2011. április 12., kedd

A gyermek múltja


A Teremtő egységszellemeket teremtett, melyek az idők folyamán gőgösek, és irigyek lettek, elszakadtak egymástól, és eltávolodtak Teremtőjüktől. Amikor ez végbemenet, Isten nem hagyta őket magukra, hanem lehetőséget biztosított számukra a javításra.


Elsőként a Földet hozta létre, majd más bolygókat, színpadokat, melyeken testet ölthettek eltávolodott báránykái. A jelenlegi élet szempontjából lényeges, hogy tudjuk leges legelőször hol, a Földhöz képest távoli, vagy nagyon távoli idegen bolygón öltöttünk-e testet, még szellemként vagy szétesett lélekként, s milyen időszakban. Ezek a múltbeli események mind hatással vannak a mostanira.

Miért?

Azért, mert a lélek/szellem (ettől kezdve lélek alatt a szellemet is értem) tapasztalata hatással van a mostani gondolkodásmódra, cselekedetekre.

144.000 bolygó illetve égitest alkot egy naprendszert, 144 millió naprendszer alkot egy galaxist, és 144 milliárd galaxis alkot egy világegyetemet. A létező nyolc világegyetem mindegyike majdnem pontos mása a többinek, vagyis egymásnak, a lelki illetve a szellemi fejlettség függvényében. Minden világegyetem egyszerre két dimenzióban van jelen, így a 16 dimenzió felöleli és fedi az egész világmindenséget és a teremtés folyamatát gömb formában tartja, melyben minden lény, minden test, minden anyag, információ és energia kölcsönösen egymást szolgálja. Lakóik, és akik dolgoznak rajtuk: félanyagi lények, anyagi lények (pl. az ember), hőlények, energialények, fénylények.


TÁVOLI IDEGEN BOLYGÓról érkezett

A Földhöz képest távoli bolygón testbe bújt lélek kapta meg a lehetőséget, hogy javítson saját gondolkodásán, és így visszatérhessen az Atyához. A népesség egy harmada érkezett más bolygóról. Nem minden bolygón élnek emberszerű lények. Az nem fontos, hogy hol, tőlünk milyen messzire helyezkedik el, és az sem, hogy konkrétan mi a neve. Nem ezek az adatok a fontosak, hanem az, hogy a lélek mi mindent tapasztalt ott. Emberi gondolkodás számára nehezen elképzelhető milyen fajtájú lények, mi végett vannak a bolygókon stb. Azonban, amit ott a lélek megtapasztal, azzal a gondolati mintával az ember is rendelkezik, az aktuális helyzetben felismerheti, előhívva jól alkalmazhatja.

Természetesen mindenkor és mindenhol lehet hibázni. Sokan büntetésből érkeztek a Földre. Például elárulták a bolygójukat, vagy idegen helyre kényszeríttették társaikat, alattvalóikat. Ezért lettek a Földre száműzve, így most ők is idegenben élnek. De a lelkek nagy része létezésük során felemelkedett, s a Föld valamely régebbi civilizációjának térdimenzió váltásában, azaz elbukásában vagy felemelkedésében vettek tevékenyen részt. Pl. atlantiszi, lemúria bukása, maja felemelkedése stb. Mások a bolygónk megsegítésére érkeztek feladattal. Emberi testbe születésük kapcsán akárhonnan is érkeztek, nagy részük elfeledte azt a tudást, ami miatt ide jöttek, és egyszerű halandóként tengették életüket, elestek, majd újra felemelkedtek. Egymást követték az újabb és újabb inkarnációk. Eredetileg más bolygóra született lelkekre jellemző lehet:

· Gyermekkorban aktív, kezdeményezők mind a játékban, mind a társas kapcsolatokban

· Magas fokú önzetlenség, összefogás, nagylelkűség

· Széles látókörűség, rugalmasság, találékonyság, kezdeményezés, újítás

· Nem olyan görcsösen, lazábban látják és élik az életet.

· Nagy az igazságérzetük. Elkeserednek, ha az ellenkezőjével találkozna. Megviselheti őket, amikor megismerik a világot, és meglátják annak hátrányait.

· Amit elhatároznak, azt általában véghez is viszik, szélsőséges esetben makacsak is lehetnek.

· Fiatal felnőtt korukban maguk keresi a lehetőségeket, mellyel mélyről jövő tudásukat, spirituális eszköztárát pl. tisztán látás, hallás felelevenítik.

· Erős jelleműek, kevésbé folytatnak struccpolitikát, lesznek depressziósak.

Ez persze nem jelenti azt, hogy csak ők rendelkeznek eme a tulajdonságokkal. Az idegenből származóknak mélyebben bevésődtek ezek, és a jelenlegi életben bátrabban alkalmazhatják. De ezek kialakulását az élettel járó kihívások, családi minták, várandósági és születés élmények, gyerekkorban ért lelki és fizikai sérülések mind befolyásolják!

Természetesen, ha mindegyik tulajdonságot birtokolná a csemete, attól tarthatna, hogy tökéletes emberré válhat. De sajnos ez még nem adatik meg.

Vajon a Te gyermeked is távoli idegen bolygóról érkezett?


NAGYON TÁVOLI IDEGEN BOLYGÓról érkezett A népesség második harmada érkezett a Földhöz képest nagyon távoli idegen bolygóról. Elmondható róluk, hogy általában csak pár életet töltöttek a földön, és mindig feladatot láttak el, mely a mostani, a bolygónkon végbemenő változások előkészítésével volt kapcsolatos. Számtalan bolygóról érkezhettek a lelkek, de csak egyet emelnék ki közülük, melyet úgy nevezhetnénk a mi nyelvünkön, hogy Triglapolár. Áthatja az isteni vakító fehér fény. Itt halmozódik fel a teremtéssel kapcsolatos tudás. Az innen származó lelkek földi testükben bármennyire lesüllyednek is, tudatuk felszínre hozza a feladatot, és a hozzá kellő tudást és csatornát, ezáltal akkor és ott nyílnak szellemi tudatra, amikor és ahol az elvégzendő feladatuk van megírva. A nagyon távoli idegen bolygóról érkezettekre ugyanaz jellemző, mint a távolikra. Mára már a tudatosság magas fokán egyre több ember fedezi fel életének valódi célját, és valósítja meg azt. Így a szülők is. Gyermekeik múltját nyomon követve segíthetik őket útjukon.

Hogyan segíthetik távoli idegen bolygóról származó gyermekeiket?

§ Játsszanak kitartást igénylő játékokat. Eleinte elég csak rövid ideig koncentrálni, de alkalmanként emeljék mindig egy kicsivel többet erre a tevékenységre szánt időt. Pl. lehet gyöngyfűzés, rajzolás, gyurmázás stb. ez arra jó, hogy ne akarjon a gyermek hamar új dologba fogni.

§ a gyermekekben szunnyadó összetartást csapatjátékokkal lehet felébreszteni. Pl. labdajátékok, logikai, közös erővel megoldható feladatok.

Vajon a Te gyermeked is nagyon távoli idegen bolygóról érkezett?


FÖLDI EREDETŰ A mintegy 2,5 milliárd földi eredetű népesség a Föld teremtésére alászállt és elbukott lélek. Ők a bolygó megteremtésére és benépesítésére érkeztek. Jóval többet éltek itt emberként, mint távoli bolygós társaik. Emiatt jóval több tapasztalattal rendelkeznek, amit e bolygón emberek közt megélhettek. Ami előnyük, az a hátrányuk is. Igaz, hogy az emberi létet apró részletekig megismerhették, ezer számra leélt inkarnációjuk által, de emiatt az új dolgoknak az első nekifutásra ellen is állhatnak. Hisz nem láttak mást, mint csak a földi életet. Jellemző lehet rájuk:

· Konzervatív gondolkodás, megfontoltság, az új dolgok építése előtt körültekintő alapozás

· Rendszeretők

· Hagyományok betartása és tisztelete. Az idegenből érkezett társaikkal szemben a földieknek nem kell magyarázni, hogy miért van szükség hagyományokra. Ők életek óta ezeket gyakorolják különböző, esetleg más és más népi kultúrákban, és belülről érzik, tudják, milyen nagy szerepet játszanak az ember életében.

· Védelmezik a Földet. Belőlük is kitartó zöld aktivisták válhatnak.

· Türelmesek, kitartóak

· Nagyfokú empátiával rendelkeznek Kisgyerekkorban rajonghatnak a természetért. A földi eredetűek többet ártottak a bolygónak, mint azok, akik nem olyan régóta éltek itt. Ezért minden földi származásúakhoz megszületésükkor érkezik egy úgy nevezett „természet tündér”, aki segít a természet és a köztük lévő harmónia kialakítását. Tündérekről szóló írásomat olvasd el!Kisgyermekkorban ennek a tündérnek hatására lesznek a csemeték nagy természet és állatbarát. Így válik majd a gyerekszoba egy idő után kisállat-kereskedéssé: aranyhörcsög, nyúl, teknősbéka, halak.

Tündérek más gyerekekhez is érkeznek, de a földi eredetűek mindig kapnak a természet megszeretése miatt.


A szülők hogyan segíthetik földi gyermekeiket?

§ Nagy türelmük végett az aprólékosságot igénylő kézzel készített munka kedvencei válhatnak. § Az empátián keresztül lehetne a közösség erejét bemutatni, azáltal, hogy a gyermek, meglátja más hogyan érez.

Vajon a Te gyermeked is földi eredetű?

Ha kíváncsi vagy rá, látogass el hozzánk, elmondjuk Neked! Vagy írj nekem e-mailt!

Írta és összeállította: Kemény Veronika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése