2014. április 7., hétfő

A CsaládVálsz Árpádnak. 9.


Ami a Világmindenség szerkezetéhez még hozzá tartozik…

A Család.


Kedves Árpád!

Tűzvirág útmutatása alapján a 8. Levélbe csak a szorosan vett vázlatot raktam be, hogy ne okozzon semmilyen „elkalandozást” a kiegészítő témák sokasága.
Természetesen számtalan olyan téma van, amely egyébként ide tartozik.

Nyilvánvaló, hogy a Föld és az Ember múltja és jövője az egyik legfontosabb kérdés, amit körül kell járni. Ezzel már sok cikkben foglalkoztunk az eddigiekben is, de most egy új nézőpontot mutatott az alábbi film a YouTubon.


A nagy piramis titkai C. film…

A Szerzők álláspontja szerint:

A Piramis a legnagyobb, pontos csillagászati óra, amely a 26000 éves ciklusokat pontosan jelöli.
Egyben figyelmeztet a múltban megtörtént,- és  megismétlődő vízözön és tűzözön tényeire, és  arra, hogy ez jön felénk most  is.
Elsődlegesen nem az ember tevékenysége miatt, hanem mert:
Az Univerzumban a Föld meglévő tengelyferdüléséből adódó mozgásnak van kitéve a világűrben, és így váltakoznak a felmelegedés,- és a jégkorszakok ciklusai.
Ebben benne van a Nap hatására bekövetkező észak-dél pólusok változása is.
Ezeket nem lehet a Piramis által beépített számtani és csillagászati ismeretekből leolvasni.

A Kutatók véleménye szerint ha akkoriban: képesek voltak ennyire pontosan a Piramisba bele építeni a múlt és a jövő ismereteit, akkor kell lenni egy kiútnak is, ami az Emberiség „menekülő útvonalát” kijelöli.
/Megjegyzés: A Piramis egyik feladata valóban ez, amit felismertek és leírtak. De sok feladta van, és azokat is bele építették, de a fizikai ismeretekből kiindulva azokat nem lehet megfejteni./

Igen. Itt jön a Krizantén tanítás.
Ha két tényező közül az egyik nem változtatható, akkor meg lehet vizsgálni a másik változtatásának lehetőségét.
Ezért, az Égi tanítás szerint:

Maga az Ember változzon meg….,
Ne a Földtől várja azt, hogy az olyanná váljon, amilyenné szeretné.

A Föld a saját változásait meg fogja élni, hiszen erre szüksége van, és a felmelegedés és lehűlés a Nap által besugárzott hatásokon alapszik.

A változó dőlésszög - változó besugárzással jár, ami a mai felmelegedés alapja.

Téves az a nézőpont, amely a mai civilizáció nyakába akarja varrni a Föld globális felmelegedésének eredendő okát.
Az emberi magatartás csak hozzá járul a felmelegedéshez, és azt sietteti, vagy lassítja.

Itt is utolérhetjük az Ember Önzését….
Eszébe sem jut, hogy önmagán változtasson, hanem minden máson,…..
Még a Föld  és a Nap is „hibás” !!!!

Miért???? Kérdezzük a Krizantén tanítás alapján…..

Mert olyan földi körülményeket hoznak létre: amely nem kedvez az Ember jelenlegi gondolati és cselekvési mintáinak…..

„Nem tűri” a Föld tovább az alacsony rezgésű emberiség háborúzó, önző, haszonelvű, kizsákmányoló, törtető,…. még a Földi élet harmóniáját,- szépségeket is tönkre tevő életvitelét….
Kikényszeríti a változásokat….

Hát….tömören ennyi….

Erről már sok írás jelent meg a blogon is.

Magának az Embernek kell magasabb rezgéstartományba belépnie, és akkor a Föld magasabb rezgéstartománya nem akadályozza, hanem segíti a fejlődését.

A megváltozó Emberiség döntő része már nem lesz függőségben a mostani Föld lehetőségeivel, mert azon túl-lép, és a magasabb rezgéssel – azzal harmóniában lévő - magasabb rezgésű Új-Föld lenyomaton fog létezni.

Tehát szó sincs arról, hogy KATASZTRÓFA fenyegeti az Emberiséget.
Csak egy részét,…. ha így gondolkodik erről….

Épp ellenkezőleg.
Az Ember változásához igazodik a Föld változása is.

Na ezt nem lehet „leolvasni” a fizikai adatok bármilyen feltárása alapján sem.
A Teremtő előre „beépítette” a Világmindenség piciny darabkájába - a Föld és a Nap együttesébe - azt, hogy:
Az Emberiség ciklikusan, újból és újból felemelkedik – remélhetőleg nagyobb részében – ……
És a maradékot pedig:
Vissza kell vinni a „kezdővonalhoz” hogy újból elindulhasson a fejlődés útján.

A „tudomány” ezt természetesen soha sem fogja megtalálni, mert a „tudósok” annyira elfogultak, gőgösek a saját tudásukkal betelve…
Csak a „látható anyagból” vett ismeretekkel feltöltött gondolkodással vannak telítve, így „nem képesek átlátni” a fátyol másik oldalán lévő Szellemi Valóság csodálatos birodalmára.
A tudósok másik csoportja viszont megállapította,hogy a látható Világ a Világmindenség 5%-át sem éri el…/erről a 8. levélben is van tájékoztatás/
Pedig nagyon egyszerű, de:
A mai Ember nem lát át a fátylon…. a szemével….

Aki a „szívével lát” – „annak könnyű” -  az elfogadja, hogy:
A TEREMTŐ ISTEN…. MINDENHATÓ

Amiből egy kis ízelítőt kaphat az a tudós is, aki ezt megérti és elfogadja….

Akkor már nem azt kutatja, hogy a vízözön előtti – mások szerint a vízözön utáni - ember hogyan volt képes bele kódolni a piramisba a fenti ismereteket. Nem azon kísérletezik, és ámul,- bámul, hogy az építés technikáját hogyan lehetett kivitelezni…..

Mert felismeri, hogy az Ember fejlődéséről, és szakaszairól írt eddigi összes „tudományos” ismeret mind tévedésen alapul… csak a fizikai, látható ismeretekre támaszkodik, és ezért soha sem fogja visszaadni a teljes valóságot…..

És ezért tanítja Krizantén minden üzentében, tanításába…..

A 24000 – 26000 éves ciklusok egymás követő láncolata már számtalanszor bekövetkezett, és mindig megtörtént – több száz milliárd év óta -, hogy:
A felemelkedő Ember elhagyta a mostani Föld „lenyomatát”.

/ahányszor leírom ezt a több száz milliárd évet, mindig újból megkérdezem Kirzantén: tényleg így van, le merjem írni,…hiszen akkor még az sem igaz, hogy a Föld 4,5 milliárd éves…ezzel majd foglalkozunk a következő levélben./

De mindig vannak akik nem akarnak, vagy nem tudnak változni…

Az emberiség azon része amelyik nem emelkedett föl - az emelkedő rezgésszámú Föld felszínén - már nem folytathatja tovább annak kizsákmányolását, pusztítását….
Tudjuk, hogy a Föld és az Ember „testvérek”, egymásra vannak utalva, segítik és támogatják egymást….ha olyan az adott Civilizáció….

A Föld változásával törölte el eddig is - a vízözönnel, vagy a tűzözönnel - az adott Civilizáció önmagát,- vagy a Földet pusztító részét, annak technikáját…..
Éppen úgy, ahogyan Atlantisz esetében a legutolsó vízözönnel történt….

Azok, akik itt maradtak – és természetesen azok a Lelkek is, akiknek ilyen közegben kell leszületni, és saját fejlődésüket megkezdeni  - a földi élet formájában -……
a barlang – és tűz szintjéről kell ismét előröl kezdeni az egész fejlődést.

Ez nem a Teremtő büntetése,…. és nem pusztítás…..

De mindenki azt kapja ami a magatartásának a következménye.

Csak azt arathatja le, amit saját maga vetett….

A félrevezető csapda azonban itt is nyitva áll:
Még most is sok ember besétál ebbe a zsákutcába, amiből nagyon nehéz kijönni:
Mások tették tönkre a Földet,….. de én szívom a kárát....

A Teremtő Isten ezért Mindenható:

A globális felmelegedéssel az én változásomhoz szükséges magasabb rezgést „rakja körém”….ha ezt az utat járom.

Vagyis hasznomra válik ugyanaz a felmelegedés, amelyik:
A változni nem tudó,- nem akaró embert „átsegíti” a szellemi oldalra….
Ott már ő is látja, hogy mit tett eddig, és annak mi a következménye…

Ugye már mindenki tudja: az ilyen ember halála sem büntetés….
Épp a legjobb történik vele, mert nem tud még mélyebbre süllyedni,…
Mert a halál után, a szellemi oldalon már nem bukik tovább saját akarata nélkül…

Kérdezze meg saját magától bárki az olvasók közül:

Tiltja a Teremtő, vagy bárki más - Pozitív Szellemi Erő -, hogy saját gondolkodását, magatartását megváltoztassa???
Mindenkiben csak a szabad akarata, az egó által irányított önzés, gőgösség, stb. az, ami a változást megakadályozza…

Itt is érvényesül a „szomszéd néni szindróma”…
Csak az a füst csípi a szemét, amit tőlem fúj felé a szél….nagy ritkán,…. keletről….
Nálunk ugyanis nyugati széljárás uralkodik….tehát
Rendszeresen tőle fújja erre a füstöt a szél….
De ezt észre sem veszi…..

Ezt a kérdést már sokszor körbejártuk, ezért a régebbi írásokban bőséges anyag van erről…

Inkább nézzük meg az emberi élet egyik fontos részét, és annak működését…

A Család változásait

Kedves Barátom!

Ezt mindenki tudja, hogy a Család az életünk egyik sarokköve, legfontosabb része…
Ebben teljesedik ki az egymás iránti szeretet, az összefogás ereje, stb….
Ezért minden irányzatban, vallásban, tanításban a Család központi téma…
Mindenki elismeri és támogatja a Család fontosságát….

De milyen ez a Család???

Az én gyerekkoromban még természetes volt, hogy a nagyszülők, a szülők és a gyerekek együtt éltek, a nagy családban.

A mai időkben ez egyre kisebb arányban van jelen a társadalomban.
A városokban a lakások már fizikailag is más elvek alapján épültek, már nem „támogatják” az ilyen családi együttélést.
A fizikai síkon már beállt egy változás….

Krizantén tanítása szerint ez a változás is fontos, de nem a legfontosabb!

Mi már tudjuk, hogy egy Ember döntő része szellemi, és csak a kisebb része anyagi…
Ezért értelmes a kérdés:

Vajon a szellemi összetartozás,- a Család legfontosabb része is megváltozott????

Híres tudósok vizsgálják az állatok életét. A farkas-falka,- család együttműködésének szabályaival már tisztában vannak. Csak a domináns nőstény fogan utódokat, és a falka nőstény tagjai sajátjukként nevelik és védik,- táplálják a kölyköket…
A farkasoknál ős idők óta,- és most is így van….
Ezek tudnak valamit….
A saját programjukat tökéletesen gyakorolják!!!!

De mi van nálunk???

Nálunk is van domináns nőstény?...vagy hím???

„A tudósok ezt is ismerik”.
A korai emberiség gyűjtögető életmódja miatt a matriarchátus,…ennek megváltozása, a vadászat központi szerepének kialakulása után a patriarchális formák jöttek létre, a „tudomány” álláspontja szerint…..ha igaz….
Igen, igaz:
-                     Ha csak a fizikai test fejlődéséből indulunk ki, és…
-                     Igaz….. ha csak az élelmezés szempontjait nézzük,
-                     Azt, hogy ki tartja el a családot….

De mikor volt ennek meghatározó szerepe???? Kérdezzük meg…

Nyilván akkor, amikor a megélhetés olyan szélsőséges keretek között mozgott folyamatosan az egész emberiség,- vagy az adott területen élő közösség szintjén, ami ezt igényelte…..

Ebben a 12000 éves „menetben” már rég óta  nem ez a helyzet….

Aki hajlandó eltekinteni attól a tényleges állapottól, hogy ma is vannak társadalmi rétegek, és tájak, ahol a megélhetéshez szükséges élelmezés a központi kérdés…….
Azoknak segít a Krizantén tanítás az alábbiakkal:
/az éhínség, éhhalál okai ugyanis egészen mások…ezzel is foglalkozunk egyszer, ha oda érek, bár kisebb utalások vannak a blogon/

Ezen a téren is bekövetkezett a változás igénye!!!
Nincs szükség az eddigi dominancia irányító szerepére!!!

Miért?

Mert az Ember fejlődését már egyre nagyobb mértékben,- és egyre gyorsuló folyamatként - nem a fizikai oldal befolyásolja és határozza meg, hanem a SZELLEMI .

Nem a nagyapák és apák által megtanult, és gyakorolt fizikai törvényszerűségekkel, társadalmi,- és egyéni gondolkodási,- és cselekvési mintákkal kell az életünket irányítani.

Ezek már nem előre viszik, hanem gátolják a fejlődésünket….

Ezért változott meg a család szerepe is.

Ha valaki megvizsgálja, akkor éppen ott bomlik fel a régi mintájú család, ahol kell…

A jó módban élő fehér európai,- amerikai stb. társadalmi rétegeknél….
Mert már lejárt az ideje.
Hátrahúzó….

De lejárt az ideje az indiai és az arab világban is….
Például:
A család eddigi formája a korábbi évszázadokban „biztonságot” adott az indiai nőknek, „természetes volt”, hogy az apa adta férjhez a lányát….vagyis eladta….

De a „női ébredés” mindent elsöprő erejű hullámát,- cunamiját már csak akadályozza az ilyen család….

Tudom, hogy szélsőséges az indiai példa, de ugye mindenki olvasta:
Az apa kivégezte, megölte „hőn szeretett lányát”, mert megszegte az ősi törvényt:
Telefonon beszélgetett a vőlegényével a házasság előtt….és ezt a „szörnyűséges szégyent” az apa nem akarta,- tudta elviselni a falu közössége előtt…és a régi szabály alapján járt el…

Az új családban nem az a fontos, hogy a régi szabályokat kövessük.

Csak a SZERETET marad meg a régi szabályok közül….
Ott, ahol van ilyen…
Minden más csak vissza húz…

Az új családban a Szellemi Valósággal való kapcsolat révén lehívott,- kapott információk adnak útmutatást…és nem csak „ünnepnapon”, hanem a mindennapi életvitelben, tevékenységben is.

Ez ugyan nem „új szabály” mert a vallások is ezt hirdetik évezredek óta:
Éld meg mindennapjaidban az Istennel való közösséget…

Csupán az a kérdés, hogy: ezen mit értenek!!!

Itt kell megjegyezni, hogy a Szellemi Valósággal minden Ember képes kapcsolatba lépni…
Ha hallgat a jelzéseikre, és megtanulja ezt alkalmazni.
Ennek módjáról, stb. nagyon sok írásban beszéltünk már a blogon is.

Ha azt értik alatta, hogy a vallások, egyházak, nagyszülők, szülők, előjárók,- stb. által eddig ismert és máig is gyakorolt szabályok betartását kell napirenden tartani….
Nos akkor ez….. Lucifer üzenete….

Mindenki magának él, és hívja le a követendő mintát…
Miért??? Mert:

Nincs olyan szerető szülő, aki a gyereke helyett élhet….

Ezért kell a régi családoknak manapság felbomlani, mert a felbomlott családból kiszakadt EGYÉN a saját maga által kívánt,- kiválasztott mintákat próbálhatja ki a saját életében….

MOST ENNEK VAN ITT AZ IDEJE…
MINDENKI EGYMAGA VÁLASZTJA MEG, HOGY MIT AKAR…
Mert az emberek egyenként kapcsolódnak a Teremtőhöz.

Aki ismeri,- tudja, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus is ezt hirdette meg amikor a földön járt, és tanította az embereket:
Nem békét hoztam, hanem kardot, amit az ágyba fektetek a férj és felség közé…hirdette…
Miért??
Hogy az elnyomott nők felszabaduljanak, és saját maguk választhassák meg az életükben azt, amit ki akarnak próbálni,…. ahogyan élni szeretnének….
/Ha nem sikerül az egész családnak megváltozni…legalább az változhasson, aki akar…/

Azóta természetesen rengeteg Lélek sikeresen vált Szellemé, vagyis az Emberiség nagyobbik fele már sokkal feljebb lépett a fejlődés lépcsőjén, ebben a Vízözön utáni 12000 évben, vagyis a 24000 éves Ciklus második felében….
/Az első félidőben „elúsztunk”….szünet után, a vége előtt nyerésre állunk…focinyelven../
Ahogyan Krizantén tanításából ismerjük  – 2006. augusztusában – egy lépcsővel feljebb lépett: Szellemé egyesült a Teremtő megelőlegezett SZERETETÉVEL az emberiség közel 2/3-da.  
Így a ma élő emberiség zöme már nem akar háborút, kizsákmányolást, akkora gazdagságot,- ami a többi embert megnyomorítaná.

Ezért fog megtörténni a Dimenzió váltás 2101. dec. 31-e után, mert felemelkedett erre a szintre az emberiség. Ezt senki sem tudja megakadályozni.

Na de addig???

Addig mennyi szenvedést kell még elviselni azoktól, akik nem akarnak a régi mintától megszabadulni, és …
Nem bírják elviselni, hogy a másik ember mellettük felemelkedik, fényesedik, szelídül, stb…..”megőrülnek a közelségüktől” ….

Nem kell messzire menni a példákért.
A mi Csoportunkban is sok asszony járt így a családjával.
Amikor az „ember” észre vette, hogy „az asszony milyen okos lett” azonnal kitört a háború.

Szerencsénk van, mostanában:  
„Árvácska” életében tapasztaltakat mi is végig „izgulhatjuk”, nap mint nap…
/hála Istennek már jókat nevet rajta, amikor elmeséli,…. velünk együtt/
Felemelkedett.
Kiszabadult.
Már nincs az a hatalom, ami „vissza gyömöszölhetné” az elnyomatásba….
Amikor ide jött, először azért is bocsánatot kért, hogy lélegezni mert, és elszívta az oxigént a teremből….
Ma már alig győzi kivárni, hogy rá kerüljön a sor, és elmondhassa azt, amit lát,- hall,- érez,- az égiekkel való együttműködés keretében…
Persze, hogy tanító és gyógyító,…és közvetítő is,…
Ahogyan minden ember, aki ezt felvállalja és megtanulja….

Otthon ettől „kitört a gyalázat”…..
És nem csak a „pasi” hanem a felnőtt lánya is ebben a helyzetben van, aki az apjának ad mindenben igazat, és azt követi….vele rezeg együtt….
Képtelenek megmaradni vele egy szobában….üvöltenek, mocskolják, szidalmazzák, gúnyolják nap mint nap…
Bármiért,….
Bármiért amit tesz,- vagy nem tesz…mindegy,… csak nekiesnek naponta…

Igen….”ez is egy szellemi torna”….mi csak „Pió atya kiképzés” -nek nevezzük…
A lényege:
Olyan igazságtalan bántalmakat kell elszenvedni….szelíden…amire nem szolgált rá…

Ugyanis a Jézusi szelíd életvitel megélését nem lehet „elméleti szinten teljesíteni”…
A saját bőrünkön kell tapasztalni a hatását,…. saját életünkben….

Ha olyan közegben vagyunk….akkor így, ahogyan fent leírtam…

Ha a Csoport felemelkedett közegében vagyunk….
Akkor szeretet,- béke,- fény,- és szárnyalás az osztályrészünk…
Ez már a Mennyei Birodalom leereszkedett tapasztalása,- itt a Földön….
Egy kis előleg, hogy kellő kitartás legyen a szerencsétlen emberben….
Erről is részletesen beszéltünk már a blogon.

Az már egy „kitüntetés”, a magasabb szint elérésének biztos jele, ha:
Az alacsony rezgésűek ellenállhatatlan vágyat éreznek magukban, hogy gyűlöletet és mocskot szórjanak Rád, és olyan vádakat, amelyekre nem szolgáltál rá.
Így próbálják vissza szerezni a hatalmukat:

Ha sikerül elfojthatatlan zokogásba kényszeríteni Téged,….
Akkor ezt a saját igazuk győzelmeként élik meg…
Megnyugszanak, hogy a hatalmuk még megvan.

Mellesleg a legfontosabb:
Minden, ami kizökkent a békés lelki egyensúlyból, egyben kinyitja a szelepeket, és alacsony rezgése révén alkalmas arra, hogy a gyalázkodó ember mégis ellopja a szelídebb energiáját…
És ez volt a célja…
Ez Lucifer egyik taktikája….a harc, a küzdelem része egyben…
/erről sok írás van a blogon/

Visszatérve a Családhoz:

Ki az én Anyám, kik az én Testvéreim…
Kérdezte Jézus: amikor Mária megszólta, hogy idegeneket tanít, gyógyít és nem a családjával törődik…

Ez a Jézusi tanítás igazít el bennünket is:

Az új Család a szellemi oldal egységének elsődlegességével valósul meg. Akinek a fizikai családja erre alkalmatlan, az a Szellemi Családjával éli meg…

A Szellemi oldal:
A Szeretet, Elfogadás, Igazságosság hármasságával árad ki most a földön.
És ezt is a:
Szelídség módszerével kell véghezvinni a saját életünkben.

Az a Család, ahol az összes családtag ezen az elven él,- dolgozik,- tart kapcsolatot egymással,- az felemelkedik.
Az ilyen Családban már nem kell uralkodni senkinek sem.

A megélhetéshez szükséges munka,- a családon belüli munkamegosztás természetesen meghatározza, hogy kinek mi a feladata, és abban majd irányító szerepet fog betölteni.

De mindenki saját maga hívja le,- kérdezi meg az Égi vezetőitől, hogy mit és hogyan csináljon. Ezt összehangoltan kapják meg…

De lesznek dolgok, amiket egyik,- másik családtag jobban, érthetőbben, pontosabban tud lekérdezni,- fogadni,- átadni a többieknek.

Ebben is megfordul a helyzet:
Nagyon sok esetben a gyerekek lesznek ilyen helyzetben, mert eleve magasabb szellemi szinttel születtek le…
Ezért jobban, tisztábban tudnak kapcsolódni a Szellemi Valósághoz…
Ha a szülők nem nevelték,- verték ki belőlük ezt a lehetőséget….

Erről a témáról egy külön könyvet elehetne írni, ami nem célom.
A legfontosabb aktuális iránymutatást Krizantén már a fentiekben megadta a Jézusi tanítás által.

Miért nem kapunk ennél pontosabb, vagy részletesebb távlati képet, és útmutatást…kérdezik sokan.

Erre már válaszolt Krizantén:

Mindig csak 1 lépést mutat meg előre a Teremtő,…és az Égi Segítők:
Mert így tudunk kellően odafigyelni és megélni a fontos változásokat,… azok minden részletével együtt.

Ha sok lépést kapnánk meg előre….akkor az emberi gondolkodás szelektálna, hogy melyiket lépje meg, és melyikre figyeljen jobban, vagy kevésbé….elmaradna a teljes odaadás minden részlet tekintetében.

És ami még ennél is fontosabb:

Mi - a fátyollal letakart tudatú Szellemek - azt vállaltuk a földi fizikai testbe való leszületés előtt, hogy:
Ilyen módon is visszatérünk a Teremtőhöz, és a szívünkön keresztül megtaláljuk a hozzá vissza vezető utat.

Ezt csak a FELTÉTEL NÉLKÜLI BIZALOMMAL lehet elérni, ami csak a Teremtő felé jár…
Ez a feltétel nélküli bizalom másik oldala:
Csak egy lépést látok előre,….
De bízok benne, hogy a Teremtő jó helyre vezet…

Már sokszor megkérdezték tőlem is:

Honnan tudod, hogy ez így lesz???
Honnan tudod, hogy a Krizantén vagy a Tűzvirág nem csap be???
Ők honnan tuják az igazságot, és a jövőt???

Ezeket a kérdéseket már a korábbi írásokban feldolgoztuk, csak nem ilyen összefüggésben.

A Válasz Árpádnak 8. levél épp erről szóló egy részében:
Kezdjük a választ az utolsó kérdéssel, mert ez az alapja a többinek:

A 7. Szellemi szinten lévő nagyszellemek – Krizantén és benne Tűzvirág – már a Teremtővel való teljes egységtudat előtti állapotban vannak.
Itt már kialakult az egység alapja.
Ezért a legfontosabb, és a most aktuális információkkal rendelkeznek, és azokat kapják folyamatosan.

Ennél „aktuálisabb”, pontosabb információkat a mai helyzetben nem igényel az emberiség változása….
Mindent megkapunk, amire szükségünk van…

Arra pedig egyáltalán nincs szükségünk, hogy a távoli jövő lehetőségeit már most latolgassuk, amikor még az sem dőlt el a saját viselkedésünk alapján, hogy melyik valósulhat meg a lehetőségek közül!!!

A Teremtő, a Krisztusi nagyszellem és Szűzanya azért adják ki sokszor a nagyszellemeknek, akár az angyaloknak - az üzenetek továbbítását, mert a legfontosabb a:
Csapatmunka,….családnak is mondhatnám…
Krizantén óraműhöz hasonlítja…

Egy Óraműben minden fogaskerék végezze el a saját munkáját,…
Pontosan, folyamatosan….akkor látni fogjuk az eredményt….
/Ennek rendszerbeli alapját látni lehet a 8. levélben./

A Teremtő „Családjába” tartozó nagyszellemek pont a fenti helyzetüknél fogva mindig a legfontosabb tudnivalókat adják le az Emberiségnek…

Csak Lucifer, és csatlósai engedik meg maguknak a megtévesztést, a mások eredményének elrablását, stb…de ezt mindenki tudhatja, ha akarja….

Én pedig azért merem ezeket leírni, mert:
A 15 éves együtt-dolgozás során még minden esetben csalódás mentesen támaszkodhattam a Szellemi Valóságra, Krizanténra, Tűzvirágra….
Ha felvállaltam az üzeneteikben közölteket….
Személyes életemben, egészségemben, épségemben is ez dominál….
Ma már a „tudomány” is egyre több kérdésben azokat a dolgokat „fedezi fel” amit Krizantén már több mint 10 éve lediktált.
Pl. a felmelegedést, a hósapkák elolvadást, a tengerszintek megemelkedését, stb.

Még egy kis részletet kell tisztázni, bár erről is volt szó korábban.

Ahhoz, hogy valaki a tudására támaszkodva hozzon tökéletes döntést Földi életében:
1 millió információra volna szüksége arról a dologról…
A Teremtő is így hozza a döntéseit…
Krizantén tanítása szerint.
/mindenki a szívébe nézhet…hány infója van egy-egy döntés előtt???/

Ezért van az, hogy a Szívünkkel nézve,- a Szívünkre hallgatva, stb. tudunk:
Jó,… és arra törekvő döntéseket hozni.
Tökéletese senki sem…a földi életében….

Minden történésben, döntésben van valami jó, és van valami rossz is….

Mert a fogalmak rosszak, amit használunk:
Helyesen minden helyzetben benne van a pozitív és a negatív energiák áramlása itt a Földön.

És ez természetes, hiszen maga a Föld az Anyagi Világ megtestesülése…

A pozitív energiák: a magas rezgésű szellemi energiák….
A negatív energiák: az alacsonyabb rezgésű anyagi energiák….
Mindkettő nélkülözhetetlen a Földi életben.

A kínaiak Jin – és Jang jelképe tükrözi a legjobban a helyzetet…
A harmónia a fontos….olyan mértékben, formában, ahogyan abban a dologban szükséges….

A 8. levélben láthattuk:
Csak a 6. Szellemi szinten tűnik el véglegesen a szellemi lényből a fizikai test utolsó nyoma is….vagyis ott van olyan állapot, hogy már az Anyagi Világ nincs semmilyen befolyással az adott egyén szellemiségére….

A 6. – és 7. Szellemi szintről csak nagy ritkán születnek le emberi testbe,…ők lesznek a próféták…
A Krisztusi nagyszellem a 9. Szellemi szintről jött le Jézus testébe…
Erről lehet olvasni Váradi Tibor könyvében, ha jól emlékszem: Máté evangéliuma a címe….

A fentiek miatt a nagyobb Család, a Törzs, vagy Nép
életében, és sorsában is ezek a szabályok működnek.

Ha tíz millió magyar - legalább 2/3-ad arányban – a saját életében a fentieket megvalósítja,…
Akkor Magyarság is felemelkedett állapotba kerül….

De a Magyarságot, vagy Magyarországot megmenteni nem lehet.

Főként erőszakkal nem lehet semmit,- és senkit sem megmenteni.
Nincs is rá szükség.

Aki a Teremtő irányítása alá helyezi magát, és közben megteszi a saját dolgát nap-mint nap, az már „megmentett” állapotban van.

Aki pedig az ellenkezőjét éli meg…az a szabad akarata alapján él, és viseli annak a következményeit….úgy, hogy közben a Teremtő semmire sem kényszeríti….

A felemelkedés,- és a Család eddig tárgyalt kérdéseit szem előtt tartva még egy dologról kell itt szót ejteni:

Szegénység – és Gazdagság


Miért van az, hogy egyes Civilizációk „gyerekkorát”,- tündöklését és bukását szokták a történészek megkülönböztetni….
Miért van egyes időszakokban szegénység,….máskor pedig bőség???
Minden történelmi párhuzamtól távol tartva magamat, csak a szellemi lényegre szorítkozok:

Semmi sem véletlen.

Fiatal koromban sokszor elolvastam Makarenkó Pedagógia hősköltemény c. művét.
Nem tudtam betelni az ott egymás után megjelenő emberi sorsok hihetetlen és bámulatos megváltozását tartalmazó leírástól.
Hogy jön ide Makarenkó??? Kérdezheti bárki is.

Az én életemben ott láttam először megfogalmazva „kézzel fogható” módon azt, hogy a fizikai lét alsó szintjén élő emberek – egy kis vezetéssel – képesek voltak összefogni, és az így kialakult „Család” milyen erővel bírt….
Ez az erő nem csak az ennivaló előállításában jelentkezett:
Ami az akkori éhezés időszakában magát az életet biztosította….
Hanem,….és főként…
Minden ott élő fiatal ember jellemében, életében, gondolkodásában óriási változásokat eredményezett….csak úgy, „magától”…

És itt jön az ellentét párja ennek a fejleménynek:

Ahogyan a szegénység küszöbéről elkerültek, és úgymond „jólétbe” kerültek….
Az egyének fejlődése, kezelhetősége, nevelése, ...sokkal nehezebb lett.
Ezt maga Makarenkó is felismerte és megfogalmazta a későbbiekben saját tapasztalata alapján….

Kérdezzük meg, miért olyan erős nevelő erő az éhség???
Miért olyan hátráltató a gazdagság????
/természetesen ezt most nagyon leegyszerűsítve kezeljük./

Minden ember a „Teremtő képmása”, így lett teremtve: vagyis
A Szellemi tulajdonságok földi gyakorlása a feladata.
Nincs olyan földi magatartás, aminek ne innen indulna a gyökere…

Ezt bárki megtapasztalhatja:

A szegény, éhes „böjtölő” emberhez „közel van az Isten”…
Még a sóhajában is:
Istenem….segíts….
Magatartását ez határozza meg.
Betartja a legfontosabb Isteni gondolati és cselekvési mintákat.
Nem lop,- csal, nem zsákmányolja ki mások életét, stb.
„Ezért szegény” a földi javak tekintetében.
Dolgozik, becsületesen….és így nincs ideje és lehetősége arra, hogy meggazdagodjon…
Ezért nincsenek „tartalékai” felhalmozva.
Minden gondolata és cselekedete a feladatához igazodik, és arra irányul…
Ezért: azonnal látni lehet, ha valamit rosszul tesz….annak látni a rossz következményét…
Igyekszik összefogni másokkal a megélhetésért, az egyenlőség alapján, a megértés és szeretet erejével, stb…
Saját szegénysége érzékennyé teszi mások szegénységét látva, hiszen tudja, hogy saját maga is mit érez ilyenkor….
Ettől segítőkész lesz….könyörületes, együtt érző,- stb.
Szívével reagál az élet minden rezdülésére…
Összegezve: folyamatosan az itt és most állapotában élve teszi a feladatát…
Ez pedig a legjobb ajánló levél a Szellemi Valóság felé…
A leggazdagabb útravalót gyűjti össze az így élő ember: maga- magának….
Azt is mondhatnánk, hogy:
„könnyű volt neki, mert nem vették körül a kísértő gazdagság démonai”…..

És milyen a gazdag???

Akinek nincs szüksége a rendszeres munkára ahhoz, hogy megélhessen…
Nos azt óriási kísértések veszik körül….
Ráér…
Unatkozik…
Valami rendkívülit szeretne megtapasztalni….
Óriási dolgokat akar véghezvinni, hogy ő legyen a legelső a világon…
De ehhez óriási erőfeszítések is kellenének,…amihez nincs kedve….
Ezért inkább csak feltünősködni akar…
Semmivel sincs megelégedve… mindig lát, hall valamit, amit még nem ért el…
Ha eléri…új vágyak nyílnak a szívében…
A környezetét nem becsüli, megalázza, mert különbnek képzeli magát, és ezt fenn kell tartania mindenáron…
Amije van, folyton gyarapítani akarja, csak kapni,….kapni…minden áron…gazdagodni.
Végül tele lesz az élete fölösleges, általa nem is szeretett,- használt tárgyakkal….
Amit halálakor mind itt hagy a földön…
Üres kézzel megy, nem visz magával semmit sem, mert:
Nem ért rá szeretetett, összefogást, együttérzést, stb. begyűjteni…
Szegény gazdagok…
/akármelyik bukott híresség, diktátor hagyatékét nézed…rengeteg drága autó, fényes ruhák, cipők halmai…stb. amit soha sem használt, csak a garázsban állt…/

Az Emberiség most:

Egy részében a gazdagság kihívásával,- ……más részében a
Szegénység embert próbáló jelenlétével él együtt.
Mindenki azzal, ami a saját feladata, ami neki a legjobb a fejlődése, döntéseinek meghozatala érdekében, stb.

Krizantén és Tűzvirág tanítása szerint:

Ha elfogadod, hogy neked „az a jó”, amiben vagy,… ahová önmagadat vezetted…
Ha felismered, hogy ez miben segít neked, amiből nem tudtál eddig kilépni…
Ha meglátod,- megtalálod, hogy mit szeretnél megváltoztatni…
Ha megtalálod a változtatás módját, és lehetőségét…
Ha elindulsz ezen az úton…
Ha összefogsz azokkal, akik hasonló „cipőben” járnak…
Ha begyűjtöd a Szellemi Valóság segítő információit…
Ha ehhez kéred a Teremtő áldását,- őrangyalod,- égi segítőid irányítását…
Ha nem győzni akarsz,…hanem „szolgálni az embereket”
Ha kitartóan végzed mindazt a szolgálatot, amit így felismertél…
Ha örömmel tölti be szívedet ez a szolgálat, és minden „kis virág” az út szélén…
Nos, igen….
Akkor mosollyal az arcodon fogsz elmenni innen a Földről….
És boldogan nézel vissza….
Mert ez: egy sikeres,- csodálatos földi élet volt. 

Így legyen!!!

Pécs 2014 április 6.

Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése