleknek ez kell,… tanulságos, felemelő, és így juthat előbbre.

Szellemem tükrében ismerem az érem mindkét oldalát.
Ezért megértem, hogy milyen fizikai és lelki válságon mentek át,… nem is szólok a háttérben lévő káoszról.
A káosz nagy erő,…. de ne ez legyen középen, ne azonosuljatok vele.
Alakítsátok át a negatív energia-örvényben lévő mátrixot pozitívvá, ragadjátok meg az új hullámokat.

Járjátok a Jézusi utat. Alkalmazzátok Krizantén tanításait és a Fény mindig hozzátok kapcsolódik. A Mindenható Szeretete nyitja az utat a Tudatosság és a Cselekvő Akarat között.

Mindannyian az Isteni gondviselés alá tartoztok, engedjetek utat szívetek templomába, hogy általa megérkezhessen minden égi-ajándék.
A megváltás, a gyógyulás, a bőség…...
Egyesüljetek a feltétlen,- kifogyhatatlan,- igaz,- szeretetben, és ringatózzatok Atyátok kegyelmes karjában, fényében.

A csoportban sokan értek el magasabb szellemi fokozatot, és tudatosan odafigyelnek rezgésszámuk emelésére. Gratulálunk azoknak, akik teljesítették az első futamot, de ők sem ülhetnek a babérjaikon, mert a felemelkedés újabb síkja következik.
A kristály-fényesítés,- egybeolvadás képességének áthangolása a DNS szerkezetében.

Ha a béke állapotát létre tudjátok hozni életetek bármely eseményében, és szívetek szeretetteljes
érzésére koncentráltok,…. pont akkor találkozik a földi-idő az égi-mintával,…. ekkor válunk
Eggyé,…. és „bármit” kívánhattok,- megélhettek a „Most” pillanatából.

Engedjétek, hogy a Kegyelem-fénye hasson bennetek, és ettől csökken az anyag súlya, nem húz vissza annyira, kevesebbet hibáztok.

A törvényeket betartva, a tanításokat megértve,- és alázattal gyakoroljatok.
Segítsétek a családot, a népet, az embereket, és főként tegyetek önmagatok örömére.
Mindezt ajánljátok fel Atyátoknak, hogy örvendhessen teremtményeinek, hogy általatok az Ő boldogsága kiteljesedjen.
Kérjetek minden munkához áldást és segítséget. Szépen dolgoztok, megérdemlitek.
Legyen szívetekben béke és boldogság.
Javítsatok magatokon és az új tudatosságot Mennyei Atyátok jutalomból adja át.

Kitartó erővel támogatom munkátokat, és megáldalak benneteket szeretetem igaz fényével.

Tűzvirág üzenete 2011 karácsonyra

Üdvözöllek Titeket az Ég és a Föld ölében, - Tűzvirágom kelyhében, - Mennyei Atyátok kezében.
Mi, a Nagyszellemek egyszerűsíteni szerettük volna a mondandónk közvetítését.
Mégis szólni kívánok hozzátok,…. kis tűzről pattant Csoportomhoz.

Tudom sokszor invitállak benneteket, és gyakran jelentkezem kisebb-nagyobb kérésemmel felétek.
Ez mind értetek van, a fejlődésetekért, a bolygótokkal való együttes felemelkedésért.
A közös fényszövetségi munkák és tennivalók Alfától - Omegáig terjednek, ciklikusan változóak, de örök életűek.
Ebben a labirintusban kell nektek helytállni, tiszta szívetekkel, félelem nélkül.

Minden segítséget megadunk a csillagcsaládból, hogy elétek tárjuk a sűrű energiákban rejlő
törvényeket, hogy minél több alkotórészt és fényt juttassunk részetekre, az egység építéséhez.
Megvalósulhasson az új földi környezet a Teremtő-terve szerint, a Ti közreműködésetekkel.

Legyetek tudatosak- következetesek, a Krizantén tanítás alapjaiból merítsetek bölcsességet.
Haladjatok a kijelölt Jézusi-úton, és feltétel nélkül bízzatok az Úr Kegyelmes Szeretetében.
Ne feledjétek észrevenni,- és megköszönni a személyes,- és csoport ajándékokat.

A meditációban hangolódjatok rá,- és érzékeljétek a csodákat, mert azok a mai időkben is működnek, és fontos szerepet töltenek be életetekben.

Általánosságban felsorolom az általatok választott,- és elfogadott „kincseket”:

Fénykereszt: Bizonyosság, energiák találkozási helye, az Univerzum kapuja stb.
Fénykard: Védelem biztosítása harc nélkül, és gyógyítás általa, negatív-pozitív energiák felismerése.
Szent György kereszt: Az otthon,- és a közösség védelmezése, folyamatos jelenléte kiűzi a gonoszt,
biztosítja a pozitív energia sávot, légkört.
Ezüst-sisak kristállyal: Kapcsolódik az Égi- tóruszhoz, védelmez, az energia felvételt,- és kiáradást
teszi lehetővé, és más szakrális gyakorlatokban vesz részt.
Fényszemüveg, gyűrű, piramis, merkaba: mind a fejlődéseteket szolgálja.
Fényoszlop- fényhíd, fénykorona – fénygyűrű: szakrális energetikai-vonalak létrehozásainak
képessége, mely mind bennetek van, amikhez természetesen angyali segítség is társul.
A sugarak-fények, a szimbólumok, és a tündérek, manók is segítőitek.
A saját kristályotok önállóan elkezdett dolgozni, beszéljétek meg./ 10-es egységszellemtől kezdődően felfelé /
A paradicsomi környezetet védelmező nagy fénykör táplálása, fenntartása a nagyobb szintű feladatokhoz tartozik. Ennek végrehajtásában hatékony szerepetek van.

Eddig inkább csak gyakorlatoztatok az energia áramlatokkal.
Most már szellemileg sokan előre léptek, és teljesítették az első felvonás akadályait.
Döntést hoztatok szívetekben, kiálltatok a szellemi vezetés mellett, és a felemelkedést választottátok. Vágyakoztok a paradicsomi környezet szépsége után, hogy felhőtlen boldogságban létezzetek.

Remélem a fizikai valóságotokban is megtaláljátok az ajándékokat, ami egyáltalán nem biztos, hogy kézzel fogható tárgy lesz.
Talán egy felismerés, - gyógyulás,- megbocsátás,-…. vagy az, ha elveszít valaki az állását, és most azt érzi, hogy ez nagyon fájdalmas. Mi lesz, ha nem lesz elég pénzem?...kérdezi az elme…Pedig ez is ajándék…

Az ok-okozati összefüggés sorsotok minden területén érvényes. A szívetek szavára hallgatva, és a tanításokból merítve problémáitokra megtaláljátok a választ. ”Kérjetek és megadatik”.

Mennyei Atyátok boldog, köszönetét fejezi ki a közös munkával kapcsolatban.
Segítő kezét nyújtja a további feladatok elvégzéséhez,…..mert van még mit tenni a csodálatos létállapot eléréséhez.

A csoport új ajándékot kapott:
A szakrális pontok összekötéséhez kapjátok azt a turbó-energiát, amelyet közvetlenül Atyátok fény-sugara küld a csakráitokhoz.
Bizalmát teljesen belétek helyezve, Teremtői hatósugarát aktiválta a Nagy Piramis gyakorlathoz.

Ez a megtiszteltetés, nem csak egyszeri alkalom.
Vezetésem által kapjátok az információt a használatához.

A csoportos munka a legjobb a kijelölt feladatokhoz, ebben egységes a gondolkodásotok.
Az egyéni kérésekkel kapcsolatban meg kell találnotok a hiányzó láncszemet. / félelem, rossz-szokás, régi minták átalakítása stb./ Azért ebben a kérdésben is haladtatok.

Az a javaslatom, hogy amit jól megtanultatok,…. abban többé ne kételkedjetek.

Szeretném, ha sokkal aktívabban figyelnétek rám, hisz nem kérek lehetetlent.
Vegyétek észre tudatosan jelzésemet, és gyakran kérdezzetek..
Hipp-hopp átadom az információt számotokra.

Kérem, hogy a Magokkal beszéljétek meg az üzeneteket, vagy írjátok le.
Folyamatosan tanítsátok csoport társaitokat, hogy ők is előre léphessenek a spirituális létrán.

Legyetek bátrak, ne féljetek a hatalmas erőtől, bízzatok bennem, megmutatom nektek a lehetőségeket, csak fogadjátok kellő alázattal és szeretettel.
Azt el kell ismerni,…. olyan erő birtokába kerültetek, amiről még álmodni sem mertetek.

Lélegezzetek mélyen, és engedjétek, hogy átjárhassa testetek-lelketek miden kis zugát a Szentlélek
Tüze, s tisztuljon belőle minden, ami nem odavaló.
Úgy legyen!
Kiválasztottak és Áldottak Vagytok az Úrban!
Ennek tudatában éljetek és dolgozzatok!

Átölellek Titeket Szellemem Fényével:


Tűzvirág

2012. január 9., hétfő

Karácsonyi lecke pulykacombbal

Úgy látszik, hogy ez a Karácsony másoknak is jó tanulási lehetőséget adott, nem csak nekem.

Egy idős házaspár esetét mondom el.

Az asszony a földi valóságot tartja szem előtt, és ahhoz méri a vágyait, gondolatait, cselekedeteit:

- Hozzál János 20 dkg pulykacombot - mondta Zsuzsa - mert ennyire van pénzünk, és elég is lesz. És ne nagy combból kérd a húst, mert az öreg…csak bébi-pulyka jöhet szóba………………

- Ha bemész az Iskolába – korábban ott dolgoztak – hozd el a karácsonyi nyugdíjas csomagomat, mert megbeszéltem telefonon, hogy a Lányok 9 órakor bent lesznek az irodában. A hátsó kapun menj be, mert azt nyitva hagyják, és megfordulhatsz fél óra alatt,….. minden itt van a közelben…..

Korábbi kedvezőtlen tapasztalatai alapján Zsuzsa mindent pontosan kidolgozva szokta elmondani Jánosnak a teendőket….aki csak ritkán tartja azt be…..

János szelleme általában szárnyal,…az Univerzum mindenhatóságát érti, és azt is szeretné megvalósítani a Földön,….. saját nyugdíjas életükben is.

A kicsinyes akadályok nem tántorítják el a szellemi lehetőségektől…

Az Iskolában minden másként alakult.

Az irodában többen is voltak, mert most vártak egy számítógépes szakembert, aki …….de a szakember az ígért 9 óra helyett még 10 kor se volt ott.

János is ért egy kicsit a dologhoz, és addig, amíg vártak,- ezen „agyaltak”-, hogy mit is lehet tenni.

A fél órás hazamenetel, és a pulykacomb már rég elsüllyedt az újonnan felszínre került,- megoldandó feladatok között….

János délben ért haza…

Zsuzsa már ettől teljesen kiborult,… mert hiába hívta telefonon, azt sem vette föl.

A telefon ugyanis a kocsiban maradt….de Zsuzsa ezt nem tudhatta…

Továbbá:

János hozott két hatalmas pulykacombot, és boldogan mondta, hogy ez Isten Karácsonyi ajándéka…..

Zsuzsát elfogta a tehetetlenség sírása,…. és kétségbeesett zokogásától János elcsendesült… mindent szó-áradatot csendben hallgatott végig…pedig már sokszor hallotta…

Mit csináljak én ennyi rengeteg hússal, ez legalább 3-4 kiló??? Ez nem bébi-pulyka, hanem egy rágós vén állat, stb.

Az Ünnepi Láz….a Karácsonyi Vihar….

Ezek a pontos meghatározásai az ilyen idegfeszültségből adódó konfliktusoknak,…

Amikor mindenki fokozottan jót akar, mindent megpróbál az irányítása alatt tartani, hogy elkészüljön időben az Ünnepre… de rosszul sül el

Persze a Karácsonyest azért elsimítja a vihart….és lassan beáll a béke…

János is elmondhatta:

Teljesen váratlanul,- és legnagyobb örömére - az Iskolában étkezési-jegy utalványokat kapott, amire egyáltalán nem számított….ebből vette a pulykacombokat, és örült, hogy így a gyerekek családjának is jut az ünnepi pulykából….ami persze ezzel együtt is túl sok volt.

Karácsony másnapján – amikor ebéd után elmeséltem az én történeteimet, ahogyan engem tanítottak az Égiek a türelemre – Zsuzsa is elmesélte a fenti történetet.

Tűzvirág a továbbiakat fűzte hozzá:

Mindkét nézőpontban van igazság…ha az ember csak a sajátját nézi.

- A hús tényleg sok volt, és egy részét a mélyhűtőbe kellett rakni,…ami pillanatnyilag felesleges, és a később felhasználható húsra Zsuzsa nem költött volna most a nem létező pénzből….

- A 3000,-Ft-os utalvány sokáig elég lett volna a háztartásban, és sok minden mást meg lehetett volna oldani belőle….annál is inkább, mert Zsuzsa már nem eszik húst, csak nagyon ritkán…

- Ugyanakkor Zsuzsa nézőpontja csak a látható valóságból indult ki….

- Ilyen gyakorlat mellett MINDEN ÚGY MARADNA, ahogyan van, ha annak teszünk eleget, és az életünket ehhez igazítjuk rendszeresen és maradéktalanul…

- soha meg nem változik,….. mert mindig ugyanazt teremtjük meg….

János boldog szárnyalása…elszakadt a létező földi világtól…nyilván nem először… és ezzel sok bosszúságot és megoldhatatlannak látszó gondot okoz a Párjának…

Csak az Égi gondolatokhoz igazodni nem szabad anélkül, hogy meg ne vizsgálnám….nem okozok sérülést ezzel a környezetemnek….

Tudjuk Krizantén tanítását:

A Föld és az Ember mai rezgés-tartományában lehetetlen olyan jót tenni, ami ne váltaná ki valaki rosszallását.

Ha nekem jó az amit teszek…csak arra kell ügyelni, hogy a másik embert ne sértse….de akadályozhatja, bántónak érezheti…vagyis a rosszallását kiválthatja….

Ha mindig olyant teszek, ami senkit sem bánt…akkor nem élem meg a saját akaratomat, és nem tapasztalom meg a hálótervben felvállalt feladataimat….

A klasszikus példa:

A házam kapuján nem tudok a forgalmas közútra kihajtani úgy, hogy valaki ne kényszerülne egy kis lassításra…..de ne kényszerítsek senkit se vészfékezésre…

Vagyis a belső hang,- sugallat alapján éljem meg a perceket…de kérdezzem meg, hogy ezzel nem sértek valakit???

Végül Zsuzsa megbékült. A pulykacombokat kicsontozta – ami nem öreg pulyka volt, de manapság gyorsan és nagyra hizlalják azokat - a csontokból és az apróbb húsokból levest főzött, ami igen finom volt….Ő is evett belőle…

A combokat szeletekre vágta, a tepsi aljába tett egy sort, rá a tölteléket, és rá az újabb szeleteket.

Az ünnepi vacsora pompás lett…mindenki dicsérte….a nagy családnak is elég lett, és még maradt is belőle másnapra….és a mélyhűtőben is van még szeletelt pulykacomb…

János elégedett volt, mert jó vacsorát evett….a 20 deka combból ez nem valósulhatott volna meg….

Ha nem is tudatosan, de volt bátorsága…MERT SZÉPET ÁLMONDNI…és az beteljesült…aki nem mer álmodni, annak soha sem teljesülhet be az álma…..

/Persze csak akkor teljesül be, ha az benne van az én Égi Programomban, a hálótervemben.

Ha nincs, akkor azt kell megtapasztalnom, hogy nem teljesült be….és az milyen jó nekem…/

Ugyanakkor azt is látta, hogy az előre megbeszélt programtól való egyoldalú eltérés milyen fájdalmat okoz a másiknak. Ez nem kis bántás, ez erős sértés….amire nem is gondolt….vagyis a bátorság jó volt, csak a kivitelezésbe csúszott a hiba…

És a Vihar is megtette a magáét:

- elmesélték a történetet,….

- ha nincs vihar, nincs mit elmesélni….

- így sok rétegben felszínre került a meglévő hibás gondolati és cselekvési minta, …..és bezárult a kör …

- megtörtént a tapasztalás, a tanítás,

- az új cselekvési minta magja talán jó talajra hullott,…. és akkor kinőhet belőle egy új együttélési valóság,- egy új alapokon működő szeretet egység…

- mert a szeretet áthidalja ezeket az egyéni „igazságokat” és MEGTEREMTI A KÖZÖS IGAZSÁGOT, ami már ennek okából tartalmazza a Teremtő igazságát is….

Szeretet, - Elfogadás,- Igazságosság…ezek a legfontosabbak.

Ahogyan Jézus tanítja:

Felismerted, hogy mit tettél rosszul,?…kérj bocsánatot,… bocsásd meg magadnak,…

- és többé ne vétkezzél….

De szép is volna, ha mindig így sikerülne!!!! És nem baj, ha nem megy egyszerre, csak törekedjünk rá…Jézus a szándékot is figyeli, és számon tartja…

2011. dec. 27.

Szeretettel: István