2016. november 17., csütörtök

Új agyi idegkapcsolatok teremtése
Új agyi idegkapcsolatok létrehozásával végzett
öngyógyító gyakorlat.

Mi – a Tűzvirág Szellemegyesülés Csoportja – a napokban kaptuk az Égi Segítőktől ezt az öngyógyító gyakorlatot azért, hogy felgyorsuljon a fizikai testünkben sejt szinten történő változás:

Az új,- kívánatos,- szándékolt gondolati,- érzelmi,- és cselekedeti minták megteremtése,- és sejt szintű rögzítése - a nem kívánt – régi,- visszahúzó,- beidegződött minták kiürítésével együtt.

Az idei év a változások felerősítését és felgyorsítását tartalmazza.
Ez a gyakorlat ebbe illeszkedik bele, és nyújt segítséget.

A munkában részt vesznek: a Krisztusi nagyszellem, Mohamed próféta nagyszelleme, Sámala a halál angyala és az illető fizikai test Felsőbb és  Legfelsőbb tudata.

Egy kis kitérő:
Napjainkban - amikor Mohamed prófétára hivatkozva  válogatás nélkül gyilkolnak a terroristák  - szükség van Krizantén megvilágosító magyarázatára.
A Krisztusi nagyszellem, és Mohamed nagyszellem „testvérek”, mindkettőt a Teremtő küldte az emberiség megsegítésére.

Krizanténtól tudjuk, hogy Jézus születésekor az emberiség a legmélyebb,- teljes bukás szélén álló állapotában volt. A Római birodalom fénykora egyben a legnagyobb tömegű rabszolga létét jelentette földünkön, az elnyomással és mások életének semmibe vételével együtt, mégpedig társadalmi szintű elfogadottsággal.  Az emberi lélek úgy elkorcsosult, hogy nem a fejlődés,- a Teremtő szeretetének gyakorlása céljából – hanem a földi gyönyörök élvezéséért születtek le fizikai testbe, példa  a Lukulluszi életszemlélet.  

Jézus munkája során a Krisztusi nagyszellem: egy új emberi életforma – a feltétel nélküli szeretet – megélésének módját mutatta be és tanította az emberiségnek.
Ezt csak úgy lehetett megvalósítani, ahogyan tette: szelíden, szeretettel, jóságosan, stb.
Még a kereszten is azt kérte: Bocsásd meg Atyám bűneiket, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.

Ezt követően 600 év telt el, és az emberiség nem változott meg alapjaiban. Az erőszak hívei és gyakorlói továbbra is elnyomták és irtották a szelídeket.
Ezért küldte a Teremtő Mohamedet, hogy a Jézusi tanítás középső részét fenntartva hirdesse meg:
Ma még szükség van a kellő önvédelemre, ha kell ellenálló erőszakkal is.

Napjainkban épp ezt kell megtanulni a világháborúktól megcsömörlött Európának, hogy az önvédelem szükséges a terroristák minden formája és terjeszkedése ellen. Ezért nem ellenség Mohamed, hanem segítő.
 Persze nem szabad ezen a címen elfordulni Jézus tanításától sem, mert nekünk az a dolgunk, hogy az Ő szelídségét éljük meg a mai viszonyokhoz igazítva.  Az önvédelem nem jelenti azt, hogy hitet kell váltanunk.

Ez a kettősség olyan paradoxon, ami nem kivételes a földi világban. Hiszen a legnagyobb paradoxon az, hogy : alapvetően szellemi lények vagyunk mi emberek, de a fizikai testbe leszületve a fátyol eltakarja az agyunkban magunkkal hozott sejt szintű szellemi tudásunkat, és látszólag csak testek vagyunk.  
Így kézenfekvőnek látszik, hogy csak a fizikai világ,- csak a testi érzetek és érzések adnak választ a gondjainkra.  Valójában azonban  a szellemi tudás az elsődleges meghatározó, ha tudjuk - ha nem.
Az új agyi idegkapcsolatok létrehozásával végzett gyakorlat ezt az ellentétet oldja fel annyira, hogy mindenki a saját szándéka és döntése szerint alakíthatja a – Teremtő által felkínált Szeretet – Elfogadás – Igazságosság alapelveivel ellenkező - nem kívánt tulajdonságainak elengedését és átírását.

Mi emberek a Teremtő részeként csak akkor lehetünk egészséges,- és boldog fizikai testek is, ha a Teremtő tulajdonságait gyakoroljuk itt a Földön annyira, amennyire tudjuk. Legyetek jók, ha tudtok.

Ha erre valakinek szándéka sincs, akkor a rossz közérzet és később a betegségek számtalan formája jelzi az elme felé, hogy tévedt el az illető az úton.  Ez az egész folyamat sejt szinten van kódolva minden emberben. Tudjuk, hogy a betegség a lélek nyelve, megmondja, hogy hol tévedtem.

Akinek szándékában áll saját magát megjavítani, az a lelki-szellemi javítással kezdheti el a betegségeinek megszüntetését. A sorend ugyanis nem fordítható meg.
Nem a betegség az elsődleges, hanem a szellemi eltévedés,- elferdülés.
Minden betegség oka a test sejtjeiben rögzült gondolati,-  érzelmi- és cselekvési mintákban van kódolva.  
Ezeket részben hozzuk magunkkal az előző életünkben meg nem oldott feladatok felvállalásával, és a hálótervbe  beépítve így születünk le. Majd a gyerekkortól kezdve összeszedhetjük a rossz mintát, akár a szülőktől, a társadalomtól, stb.

Amikor ráébredünk a fenti helyzetre, és keresni kezdjük a megoldást, akkor kapjuk az Égi Segítőktől a felvilágosítást: segíts magadon, és az Isten is megsegít. Most itt tartunk.

A gyakorlat:

Ez a gyakorlat természetesen nem egyszeri. Ha lehet – és miért ne lehetne – mindenki naponta végezze el.

Krisztus és Mohamed a Teremtő erejét adja hozzá.
Sámala a leváltott sejteket és az ott tárolt rossz szellemi mintákat távolítja el.
Aki tudja,- és gyakorolja a DNS átalakító gyakorlatból ismert „többlet szeretet energia küldést”, az tegye meg, és a keletkező „isteni segítő energiát” hívja be a saját testére. Ez is részt vehet a gyakorlatban.
A Legfelső tudatunk irányítja az egész belső folyamatot, és meghatározza, hogy a test mely részére kerüljenek az új agyi idegkapcsolatokkal beépíteni szándékozott új lelki,- szellemi: gondolati,- érzelmi és cselekvési minták.

Ezért tudnom kell, hogy milyen betegségben szenvedek, és azt milyen téves – a Teremtő által javasolt mintákkal ellenkező - gondolati,- érzelmi és cselekvési mintáim hozták létre. Ezektől akarok megszabadulni. Ezért helyettük a jó mintát választom.

Ezt a leváltandó,- és a bevezetésre szánt mintát ki kell mondanom.

Azt is kimondom általánosságban, hogy minden egyéb – a Teremtőtől távolabb vivő – mintát elengedek,- átírok,  amelyet a legfelsőbb tudatom felismer és lát.

És kimondom: a feltétel nélküli szeretetet hozom létre az új agyi idegkapcsolattal….ha nem valamilyen más gondolati mintára van szükségem. Ez mindenkinek jó és hasznos, mert ezt kaptuk a Teremtőtől ajándékba….

A gyakorlat a  következő:

1./ Belenézek a gyertya lángjába - vagy elképzelem azt - és beemelem a szívembe. Megnézem, látom a lángot,….. vagy elképzelem, ami ugyanúgy jó…..
Üdvözlöm és kérem Tűzvirág és Krizantén segítségét.
Rácsatlakozok a Csoport által használt központi energiára.
Ez nálunk a Pécs Mohácsi út 35 sz. alatt lévő piramisban lévő állandó fényoszlop, ami összeköt a Teremtővel. 
Mások az általuk használt más égi energia-csatornára csatlakozhatnak.
Ha nincs ilyen – pl. a kezdőknél – akkor egyszerűen
Jézust vagy Szűzanyát kérje fel erre a feladatra, hogy: kösse  őt ősze a Teremtő erejével.

2./ Kimondom hangosan:
Én…xy…..kijelentem, hogy a Teremtő Isten akaratából Új agyi idegkapcsolatokat hozok létre…

3./ A bal oldalamra behívom a Krisztusi nagyszellem fényoszlopát … Üdvözöllek Nagyszellem, köszönöm, hogy eljöttél, kérlek segítsél a munkánkban.
A jobb oldalamra behívom a Mohamed nagyszellem fényoszlopát…. Üdvözöllek Nagyszellem, köszönöm, hogy eljöttél, kérlek segítsél a munkánkban.

4./ Felfelé nézve a csukott szememmel látom, hogy a két fényoszlop között fénylő szikrák ívelnek át…egy kicsit később már fényhíd jön létre. Ezek az új agyi idegkapcsolatok.

Megerősítem hangosan: Új agyi idegkapcsolatokat teremtek a Teremtő Isten akaratából….

5./ Az új agyi idegkapcsolatokat feltöltöm az általam vágyott,- de hiányzó tulajdonságokkal:
Hangosan kimondom:
Hívom a Jézusi feltétel nélküli szeretetet….
Hívom a Jézusi…..ami hiányzik
/nekem pl. a szelídség és a szerénység…./

Hívom Mohamed nagyszellemtől az optimális önvédelmet…

Ezt követően figyelmemmel táplálom az új agyi idegkapcsolatok létrejöttét…

6./ Behívom hangosan Sámalát, a halál angyalát /aki egyben a legjobb barátunk/ és kérem a segítségét, hogy a tisztítsa ki a szellemi és fizikai testemből azokat a régi,- elavult gondolati,- cselekvési,- és érzelmi mintákat,- matricákat, amelyek akadályozzák az új agyi idegkapcsolatok beépülését, és így akadályozzák a fejlődésemet….

7./ Ekkortól megosztom a tudatomat – vagyis a figyelmemet kétfelé –
felfelé az új agyi idegkapcsolatok keletkezését táplálom a figyelmemmel,
lefelé az egész testemben lejátszódó tisztító folyamat érzéseit figyelem egészen a talpamig….

8./ Üdvözlöm és kérem a Felsőbb,- és a Legfelsőbb tudatom segítségét.
Kimondom: Segítsétek, hogy az új agyi idegkapcsolatok oda épüljenek be a szellemi és a fizikai testeimbe, ahova az a legjobban kell.
Szabad akaratomból is kérhetem, hogy melyik testrészemre kérem az új agyi idegkapcsolatokkal feltöltött sejtek beépülését.

9./ Végül megköszönöm az Égi Segítőknek a közreműködést, és kérem az Őrangyalomat, hogy ezt a folyamatot a tudatosság kikapcsolását követően is tartsa fenn a lehetséges szinten, és kilépek a gyakorlatból.
Kimondom: Kérlek Őrangyalom tartsd fönn a gyakorlatot amíg lehet, de én kilépek ameddigre hármat számolok….1, 2, 3…
                                                           --------------
Az új agyi idegkapcsolat egy energia kisülés, egy szikra, amely egyik agysejtről ugrik át a másikra. A szikrák sokasodnak, és egy fény-híd alakul ki az agyunkban.
Közben a tudatunk másik felével vizsgáljuk és érzékeljük a testünk állapotát.
Nem csak az agyunk bizsereg,- zsibbad,- tágul,- stb.- hanem az egész testünk. Nekem még az ujjam hegyében is érződik a körmeim alatt, ahogy dolgozik az új energia egészen a talpamig.
Az érzés szokatlan, de nem rossz. Mintha galvánoznák a testemet, futkos benne az energia, amit nem félelemmel és kételkedéssel, hanem örömmel élek meg.
Ezt az állapotot néhány percig fenntartom, és átengedem magam tudatosan a változásnak.
                                                           ----------

Szólni kell még arról is, hogy a mai időkben – amikor már alig van hátra 84 év a 2101. december 31.-ei Dimenzió váltásig – elsődlegesen a női befogadó természet – az Anyai Világegyetem – kapta a legfontosabb feladatot: vezesse,- csalogassa a férfi hatóerőt a Teremtőhöz való kapcsolathoz, a visszatéréshez…..

Ezt a feladatot nem azzal teljesítik a nők,  ha átveszik a férfi szerepet.
Épp ellenkezőleg.
A lágy-puha szeretettel teli befogadás, ennek kiárasztása segítheti a férfi gondolkodás megváltoztatását, az Istenhez való közeledést.
Az erőszak felesleges - és általános használata helyett:  a szelídség és összefogás beemelését az élet minden területén. Ez is egy paradoxon a fent kifejtettek tükrében. Holott csak arról van szó, hogy meg kell választani az adott élethelyzethez illő és szükséges cselekvési módot.

Alapvetően a férfi egy hóeke: akinek sokszor kell eltolni az útban lévő akadályokat, ha a földi boldogulást szeretné elérni. De otthon, a meleg családi fészekben…. nem kell hóekézni.

A nők általában érzelmi alapon vannak vezényelve. Erről nem is tehetnek, hiszen ez adja a nagyobb beleérző képességüket, ami biztosítja a jobb együttérzést és együtt működést másokkal.

A 2006 augusztus 11-én bekövetkezett szellemmé egyesülés során a korábbi lélek duál-párok  egybekapcsolódtak, és a női és a férfi lelkek immár szellemként: mind a két program birtokában élnek egy fizikai testen belül.
Ez az egyesülés az egész emberiség döntő hányadában létrejött a Teremtő megelőlegezett bizalmából és kegyelméből.
A szellemé válás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a fent írt Dimenzió váltás bekövetkezhessen.   

Így a szellemmel élő emberek már nem csak a férfi, vagy a női alaptulajdonságok szemszögéből nézhetik a világot, és nem az ellentétekben ismerik fel azonosságukat, hanem mindkét nézőpontból kereshetik az összefogás,- egységalkotás,- együttműködés lehetőségét.
Ennek kiáradása most indulhatott el.

Nehezíti a megvalósulást az a „technikai” körülmény, hogy az új vezető-feladatot betöltő nők  esetében az eddigi „lélek korszakban” alapvetően a testben tapasztalt érzések és érzelmek alapján lehetett és kellett megválasztani,- és dönteni a felmerült élethelyzetekre adott választ.
Érezz a szíveddel, nézz a szíveddel, stb. Csak ez adott megfelelő irányítást.

Krizantén tanításából ismerjük, hogy ez egyszerűen azért volt így, mert a lélekkel élő ember a fizikai testhez közelebb – a  3. vagy a 4. szellemi szféra fokon - rögzült felsőbb tudattal élt.
Így a felsőbb tudat közelebb volt a fizikai testhez, mint a 9. fokon – a Teremtőben lévő – első lenyomathoz, ami az emberi szellem kezdő létezési helye és ideje,- és egyben a visszatérés pontja is.
Ez az első lenyomat az ember Legfelsőbb tudata is. 

A Legfelső tudatot a Teremtő saját maga tudatából különíti el – ez egy gondolat-energia gombolyag – és bocsátja útjára: Légy,- teremtsél új világot,- vándorolj,- tapasztalj,- és hozd vissza az információkat. Ennyire egyszerű a program.  

A Legfelsőbb tudatot a fizikai testel a tudatszál köti össze, ahonnan minden ember a jó gondolatokat, intuíciókat, ihletet, stb. kapja.
Az alvás állapotában  mindenki  közelebb van a legfelsőbbhöz, és átveszi az információkat, megálmodja, stb. Így látják el az embert felsőbb irányítással.

Most, hogy a lélek duál-párok egyesültek: az emberi testet is szellemi szintű energia csomó irányítja, akinek a helye az 5. szférafokon van. Így közelebb van  a 9. szférában lévő Legfelsőbb tudathoz, és könnyebben kapja onnan az irányítást.

Ez okozza azt, hogy sokan úgymond elvesztik az érzelmi feltöltöttségük érzését, és kiüresedettnek érzik magukat. Holott csak a törvényszerű változást élik meg…. az érzelmi alapú irányultság helyett a tudati alapú,- gondolati irányítás valósul meg a hétköznapokban is fokozatosan.

Ennek következtében az egész társadalomnak már nem az érzelmek,- érzések szintjéről kell a cselekvések indítékát keresni,- a döntések meghozatalához az információt beszerezni, hanem a Legfelsőbb tudattól kell lehívni azt.

A Legfelsőbb tudat egyben azt is biztosítja, hogy mindig a Teremtő által kívánt irányba nézzünk, és igyekezzünk azt szem előtt tartani.

Nagyon nehéz ezt a változást megérteni, de még nehezebb az érzelmi alapú gondolkodást átváltoztatni a tudati alapú,-  a Legfelsőbbtől kért és kapott információkra támaszkodó módra .

Az  átalakulás után az érzések és érzelmek szerepe sem veszik el.

A tudatos döntések eredményének megtapasztalását épp az érzések és érzelmek fogják szolgáltatni hitelesen, és azokra támaszkodva látjuk meg utólag, hogy mennyire sikerült jól levenni a Legfelső tudat információit, és hogyan sikerült az a fizikai szinten megélni.

Senki se keseredjen el: ez eddig is így működött,  eddig is utólag tudta meg az ember azt, hogy jól döntött, vagy sem. 
Most ezek gyakorlása és kiteljesítése van napirenden…. ezzel a gyakorlattal is.
Pécs 2017. 02. 17.
Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése