2014. november 20., csütörtök

Változó idők!

Változó idők!

Közel 15 évvel ezelőtt hallottam,. olvastam először Krizantén üzenetében az Emberiség fejlődésének 24 - 26000 éves ciklusairól. Még felfogni sem tudtam, hogy mi minden van ebben elrejtve. Milyen hatással van ez az ember mindennapi életére.

A benne rejlő részletekről viszonylag könnyebb beszélni.

Krizantén tanítása alapján tudjuk, hogy a Teremtő egy „kilégzése és belégzése” jelenik meg ebben a 24000 évben…. elméletileg.

Mivel mi emberek percenként akár 10-né is többször lélegzünk ki-be, ezért maga az esemény-fogalom is nehezen értelmezhető.

Természetesen ez is egy jelkép csupán.

A tartalma az, hogy a középponttól való távolodás és a visszatérés történik meg ilyenkor az egész Létező Mindenségben.
Vagyis a 8 Világegyetem 16 Dimenziójában – másként megközelítve mind a 144 Univerzumban így játszódik le a folyamat.   

Miért? Kérdezzük Krizantén tanítását alkalmazva….

Miért van szükség erre a folyamatos ki,- és visszaáradásra???

Mert ez az élet alapja.
A mozgás, az energia áramlása,- áramoltatása, a változás, az újabb tapasztalatok megszerzése,….stb.

Ha a mikró-világból indulunk ki, akkor tudjuk - Krizantén tanításából - hogy minden egyes „atommag”  - vagyis az önálló energiával bíró legkisebb értelmes egység - rendelkezik a Teremtő által belé helyezett „tudással”, a saját cselekvési programjával.

A gömbszerkezet közepén lévő magból egy kis „energia léggömb” szabadul ki, és elindul kifelé. Bele ütközik a gömb külső héjába, és onnan visszaverődve, vissza tér a középponthoz.
Azt „megböki” vagyis aktiválja.
Ezzel elindít egy újabb energia kiáradást, amely ugyanezt a folyamatot viszi végbe… állandóan ismétlődve…amíg az energia tart…
Erről már beszéltünk korábban.

Ebből láthatjuk, hogy a Teremtő megalkotta  a Világmindenség teremtése során az „örökmozgót” ami soha nem nyugszik, soha nem áll le, és örökké tart.

Ennek az örökké tartó folyamatnak a lényege és a megjelenése maga a mozgás, a változás, a fejlődés…..
Ez az energia áramlás alapja.

Ha ezt valaki végig gondolja, akkor láthatja, hogy maga az energia sem korátok nélküli, nem a Newtoni fizikában tanult egyenes irányú állandó mozgás a közép-pontól való folyamatos távolodással együtt!!!

Ezért is hibás a Nagy Bumm modellje, a „tudósok” elképzelés a Világmindenség keletkezéséről.

Miért?
Mert a robbanás nem intelligens, nem szabályozott, nem ritmusos, hanem egyszeri és véges,- „vak kiáradás” amiből az energia vesztés,- lassulás,- megállás periódusok után az egy pontba való visszazuhanás….vagyis a Nagy Reccs következne.
Ez egyben a Világmindenség kezdetét és végét jelentené….

A Szellemi Világ valósága azonban teljesen más.

Nincs véletlen,- nincs korlátlan,- nincs értelmetlen kiáradás, és visszatérés se….

Csak szabályozott, célszerű, minden mozzanatában végig gondolt, energia takarékos, csodálatos Teremtés létezik amelyben az Örök Változás sem öncélú.

Nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el.

Mi a célja az állandóan ismétlődő „ki,- és belégzésnek” a 24000 éves ciklusok periodikus változásának???

Itt vissza kellene nyúlni az Első Teremtés és az első bukás, valamint a Második Teremtés és a második bukás történéseihez.

Ezeket a blogon már részletesen feldolgoztuk korábban, így csak hivatkozok arra, hogy akit ennek teljes megértése érdekel, úgy megtalálja a 2010 évi és a későbbi írásokban ezen a blogon a Teremtés történetek leírásában. .

A lényege azonban röviden is összefoglalható:

Az első és második bukás során a Szellemi Valóságból kihullott,- és az anyagba sűrűsödött lelkiségek, szellemi lények visszatérésének segítését kapta feladatul az EMBER.

A Teremtő a bukásukat  nem akadályozhatta meg, mert ezzel megsértette volna a szabad akaratú cselekvést, és azt is,  hogy tettei következményét  mindenki maga viseli….
De a bukottakon segíteni akar, és ehhez a feladathoz teremtette meg az Embert.

A segítés legfőbb eszköze a SZERET kiárasztása, az összefogás, stb., az egység megteremtése….
Erről is bőven van írásbeli anyag a blogon.

Maga az Ember is számtalanszor bukott,- bukhatott ebben a munkában, mivel a Teremtőhöz vezető utat a Fátyollal letakart elme nem látja a Földi világban.
A leszületés előtt azonban minden Ember ezt vállalta azért, hogy itt lehessen a Földön, és szolgálhassa,- segítse a Teremtő akaratának megvalósulását.

Csak a szívünkben keletkező vágyak, - a felemelkedést szolgáló gondolatok - fizikai megélése során szerzett tapasztalatok alapján fejlődik maga a Lélek az egyes földi életek alatt, egymást követően. /Természetesen ez egy leegyszerűsített modell./

Mennél több tapasztalatot szerez, annál jobban látja és tudja, hogy nem lehet a földi élet célja az evés-ivás, szaporodás, hatalmaskodás, földi örömök habzsolása….. önmagában….
Ennél több egy ember életének célja és feladata…..

És az életek sorozata rávezeti az Emberek sokaságát arra, hogy :
A Szeretet, Elfogadás és Igazságosság,….. Isten törvényeinek betartása a legfontosabb.
Az így leélt  földi élet vezet a felemelkedéshez.  

Ez a folyamat olyan, mint a szőlő szüretelése, – a must erjedése –  és a bor létrejötte….

Isten gyönyörű napsugara által növekedő-érlelődő szőlő szem sem látja előre, hogy: összezúzzák, ledarálják, kádba öntik a többivel együtt…..
Hogy olyan lesz, mint a zavaros,- erjedő,- fortyogó „moslék” vagyis a kilátástalan KÁOSZ állapotába kerül….

De ebben a zűrzavarban indul el az Új Létforma, a bor kialakulása…..

Mert a KÁOSZ mindig elvégzi azt a munkát, amit mi nem szeretünk,- nem akarunk,- és nem is tudunk.
Összetöri a régi,- idejétmúlt gondolati,- és energia mezőket, életformát,- stb.
És mindig tartalmazza azt az egy szikrát, amiből az Új Létforma kialakul…

És megtörténik a csoda, a bor és a seprő szétválása, elkülönülése…..

Vagyis a Lélek tisztulása, a duál-lélekpárok Szellemé egyesülése, felemelkedése arra a rezgés-tartományba, ahonnan a Dimenzió váltás folyamányaként eljutnak az Új Földre. 

Hát ez az értelme a 24000 éves ciklusoknak is.
A benne lévő négy 6000 éves civilizáció – ami lehet sokkal rövidebb, ha bekövetkezik az adott civilizáció idő előtti felemelkedése,- vagy bukása – adja a keretet – a kádat – a „leszüretelt” Lelkek átalakulásához.
Erről is több írásban beszéltem már a blogon.

A 24000 éves ciklus végén mindig mérleg készítés történik.

Nem világvége…
Nem végítélet,…
Csak  mérleg….ki hol tart…ki melyik tartományba kvalifikálta önmagát….

Felemelkedett a bor szintjére???
Vagy lesüllyedt a seprőbe???
Csak önmagának köszönheti az eredményt.

Isten nem büntet, de megengedi, hogy mindenki azt szüretelje le,- és oda jusson,- amit maga -  magának teremtett!!!

Ez így nagyon szép, és kerek….de mi értelme van erről beszélni most 2014 évben???

Az Ember – mint a többlet Szeretet energia termelésére létrehozott értelmes eszköz Isten kezében – nem egyedül részese,- és tárgya ennek a fejlődésnek.
Maga a Föld, vagyis Földanya is a fejlődés útját járja a rajta élő Emberiséggel együtt.

Krizantén erről így tanított minket:

„Földetek, mint szellemiség-élőlény, ugyancsak a fejődés útjára lépett. Mint tudjátok a felkészülés időszaka 2011-ig tart. 2011. az Isten felé elindulás, az újjászületés kezdete és lehetősége minden arra érdemes ember és a Földanya számára.”

Másutt pedig:
„Ne feledjétek! 2011 március 26-án elindulás Isten felé, és ez az újjászületés lehetőségének kezdet is, azért sokan legyetek.”

A 24000 éves ciklus bezárása pedig 2101. dec. 31-én 24 órakor történik meg, és
2102. január 1-én 0 órakor DIMENZIÓ VÁLTÁS…
Erről sok szó esett már a blogon.

A tömörítés érdekében most nem fektettem nagyobb hangsúlyt az anyagba sűrűsödött lelkek visszatérésének témájára, de természetesen ez a szeretet energia kiárasztásának egyik legfontosabb célja.
Erről azonban sok szó esett már a blogon, és újabb cikk írására készülök.


Kedves Olvasó!

Eddig tartott az előzetes ismeretek összegyűjtése ahhoz, hogy a most esedékes mondanivaló egyáltalán érthető legyen:

Mit jelent manapság a fenti történések sorozata az Emberiség életében!!??

Aki megfigyeli az említett időtartamokat láthatja, hogy a 24000 éves cikluson belül – nagyvonalúan számolva – 23910 évig tart a közép-pontól való lassú kiáradás – vagyis a kilégzés….
És mindössze 90 év a visszatérés, a belégzés villámgyors üteme.

Ha ezt az aránypárt a 24000 és a kb. 100 év adataival hasonlítjuk egymáshoz akkor azt láthatjuk, hogy 240/1 időegység a számtani alapja.

Vagyis a közép-pontól való kiáradás hosszú és lassú folyamatában adott lehetőségek rengetege állt a bukás állapotában lévő Ember rendelkezésére ahhoz, hogy önmagát javítsa, képezze, és felkészítse a felemelkedésre.

Most azonban már 240-szer gyorsabban száguldunk visszafelé a Teremtő köré – már akik a lehetőségeket jól kihasználták, vagy most ezen dolgoznak saját magukon.

Ez a száguldó idő a mai életünkben mindenre rányomja a bélyegét.

Krizantén így magyarázta:
Ez olyan mint a csúzlizás….
Kihúzod a csúzli gumiját, hosszan, gondosan célzol….és ha elengedted….
egy pillanat alatt visszatérsz….

Mindenki érzi ezt a száguldást….saját életében épp úgy, mint a társadalom történéseiben…

Szinte semmire sincs idő….máris az új feladat felé kell fordulni….
Sokszor még el sem végeztem az új feladatot, amikor már látom, hogy még újabb jön felém….
És nincs megállás, nincs kiszállás, olyan, mint a mókuskerék…..

Hát ilyen a világunk….ha kicsiben,- ha nagyban nézzük, egyaránt!!!

És hol van a kijárat???
Hogyan lehet ebből a hajszából kilépni???

Hol van egy biztos pont, egy olyan folyamat, amihez nyugodtan lehet alkalmazkodni, betanulni, megismerni, begyakorolni, normális ütemben dolgozni????
Ahogyan ma, ugyanúgy holnap,- és holnapután,-…… vagyis kiszámíthatóan hosszan, tartósan, azonos feltételekkel, stb….

Ugye milyen ismerős kérdések???

Ezt kérik számon az emberek a főnöktől, amikor újabb és újabb feladatokkal áll elő!!!

Ezt kérik számon a vállalkozók a kormányoktól, amikor a folyton változó adórendeleteket, pályázati feltételeket, stb. kifogásolják…

Milyen kormány az, amelyik ennyit sem ért meg, hogy az egész társadalomnak, nyugodt, és békés feltételekre van szüksége ahhoz, hogy „jól” felkészülhessen és békésen végezhesse a munkáját, életét…
Ehhez évekre előre kellene tudni a szabályokat, hogy alkalmazkodni lehessen hozzájuk!!!

Hát igen….
Ilyen feltételek volnának jó akkor, ha már kialakult volna a felemelkedett társadalom rendje, szerkezete:
-                     Ha működne a tolerancia, az egymásra figyelés,- az egymás segítése,- stb….
-                     Ha az emberek között áradna a Szeretet, és az Elfogadás, és ez alap-szabály lenne…
-                     Ha mindenütt természetes lenne az Igazságosság….
-                     Legalább ez a három….és
-                     A Szelídség uralná a társadalmi párbeszédeket, az egymással való vélemény-cserét, az érdekek összeegyeztetését, stb.

Nos: ilyen már az életünk???
Mi ilyenek vagyunk???....mint a letisztult, lefejtett bor….

Mindenki látja és tudja, hogy nem.
Sőt, a hírekben éppen azt lehet látni, hogy ennek az ellenkezője történik kicsiben, és nagyban.

Itt van a szomszédban az Ukrán válság.
Erről már tettem említést.

Röviden: a Kijevi parlament első intézkedéseivel megvonta a keleti országrészekben élő oroszoktól a nyelvhasználatot, stb…
Nem az összefogás, hanem az uralkodás,- és a visszavágás szellemében léptek fel….
Szelet vetettek, és most vihart aratnak….ami egyébként előre látható,- várható volt…
Csak saját hatalmi vágyaik miatt nem látták a másik fél részére okozott fájdalmat…
Most a sajátjukat azonban annál inkább érzik…
/Természetesen ez az értelmezés a Szellemi Valóság szabályai alapján nyilvánvaló, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy a háborúval, és a pusztítással egyet értenék….sőt…/

Ha csak ez az egyetlen rendezetlen konfliktus volna ma a Földön….akkor is sok volna ami ott történik….

De nem ez az egy van…
Akár belföldön, akár külföldön nézünk szét, csak az ütközések, az egymásnak feszülés, a harag, a gyűlölet által diktált lépések sokaságát lehet látni.

Nem érdemes folytatni a felsorolást, mert mindenki tud hozzá tenni sok-sok konfliktust az élet bármely területéről.

Egy dolog közös ezekben az ügyekben is.

Szinte követhetetlen az egymást kergető lépések áradata, pedig most már percek alatt megjelennek az események, és a nyilatkozatok a TV., a rádió, az internet segítségével.
Úgy látszik, hogy nincs idő még a válasz megfontolására sem, máris egy újabb esemény
követeli az azonnali reakciót.

Ugye milyen hevesen forr a must, milyen átláthatatlan a káosz???

Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy:
Már azt sem lehet tudni, hogy ki a mellettünk álló szövetséges, és ki az ellenség.
Vagy netalán: a szövetséges egyes dolgokban elvárja tőlünk a hűséges együttműködést, de megengedi magának, hogy a neki nem-tetsző témában hátba támadjon, ellenem felbujtson, stb.

Ha őszinték akarunk lenni, akkor meg lehet állapítani, hogy nagyon sok égető kérdésre nincs megfelelő válasz a földi síkon.

Például nincs olyan közmunka, aminek a hasznosságát, értelmességét ne lehetne kiforgatni.
Nincs olyan stadion építés, amire ne lehetne azt mondani, hogy sokkal jobb helye lett volna a pénznek, ha azt a szegények megsegítésére fordítják, stb….
/aki olvasta, tudja, hogy: már a románok is 400 stadion építését tervbe vették, pedig nem a FIDESZ vezeti őket, de a Keensy közgazdasági alaptörvény működését felismerték/

Egyszóval nincs társadalmi szinten közösen elfogadható válasz egy sor olyan égető kérdésre, amelyben egyébként nélkülözhetetlen az egyetértés ahhoz, hogy az emberek sokasága békében, és biztonságban élhessen.

Mert egyszerűen a KÁOSZ összezúzta azt a társadalmi rendet, amit eddig tudtunk, ismertünk.
Ezzel együtt az egyének régi életét is összetörte.
A régi már nem működik megfelelően.
Az új pedig még nincs kéznél.

És ez egy természetes folyamat!!!

Egyáltalán nem meglepő ez a válasz annak, aki ismeri a Teremtő szándékát, működésének irányát.

Mindaddig ilyen, kilátástalan, és megoldást jelentő válasz nélküli lesz az összes probléma kapcsán feltett kérdés, amíg a megoldást a Földi – anyagi síkhoz kötött régi minták alapján keressük.

Láthattuk ennek az okát.
A régi minták kora lejárt. A KÁOSZ azt összetörte.
Magából a KÁOSZ-bol azonban nem kaphatunk választ a régi  helyreállítására.
Sajnos ezt nem értik az Emberek, vagy csak nagyon kevesen.

Mert a régit nem lehet többé helyreállítani.
Most a romok között kell megtalálni azt a kis szikrát – gyémánt darabot – amiből a fény kiárad.

A Teremtőhöz való visszatérés útját.

Csak ez, a Szellemi Valóság válaszai adják meg a megnyugtató megoldást. 
Nincsen más kiút!!!

Csak a Szellemi Valóságban van jelen a béke és a szeretet.
Csak a Teremtő állandó, és törvényei soha sem változnak.

Aki ezt szemléli, és ehhez fordul, az megtalálja a választ….

És ha ezt hívod be a hétköznapokban az életedbe, ettől a káosz lecsillapodik, és kitárul a fényes út Isten felé….

És még egy tétel:

A Szellemi Valóságban nincs IDŐ…ilyen formában mint a fizikaiban…
Nincs múlt, jelen, jövő, csak a most állapot,…. Ezért ott  nem kell rohanni…
Aki a Teremtőhöz kapcsolódik ezért tud megnyugodni, mert a
Vele együtt gondolkodásban, a Benne való feloldódásban….
BÉKE van, ÁLLANDÓSÁG és SZERETET….

Hihetetlennek hangzik, de most:
A mindennapi életünkben jelennek meg
-           közvetlen vezérlő elvként,-
-           egyedüli használható módszerként,-
-           sikerre vezető projektként a
-           kezdetek óta elénk tett Isteni tanítások:

A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság,….
És mindez Szelíd módon…
Ahogyan azt  Jézus tanította amikor a Földön járt….

Ma már nem lehet a másik ember legyőzésével, megnyomorításával hosszú távon sikereket elérni.

Nem érdemes tovább ragozni.

MOST FORR A MUST….
És szétválasztódik a bor a seprőtől….

Na ide jön be az Iszlám Állam nevű terror szervezet is….

Aki látta Mohamed életéről, a muszlin társadalom születéséről, a Korán tanításairól szóló
„Az üzenet” c. filmet, az láthatta, hogy a Teremtő Mohameden keresztül is azokat a tanításokat adta át az Emberiségnek, amelyeket Jézus tanított korábban.

Ebből, a szelídséget,- és türelmet,- összefogást tanító vallásból jutottak el ide ezek az emberek, hogy iskolás lányokat mészárolnak le, mert tanulni mernek,
Hogy megállítják az országúton a buszt, és mindenkit helyben agyonlőnek aki nem muszlin..
stb….

Lehet, hogy amit most írok, azért sokan megköveznének…de akkor is le kell írnom:

A Teremtő gondoskodó,- óvó kegyelme szállt a nyugati világra, hogy

Az Iszlám Állam keleten akarja megvalósítani az igaz hívők minta kalifátusát,…
És nem Spanyolországban, mint a mórok annak idején, vagy mondjuk
München mellett az új nagy mecset köré települve….

Épp ebből a gondolatból kiindulva megfontolható megoldás lenne, ha a nyugati államok pályázati kiírással támogatnák – ingyen vonatjeggyel – mindazokat, akik maguk szándékából szeretnének az Iszlám Államhoz csatlakozni, és ott, úgy élni kedvükre, ahogyan látjuk.

Mi pedig megszabadulhatnánk a teljesen elfajzott gyilkosoktól, és azok nem itt mészárolnák az iskolásokat, és az ártatlan járókelőket….
Csak egy feltételt szabnák meg: senki sem jöhet vissza,….. csak ha szállítják….

Én személy szerint nem kívánom a halálukat, de ha nincs más megoldás,…. akkor a saját maguk által választott élet következményeit saját maguknak kell viselniük.
A Teremtő nem büntet, de megengedi, hogy ez történjen,…. mert így Igazságos….

Látszólag hiába akarunk mi a mai életünkben tökéletesen szelídek és szeretettel teljesek lenni, mert a környezetünk még nem fogadja el, és tükrözi vissza ezt a vágyunkat.

Természetesen ez csak egy rövid távú gondolkodás:
Egy azonnali eredményhez kötött várakozás.

Hiszen minden egyes ember számít.
Tehát: ha én megváltoztattam magamat, akkor az egész Emberiség 1/7 milliárdod része változott meg.
És az Emberiség egyes emberekből áll.
Így minden egyes ember változása közelebb hozza az egész tisztulását.

Most forr a must, és hála a Teremtőnek már elindult a szétválasztódás.

Az új bor tisztasága azonban még messze van.

Tudjuk tapasztalatból, hogy először a szétválasztódásnak kell bekövetkezni, aztán jöhet a fejtés, az elkülönítés végleges formája….

Örüljünk annak, hogy ha a saját családunkban, csoportunkban, baráti körünkben megvalósíthatjuk a legfontosabb alapszabályok hétköznapi életünkben való megélését.
Ez már óriási tett, és a Szellemi Valóság minden segítő erőfeszítése is benne van ebben az eredményben.

És legfontosabb, hogy:
Annak örüljünk, ha mi magunk megváltoztunk annyira, hogy a Szeretet, Elfogadás és Igazságosság elvei szerint tudjuk egyre jobban,- és egyre több élethelyzetünket megélni.

Még ilyen környezetben is van ellenség:

Mindenkiben a saját rossz gondolatainak a gyűjteménye, amit még nem sikerült átváltoztatnia jó gondolatokká és tettekké.
Ezt egyáltalán nem szabad lebecsülni.

Ne gondolja senki se, hogy csak a betörés, vagy a gyilkolás a rossz cselekedet.

A túlzott kritizálás, a pletykálás, az ítélkezés mások tettei felett, a harag, a mások tetteiben való vájkálás, és mások okolása a saját kudarcainkért, stb…és még:
Számtalan más,- bennünk élő téves gondolati és cselekvési  minta akadályozza azt, hogy elérjük az ideális szintet.

A Csoport munkája épp az ilyen átváltozások sikerét segíti elő annak, aki ide jár, és szeretné a változást elérni.
És hála Istennek egyre több ilyen csoport működik a világon.
Erről is írtam már a blogon.

Egyáltalán nem könnyű ez a munka: mert ez a saját tudatunk átváltoztatása… .

Röviden:
-                     Először azt kell elfogadni - és szeretettel átölelni -, hogy én ilyen vagyok, ezzel a       „ rossz” tulajdonsággal együtt,….. csak így lesz BÉKE bennem.
-                     Aztán lehet elgondolni azt, hogy: nem szeretnék a továbbiakban ilyen lenni, és helyette a jó oldalon lévő cselekvési-formát /a rossz párját/ választom.
-                     És ha kitartó vagyok, és gyakorlok,- és állhatatos,- magammal szemben is türelmes,- és szeretettel teljes….szóval…
-                     Egyszer sikerül a hibás gondolati minta helyett az újat behozni a hétköznapok cselekvéseibe….

Itt kell megemlíteni amit már sokszor kitárgyaltunk:

Senki sem hibátlan itt a Földi létben,……csak Jézus volt az…
De ez nem baj.

Az a fontos, hogy egyre több embernek szándékában álljon a változás megélése, és ezeket a lépéseket:
Elvégezze saját magában, saját magán…és
Ne másokat akarjon megváltoztatni…

Végezetül most újonnan megkérdezem Krizantént, hogy:

Mekkora a 7 milliárd ember közül azok százaléka, akik
nem tudnak, vagy nem akarnak változni, és a seprőt választják a bor helyett:

A válasz szinte hihetetlen: csak 1,5 %-a az emberiségnek.
Vagyis nem több mint közel 10 millió ember.

Ez alig hihető, hogy egy:
Ilyen maréknyi ember tömeg,- egy ilyen vékony réteg még mindig képes fenntartani a mai,- ismert,- kegyetlen,- embert irtó,- háborús-rabló,- haszonelvű életformát,…..
Az óriási többség kizsákmányolásával, és elnyomásával, helyenként rabszolga sorsban való tartásával, egész népek kiirtásával, stb. együtt.

Ugyanakkor ez egyben egy csodálatos hír!!!

Mi, akik többször értesültünk ennek a folyamatnak a részleteiről, látjuk, hogy elképesztő gyorsasággal fogy a gonosz szellemiség hatalma a Földön.
Három - négy évvel ezelőtt még 300 millió fölött volt ez az arány.

Sajnos az is igaz, hogy lassan nő az öntudatos, elkötelezettek aránya is.
Viszont óriásira duzzadt a kicsit változók,- bizonytalanok tömege,..
De ez is jó, mert belőlük nőhet a jó oldal egyre nagyobbra.

Hát igen…. még nem vagyunk 2050 –ben, amikorra eltűnik az utolsó erőszakos ember is a Földről.

De ez egyben nagy szerencse is.

Mert most 2014-ben, még sokkal könnyebb átváltoztatni magunkat.
Ennek most van itt az ideje.
Most ez a feladat, és ezt támogatja minden égi segítő szellemiség teljes erővel.

Ha 2050-et írnánk most, akkor ezzel a sok hátrányos tulajdonsággal együtt kellene meghalni anélkül, hogy azokat itt a Földön kijavíthattuk volna.
És az újabb leszületéskor hozhatnánk magunkkal a megoldatlan feladatokat batyu-számra.

Ugyanis tudjuk Krizanténtól, hogy:
Csak itt a Földön lehet gyorsan,- és jól kijavítani ezeket a hibás gondolati és cselekvési mintákat, a fekete foltjainkat kifényesíteni.
Ha nem sikerül, akkor: akár a seprőbe húzhatnak le bennünket is.
/Erről is van anyag a blogon/

Mert éppen ez egy fontos része a Ciklusoknak….

Az, hogy itt a Földi,- fizikai életben változtathatja meg sikeresen saját tulajdonságait a korábban elbukott Lélek:
Aki Emberi testben saját maga az anyagba sűrűsödés valamilyen szintjén van.

Ezért ilyen hosszú a kilégzés….hogy legyen idő, a Lelkek fejlődéséhez….
És azért ilyen gyors a visszatérés, hogy a már jobban felemelkedett Lelkek, és a Szellemé egyesült duál-párok:
Kevesebb kísértést éljenek meg a földi világban a felemelkedésük után.

Itt a Földön ugyanis bárki,- bármikor elbukhat.
Nincs más védelem, csak a saját magába,- a Teremtőbe vetett bizalma,- hite,- és saját akarata..

Ezért legelsőként: magunkkal és másokkal is türelmesnek kell lenni.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A teremtés lassú, folyamatos üteméhez  kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek.

Ugye milyen paradoxon??!!

Egész eddig arról beszéltem, hogy milyen szédítő sebességgel rohan a világ...
Most meg arról, hogy lassú folyamatos ütemben kell a változásokat megélni???

Akkor melyik az igaz???

Mindkettő!
A Szellemi Valóság nem a vagy-vagy világa a legtöbb kérdésben, hanem békésen megfér egymással egyidejűleg az ellentétes erők sokasága is,….ha azok a megfelelő arányban,- harmóniában vannak….

Ha elgondolja valaki, hogy:

A 144 Univerzumban élő lények – mint az Ember is – egyben – nagyobb részűkben-  szellemi lények, de egyben fizikaiak is…
Vajon milyen hihetetlen mennyiségű jó,- és kevésbé jó gondolati és cselekvési minta forog egyszerre a Világmindenségben folyamatosan, és változik állandóan valamelyik irányba???

Itt is a  nézőpont a lényeg:

Ha a KÁOSZT szemlélem, akkor rohan a világ…összedől…és kilátás sincs a javulásra, mert nem láthatók a jelek a háborúktól, stb…a fa eltakarja az erdőt…

Ha a FEJLŐDÉST nézem benne,- és erre fókuszálok…
Akkor lassú folyamatos teremtést látok és élhetek meg...

Melyiket választom???
Én döntök, és a figyelmem oda irányításával arra fogok haladni, amerre a gondolati figyelmem-energiám irányul….

Persze vannak vagy-vagy kérdések is.
Például:

Nem lehet SZELÍDEN elgáncsolni,- elverni valakit azért, mert….. nem volt elég szelíd!!!

Ezért semmilyen háborús győzelem sem hozhat:
Békét, Szeretetet, Barátságot….
Erről már sokszor írtam a blogon.

Egy országrészt el lehet foglalni…
Egy népet terrorral évtizedekig elnyomásban lehet tartani…
A sokaság kizsákmányolásával földi gazdagságot lehet szerezni…stb.

De egyik sem hoz békét, szeretetet, összefogást,…
Pedig ezek nélkül nincs lelki felemelkedés…
Nincs Dimenzió Váltás….
Aki ezt választja: a seprőben marad, a borba soha sem emelkedik fel…

A fejlődés folyamata számtalan alapszabály megértését, és a hétköznapokban való használatát,- megélését teszi szükségessé.

Például:

Ami velem történik, az nekem jó.

Na EZ a Teremtőbe vetett feltétel nélküli bizalom alapja.
A HIT alapja is egyben.
Ha ezt értem és betartom, akkor már tudom hogy velem, az Emberrel - aki a Teremtő része - nem történhet rossz, mert azt nem engedi meg a Teremtő.

Nagyon nehezen értelmezhető ez az alapszabály.

Nagyon nehéz elfogadni azt: nekem mi a jó abban, ha például :
Kirúgnak a munkahelyemről…..

Itt is a nézőpont határozza meg, hogy ki mit lát meg benne.

Ha a mai földi gondolkozás síkjára jellemző nézőpontból szemlélem, akkor elkeserítő, hogy az ÁLLAM nem képes minden embernek munkát adni.
Akkor jobb volt a Kádár alatt, mert ott legalább kimondták, hogy mindenki dolgozni köteles, és a kmk. /közveszélyes munka kerülő/ a büntető törvénykönyvben szerepelt.

Mai világunkban - ez a munkahely megszűnés - olyan gyakori esemény, hogy alig van akit utol ne érne.

Miért???

Mert ez is része a KÁOSZ-nak.
A régi társadalmi,- és egyéni,- életforma összetört.
Már nem szolgálta az EMBER fejlődését.

Ideje volt, hogy új jöjjön.

Mi volt a régi alapja?
Egy olyan társadalmi rendszer, amelyben a hatalmi oldalról igyekezetek meghatározni minden embernek, hogy  mi legyen a feladata,- mit dolgozzon,- mit gondoljon,- merre menjen….
Oda vezényelték,….. szinte úgy, mint a katonaságban. /mai Észak-Kórea/
Mivel az egész rendszer téves vágányra siklott, így ez a része is összetört az egésszel együtt…

Mi léphet a helyébe???

Először is az, hogy nincs központi irányítás arra, hogy mit dolgozzak!!!

A szabad akarat olyan mértékben érvényesül, hogy:
Bármit tehetek magam,- magamért,-… és csak az segít nekem, amit én teszek magamért…..

Vagyis addig kell keresnem a saját feladatomat, szellemi és fizikai síkon is,….
Amíg meg nem találom.

Bizony nem könnyű!!!

Emlékszem egy fiatal párra, aki néhány évvel ezelőtt kétségbe esve mondta el a csoportban, hogy nem csak a hölgy munkája szűnt meg, de a férjétől is elköszöntek, néhány hónap eltéréssel. A két gyerek mellett ez nagyon nehezen megélhető helyzet.

Nagy lelki erő szükséges ahhoz, hogy ilyenkor megtaláljuk a saját fejlődésünket szolgáló piciny szikrát a káosz által összedöntött élet-épületünk romjai alatt.

A hölgy erősebben hitt a Teremtőben, és alkalmazta a segítő szellemi technikákat is amit évek óta a csopiban tanult. A férfi jobban kötődött az anyagi világ szabályaihoz, de a feleség segítségével, és szelíd vonzásával nem zárkózott el attól, hogy keresse a jót az adott helyzetben.

Saját fejlődésünket ilyenkor az biztosítja, hogy:

A felszabadult időben mindenki többet tud a saját,- addig elmaradt vágyival,- gondolataival,- egyben problémáival foglalkozni.

Amit az elmaradt szellemi fejlődésünkből ilyenkor pótolunk, az feljebb emeli a rezgésünket,- segíti a belátó képességünket…
Új ajtókat nyit ki a fejünkben az egész világra,….
Mást látunk meg, másként értelmezzük, stb.

De ez így sem könnyű munka.

Úgy kell csinálni szándékosan:
-          Mintha minden rendben volna, és
-          Örömmel, a saját választásom alapján szakítanák időt - a napi robot helyett - ilyen
„úri passziókra”
-          Mint a lelki fejlődés elősegítése,…
-          Beszélgetések, meditációk, tervezgetések, csoportba járás, stb….
-          Úgy kell csinálni, mintha nem fenyegetne a közeli jövőben a kifizetetlen számlák réme, stb.

Szóval nagyon nehéz!!!
Közben ezer variáció jut az ember eszébe, arról, hogy mivel lehetne megfelelő keresethez jutni,…… amit mindjárt el is vet….
Hiszen a felszínen való kutatás eleve reménytelen:
Mert nem egyedül járja az „utcát” lesve azt, hogy hol ejtettek el egy nagy köteg pénzt…

Bizony a mélybe kell leszállni.
Vagy a magasságba felemelkedni….

Végül a mélybe való lemerülés adott Nekik lehetőséget az új munka kiépítésére.

A mai világban még – Istennek hála – nem kényszerül rá a magyar társadalom kertes családi házakkal rendelkező lakosságának sokasága arra, hogy:

Naponta csak azt egye: amit maga termel meg a saját kertjében, mert nincs más ennivaló….
A háború után ez természetes volt.
Manapság a kert az idősebb tulajdonosoknak csak teher, és nem kapnak segítséget a saját gyermekeiktől, unokáiktól, mert azok nap-mint nap a saját ügyeikben rohannak, dolgoznak.

Így aki ezt a kert-gondozást, ásást, fa metszést,- kivágást, fűnyírást felvállalja, az – kellő szervezéssel – megélhet belőle. És ez így van a városokban, de még a falvakban is sok helyen, az ország minden részében.
Ezt a lehetőséget ismerte fel, és vonzotta be a saját életébe a férj,….és azóta is szívesen végzi…
Természetesen ez a sikeres megoldás megerősítette a Teremtőbe vetett bizalmát is.

Ebbe a folyamatba az is bele tartozik ha valaki nem talál magának itthon munkát, és külföldön keres. Legyen. Ha megtalálja az a jó,….. ha nem,….akkor pedig az….

Mindenhogyan tapasztalatokat szerez:
Amelyek erősítik a szellemi fejlődését a felemelkedéshez, vagy…
Elősegítik, hogy az alacsonyabb rezgéshez, a seprőhöz közeledjen, ha belerögzül a mások hibáztatásába.
Mert ebben is a saját gondolati irányultságunk vezet bennünket.

Az eddigi példák is mutatják, hogy az életünk milyen kettősségek között mozog előre és hátra.

Mindent áthat ez a kettősség:
-                     vagy a Szellemi Valóság irányából kapott információkat tartom szem előtt…
-                     vagy a fizikai síkon tapasztalt káoszból kiszűrt információkat tartom irányadónak…

Természetesen a jó öreg Föld tapasztalatait is szem előtt kell tartani.
A fent leírtak egyáltalán nem jelentik azt, hogy a nyilvánvaló dolgokat figyelmen kívül kell hagyni. Ebben is a harmóniára kell törekedni.
Mert aki nem néz az orra elé, az hasra esik…tartja a közmondás…helyesen.


Lássunk még egy példát:

Ha megszólítottuk a munkahely teremtés témáját, akkor nézzük végig:

A korábbi politikai rendszer teljes foglalkoztatottságáról már beszéltünk.

Most Orbán Viktor is meghirdette, hogy minden dolgozni szándékozó magyar állampolgárnak legyen munkahelye itthon, vagyis kitűzte a teljes foglalkoztatottság célját a politika szintjén 2015 évi teljesedéssel. 

Ha megértjük a kettő közötti különbséget, akkor láthatjuk, hogy nem az Állam akarja minden ember munkahelyét megteremteni, hanem azt akarják elérni most, hogy annyi életképes vállalkozás legyen az országban, amennyi felszívhatja az összes munkavállalót.
A közmunkával csak besegít az Állam, amennyire lehet és tud.

Persze ennek elfogadásához meg kell előlegezni azt a bizalmat, amit a mostani Kormány az eddig elért eredményeivel kiérdemelt magának.

Mindazok, akik a másik oldalról nézik az eseményeket, részükre akár, ez is csak egy politikai fogás arra, hogy a Kormány eltakarja az általuk kudarcként felsorolt:
Szegénységet, munkanélküliséget, elöregedést, gazdasági válságot, stb….

Úgy tesznek:
Mintha ezek a problémák most születek volna az országban, a mostani Kormány tevékenysége miatt, és nem sok évtizedes öröksége volna az egész magyar nép eddigi gondolkodásának, és külső tényezőknek is…

Természetesen joga van mindenkinek innen nézni a mai eseményeket is.

Én nem innen látom.

Én néztem a háborúban akna találatot kapott szomszédos házat, legalább 10-15 évig, amíg kijavították. 
Én voltam éhes, mert nem jutott zsíros kenyér se vacsorára…
Évekig álltam sorba kora hajnalokban a kenyér és a tej-jeggyel, hogy legyen otthon…
Már gyerek korban napszámba jártam, hogy meglegyen az iskolába a felszerelés…
Minden nap dolgoztunk a kertben, hogy legyen mit enni…és lett…
A szüleim csak ritkán jöttek éjfél előtt fel a műhelyből, ahol édesapám asztalosként „fusizott”
És senkitől sem várhattunk segélyt, adományt,….
Eszükbe se jutott tüntetni, és székházat felgyújtani,….
Csak magunk…magunkért tettük: amit kellett, és amit tudtunk….

Most újból ez van napirenden, szerencsénkre nem ilyen mértékben….

Hála a Teremtőnek nem olyan háborús, szörnyű pusztítás után mint a Világháború következtében volt…
Csak a válság hatása mutatkozik mindenütt manapság…

De ez a válság sem olyan mint a korábbi nagy világválságok voltak!!!

Aki egy kicsit tanult történelmet, és látja a felszín mögött húzódó igazi erővonalak, az tudja:

Mindkét Világháborút a Bankok kapzsisága váltotta ki szándékosan.

A háborúk tönkre teszik a népeket, országokat, gazdaságokat, a gyárakat, stb. a bankok pedig fillérekért behabzsolják.
Erről már bőven írtam a blogon, és Dr. Drábik János professzor Úr előadásaiból bárki meríthet a You-Tube-on.

A mostani válság is ezt célozta: „megfejjük a birkákat” írta az egyik irányító bank a többinek.

De hála a Teremtő segítségének:
Közben az egész Emberiség már följebb lépett….

Már az is látható, hogy még ilyen soha sem történt:

Angliában és az USA-ban az - Origón megjelent cikk szerint - több mint 300 milliárd dollár büntetést szabtak ki a legnagyobb bankokkal szemben, mert megállapították, és kimondták:
/leegyszerűsítve/

A bankok kapzsisága, és szándékos csalárd működése vezetett a mostani válsághoz, amelyben az egész Emberiség jólétét és biztonságát veszélyeztették.

A Kormányok és a Politika nem engedi tovább ezt a banki magtartást, és megvédik az Emberiséget ettől a féktelen kapzsiságtól….

Hát??? Ezt hova kell feljegyezni???

Bárki láthatja, hogy már az egész Emberiség – még a hatalmon lévő politikusok nagy része is – megváltozott.
Már nem hagyja magát birka módra vágóhídra hajtani…
Legalább is ezen a szinten…

Persze azt nem mondták ki, hogy először a kis Magyarországon, az Orbán Viktor adóztatta meg a bankokat ugyanebből az okokból…

De térjünk vissza az eredeti képletünkhöz.

A must forrása nem egy perc alatt zajlik le. Hetekig forr a must a fizikai életben, és olyankor nagyon veszélyes gázok keletkeznek. A pincészetekben ezt jól tudják, mégis minden szüret után több halálos áldozata van a mustgáznak.

Az Emberiség erjedése,- forrása se rövid idejű lesz.
Évtizedekig tart majd.
És számtalan áldozata lesz.

Mindenki maga dönti el, hogy melyik nézőpontból, és milyen irányultsággal viszonyul ehhez a hatalmas,- mindent,- és mindenkit átformáló folyamathoz.

Egy biztos:
Ha a must forrása beindult, nem alakul vissza édes musttá,… és szőlővé még úgyse...

Vagyis a réginek semmi esélye arra, hogy visszafogja a változást, és a fejlődést.

Csak arról lehet szó, hogy milyen könnyen,- vagy milyen áldozatok árán megy végbe a változás.

Ezt pedig mindig az egyes emberek döntik el, mert mi vagyunk az Emberiség részei.
Mindenki saját maga intézi magának, hogy felemelkedik,…. vagy elbukik.

Ahogyan Krizantén tanítja:

A Teremtő hátra dől, és elnéző mosollyal szemléli tévelygéseinket….
Ha nem az általa ajánlott utat követjük…

Számtalan példával lehetne még megmutatni a kettőséget, a gyors változásokat, azt, hogy csak a Szellemi Valósággal való együttműködés hozhat bárkinek igazi kivezetést a bajból, stb…de ebbe a cikkbe már nem fér több bele.

Már többször írtam róla, de itt kell megemlíteni, hogy a 24000 éves Ciklusok természetes rendje szerint:

Aki a seprőbe marad, az is bekerül egy új Ciklusba, és kezdheti az egész fejlődést…. ELŐRŐL….

De senki se keseredjen el a nehézségek láttán:
Mert nem egy magyar ember jött haza Szibériából….gyalog…mert a sorsa úgy hozta.

Én ahhoz kívánok jó egészséget minden Olvasónak, hogy:

-                     Válasszon a szíve szerint, és
-                     Tapasztaljon a lehető legtöbbet, és ….
-                     És találkozzunk a következő életünkben, amikor a Dimenzióváltás közvetlen előkészületeit tesszük meg 2050 után…2101.-ig….

-                     Már:
-                     A fegyvermentes Földön
-                     Erőszak mentes emberek között
-                     A Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság alaptörvények gyakorlati,- naponkénti megélésével együtt.

Pécs, 2014-11-19.

Szertettel: István

Ui:

Mégis kimaradt egy fontos tapasztalat:

A „rossz” dolgoknak is van „jó” hozadéka.

Ez történt az internet-adóval összefüggő tüntetés során.  
Annak most nincs jelentősége, hogy előre hogyan szervezték, és nem az adó lett a fő hangsúly, hanem a Kormány megbuktatását szerették volna elérni, stb.???

Csak a tényeket kell látni:

Nagy tömeg tiltakozott az adó ellen.
A szónokok mindent mondtak, csak azt nem, hogy úri ember az Orbán Viktor, és a kormánya…

Amikor a „radikális mag” aktivizálta magát, és törni zúzni kezdett
/nyilván ezért is ment oda/
Akkor a szervezők megkísérelték a palackba vissza gyömöszölni a szellemet…..
De az már nem ment vissza….
/ha valaki megfigyeli,…..mindig ugyanez játszódik le/

A tömeg azonban nem indult el a FIDESZ székházat romba dönteni….
Megfordultak és hazamentek….
Nekik tényleg az adóval volt bajuk….
És elvált az erőszakosak kis csoportjától a békés sokaság….

És ez a hatalmas változás a régi időkhöz képest….

És ez a reményteli változás lehetőséget ad arra, hogy:

A politikai irányítás a Nép konzultációjával alakítsa ki a legfontosabb döntéseket.

Ha ezt felismeri az irányítás, akkor lesz mögötte megfelelő bázis…
Ha nem ….a bázis is elolvadhat.

Ezért fontos, hogy véleményt nyilvánítson mindenki, akit levélben – vagy bárhogy – megkérdeznek az Ország dolgairól….akkor részt vehet a döntések kialakításában…ha hiszi, ha  nem….


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése