2015. május 22., péntek

Szűzanya üzente 2015. 05.015.Szűzanya üzenete
2015.05.15.


Az Égi-világgal való kapcsolatod valójában soha sem szűnik meg, csak az fordulhat elő, hogy  mellőzöd a Teremtőhöz kapcsolódást, mert azt gondolod, hogy a saját erődből meg tudsz oldani mindent.
Ha igazán mélyen a szívedbe tekintesz: azonnal felismered, hogy ez egy hibás gondolat, és kerülő utakhoz, nehézségekhez, megpróbáltatásokhoz vezet.

Legyen számotokra példa és tanítás az Én életem, és az, hogy mikor jutottam el az Isteni Igazság felismeréséhez. /Szűzanya:2005 Karácsonyi üzenete./

Nektek még ebben a földi-életben megadatik az Isteni Kegyelem ajándéka, hogy változhattok, tanulhattok és magasabb rezgésszámra emelkedhettek.

Drága Gyermekeim!
Tudom és érzem minden rezzenéseteket. Elismerem, hogy senkinek sem könnyű a mindennapi életben.
Imáitok megérintik anyai-szívemet és segítem, hogy a Szentháromságig érjenek.
Legyetek egészen biztosak abban, hogy így Mennyei Atyátok is hallja!

Ne könyörögjetek, mert az negatív energiát termel.
Ne csak sablonosan imádkozzatok,…mert az csak kopogtatás az ajtón.

Csendes beszéddel mondjátok el amit szeretnétek, és köszönjétek meg azt, hogy:
A Teremtő máris megadta, amit kértetek.
Hátráltatja a fejlődést, hogy mindent túl komplikáltok és kevés a hit bennetek.
Ehelyett: feltétel nélkül bízzatok a Teremtőben, mert Szeretete Örök és Végtelen.

Szeretettel forduljatok az Emberek felé is, SZOLGÁLATTAL:
Abban segítsetek, hogy a jót tehessék!

Ne keseredjetek el, ha elsőre nem értik meg szavaitok értelmét.
Ti csak haladjatok a kijelölt Jézusi úton.

Mindenkihez egyenként jön el a felismerés ideje, ezt nem lehet siettetni, csak támogatni.
Aki elutasítja,…legyetek türelmesek vele, és várakozzatok: Ő fog szólni ha megérett rá.

A Szent - Szellem szikrája minden lényben ott van és tevékenykedik, nem fog senki elveszni. De lehet, hogy más közegbe kerülve találja magát, mivel gondolatai,- és cselekedetei következményét meg kell tapasztalnia.

Válasszátok a Fényt, mert Isten védelmében csodálatos dolgok történnek veletek!
Akik átélték ezt, meséljék el a többieknek, így tegyetek tanúságot: hirdessétek Isten dicsőségét! Örüljetek egymás örömének, természetesen, önzetlenül.
A sok pozitív gondolat segíti az Emberiség közös gyógyulását is.

Vessétek a Krizantén tanítás magvait. Ezzel lehet az embereket felébreszteni.
Van olyan, akinél ez túl sok energiát generál először.
Ha ezt tapasztalod, akkor előbb beszélj neki az Angyalokról és a csodákról.

Bizony még sok lélek álomvilágban szendereg.
Csak akkor fordulnak Istenhez, ha nagy bajba kerülnek, vagy kemény sorscsapás éri őket.
Ennek okait már megtanultátok, és másokat is elláthattok jótanácsokkal.
Kinek milyen a döntése, olyan lesz a gyógyulása.
Mindenkinek legyen az ő hite szerint.
Az eredmény megvalósulása néha várat magára,…. Ugye értitek, és érzitek?!

A jóléthez könnyű hozzászokni.
Akik boldogan élnek – sokszor - eszükbe se jut megköszönni a Mindenható gondviselését, szeretetét. Észre sem veszik az Égiek jelzéseit általában, …
De hála a Teremtőnek egyre több az ébredő ember,…. és ez már nem kivételes.

Jézus tanításából tudjátok, hogy – az ok és okozat törvénye alapján - saját döntésed következménye az egész életed minősége.
Gondolataid teremtenek mindent, amire szükséged van és….„amire nincs”.
Ez váltakozik az Isteni szeretet-tengerében…ciklikus körforgásban.

Örüljetek ha döntésetek eredményes. Az se baj, ha tévedtek. …
De ugye tudjátok,?.... mindennek van hatása, következménye.

A feladatokat tekintsétek megtapasztalásnak.
Ha rossz történik…ne maradjatok sokáig a kibillent állapotban.
Mindig a középpontot keressétek, ölelkezzetek a Fénnyel, építsetek Egységet!

Az aktuális dolgokat oldjátok meg a „Most-ban” úgy, ahogy akkor érzitek:
Mert ez a megoldás az adott pillanat tudati állapotát tükrözi.
Erre van mindenkinek szüksége a földi életben. Csak ebből lehet tanulni.

És őszintén válaszoljatok magatoknak:
Döntésemmel, választássommal nem okoztam másnak fájdalmat???
És így közelebb kerültem Istenhez?

Az Isteni Igazság és Bölcsesség törvényét úgy sem lehet kikerülni.
Csak azt tegyétek, amit önmagatokkal szemben is elvártok!

Kérjetek bocsánatot, ha felismeritek a tévedést.
Lelke erejét mutatja az, aki így tesz…és kinyitja a kaput a szeretet előtt.
A harag negatív erőt gerjeszt: a szeretet fénnyel simogat,…. erre figyeljetek.

A földi életben most nagy káosz van, ettől fél mindenki.
Mint tudjátok ez is egy paradoxon. Hatalmas erő rejlik benne.

Az a fontos, hogy a pozitív pólussal egyesülj, akkor kilábalsz a nehézségekből és meglovagolhatod az energia hullámokat. Ez vezet az előrehaladáshoz.

Amit ma gondolsz és teszel: az lesz a jövőd alapja.
Légy bátor, erős,- és kreatív, hogy a Teremtés-tüzében megújulhasson minden.

A változásért már nagyon sok fénymunkás dolgozik - többek között Ti is - akik a jóra - szépre törekednek. Abban tudtok segíteni, hogy más is ezt tehesse. Ez az igazi önzetlen szolgálat.

E munkáért csodálatos Isteni Kegyelemben van részetek: Atyátok személyes munkatársai lehettek a Társteremtésben.
Boldog mosollyal fogadja, hogy ezt Ti szabad akaratból választottátok.
Ezáltal még több lehetőség nyílik meg számotokra.
Kérjetek és megadatik!

Földanyátok kéri, hogy vele is beszélgessetek és vigyázzatok a Földre és teremtményeire.

Mária Magdolna is veletek van, segíti a női energiák kiteljesedését. Arra bíztat, hogy forduljatok hozzá a társkapcsolati problémákkal. Kérjétek meg, hogy a harmónia megteremtéséhez adjon útmutatást.

Az Égi-üzenetek nem egy emberhez érkeznek.
Mindenki kap üzenetet, jelzéseket.
Ébredjetek fel e téren is.
Nagyon sok információ, jelzés érkezik felétek: csak meg kell hallani, le kell írni,…és kérni kell, ezt is.
Próbálkozzatok, és ne adjátok fel könnyedén.
Én is mindenkihez szólok de kevesen veszik észre.

Tegyetek tanúságot hitetekről mások előtt is.
Az örömöt - bánatot osszátok meg…
Persze semmi sem kötelező. Mindenki úgy tegyen, ahogy jónak érzi.

Ti  már értitek: akit a Szent-lélek tüze megérint, azt mások is észreveszik.
Látványos lesz, a kitárulkozás.
Elszáll a titok fojtogató félelme, és a fénymunkás önként mondja el a vele történt csodát.

Több Nagyszellem támogatja munkátokat, és továbbiak várakoznak, hogy segíthessenek.
Fogadjátok Őket szeretettel, ne morgolódjatok, hogy minek ez a sok vendég.

Találjátok meg a tanításokban a közös Jézusi pontokat, mint például: a földi-világban a Jóga-mesterek. Ők is különbözőek, de egy a közös bennük:
Istenhez kapcsolódnak és a Test-lélek-szellem harmóniáját kívánják elérni.

Bízzatok a Teremtő gondviselésében, és Szent Fiam támogatásában, kérjétek Áldását!

Köszönöm, hogy figyeltetek rám.
Anyai Szeretetem Fényével ölelek Benneteket!
                                                                                              Szűzanya
2015.05.15.
Inci

 
Szűzanya üzente 2005 Karácsonyára!

A karácsonyt az emberek a Szeretet ünnepeként tartják nyilván.
A fizikai létben nekem ez a nap a szeretet mellett a félelem, a rettegés, a fájdalom és a harag hosszú éveit hozta el fiam megszületésével.

Csak  mennybemenetele utáni szellemi visszatérése hozta meg számomra az anyaság és Istenszeretet együttes boldogságát, mellyel az elvárás nélküli tiszta szeretethez, Istenhez tudtam emelkedni.

Azzal, hogy megértettem az Isteni terv fontosságát, és benne az ember igazi üdvözítő szerepét, megszűnt a fájdalom, a félelem és a sértettség érzése, és átadta helyét a már mindent betöltő , fenntartó és alkotó szeretetnek.

Tegyétek félre félelmeiteket, büszkeségeteket, sértődöttségeteket, és akkor azok helyét is szeretet fogja betölteni.

A szeretet a fény! Ahol csak szeretet van, ott csak a fény létezik. És ugye tudjátok! Ahol minden oldalról árad a fény, ott nincs árnyék. Ahol csak fény lakozik, ott csak a szeretet létezik, és ahol csak szeretet létezik, ott meg megszűnik a Halál.

Megáldalak titeket a szeretet vágyával, és áldom a szeretet felé irányuló utatokat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése