2013. február 23., szombat

Gondolatok a SZERELEMRŐLGondolatok a SZERELEMRŐL

Lehet erről a témáról bármi újat írni??? Azt gondolhatná az ember, hogy nem….csak kellő ideig kell keresni, és máris előkerül, hogy ki előzött meg azonos gondolatok közzétételével.
Ugyanakkor ez a téma örök, hiszen egyidős az Emberrel, és kitart a végsőkig…..

Az is igaz, hogy a Szerelem minden korban felveszi a kor emberének jellemző gondolati és cselekvési mintáit egy kicsit. Magán viseli a korrajzot. Így a mi korunkban is kicsit más a szerelem tartalma, akár megjelenési formája is, mind a korábbiakban.

Én nem vagyok költő, író, csak egy hétköznapi ember,…..de lehetőséget kaptam arra, hogy az Égi irányító Szellemektől információt kérjek le a saját korlátaim között.

Azt szeretném közzé tenni, hogy
Krizantén és Tűzvirág milyen útmutatást ad az égi és a földi szerelem útvesztőiben.

Égi szerelem 1.

Az Égi Szerelem csodálatos érzés,- és gondolat áradatát, zenéjét, harmóniáját most épp Guru Nanak  - magyarul megjelent- Jap Ji c. üzenetéből olvasom.
A Guru sokszorosan leírja:
- Nincs az a szó, mondat, gondolatsor, amellyel leírható volna az a harmónia,- boldogság-egység,- zene,- édes hangáradat,- szépség,- amit akkor érez az Ember, ha a Teremtővel egységbe forr, az Ő áldása, ajándéka, és akarata szerint.
- Az Ige, maga a Teremtő ad lehetőséget arra, hogy a tiszta és őszinte Ember az Igével egyesüljön és átvegye a Teremtő akarata szerinti formát és tartalmat a földi életében is.
Ez a legmagasabb fokú Szerelem.

Nos, erre  még egy darabig törekedni kell.

Ennél egy fokkal közelebb van az a Szerelem, amit a Krizantén diktált le Lacinak évekkel ezelőtt.

Égi szerelem 2.


Ez a Világegyetemek 3. szférafokán, a földi Mennyországban már működik, vagyis igen közel van hozzánk.
/A Szférafokokról - más szóval Égi Birodalmakról, más iskoláknál Dimenziókról - ezen a blogon is van információ az előadások között./

Csak a Földi,- vagyis az 1. Szférafok befejezése, azaz a halál…..
És a 2. Szférafok – az Asztrál /más néven pokol/ választ el minket ennek átélésétől.

Hát??? Már nem is látszik olyan sürgősnek, hogy azonnal megismerjem a gyakorlatban is…

A 3. Birodalomban, a földi Mennyországban az áltagos jó lelkek tartózkodási és fejlődési helyei vannak számtalan rétegződésben, lét-térben. Természetesen itt is van testünk, de nem a durva anyagi, mert azt a Földön hagytuk.

Az itt élő lelkek – ahogyan azt a Hathorok üzenetében is olvashatjuk – magukon viselik az addigi életeikben összegyűjtött tulajdonságaikat, rezgésszámuk alapján megjelenítve – színes szalagok formájában. /a rezgés = fény = szín/

Az ilyen „szerelmes” lelkek találkozásakor – az elemi erejű összhang alapján – „összecuppan” a két lélek és minden atom- a másik lélek minden atomjával
„páros táncot jár”.

Összhangban és boldogságban rezegnek együtt a két lélek atomjai:
olyan gyönyör és egység érzettel, amilyent itt a Földön el sem tudunk képzelni,
diktálta Krizantén.
Természetesen a szabad akarat itt is érvényesül.

Ez is zene,- és fény,- és befogadás-kiáradás is egyben,…. Amelyhez a Mennyei birodalom minden lakója boldogan csatlakozik, és együtt örvend a találkozásnak.
Kapcsolódva az érzés-rezgés áradathoz, közösen zengik a Teremtőt dicsőítő himnuszokat.

Ha csak a legbelső tartalmát nézzük, akkor: ez a Szerelem szintén a Teremtővel való egybe-olvadás érzés,- és tudat – rezgés csomagja.

Ez azonban a két lélek egymásra találása révén, a kettőjük között „felfedezett” „mennyei egység” felismerése, és felvállalása, és gyakorlati megvalósítása révén indul el, és teljesedik ki kollektív himnusszá.
Most nekem gyönyörű, és el kell olvadni tőle, de…..

Mintha nem ilyennek képzeltük volna el….ifjonti korunkban…

Hát igen,… mi ezt sem tudjuk itt a Földön maradéktalanul megvalósítani. 

De az emberi kíváncsiság elnyomhatatlan mozgató erő, és tanulni érdemes. Van is rá mód, talán nem is egy út vezet oda, amely ebbe - vagy ezt megközelítő -  magas rezgés-tartományba emelheti a Földön az  emberi testet és lelket,….
Pontosabban: érzelmi és gondolati rezgéseit.

Földi szerelem 1.

És itt a gond.

A Földön az Ember már nem csak lélek, vagy szellem, hanem fizikai test is.

/Képletesen: a szellem a cukorborsó, benne a két -félborsó- lélekkel, amelyek a rezgésszám csökkenésével szétszakadnak, és önállóvá válnak. Ők a duálpárok, akik a rezgésszám emelkedésével ismét vissza-egyesűlnek. Ezt is elolvashatja a blogon, aki kíváncsi rá./

A földi élet azért is nehéz, mert a fizikai test többszörösen hátrányos helyzetben van.

Tájékoztató rendszerei: a szaglás, az ízlelés, a tapintás, a látás és hallás mind a látható és a testet körülvevő „Létező Világ” jelenségeiről adnak információt.
Ez az Anyagi Világ.
Tudjuk a Teremtés történetéből, hogy ez a teljes Létező Mindenség 1/3-a csupán.
Tehát az emberi test az életét irányító információkat a Mindenség 1/3-adáról szerzett tapasztalataiból szűri le.

A testet életben,- létben tartó lélek, vagy szellem az Ember további 2/3-ad része.

Ez azonban nem látható, stb…. vagyis az emberek döntő többségénél nincs róla  közvetlen tapasztalat, mivel a leszületéskor a tudatunkat egy fátyol takarja le.
Ezt mi vállaltuk magunk.

Foci nyelven szólva: 1:0 a test javára…

A lélek, vagy a szellem, azonban sokkalta nagyobb kiterjedésében, hatóerejében, stb….mint a fizikai test, és a végeredményt nézve:
A - 7 aura-rétegként emlegetett - „hagymahéj” szerkezetével, és formájával akkora, hogy képletesen: a földi test, csak egy kis babszem a futball-labda közepében.

A lélek, ha – elegendő számú korábbi életében -  megfelelő tapasztalatot gyűjtött be, úgy a fejlődés iránti elkötelezettségében megerősödött, és nagy biztonsággal támaszkodik a tudatszálon /prána csatornán/ a felsőbb,- vagy a legfelsőbb tudattól-lenyomattól érkező információkra.
Ezek az információk jól vezetik a lelket, szellemet a leszületés előtt készített, és a folyamatban lévő életre vonatkozó hálóterv megvalósítását célzó földi tapasztalatok, döntések, történések sokaságában.

A fizikai testben lévő elme a belső gondolatok, sugallatok, megérzések, álombeli-képek,- üzenetek, esetleg belső hallás,- látás útján, vagy az égi segítőkkel való kommunikáció révén szerezhet tudomást a szükséges útmutatókról.

Ezeken a csatornákon, sokféle módon lehetne „lehívni” a Mennyei Szerelem gyakorlásához szükséges információkat is.

1:1 az állás, ha ezt az elme elfogadja, vagy igénybe veszi…..

Mostani példánkban ez történt:
és az elme boldogan tanul, magába szívja az új ismereteket, és alig várja, hogy a fizikai síkon is megtapasztalhassa azokat…..

A földi szinten az Égi szerelem 2. pontban írt energiák egy részét lehívhatja az ember, ha megtanulja a Teremtőhöz való kapcsolódást, és a földi szerelem során végzett gyakorlat megfelelő tisztaságát és technikáját ezzel együtt tudja alkalmazni.
/Ezekről bővebben megbeszélés alapján lehet tájékozódni./

Krizantén elmondta, hogy a vízözön utáni első civilizációs körben egy ős hindu, egy ős egyiptomi és egy európai fehér kultúra, valamit a maják civilizációja emelkedett fel ezzel a tudással, amit összefoglalóan „Templomi szerelem” néven emlegettek.
/Több könyvet olvastam erről a témáról is, de legtöbb információt Mária-Magdolna üzenete c. könyv adta, Tom Keyon és Juddy Sion szerzőktől./

A mai időkben egyik nemzet sem birtokolja a „bölcsek kövét”, és sokan hirdetik ugyan, hogy tudják, de valóban csak igen kevesen, nagyon szűk körben érték el:
a szükséges rezgésszámot és tisztaságot…
Csak a két feltétel együttes megléte vezet eredményre.

Hát….ez nem vezetett azonnal a Mennybe…..


Földi szerelem 2.

És most jön az óriáskígyó…..
/Drága emlékű Édesapám mesélte kis koromban:
Az Ő gyerekkorában még mutatványosok vertek sátrat a Városban a Fogadalmi Templom előtti téren.
Az ÓRIÁSKÍGYÓ feliratú sátor előtt a kikiáltó ezt harsogta:
Tisztelt Publikum…
Itt látható az óriás kígyó….a fejétől a farkáig 2 méter, a farkától a fejéig 3 méter, összesen 6 méter….csak tessék, csak tessék…
Aki a ponyván kukucskálni….annak piff neki, paff neki…./

A csodálatos, az elátkozott, a mindenki által várt és áhított, az egekbe emlő…  és akár az emberi életeket kioltó….. SZERELEM….

Hát mit tud ez a Szerelem, a FÖLDI SZERELEM, amely már nem az égi irányítás alatt született, és nem a Mennyei Atyával való teljes egybe-olvadás a célja…..

Külön lekérdeztük: Krizantén és Tűzvirág elmondja, hogy:

A Földi Szerelemnek semmi köze az Égi Szerelemhez.....
Még csak rokonságban sincsenek.

Ugyanis a földi lét során az embert az elmét uraló Egó kormányozza általában.
Az Egó egyáltalán nem a lélek vagy a szellem irányítása alatt áll.

Az Egó általában a begyakorolt,- korábbi életekből hozott, környezettől tanult, átvett, stb. gondolati és cselekvési mintákat kedveli.
Egyszerű,- gyors,- és …brutális…hataloméhes, élvezet-éhes, gazdagság-éhes, hiú, önző, sokszor kíméletlen, stb….
Csupa ismerős és naponta tapasztalt emberi tulajdonságok lerakata….
Vagy megfélemlített, és a félelembe belefásult,- és összetört, vagy hamis, és kétszínű, stb…..

Sorolhatnánk végtelen sokáig a Teremtő fő jellemvonásaival, tulajdonságaival szemben - a szabad akarat gyakorlása során - kifejlesztett ellentétes emberi gondolati és cselekvési mintákat napokig….
Tudjuk, hogy év milliárdok óta, egymást követő 24 ezer éves szakaszokban fejlődött az Ember, és ez alatt mennyi ötlete lehetett????

De nem ez a cél.
Ezért csak ennyit, körítésként,… és inkább visszanyúlunk egy kicsit finomabban az Egó lehetőségeihez…

Az emberi test elsődleges törekvése a biztonság és az állandóság iránti igény……ez az élnivágyás természetes velejárója…

Bár önmaga is állandóan változik, de nem ezt érzékeli meghatározónak és elsődlegesnek.
Az állandóság iránti igényt sugallja a környezet, a családi kapcsolat, a lakóház, a város, a természet, a hegyek, a folyók a tenger ….

Amit megszereztem az életem során…mindazt meg akarom tartani, folyamatosan,…

Bár a változás ezeken is látható, ha arra fordítja az elme a figyelmét…
Összegezve az elme általában telítve van állandóan a látható,- hallható fizikai világ eseményeivel…

Így a legtöbb ember nem tudja kiélni a Teremtőhöz való kapcsolódás „elbujtatott, de létező lelki igényét”.
Ez az összekapcsolódás,- az egység megélésének igénye is természetes, ahogyan a vízcsepp a tengerbe igyekszik, a gyermek az anyja ölébe, úgy a Lélek, a Szellem a Teremtőbe kíván visszatérni. Ezzel a programmal született…
Be van kódolva, mint az angolna, amely visszaúszik a tengeren át a folyóba, ahol született….

Ezért az Ember az Égi készletből ….a Teremtő tulajdonságaiból….magával hozott gyönyörű és harmonikus, és egységre törekvő vágy- és érzelem mintákat, matricákat gyűjt össze, és szerelmi ideák, gondolati és vágy-minták formájában dédelgeti azokat, amíg megérnek a kinyilvánításra.

Ha elé kerül egy megfelelő személy, akiben felfedezni véli az álmok „tündérét, vagy királyfiát”, a benső világból a felszínre elemi erővel törnek fel: és hirdetik az áldozat „más-állapotát”: a Szerelmet:

„Bele estem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok” írja a mi Sándorunk…..

Nem szabad össze keverni: ilyenkor Jancsi a szerelmes, és ehhez a szerelemhez az Iluskának semmi köze….
Ugye milyen hihetetlen….pedig így igaz….

A szerelem a Jancsi megváltozott tudati állapota, amit kivetít az Iluskára, szegény akár tehet róla, akár nem….
/Most nem a János vitéz letisztított szép történetére gondoljunk, mert azt én is nagyon szerettem, és ma is szeretem, hanem a hétköznapi sokaságra…/

Ha ez így van, akkor mi lehet ebben a szerelemben elrejtve, amely ilyen következményeket hoz magával????
Kíváncsiak voltunk, és ezért

Megkérdeztük:
Milyen tartalmi elemei vannak ennek a Földi Szerelemnek???

A válasz elképesztő volt:

-         75 % ban birtoklási vágy, vagyis a hatalmi igény kiélése,…
-         Itt kellene lennie a Teremtővel való kapcsolat felvételére irányuló igénynek a legelső helyen,???? Hiszen a földi élet célja éppen ez, hogy másokkal egységbe olvadva a Teremtőhöz kapcsolódjunk annyira, amennyire tudunk. Hiszen a vissza vezető utat csak ekkor találjuk meg, a gyakorlatban ez a fejlődés!!! Ehhez adnának segítséget a Szellemi oldalról….ekkor gurulna a szekér…..De látjuk: ilyen szóba sem jön.
-         A többi tulajdonság általában 5%-os tartalommal van felosztva….
-         5 % ban a sexuális vágy kiélése
-         5 % ban olyan visszatükröződésre irányuló igény, hogy én csodálatosan és önfeláldozóan szeretem az Iluskát….Tehát nem elég, hogy az Iluskának vajmi kevés köze van az én szerelmi kiáradásomhoz, még azt is elvárom, hogy visszatükrözze, hogy én milyen csodálatosan szeretem őt….nagyon édi….
-         5 % ban az elvárás, hogy az Iluska viszont szeressen….és ki is mutassa, hogy én vagyok az igazi, a szíve választottja, és az egyedüli…..
-         5 % ban az egóm, hiuságom, büszkeségem, stb…megélése,
-         5% ban a félelem, hogy mégsem sikerül….
-         amikor ezt levettük, majd eldobtam az agyamat, mert ez az utolsó 5 % - ék nagyon nehezen jött le. Tudtam, hogy negatív érzelmi csomagról van szó, de hát mi lehet egy lángoló nagy szerelemben negatív??? Hogy kerül a csizma az asztalra??? És amikor végre lejött a „félelem”, akkor értettem meg, hogy nem is lehet másként. Ez a földi szerelem, egy földi érzelmi-energia-csomag, amiben nem csak a pozitív, de a negatív energiának is benne kell lennie alapból!!! Nincs a Földön semmi, ami csak jó, vagy csak rossz…..

Természetesen ez nem csak kedves férfi-juh társaim esetében működik így, hanem általában, és a lányok esetben sincs másként.  

És még egy szálat kell figyelembe venni:
A fentiekben láttuk, hogy a Szerelem csak ebben az utolsó formájában ilyen lehangoló tartalmú. A többi mintában mindenütt sikerült a fő cél, a Teremtővel való egységbe olvadás elérése, vagy elindítása….

Ugyanakkor az Égiek mégis állandóan segítenek a Szerelmeseknek, mert:

Az Ember olyan, hogy még az Isten se tudja kitalálni, hogy szerelemesen mit fog tenni egyik gondolatáról a másikra ugorva…..nem hogy saját maga, vagy a szerelme tárgya, az Iluska….
Bármi megtörténhet, és ezért az Égi támogatás mindig nyitott, ….
mindaddig, amíg valami pozitívat ki lehet srófolni az ügyből.

Hála Istennek a földi szerelmek nem ilyen tiszta képletként működnek, hanem a legtöbb esetben megvalósul több-kevesebb előremozdító, mindkét fél tanulását és fejlődését szolgáló tartalmi összetevő.
Ez a tiszta képlet csak elméleti, és erre csak a megérthetőség érdekében van szükség.

Vagyis megnyugodhatunk:

A Földi Szerelem betölti feladatát…
Izgalmas, változatos és élvezetes lecke folyamatot,- áradatot biztosít két,- vagy több ember részére egyszerre, amely mindig jelentős lelki tapasztalatok begyűjtésére is lehetőséget ad.

Krizantén tanításából tudjuk, hogy a lélek és a szellem egoista….
Csak a saját fejlődése érdekli igazán, és ezért megtesz mindent…

Akkor hurrá….mindjárt célba érhetünk, és már nem sokat kell várnunk a végső becsatlakozásra….gondolhatnánk…

Amint a földi élet tapasztalatai mutatják: ez nem így megy….

Még a saját testem feletti rendelkezést, az általam kiválasztott szellemi utat sem tudom „simán” gyakorolni, mert az egóm egyszerűen felül írja a jó információkat:

Az Egónak számtalan eszköz van a kezében: a megszokás, a félelem keltés, az aggodalmaskodás,…vagy a túlzott hiszékenység, a felelőtlenség, a túlzott önbizalom, az állandó kételkedés, a folytonos okoskodás, stb… sorolhatnánk vég nélkül…. 

Egy témát azonban egy kicsit kiemelek:
A megszokott,- begyakorlott cselekvési és gondolati minta…
szinte legyőzhetetlen erővel uralkodik az emberek felett….

Rossz ugyan, amit csinálok….ismerem el…. De milyen rossz lehetne az, ha úgy csinálnám, ahogyan a másik ember mondja….hiszen azt soha nem csináltam, és ezért azt sem tudom, hogy mire vezet…lehet, hogy sokkal rosszabbra….ezért maradok a megszokottnál, mert erről legalább tudom, hogy mi következik!!!!
Egy kicsit ismerős???? …nekem is….

Hát igen.
A mai szerelem – ha közelebbről megnézzük – érzelmileg feltöltött állapot ugyan, de lényegében nem különbözik a hétköznapi életünk bármilyen más cselekvési és gondolkodási mintájától…..

Csak egy katalizátor, amely elindítja a cipzár cselekedetek áradatát…

-    Rám mosolygott és szeret….boldog vagyok, és akár egy órát állok az esőben, és nem is veszem észre hogy bőrig ázok, mert fel vagyok töltve a boldog találkozás elképzelt képeivel előre….
-    A Józsira mosolygott, hát mégsem szeret….kétségbeesett vagyok, és vak düh tölt el, és legszívesebben kiirtanám a világot….

Szóval a szélsőségek, amelyeket a szerelem „tetszés szerinti sorrendben” rángat ide-oda.

Helyette: az önmagunk korlátozása….a vágyak, az indulatok, stb. csillapított megélése…
Vagyis az ARANY KÖZÉPÚT….
Ez is ismerős….csak nem vagyunk vevők rá, vagy nem eléggé….
Buddha, Jézus… mind ezt tanították az Emberiségnek…. Mióta is???

De nem szabad elkeseredni, mert rengeteg változás látható a világban, és a fejlődés lassú folyamatát semmi sem tudja megállítani. 

Az arany középút iránti igény érezhetően egyre több-és több ember életében jelenik meg, és élethelyzeteik megélése során alkalmazzák sikeresen.
Ez önmagában is egy lelki felemelkedést indít el.

Tudjuk, hogy 2006. augusztus 11.-én az „akció” során a Teremtő a Földön élő Emberiség nagyobb részének tette lehetővé, hogy a lélek rezgés állapotból a szellem-egyesülés állapotába kerüljön. Ez a változás ma már érzékelhető számtalan élet-helyzetben….az egész Földön…
Most, 2012. dec. 21.-e után ennek jelei egyre több helyen bukkannak a felszínre.
Erre utalnak más műhelyek leírásai, pl. amikor az 5. dimenzióba való átlépésről beszélnek.

A Krizantén tanításba beillesztve ez azt jelenti, hogy a duálpár-lelkek egyesülésével az emberek zöme olyan Szellem irányításával éli napjait, amely nem a 3. szféra fokon, hanem az 5.ben van otthon.
Ugyanis a 3. és a 4. a lélek helye, az 5. a szellemé.
Folyamatosan ott létezik szellemi állapotában, és onnan,- és még feljebbről hozza az információkat folyamatosan….ha az elme hallgat rá….
Az idő neki – vagyis nekünk – dolgozik.
Előbb utóbb „el,- és kikopik” a régi,- alacsonyabb rezgésű gondolati és cselekvési minták alkalmazása.
Még a szerelemben is.

Ebből a nézőpontból már nem olyan fontos, hogy az én vágyam érvényesüljön, ha az nem találkozik a másik ember vágyaival, és neki nem okoz boldogságot…..
Inkább lemondok a megéléséről, legyen meg a másik ember akarata….
Ugye mennyire más minta ez, mint a korábban meghivatkozott???

A Nő és a Férfi szerepe, feladata:

A továbbiakban foglalkozni kel azzal is, hogy a mai világunkban:
a Nő és a Férfi szerep tulajdon képen mit takar, mi változott, vagy változik, mi az állandó?

Ennek megvilágítása talán segít azoknak, akik most össze vannak zavarodva, és a mai világ rohanó bukásában,- kavarodásában elvesztették az irány-érzéküket.

Először általánosságban:

Az Özönvíz óta eltelt közel 12000 évben férfi irányítottságú volt az emberiség a legtöbb civilizációban.

Ha a sajátunkat nézzük, úgy Ábrahám az ősatya az Atya-Istennel kötött szövetséget. A fiát kellett volna feláldoznia,… vagyis minden a férfiak körül forgott. A nők csak mellék szereplők voltak.

Jézus idejében is a férfiak diktáltak.
A templomban a zsidó nők fa-ráccsal elkülönítetten, oldalról kukucskáltak be, de a templom a férfiaké volt.
A Biblia alapjait szolgáló Evangéliumokat férfiak írták.
Csak ebből a szempontból volt Mária-Magdolna bűnbánó utcalány….
A valóság egészen mást takar… akit érdekel, beszélhetünk róla….

Most a 24000 éves ciklus végéig – 2101. dec. 31.ig - már csak rövid idő áll rendelkezésre, és ez a alatt a néhány évtized alatt kell helyre-billenteni az egyensúlyt.

Nem csoda, hogy a nőiség, a szexualitás minden téren óriási erővel jelenik meg a leg-váratlanabb helyzetekben és helyeken.
A Feministák ruha nélkül tüntetnek mindenütt, London utcái épp úgy, mind Kievben, vagy Frankfurban.

Az üzenet azonos:

Vége van az ál-erkölcsös, hazug, elnyomó férfi uralomnak.

A legdurvább és leg ál-erkölcsösebb emberi magatartás a háború, ahol fegyverrel kényszerítem rá a másik emberre az akaratomat….
Érdekes módon az erkölcsösség nem tartja vissza a férfi papokat abban, hogy férfi katonákat áldjanak meg Isten nevében, és azok nőket és gyerekeket gyilkoljanak halomra….

A nők azt hirdetik: Vegyétek észre, hogy milyenek vagyunk:
törékenyek, kendőzetlenül őszinték, de nem háborúzunk, gyilkolunk, pusztítunk, …
hanem akár a testünkre írt üzenettel mutatjuk, hogy változni kell….

Még egyszer sem láttam, hogy férfi politikusok ugyanezen a nyelvezeten válaszoltak volna, holott…..más körülmények között…..
Talán az volna az őszintébb, ha megpróbálnának velük együtt gondolkodni….
Ehelyett álig fegyverben lévő férfiak hurcolják el a lányokat minden esetben…. 

Na itt tartunk ma is.

A mezítelen nő helye – a férfi világ által kijelölt helyen, az ágyban van – ott értékes szórakozás, a politikában, az utcán, stb….megtorlást kiváltó,- megengedhetetlen,- erkölcstelen,- szégyenteljes,- mumumu….egyszóval szörnyű…

Természetesen nem tartom én sem követendő példának azt, hogy ilyen módon kerüljön „megvitatásra” a vitatni való kérdés.

De látni kell, hogy a férfi társadalom által szélső helyzetbe kényszerített, és ott tartott „nőiség” ingája már elszabadult.

Semmi sem állítja meg középen - az arany középen- mert ilyenkor az inga már magától a másik szélső helyzet felé lendül, és meg nem áll….csak sokára, és lassan…

Ez jellemzi a mai szerelmet, a sexualitást, stb…

Mind-mind azonos kaptafa alapján.
Polgár pukkasztó, álszenteskedést félre söprő, nyers, és tolakodó, minden megmutató, és ezért őszinte,….

Ugyanakkor téves utat választott, és a Teremtő által ajánlott szépség-harmónia helyett önmagát lealacsonyító is egyben.

De itt is lépjünk vissza a kezdőkörbe:

Egy baba azért csodálatos, mert most jött a „gyárból” még rajta van a Teremtő mosolya…
és ez független attól, hogy fiú, vagy lány…még nincs neme…de imádjuk, és le se tenné az ember, csak hogy a közelében lehessen. Így tud közvetlenül részesülni a baba által hozott Isteni erőből…..
A baba által hozott életerő, Isteni Szikra fényesen ragyog, nincs rajta a Föld sara. Az úton égi szekerek száguldoztak végig, és elsöpörték az össze szemetet. Nem csoda, hogy a hozzá legközelebb álló anyai szív csordultig van tele a baba iránti égi szerelemmel.

A felnőtt nő és férfi attól szép, gyönyörű, hogy mennyire harmonikus.
Mihez mérjük a harmóniájukat?

Mondhatnánk, hogy tapasztalati alapon, a látott többi nő és férfi által mutatott formához.
Ez is igaz.

Valójában mégsem ez a kiindulási pont. Hanem a betöltött funkció, a feladat és a mutatott forma közötti összhang, és harmónia a meghatározó.
A szépség ideál – láttuk, hogy társadalmakként ez is eltérő lehet.

A mai női ideált ismerjük. Miért épp ilyen?

A válaszhoz meg kell nézni a feladatot, hogy mi is az, amit a mai nő felvállalt a leszületése előtt?

Krizantén lediktálta:

A nő legfontosabb feladata, hogy lágyságával, befogadó szeretetével  csalogassa a ható erőt – a férfit – Istenhez való visszatérés útjára….

Amilyen tulajdonság ezt a feladatot elősegíti, azon mindegyiken Isten áldása van. Ez a szelíd szeretet, az állandóság, a kitartás, a melegség, az adás szeretete, stb, és ide sorolhatjuk a szépséget is. Mindezek együttese a tökéletes harmónia.

Ha hiányzik ez a cél, és az eszközök valamelyike,….hiányozni fog a harmónia is.

És itt kezdődik a baj manapság.

Az elnyomott, és csalódott nők sokasága évtizedek óta fellázadt a férfi uralom ellen. A Szinglik korszakában azt gondolták, hogy át kell venni a férfi szerepet, és férfias kiállással, technikákkal, viselkedési normákkal lehet, és kell a nőiességet felváltani.

Tudjuk, ez egy tévedés. A nő ne legyen semmilyen formában férfi. Hagyja meg a férfi feladatokat a férfiaknak. Ugyanígy a gondolkodási és cselekvési mintákat is.

Ugyanis az ilyen nő nem tudja a befogadó szeretetével, lágyságával Istenhez csalogatni a férfit, a ható erőt.
A szerepek felcserélése nem oldja meg a helyzetet. Az ilyen nő végül olyan férfiakat talál, akik a férfi szerepet képtelenek megvalósítani jól.

Mi a férfi szerep lényege:
Hatóerejével óvja, szolgálja a nőt és a családot. Biztosítsa a megélhetésüket, a jólétet. Szolgálja őket szeretetével, és gyöngédségével, figyelmével, és odaadásával…ebben legyen lágy. Fogja meg a nő kezét, amely Istenhez vezeti….

Ha az adott ember-pár mindkét fele ezzel a szereppel együtt érez, és azt valósítja meg, akkor a kapcsolat eleve biztosítja a Teremtőhöz való kapcsolódást, és a folyamatos Égi Áldást is.

Az ettől eltérő minták tévesek.

Nincs Égi áldás az olyan kapcsolaton, ahol a felek nem párkapcsolatban gondolkodnak, hanem csak a szex miatt járnak össze rendszeresen, de mindegyik egy másik kapcsolat felé tekinget.

Természetesen a sexuális partner keresése nem tilos. A Földön a keresés nagyon is helyénvaló. De ha valaki már megtalálta a párját, akkor nincs helye másik partnerrel való kapcsolattartásnak, helyesebben az Égiek ezt sem támogatják.

Gyakori helyzet manapság az egy férfi és több nő, vagy több férfi és nő kapcsolata is.
Krizantén ezt sem javasolja.

A mi élet-terünkben Jézus élte elénk a követendő példát.
A korabeli zsidóság is ismerte a többnejűséget, és gyakorolta is.
Jézus mégsem ezt követte….
Bár Salamonnak 100 nál több felesége volt, stb…
Krisna is ilyen nagy ágyas-nőkoszorút tartott fenn,…

Mégis, a mai időben az dönt jól, aki a monogám kapcsolatot választja.

Miért, kérdezhetjük???

A szív-csakra irányításával működő test, és a lélek,- vagy szellem részére akkor biztosított az Égi közvetlen energia szál, ha az a két ember szeretet energiájának teljes egybe-olvadásával töltődik fel.

Ez a párkapcsolat energia oldala.
Ez a Szerelem szál, amely a Teremtőből, a 9. szférából való.
Nem azonos a férfi és a nő élet-szálával, a prána csatornával.
Attól független, ez a kapcsolatuk hozadéka, a Teremtő ajándéka….

Ha hárman, vagy többen vannak sexuális kapcsolatban, az egy téves minta.

Nem kapják meg a Szerelem szálat, egyenként sem.

A mai idő felgyorsult. Nincs rá lehetőség, hogy évek sokaságát áldozza a lélek a hibák kiküszöbölésére. A hibás minta rögzülését követően hamarosan érződik a bukás….

A bukás során a lelkek a szokásos utat járják be….egymástól lopkodják az energiát egy ideig, stb,  aztán valamelyik jelentősen megbetegszik, vagy szétszakad a kapcsolat, stb….

Természetesen ez nem büntetés. Csak a Teremtő mintájától való eltérés velejáró következménye. Aki elzárja magát a Teremtő energiától….az előbb-utóbb ezt fizikai síkon is megérzi. Ez alól nincs felmentés.

Ezért az ilyen kapcsolatban nem tudják megoldani a saját fejlődésüket sem maradéktalanul, és azt sem, amit közös feladatként vállaltak a hálótervükben.

Szerencsére nem nekem kell eldöntenem, hogy kinek-kinek milyen részletkérdésekkel kell megteremtenie a harmóniát, és hogy kire mi vonatkozik közvetlenül.
Annyit már tudunk a 14 év alatt tanultakból, hogy bármely élet helyzet lehet nagyon egyszerű, és nagyon bonyolult is.

Tudjuk, hogy mit mondott Krizantén:
A Teremtő az igazságot 1 millió információból rakja össze.

Földi szerelem 3.

Elérkeztünk a kérdéskör végéhez.

Kérdezhetjük, akkor mi a megoldás??

Krizantén tanítása alapján egyszerű:

A szerelmes Párnak kell együtt gondolkodva, kérdezve, kutatva megtalálni a hálótervben vállalt közös feladatot.

Így a távoli cél, a Teremtőbe való becsatlakozás mellé a közelebbi cél is a helyére kerülhet.

Na hiszen….még elképzelni sem könnyű, hogy ilyenre képesek lennénk mostanában…hiszen ez már nem is szerelem, hanem együtt gondolkodás, kutatás, mérlegelés, döntés, stb… semmi köze a mai szerelemhez….

Ez a sopánkodás sem helytálló.
Csak az Egó félelmét mutatja, amely ilyenkor elveszíti a játékszere, a fizikai test feletti uralmát…..

Tényleg, és mi lesz az Egóval???

Most kerül előtérbe az Egóval való bánásmód két féle megoldása is.

Eddig azt tanították mindenütt, hogy az Egót rommá kell verni, le kell győzni, meg kell semmisíteni, alázni stb.

Egy ilyen belső háború nagyon nehéz, és nem is gazdaságos, és igazságtalan is.

Mi ezt tanultuk: Az Egóra mindenkinek szüksége van.  
Legalább is mifelénk, ahol az Egó fontos szerepet tölt be a fizikai élet által elvárt anyagi javak megszerzésében, megtartásában, annak használatában, az egész életünkben…stb.

Vagyis az Egót meg kell becsülni, és szép-okos párbeszéddel, és együttműködéssel kell rávenni arra, hogy az Egó is változzon, fejlődjön.

Ilyenkor kerül elő a Szent Egó fogalma, amelyben nem megsemmisítettük, hanem felemeltük, és szövetségesség tettük az Egót. /Krizantén/
Ennek módszerét már gyakoroljuk, és nem reménytelen a dolog.

Ha a Szent Egó már fejlődőben van, úgy könnyen rá lehet venni, hogy:

A napi élet során ne csak a fizikai síkon látott és tapasztalt dolgokat vegye szemügyre, és hallgassa, stb., hanem legalább ugyanennyi időt és erőt szenteljen a szellemi oldal információinak begyűjtésére is.

Ha a tudatba belapátolt információk mennyisége egyre jobban közelít a Létező Mindenség valós arányaihoz, úgy minden kérdés a helyére kerül, a Szerelem is.

Emlékszünk rá: a Szellemi Valóságtól elszakadt elme játéka volt a földi szerelem fent leírt, és sajnálatos megjelenési formája.

Ha a szerelmes földi pár: lekérdezi a hálótervben vállalt egyezségeket, és feladatokat, és azt kellő súllyal,- és helyen veszik figyelembe, úgy a napi cselekedetek már nem eredményezik a cipzár állapotot. Nem rángatja őket semmi sem a szélsőséges helyezetek sorozatába.

Épp ellenkezőleg. Az egymás iránt érzett boldog érzelmi töltés és az égi irányítás egysége olyan erőket mozgat meg, amelyek elsöprik az útból mindazt a földi akadályt, amire már nincs szükségük.

Az így kinyílott Égi Csatorna elősegíti, hogy minden résztvevő saját maga tudja lekérdezni a szellemi részétől érkező információkat, és azt harmonikusan beépítsék a kettőjük életébe.

És ez már maga a csodák világának kezdete is egyben.

Ekkortól már életükben a földi dolgok egyre többször és hosszabban fognak hasonlítani az Égi mintázatra, ami egyben a Paradicsomi környezet megvalósulása felé vezet. Megélik a Csodákat.

Ilyenkor a FÖLDI SZERELEM közelít az Égi Szerelemhez, hiszen nem maradt ki belőle a szellemi, és a földi összetevők harmóniája.

Pécs, 2013. február 21.
Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése