2013. február 11., hétfő

Istenhit + pornoIstenhit + pornográfia

Tisztelt Névtelen Levélíró!

Köszönöm a levelét!!!!

Így legalább tudomásomra jutott, hogy velem összefüggésben látott Ön valamilyen pornográf képeket. Kár hogy nem derül ki, hogy mit látott, és pontosan hol, és hogyan.
Így elég homályos az egész ügy.

Ettől eltekintve el kell mondanom:
Nekem nem jutott eszembe ilyen képek mutogatása, vagy küldése mert az elmém, és a szívem ilyent nem diktált. Vágy sem volt bennem, hogy ezzel tűnjek fel.

Valóban nem mindennapi a kapcsolat, és nem is kell elfogadni, vagy egyet érteni vele.

Én sem értek egyet vele.
Nem teszek, nem tettem, és nem fogok ilyent tenni.

Azt azonban  nem lehet állítani, hogy egyedülálló volna a világ történetében az Isten hit és a meztelenség összekapcsolásának esete.

Nagyon mulatságosnak tartom, hogy egy kicsit hasonló esetet olvastam egy általam nagyra becsült, világhírű ember, Mu tiszteletes életéről szóló könyvben.
Ez egy önéletrajzi könyv, amelyben mindent a megélt események szerint írt le a szerző. Magyarul elolvasható.

A tiszteletes dél- Kóreában született, és volt japán hadifogoly is. Túlélte.
Hazatérve egy szeretet egyházat alapított, amely viharos sebességgel vonzotta a híveket magához a háború utáni időkben.
Az évtizedek alatt olyan mértékben kiteljesedett, hogy VILÁG BÉKE mozgalom lett belőle.
A vezetőt, Mu tiszteletest az ENSZ ülésén fogadták, felszólalt, államfők beszéltek vele, stb…

Ez a sikeres növekedés felháborította a híveiket elvesztő más egyházakat. Haragjukban azt terjesztették a tiszteletesről, hogy a híveket erkölcstelen magatartásával vonzza magához, nevezetesen: meztelenül táncol az asztal tetején amikor meztelen miséket tart.

Szegény tiszteletes természetesen igyekezett „fehérre mosni magát”, ami nyilvánvalóan nem vezethet teljes sikerre.
Csak azokat tudta meggyőzni, akik ismerték a személyét, és tudták, hogy ilyenre nem hajlandó. /azokat meg nem kell meggyőzni, de szerencsére ezek rengetegen voltak./

Saját maga leírta: a japán hadifogságban – a hőségben végzett kényszermunka alatt – egymaga volt az, aki hosszú szárú nadrágban dolgozott, azt is összekötötte a bokája fölött – épp azért, hogy nehogy bármilyen „erkölcstelenséget” lehessen ellene felhozni.
Mindenki más rövid nadrágban volt.
Látjuk, hogy ez egyáltalán nem hatotta meg az ellenlábasokat….nem is érdekelte őket a fogság és a tiszteletes élete sem.
Csak egy dolog….hogy ártsanak…..

Én nem vagyok ilyen fedhetetlen: a  70 évem alatt sok hibát követtem el.

Ez  - amivel Ön vádol, ilyen képek közzététele – nincs közöttük.

A többit megbántam, és igyekeztem – legalább szellemi úton – bocsánatot kérni.
Talán a Teremtő is megbocsátja, mert talán nem voltak főbenjáró bűnök.

De nem védekezek, mert látható, hogy……… értelmetlen.

A mai napon kértem segítséget, hogy egy számítógépes szakember vizsgálja meg a gépemet: vírus, hckelés, stb. okozhat ilyent…..

Amikor a géptulajdonos akarata,- és tudomása nélkül mások belelépnek a gépbe és a nevében küldenek „bármit”.
A NÁZA, a NÁTO, a nagy bankok gépeit is feltörték a heckerek….nem is egyszer.

Az én gépem a vírus-pajzs kivételével semmilyen védelemmel sem rendelkezik.
Nem is értek a gép használatához magas fokon, csak felhasználó szinten, azt is amatőr módon művelem.
Most megkísérelem, hogy a tőlem telhetőt megtegyem.

Engem Jézus erre tanít: tedd meg ami a te dolgod, a többit bízd Istenre.

Mi az ami tőlem telik, mihez is értek???? Mihez kapok útmutatást az Égiektől????

Például az önvizsgálathoz.
Ahhoz, hogy ezt a történetet kitárjam,- a szívemmel együtt,…..  mások előtt is.
Ahhoz, hogy ezt megírjam, függetlenül attól, hogy lesznek olyanok, akik …

Ahhoz, hogy rávezessem azokat, amik még  nem értik:
A Földi élet során elkövetett hibák arra szolgálnak, hogy tanuljunk belőlük.
Aki így tesz….annak a Teremtő megbocsát….ez minden tanítás szerint így van.

A mi részünkre érkező tanításból pontosan tudjuk, hogy a Teremtő:
Elnéző  mosollyal szemléli tévelygéseinket…..

Nem olyan sértődős mint Ön.
Nem is küld a pokolba… ha ezt tetszett érteni, és célként megjelölni levele utolsó mondatában.

Épp ellenkezőleg: mindenkit segít. 
Miben is???

A saját emberi-lelki fejlődésében.
Ezt mi emberek nem tudjuk hibák nélkül megélni…..

A fejlődés jellemzően így történik: kettőt előre lép az ember fia….egyet hátra….

Gondolom, hogy  nem  kell magyarázat ahhoz, hogy az …egyet hátra lépés milyen lelki érzésekkel jár együtt.

Ki lépett most kettőt előre???? És ki lépett egyet hátra????

Nagyon sajnálom, hogy nem írta alá a levelet,…..
Ha nem bújik az ismeretlenségbe, akkor felvehettük volna a kapcsolatot.
Több információt tudott volna mondani, vagy mutatni,….

Talán – az Ön segítségével - én is tehettem volna lépéseket az iránt, hogy kiderítsem:
Én voltam a hibás????, vagy mi,- és esetleg ki,- és hogyan történt ilyen??????

Azt is nagyon sajnálom, hogy a levele alapján Ön megállapítja, miszerint:
Én nem tudom megkülönböztetni az Istenbe vetett hit és a pornográfia közötti különbséget.

És ez alapján vonja le a „megfelelő következtetéseket” szellemi és erkölcsi állapotom vonatkozásában…../a használt szavak alpáriságát a haragjának tudhatom be??/

Eszébe sem jutott, hogy: akár akaratomon,- és tudtomon  kívül történhet ilyen,…?.

Peresze azt kérdezhetné, hogy miért????
És tényleg: MIÉRT ????

Talán azért, hogy ez a levél megszülethessen!!!!

Talán azért, hogy megvizsgálhassam a szívemet:
Vajon elfog engem is a gyűlölet Ön ellen????? Olyan ami a leveléből árad???

A Nagyszellemek nekem ezt tanítják:
A Teremtő Isten mindent a maga javára fordít…..

Ez egyben azt jelenti, hogy mindig segít az embernek, az emberiségnek….
Nem ítélkezik,…… nem büntet….

Nincs az a gyűlölködés, rossz indulat, amelyet ne tudna átfordítani az Ember megsegítésére.

Tipikus példája ennek a Sivatagi Vihar…..
Az Afganisztáni háború….
/ha valaki azt kérdezi, hogy mi köze van a háborúnak az erkölcshöz, hát….ha belegondol… ez a legfontosabb erkölcsi kérdés, hogy: megölök e valakit azért, hogy az igazamnak érvényt szerezzek…./

Amerika urai, azt akarták bizonyítani a világ népeinek, hogy az ő hatalmuk végtelen, és „fehér kesztyűs” módon fognak elbánni a diktátor Szaddam-mal. /és mellesleg bárki mással, aki ellen mer szegülni az akaratuknak/

Ezért filmre vették, hogy a felhők fölött….. a csoda-repülőből, a rakétákkal – tényleg fehér kesztyűs kézzel – hogyan lövik szét az ellenségnek kikiáltott arabokat, rakéta állomásokat, radar állomásokat, stb….
Döbbenetes volt nézni….hihetetlen, és félelmetes….

Kérdezzük meg: a Teremtő ezt hogyan használta fel a maga és az Emberiség javára?????…..

Nagyon egyszerű eszközökkel.

Krizantén azt tanítja: ilyenkor az emberi gőgösség elveszi az eszüket…..
nem látják át a cselekedeteik következményeit….vagy azt, hogy mások ebből mit látnak meg….

A TV- csapat másik stábja nem volt elájulva attól, hogy a levegőből mutatják meg a Sivatagi Vihart,….  mások, és ezzel híresek lesznek…..

Saját dicsőségük és ügyességük fitogtatására ugyanezt a háborút a gyalogos stáb is bemutatta, még részletesebben, hatásosabban…..

A földről filmezett képeken már azt is látni lehetett, hogy a rakéta becsapódásakor……
emberi kezek, lábak, fejek….stb. röpülnek szét,….. nem csak a harci eszközök….

Na ez okozta azt, hogy a nagyzási,- hatalmi önmutogatás átcsapott abba, ami a végeredménye lett:

Nem akarunk háborút….mondta az emberiség nagyobbik része,….mert a TV-nek köszönhetően  tömegek látták a szörnyűséget, az egész földön…..
Hát így működik ez.
Mi ezt tanuljuk.

Természetesen ezt nem kell Önnek elhinnie….
Mindenki arra gondol, ami a saját gondolati világában vízhangra talál.

Én úgy gondolom, hogy Ön tévedésben van.
Ez a mai világ ilyen.
Minden össze zavarodik, ahol az alapokat nem rakták le elég mélyre.

Én akkor kezdtem megérteni Isten működésének egyik alapelvét amikor Sodoma és Gomora esetére kértünk választ a Nagyszellemtől.

A tanítás így szólt:

A Teremtő soha senkit sem büntet meg, pusztít el,….. csak segít az Embereken…..
/hiszen az Ember a Teremtő része, a szikrája/

Én azt kérdeztem:
Akkor mi történt Sodoma és Gomora esetében…..amikor a Biblia szerint azt tűzesővel pusztította el az Isten????

Krizantén válasza: Megmentette őket!

Mitől? Kérdeztem én nem kevés kételkedéssel, és a nevetve,….
Hiszen meghaltak…..van annál is rosszabb???

Van.

A halál csak azt eredményezi, hogy az ember visszatér saját szellemi állapotába,….

Vagyis a látható anyagi részem /ami a tényleges lényem 1/3-da csupán/ beszünteti a működését,……. úgy is mondhatjuk, hogy meghal…..

De a szellemi részem /ami 2/3-da a lényemnek/ tovább él, és működik,…felszabadultan.
Most már úgy, hogy a fizikai síkon elkövetett újabb hibáimmal nem tudom tovább rontani a szellemi részem esélyét, állapotát!!!!

Attól mentette meg az ott élő embereket a Teremtő, hogy ne folytassák a hibás életet, és így ne bukjanak mélyebbre…..

Mert lehetett volna mélyebbre bukni?
Igen.

A még mélyebbre bukás, az a lelki,- erkölcsi bukás, amivel az ember szellemi része is az anyagba kerülhet ….
A halál ebben akadályozta meg az ott élőket.

Csak a fizikai életben követhetünk el olyan hibákat,- bűnöket, ami a lelki részünk bukását is eredményezi.
A halál után már nem, ott már mindent látunk, és nem megyünk fejjel a falnak….

Aki olyan súlyos hibákat követ el életében az „anyagba sűrűsödik”….
Ez a lefelé vezető út első lépcsője….

De van még egy mélyebb is….az anyagba rögzült állapot.
Ez a végleges selejt……
Innen már csak az újra olvasztás után van további út,….mint a kohóban az ócskavas….a fekete lyuk ilyen kohó….

Igen. A két város lakói úgy éltek, hogy az Emberi lét alapvető szellemi-testi törvényeit hagytak figyelmen kívül….épp a testi vágyak téves kiélésével összefüggésben, a mai pornográfiához hasonló módon…
/Hogy ide vág!!!/

A Teremtő nem büntette meg őket a halállal, hanem megmentette attól, hogy tovább folytassák a téves életformát…így nem tudtak még mélyebbre bukni.

Hát ennyit hozott fel bennem ez az eset, és azt ide leírtam.
Ez az én dolgom.
Ha Önnek igaza lenne….lehet, hogy már a túlsó oldalról fejezném be a levelet…..

Azt javaslom: fedje fel kilétét, jöjjön el,….. én bármit megmutatok,- és elmondok az életemből, ha kíváncsi rá……

Egyébként az életem egy nyitott könyv, amelyben a hibákat is fel kell vállalnom.
Persze csak azt amit elkövettem.
Aki ennél többet akar rám kenni,…. az már a saját sarát keni rám

Nem kell félni a nyilvános megítéléstől sem.

A földi életben csak úgy tudunk együttműködést teremteni más emberekkel, ha kitárjuk a szívünket, az életünket, és hagyjuk, hogy mások belelássanak….

Ekkor teremtünk  olyan,- együtt gondolkodó,- és érző emberi kapcsolatot, ami nélkülözhetetlen a földi élet teljességéhez.
Mindenkinek ez a küldetése,…… ez a feltétel nélküli szeretet-kiáradás módja….

És persze alkalom nyílik arra is, hogy a másik oldal megjelenjen, véleményt nyilvánítson….

Csak az hiszi el rólam a rosszat, akinek a lelkében ehhez kapcsolódó jelenetős nagyságú rezgés tartomány van…..

Akinek nem,….. annak eszébe juthat,….. és talán előbb megkérdezi.....

István,…. te tényleg ilyent tettél? És miért????

Most már csak az van hátra, hogy a levelet ide másoljam:

Első nekifutásra úgy gondoltam, hogy ezt megteszem.

Tanult barátom azonban azt mondta:

Ez a blog a szellemi útról szól.
A téged gyalázó levél pedig személyeskedő, indulatokkal,- trágársággal teli írás.
Nem a szellemi oldalra való.
Elfogadtam a gondolatát, és a levelet töröltem.

Hát ennyi.
Az érzéseimet azonban megosztom:

Nem örültem, amikor elolvastam.
A szívem nagyon kalapált.
Úgy gondoltam, hogy tudom, hogy ki írta,….. és ez még jobban elképesztett…..
Hát csak ennyire ismert meg engem az,….. aki beszélt velem?
Részemre hihetetlen.

De láthatjuk, mindennek van előnye is a Földön, nem csak hátránya.

Bármennyire is hihetetlent, de újabb lelki vizsgálat után is megismétlem:
Nincs a szívemben harag, vagy keserűség, csak végtelen csodálkozás az ember felé, ….
Ilyen is lehet egy Ember????

És végtelen hála a Teremtő felé….
Vajon mitől mentett meg engem???....vagy akárki mást, aki olvassa???? ….

Az indokolatlan haragtól?, az elsietett vélemény alkotástól?, az ítélkezéstől?, a ……..
bármitől is,…..de az nagyon hasznos!

Természetesen nem mentem fel magam semmilyen történés következménye alól. Hiszen én tartom fenn a blogot, és írom a cikkeket, én élem az életemet….vagyis mindenért felek is.

A névtelen levélben írt segítséget pedig köszönöm, tanulságos volt…..
Talán lesz olyan olvasó, aki észreveszi…..időközben megfordult a levél, már nem árt,….. csak használ…. 
Pécs 2013. február 8.

Szeretettel: István

Ui:
Ma február 9-én, reggel  9 és 13 óra között a szakember a gépen dolgozott.
Számtalan vírust talált – dacára a víruspajzs működésének – amiket letörölt. Első nekifutásra azt állapította meg, hogy nincs vírus. Aztán CD-s vírusirtóval újból nekiállt.
Olyan eldugott „fülek” is voltak a gépen, amiről tudomásom sem volt.
Kiderült, hogy vannak olyan Web oldalak, ahonnan könnyebb vírust kapni, ezért tanácsos elkerülni, mert akkor kisebb a fertőzés lehetősége.
Vírust azonban bárhonnan lehet kapni, a „banktól” is.  
Elmondása szerint a fertőzés okozhatott olyan „szétszórást” amire nem volt szándékom, és nem is gondoltam,….. van ilyen típusú vírus is…..

Külön megvizsgáltuk:
A „Szellemkulcs” nevezetű spirituális blog – amelyen a tanításokat teszem közzé – semmilyen idegen anyagot,- vírust,- képeket, stb. nem tartalmazott, és nem tartalmaz.
Ez az általam közzétett, nyilvános anyag.
Aki ezt nézi, az nem láthat felháborodásra okot adó képeket…..  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése