2011. szeptember 2., péntek

A DIMENZIÓVÁLTÁS első lépcsőfoka2011. augusztus 16.

A DIMENZIÓVÁLTÁS első – kis – lépcsőfoka!

1./ Előzmények:
-
2011. augusztus 11.-e a fordulópont,
amelyet nagy létszámmal éltünk át a meditációban, úgy ahogyan azt kellett….– 24-en voltunk az újjakkal, akik mostanában csatlakoztak hozzánk –
- Inci mesélte, hogy megkereste augusztus 11-én egy új nagyszellem, de nem tudta, hogy kicsoda, és mi a feladata. Nálam is bejelentkezett, de én nem figyeltem eléggé rá….
- Hetek óta újból napirendre került, hogy a Föld nyílásaiból az alant lévők tömegesen feljönnek…
- Közösen ráhangolódtunk az új nagyszellemre, és kértük, hogy mutassa meg magát, és mondja el a feladatát.

2./ A válsz csodálatos és döbbenetes:

Augusztus 11-el megtörtént az első kis lépcsőfok a Dimenzióváltás,- a felemelkedés menetében.
Olyan ez, mint a maják lépcsős piramisa.
Vannak benne nagy lépcsők….”ezen közlekednek az Égiek”, ….és közte sok kis lépcső, amelyen az Ember is fel tud menni…

-
A Föld és az Ember – akik a megfelelő rezgésszámon vannak – a mai nappal felemelkedtek…
- Az Ég lejjebb ereszkedett, a Föld feljebb emelkedett, és így közelebb került egymáshoz…
Ahogyan azt az Egyiptomiak várták évezredekkel ezelőtt….
- Az Asztrál sík vékonyabb lett az Ég és a Föld között…

- Az anyagba sűrűsödött lelkek (lsd. Teremtéstörténet) közül a legfelsőbb réteg – amely a legjobban kívánkozik visszatérni a körforgásba – a Föld és a rajta élő Ember felemelkedésével – a „felszínre” került….
- Olyanok, mint az ijedt bárányok. Nekem fekete-sötétlila gömböket mutattak, akik egymás mellett mocorognak, és egymásba kapaszkodnak,… félnek, és nem értik, hogy mi történt velük, hol vannak, mit kell csinálni. Fáznak, összebújnak a felszíni nyílások körül…. WC kagylók, mosogatók, stb. és minden földi energia feltörési pontnál…

Vagyis számtalan helyen:
mindenhol, ahol a felette lévő embercsoport energia mezeje elég erős ahhoz, hogy a felemelkedést saját hatókörében létrehozta, illetve behívta tudatosan az Új mezőt az Égi segítőkkel együtt…
/Természetesen az anyagba sűrűsödött lelkek nem a WC kagylóból, lefolyóból, stb. jönnek föl. Azt ezután is lefedve kellene tartani, mert onnan a nem kívánatos alacsony rezgés-tartomány jön föl. Azért bújnak ott össze, mert most még azt az alacsony rezgést érzik közelebb magukhoz, mint a magasabbat, amit mi otthagytunk a felemelkedéssel együtt a „talajon”./

- A 3. sík – a Mennyország – és a 2. sík - az Asztrál között létrejött egy új köztes sáv, és az anyagból most felemelkedő lelkek ide kerülnek,… fejlődnek, és fokozatosan visszatérnek a Szellemi Körforgásba, ahonnan kiestek…

- Az új Nagyszellem pedig az „anyagba sűrűsödött, és felemelkedő lelkeket segítő” feladattal most érkezett hozzánk.
Azért ide jött, mert remélte, hogy felismerjük, megszólítjuk és felvesszük vele a kapcsolatot.

A nevét pedig most küldte le...amíg írom ezeket a sorokat: OMEGA..

Üdvözöllek Omega minden ember nevében, aki elérkezett oda, hogy megértsen Téged, és együtt tudjon dolgozni a felemelkedésért.

3./ Mindezeket ekkor éltük át, augusztus 11.-én, és a 16-án 18 órakor kezdődő meditáció előtt,- és alatt közvetlenül.

Az augusztus 16-i meditációban mindenki nagyon erős energiákat vett fel, és csodás béke,- szeretet,- és hatóerő töltött el mindenkit.

Felolvastuk Krizantén „28. számú új üzenetét” amelyben azt kérte, hogy olvassuk át és beszéljük meg a 60. sz. üzenetet.

A 60. üzentben Krizantén már 2000. év végén lediktálta Lacinak, hogy milyen lesz a Föld és a bolygó-testvérek sorsa. Ebből érthető meg igazán a Teremtő mindenhatósága.

Volt aki még nem is olvasta,… volt akiben „lesüllyedt” a tartalma, és most hatalmas erővel tért vissza…

Most döbbentem rá én is, hogy az első felemelkedési lépcső milyen változásokat eredményezett a Föld és az Ember együttesében, és külön-külön is.

/Van olyan csoporttagunk, aki teljesen megdöbbent azon, hogy milyen új tulajdonságokat fedezett fel magában, amit korában elnyomott, vagy „szégyen érzetében” nem használta…
Többeket az új mező folyamatosan tisztít, és erős hasmenéssel reagáltak erre az erőre…
Az újjak közül többen rácsodálkoztak, hogy ilyen is történhet velünk…stb./

3./ Augusztus 16.-án 19 óra, energiaküldő gyakorlatok:

- Ahogyan elkezdtük a gyakorlat sorozatot elsőként Krizantén jött le közénk, mint a Niagara vízesése, úgy zuhogott le a fehér fényáradat,….végig mosta a Piramist, a Templomot, az egész telket, és bennünket is megtisztított…

- Azután Omega kapcsolódott össze velünk, és az anyagból feljövő lelkeket vezette át a fénykapuba, és onnan a köztes térbe.
- Vele együtt a földöz-ragadt lelkeket is átsegítettük a szokásos módon a rezgésszámuknak megfelelő helyre a Mennyei birodalomba…

- A két Nagyszellem, Omega és a földhöz-ragadt lelkeket segítő Nagyszellem „testvérek” és természetesen már időtlen idők óta együtt dolgoznak, csak nekünk új ez az egész…

- Összekapcsolódtunk a Föld Dobogókő-i Szív-csakrájával, és elküldtük részére a szeretet energiát, mivel ez az új feladatunk egy része.
Elsődlegesen a saját szeretet energiánkat küldjük a Szív-csakrának, ugyanis ez az áramoltatás kezdő lépése.
Válaszként a Szív-csakra segíti fenntartani ezt az energia mezőt, amit mi használunk itt a Mohácsi út 35-ben:
amely így egy magasabb spirál ívére lépett, és már nem csak a
- saját Piramis-fénykapu és a Templom- Szent György-kereszt erővel,
- a Máriagyűdi Szűzanya energiával,- és a
- Tripammer fa mellett feltörő energiákkal, és a
- Debreceni és a Pesti Krizantén csoporttal való összekapcsolódás energiájával van feltöltve, illetve kapcsolatban, hanem
az egész Földel, és a Föld Szív-csakráján keresztül is kapjuk az energiát.

4./ Incinek bejelentkezett Alfa nagyszellem, és megmutatta, hogy a II. világegyetem 1. dimenziójában hogyan fogadja a felemelkedő Földet és az Embereket….ahogyan az a 60. üzenetben van leírva.

Alfa nagyszellem – ő maga a fogadó egység, a kapu….most lett érhető, hogy korábban miért mondta magáról, hogy Ő a kapu…
Hatalmas fényesség, ezüstös színnel.
Földünk méretéhez képest akkora, mint a Jupiter.

Az összekapcsolódást és a megértést segíti az az „ezüst süveg„ a fejünkön, amit augusztus 11.-én kaptunk.
Ezen keresztül fogadjuk az új információkat és erőket.

Akkor nem is érzékeltük, hogy ez milyen fontos segítő feladatot lát el, pedig ezzel a megértés és a jobb rákapcsolódás lehetősége nyílott meg.

Természetesen ilyent nem csak mi kaptunk, hanem az emberiség jelentős része, akik nyitottak a változásra - és bármilyen úton járva - elfogadják a Szeretet energia áramoltatást a Teremtő,- a Föld,- és Lényei,- és Embertársaink felé.

Nekünk talán az a „jutalmunk”, hogy tudunk róla, és ezért tudatosan is felhasználhatjuk az új információk lekérdezéséhez.

/Egy példával lehetne ezt megvilágítani.
Néhányan már több éve tanuljuk, és gyakoroljuk az un. „Hálóterves látás” módszerével azt, hogy feljárunk a saját,- vagy mások életében lévő problémák megoldására szolgáló információért a hálóterv készítés helyére, - ahol a leszületés előtt voltunk szellemi állapotban - és onnan azt lehozzuk. Ilyenkor azt is megmondják az Égiek, hogy az adott két személy között milyen egyezség jött létre a leszületés előtt, és ebből megérthető nagyon sok – addig érthetetlennek tűnő – kapcsolat lényege, módja, stb.
Saját tapasztalatomból tudom, hogy sok munka eredményeként indult meg az információk felismerése,- fogadása,- és megértése.

Egyik csoporttársunk most jutott odáig, hogy ezt a feladatot a napokban végezte el először, már augusztus 11-e után.
Arról számolt be elsőre, hogy egy hatalmas energia hullámot látott, – mint a cunami – ami feléje közeledett.
Ha jól értelmeztük azt, amit látott:
- akkor ez az új energia, amely Őt magasba repíti – ha együtt dolgozik vele, és „felül a hátára”,
- de maga alá temetheti, ha a régi gondolati minta alapján szembeszáll vele.
- Természetesen a szabad akarat alapján mondhatja azt is, hogy: köszönöm, de nem kérek belőle,…. és akkor a hullám elhalad mellette.
Az ezüst-süveg már megtette a hatását,… mert segítette a gyors rákapcsolódást, és az üzenet felismerését. /

Visszatérve Alfára: három nagy fénygömb – „bolygó” – alkotó eleme van.
Az első a legnagyobb, ami sokszorosa a Föld nagyságának, és a legfényesebb is egyben. Ez fogad bennünket.
A második – ha egyenes vonalban gondolkodunk – ettől távolabb van, kisebb, de szintén fényes.
A harmadik a legkisebb, és ez van a legtávolabb, de ennek fényessége is kisebb. Ez van látszólag a Földtől a legmesszebb.

Azonban ez is egy Isteni-paradoxon:
mivel a tér görbült, így a harmadik egység szinte „kézzel elérhető” a Földről,… mivel közvetlenül mellettünk van,….
mintha egy labda felületére lenne felfestve mind a négy „bolygó” gömbje…..

5./ Az augusztus 11-i meditációra nem csak a szokásos módon készültünk.

A meditáció előtt Rita és Gyula a sámán dobbal,- énekkel,- és hangtállal adott alapot ahhoz, hogy a rezgésszámunk magas legyen.

Azóta a Hangtál használatához és a Sámándob használatához is jött Gyulához egy-egy segítő szellem, illetve a dobhoz egy nagy-tündér….illetve velük ma, augusztus 20-án vettük fel a kapcsolatot.

Az alapot Rita adja azzal a tánccal,- zenével amivel behívja Mária Magdolnát és Jézust, és Ők segítik a rezgésszám növekedést elérni.

Rita ezzel a módszerrel harmonizálja-gyógyítja az embereket, és önmagát is.
Összekapcsolja egyben a sámándob,- és a hangtál használatával. A dobszóra Rita énekelni is szokott,….. a szívem is bizsereg tőle.

Az egész módszer most van kialakulóban, és azt egyre jobban használjuk.
Újból elkezdtük a szerda esti összejöveteleket, amikor a táncot, a dobot, éneket, hangtálat is egybe kapcsoljuk.

Nekem Csodálatos hatással van a rezgésemre.
Tegnap kétszer is visszavitt egy-egy előző életbe.

A dobbal a perzsa időkben voltam, írásokat láttam, tisztán, kék és fehér színekben.
A hangtál az egyiptomi írás-festés korába vitt vissza,…ahol író,- festő eszközöket, tálakban festékeket - pirosat, kéket, sárgát, zöldet – láttam.
Mindezeket egy kis rövid időre teljes szín-pompában, harmadik szemes tisztánlátással.

6./ Az augusztus 11-i meditáció során még egy új esemény történt:

Sikerült létrehozni az Égi segítőkkel közösen a Fény-hegyet…

Az általunk lerakott Szent György-keresztek és fény-piramisok egyesítésével augusztus 11-én a meditáció külön részében raktuk össze a Fény-hegyet.

Az egymásra rakott fény-piarmisok, Szent György-keresztek felépítettek egy olyan magas energiahegyet, mint a Dobogókő magassága, és arról küldtük át a szeretet energiát a Föld Szív-csakrájának.
Először egy nagy fény-híd jött létre, amelyen az erőt elküldtük, majd azon visszafelé is áramlott az energia.

Ez az energia azóta továbbra is egységbe fogja az összes lerakott keresztet és fény-piramist, és többek között azok segítenek abban, hogy az anyagba sűrűsödött, felemelkedő lelkek a helyükre kerüljenek Omega segítségével.
Így nekünk nincs külön napi feladatunk ezekkel a felemelkedőkkel, mert azt a kiépített energia mezők saját maguk rendezik.

Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése