2014. március 18., kedd

A Világmindenség szerkezeteVálsz Árpádnak. 8.

A Világmindenség szerkezeti felépítése.

Kedves Árpád!

Elolvastam azt az írásbeli anyagot, amit küldtél.

„Tudomásul vettem”, hogy az egész Világmindenség tele van olyan fajokkal, és szervezetekkel, amelyek „bármikor ide-oda röpködnek a galaxisok között”, és főként úgy jönnek a Földre, az embert nyúzni, mint a szurkoló „ultrák” a Fradi meccsekre…

Az általad elküldött írásban hatalmasnak,- és  mindenhatónak látszanak. Ezt olvasva az Embernek „semmi esélye sincs” arra, hogy bármit tegyen önmaga megvédéséért. 

Nem is értem, hogy minek örülnek jobban:
-                     annak, hogy vagyunk, és lehet bennünket sanyargatni, vagy
-                     nem kell otthon az asszonyt hallgatniuk, és ezért „fontos munkára” hivatkozva ide járnak „sörözni”…

Most sem vagyok semmivel jobban feldobva a hüllőktől,- és az elmúlt év - tízezredekben történtekkel kapcsolatos,…és a Világegyetemi Bizottságok döntéseiről szóló helyszíni közvetítések olvasásától, mint korábban, amikor az 5. levélben feldolgozott – és
Grull Antal által írt: Az emberiség eredete…c. könyvet olvastam.

Valahogy nem az én dolgom, hogy ezekkel foglalkozzak. Hiányzik belőlem a rettegés is.

Eredeti szándékom szerint ennyit írtam volna az egészről.

Ugyanakkor folyton éreztem, hogy valami alapvető biztonságot, és bizonyosságot sugárzó információk vannak a Krizantén tanításban, amit nem sikerült az 5. levélben úgy átadnom, hogy abból bárki levonhassa a saját maga részére legjobban tetsző,- és általa is érthető következtetéseket.
E nélkül pedig nem „kerek a dolog”, vagyis sincs teljesen feltárva….

Nos akkor legyen:

Aki akarja, a Krizantén tanításból elolvashatja a

Világmindenség szerkezeti felépítését.
/ezt most vázlat szerűen összeállítom/

A Világmindenség középpontjában áll:

10. Energia mező:
Az Atya…vagyis a Ható Erő…innen indul minden. Ez a középpont.
Saját maga megismerése céljából, magát - maga köré kivetítette…és ez lett a…

9. Energia mező:
Az Anyai Befogadó Természet, a Világ Szentlélek…Anyai Világegyetem

A Ható erő és a Befogadó
együtt a TEREMTŐ….teljes egységben.
Innen indul a Világmindenség teremtése…
A GONDOLAT, vagyis a SZELLEM erejével…
Ezért a Világmindenség SZELLEMI EREDETŰ…..
/Erről a Vetőmag. C. cikkben részletesebben írtam a blogon 2010. évben./

8. Energia mező:
A soha el nem bukott
Első Teremtett Szellemek Szeretet Közössége
Teljes egységtudat állapotában vannak folyamatosan a Teremtővel…
A Világmindenség tovább teremtésében adják az erőt,- végzik a munkát….

7. Energia mező:
Isteni Szint.
Bölcsek, Tiszta Egységszellemek….
Ezen a szinten vannak az alsóbb szintekről önmagukat felépítő nagyszellemek.
Itt van Krizantén és benne Tűzvirág is, akik a Csoportunkat segítik.
Kialakul az egységtudat alapja…

6. Energia mező:
Energia lények
Szellemek egyesülésének lehetősége…
 A Csoport megalakulásakor 1999-ben ebben a mezőben volt Krizantén….

Itt még nincs teljes egységtudat a Teremtővel.
De ebbe az irányba törekvő nagyszellemek EGYESÜLÉS révén érhetik el az Isteni szintet.
Épp ez a folyamat a felemelkedés kulcsa.

Mennél jobban azonosul a nagyszellem a Teremtővel…annál tisztább ismereteket tud közvetíteni, tanítani az embereknek…
Ezen a szinten teljesen eltűnik a fizikai test utolsó árnyalata is….

Példák a 6.- 7. szintek, Szellemek munkájáról:

A 7. szinten lévő Nagyszellemek a létező 8 Világegyetemből bármely Világegyetemben dolgozhatnak,….. egyszerre sok helyen is.
Itt vannak az Arkangyalok is.
A Nap az első angyalváros a Föld közelében….tanítja Krizantén…

A 6. szinten lévő Nagyszellemek a saját Világegyetemükben intézik a Teremtőtől kapott feladatokat.
Törekvésük: minél jobban megérteni és elvégezni a feladatot.
Itt vannak az Angyalok is.

A 6. és 7. szint : Ez a Világmindenség Vezérkara, a tábornoki kar:
A Főparancsnoktól kapott irányvonalak kidolgozásával, és a Teremtés saját hatáskörben való kivitelezésének irányításával:
Végzik az egész Világmindenség tovább teremtését…

Ilyen Energia lények vannak a Naprendszerben több bolygón is: Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz.
Mellettük, és irányításukkal még Hőlények és Fénylények is dolgoznak velük…

A Teremtővel szembe szegülő, vagy Őt el nem fogadó gondolati és cselekvési minta elképzelhetetlen ezeken a szinteken lévő Nagyszellemek esetében.

Első és egyetlen ilyen nagyszellem Lucifer volt a II. teremtés és bukás idejében, még a Világmindenség kialakulásának kezdetén.

Benne az volt a vágy, hogy őt imádják a teremtett szellemek és lények, és ezért lázadt a Teremtő ellen, és rontotta meg a rábízott Emberszellemek közül azokat akit lehetett.
A Krisztusi nagyszellem Jézus halálakor leszállt a Föld szellemi szintjébe, és ott legyőzte Lucifert és követőit.

5. Energia mező:
Fénylények, és átmenet a Fény és az Energia lények között…
Teremtő Szellemek.
A Lélek-duál-párok egyesülésének helye. 

Az adott Univerzum határain belül a: tisztek, és a tiszthelyettesek tömege…

Ez a döntő nagyságú tömeg, a nagy Csapat, amely a legtöbb munkát végzi saját magán...
Másoknak segítve a saját Bolygóján és saját Univerzumában. 

Ezen a szinten, a Fénylény állapotban: még nem látni minden kérdésben a Teremtő akaratát teljesen tisztán.
Még előfordulhat, hogy a saját maga által hozott gondolati minták a központi-tiszta akarattól valamelyest eltérnek.

De a középpont felé való törekvés,- és az erre irányuló akarat hiánya elképzelhetetlen.

Az Emberiség kiirtására, vagy a megnyomorító elnyomására irányuló akarat, vagy terv is lehetetlen,…. a rezgéstartomány alapján kizárt….

Ilyen fénylények dolgoznak pl. a Vénuszon, az Emberiség értelmére,- és érzelmeire ható Anyai Világegyetem energiáival.
A Naprendszeren belül a Vénusz a fő állomása,- csatornája és elosztó központja ennek a szeretet energiának.

Most, amikor a Föld és az Emberiség a 2101. dec. 31.én bekövetkező Dimenzió váltásra készül a Teremtő kegyelméből itt a földi síkon élő emberek majdnem 2/3-a – a fizikai testi létben – ilyen duál-pár egyesülést éltek át, és élnek át,…. vagyis a
Lélek állapot helyett Szellemé váltak, 2006 augusztusában, -
és válnak folyamatosan, ha elérik a szükséges  rezgésszámot….
/erről már bőven írtam a blogon/

Ez azt is jelenti, hogy maga a 7 milliárd ember döntő többsége sem veszélyes már önmagára és a többiekre nézve.
Nem akar háborút, kizsákmányolást, és éhínséget….
Ezek elkerülése érdekében saját maga hajlandó vágyainak beteljesüléséről is lemondani….vagy azt korlátozni

A Szellem állapot a legfontosabb földi ellentét párokat egyesíti.
Pl: megszünteti a férfi-nő dualitás,- elkülönítő érzéséből fakadó nézőpont uralkodását.

Főként a női testben  élő Szellemek esetében kezd világossá,- és nyilvánvalóvá válni az EGYSÉG hatalmas szeretet energiát teremtő erejének fontossága….
Ehhez kapcsolódik:
-           a női energiák kiáradása az egész Földön,
-           a Befogadó Világegyetem fontosságának felismerése,
-           a Világ Szentlélek kiáradása, stb….
-           a nők világszintű ébredése…..

A férfi testben élő Szellemek esetében előtérbe kerül egyre nagyobb tömegben az EGYSÉG felé végzett SZOLGÁLAT fontossága, az erre irányuló ELHIVATOTTSÁG érzése…

Ez az egyesülés egyre jobban kinyitja a Szellemi Valóság kapuit is az emberi  fejekben,…vagyis fellebbenti az agyunkat letakaró fátylat:

A Szellemmel élő ember: a fizikai testében is egyre többet lát meg saját szellemi mivoltából, annak jeleiből, erejéből, lehetőségeiből, stb….
Ez a dualitás feloldásának igazi megjelenése, amikor felismeri az ember, hogy ő maga:
2/3-ad részében Szellem, és 1/3-ad részében fizikai test…

A Szellemi síkon tartózkodó Szellemek az 5. Energia mezőben,- Birodalomban védve vannak a kísértéstől.
Nem jut el hozzájuk a Luciferi önzés, hatalomvágy, stb. alacsony rezgéstartománya.

A Földi létben élő emberek, mint szellemi lények azonban:
nap-mint nap ki vannak téve a KÍSÉRTÉS számtalan fajtájának.
Ők az igazi célpontok.

A mindennapi életben a Szellemi Valóságból már jelentős energiát hívnak le folyamatosan – akkor is, ha nem tudatosak ebben.
De nem tudják még kezelni minden helyzetben,- esetben a Luciferi támadást, kísértést….
Ezért ideális célpontjai a kísértésnek az ilyen emberek, mert van mit elvenni tőlük…

Egész népek sorsa függhet akár egyetlen ilyen kísértés eredményességétől:

Az ukrán ellenzék első,- saját parlamenti döntésével mit tett????
Elvette a nem ukránoktól a saját nyelvhasználat jogát. Vajon miért???
Isten nem veszi el egy néptől sem a saját nyelv gyakorlás jogát.
Csak a bosszú,- az uralkodási vágy,- a visszavágás érzésének kísértése, stb. vezethet ilyen rossz döntéshez.
Meg is lett az eredménye…a Krimi válaszban….
Ki mit vet…úgy arat…
Ez az alacsony rezgéstartományú kísértés sikeres volt, és….
egyben megkeserítette,- más útra terelte a saját önrendelkezés kivívása révén kapott siker-élmény boldogító energia áradatát, ami a Teremtőtől jött….
Az ördög csőbe húzta őket, ellopta tőlük az örömöt…
Nem örülhetnek a függetlenségnek maradéktalanul…mert ott a baj….
Akit félre lehet vezetni,- azt félre fogják vezetni…ez is egy alapszabály….

Összegezve: a Földi testben élő Szellemeknek tanulni kell az új helyzethez igazodó új szabályokat, módszereket, stb…
A Szeretet, Elfogadás és Igazságosság alapszabályait saját életükre kell elsősorban alkalmazni,…. és nem másoktól elvárni.
A megvalósítás módszere pedig Jézus által elénk élt Szelídség gyakorlásával vezethet sikerre….

De pont a fenti helyzet miatt izgalmas és csodálatos a földi élet.
Lesz aki felemelkedik….Krizantén szerint a 7 milliárd ember döntő többsége…
És lesz aki elbukik…

4. Energia mező:
A Hő lényből a Fénylényé válás folyamata történik….
Lélek állapotban lévők Szellemé válásának folyamata,….
Ez a Mennyország felsőbb szintje.
Az itt lévő Lelkek a Tizedes és az Őrvezető fokozathoz hasonlíthatók a hierarchiában…

Ez már Szellemi szint, vagyis nem anyagi, vagy félanyagi lények lakják.
Innen már nem kötelező a Földi életbe való visszaszületés…

Tudjuk, hogy a Lélek állapot az alacsonyabb: csak fele a Szellemi állapotnak.
Vagy női, vagy férfi lélek az illető.
Ha a Szellemet cukorborsóként példázzuk, akkor a Lélek egy fél-borsó…

Így a gondolkodási és érzelmi minták még nem esnek egybe az egység állapot közép-mezőjével….nagyobb a szélsőségesebb kilengés lehetősége….

Ezzel együtt - ez a mező - így is a felemelkedett Lelkek energia mezeje.

Már kevésbé látszik a fizikai test,…. vagy azt szellemi alakzatra is cserélhetik.

Amikor bekövetkezik a Fénylénnyé válás, a Fénylény teste már önmaga sugároz, a saját belső fényével. Vagyis magába szívta a Teremtő tulajdonságainak zömét, és ez a belső fény mutatja meg magát kifelé…

Már nincs szükségük a test miatti alvásra,…
A folytonos tevékenykedés a fő életformájuk…
Saját életükre kiható teremtő munkájuk egyéni….

Csoportosan pedig közös nagy feladatok ellátására is alkalmasak.
Ebben a felsőbb szintekről kapnak irányítót, vezetőt…
Nem léphetik át a saját bolygójuk energia körét, és csak vezetővel mehetnek más létterekbe át.

Számtalan élet-tér, lét-tér alakult ki a Föld körül ebben a Szellemi birodalomban.
Az egymással harmonizáló gondolkodási mintákkal rendelkező csoportok ugyanis saját élet-tereket hoznak létre. Ez lehet vallásos indíttatású a megélt földi élet alapján, vagy anélküli…

Ahány nép, annyi elképzelés a Mennyországról, és akár hány élet-tér kialakítható, ha elérik az ehhez szükséges kritikus nagyságú lélekszámot…ha sikerül az ehhez szükséges energia bázist összehozni…

A Mennyországban nincs vallás, csak a Földön. A vallásokat emberek hozták létre.

A Mennyországban a Teremtő közvetlen módon kapcsolódik mindenkihez, azt mindenki érzi és látja, ha kell….
Judy Laddon: Fellebben a fátyol c. könyvében erről nagyon jó információkat írt le a Mennyei birodalom életéről….

Itt került sor a 4. szint alsó szélénél a „sengeni határvonal” meghúzására:
Jézus halálával a Krisztusi nagyszellem legyőzte a Luciferi erőket.

Itt van a választó vonal.
Ennél feljebb már nem mehet az alacsony rezgésű lélek, és a 4. és feljebb lévő szinteken már nincs kísértés sem.
Lucifer és követői csak arra kaptak lehetőséget:
ha találnak olyan embert, akit el tudnak csábítani…azt megtehetik.

Tehát Lucifer nem irthatja ki az emberiséget…legfeljebb talál olyan,- és annyi követőt, akik az emberiség kiirtására készülnek…
Ez azonban nem célja Lucifernek, mert akkor nem lesz akin uralkodjon.
Csak elcsábítani,- és az Istentől jövő energiát elvenni akarja az emberektől, ez a célja….

A Világmindenségben egyetlen magától való energia forrás van:
A TEREMTŐÉ…
Minden ebből ered.
Aki követő Őt, az közvetlenül kapja….
Aki ellene van::::: az valakitől lopja, ha élni akar….vagy megváltozik….

3. Energia mező:
Félanyagi lények, változó Hőlények….

Ez az energia mező a földi Mennyország…
A Szellemi Valóság alsó mezője, az itt lévő Lelkek a KÖZKATONÁK a hierarchiában…
Innen még kötelező a Földi életbe való visszaszületés.

Minden átlagosan jó földi életet élő ember ide kerül saját erejéből a halál kapuján át.

Az Asztrál síkon, vagyis a Pokol szintjén kell áthaladnia:a fekete közegen át a fény felé haladva, az alagúton…
Nagyon sok jó könyv, és film foglalkozik ennek feldolgozásával.
A Goszt ismert amerikai film, csodálatos….
Az Átölel a fény c. könyv és a Túléltem a halálomat c. könyv, stb. nagyon sok információt tartalmaznak ezzel kapcsolatban.
A Pokol és Menny c. filmet néztem meg a napokban a YouTube-bon.
Nagyon jó feldolgozás, mindenkinek ajánlom.

Ezen a síkon a saját földi életünk által másoknak,- és magunknak okozott lelki és testi gondokat mutatják meg.
Mindenki feldolgozza ezeket, és így megérthetjük, hogy mit tettünk jól, és mit nem.
Ebből indul,- és táplálkozik a Lélek fejlődése.
Itt még van kísértés.
Még számtalan tere,- és lehetősége van a központi gondolati irányvonaltól távolabb eső,- szélsőségesebb nézeteknek.

De ezzel együtt itt már a Szeretet szellemi ereje az irányadó, és az uralkodó.
Nincs büntetés és számonkérés….
Másnak nem tud ártani a Lélek,….. csak legfeljebb önmagának…

Aki a Mennyországba jutott…. már nem esik vissza a pokolba csak azért,  mert nem tud gyorsan, vagy elég jól alkalmazkodni…
Csak egy újabb földi élet során tud akkorát bukni, hogy halála után a Pokolba kerüljön…

A Mennyországban azokat, akik „önmagukra veszélyes” gondolati mintákat követnének,…. iskolába küldik, ahol épp a téves gondolatokat eredményező élet-helyzeteket dolgozzák fel, amit az illető a Földön élt át….mindaddig, amíg nem sikerül neki, magának azokat megváltoztatni….

Erről a szintről jó könyvek sokasága született, csak el kell olvasni…

Most csak azt kell leírni, hogy ebből,- a 3.sz. energia mezőből sem kerülnek ki olyan Lelkek, akik bármilyen más lényekkel összefognának arra, hogy az Emberiséget és a Földet elpusztítsák, vagy sanyargassák.

2. Energia mező:
Asztrál, a Pokol,…. átmeneti időszak
Félanyagi lények, és kevert energiák….
A BUKÁS FOLYAMATÁBAN lévő Lelkek szintje….”rezeg a léc”
A Tisztuló energia hővé alakul….

Fontos a különbség tétel:
-        Az a lélek, aki elbukott – akár fizikai életében –
ANYAGBA SŰRŰSÖDIK…

-        Aki a Pokolba került….az nem érte el a Mennyországba jutáshoz szükséges rezgés alsó szélét….de még nem bukott el: felemelkedhet….vagy elbukhat…

A földi embernek a halál nem büntetés. Nem szörnyű, ha valaki meghal.
Épp ellenkezőleg:
Például:
-                     Ha a fizikai testet irányító szellemnek „elege van” abból, hogy az elme, az egó nem hallgat rá, és nem tudja azt a célt szolgálni, ami a saját fejlődését eredményezi….akkor feladja.
-                     Ha a fizikai testet annyira elhasználta, megbetegítette a pazarló életvitellel az elme, az egó, hogy már nem lehet megélni a hálótervben foglaltakat….akkor nincs értelme tovább itt maradni…
-                     Ha a az elme és az egó olyan szörnyűségeket tesz, és annyit….akkor a menekülés egyetlen eszköze a halál….hogy ne bukjon még mélyebbre…

-                     De nem csak rossz életek vannak: a jó élet milliószorta több a Földön:
-                     Isteni kegyelem….
-                     Ha a szépen megélt élete végén a nagypapa a délutáni szundításba végleg belealszik..
-                     Ha a nagymama nem ébred föl reggel, de boldog mosoly van az arcán ….stb…

A halál az a kapu, amely segít ezt az életet lezárni, és utat nyit az újnak…

A pokol nem örök kárhozat, nem a gyehenna tüze…
De nincs eszem-iszom, dínom-dánom se, ahogyan azt a másik véglet képzeli el.

Nincs világosság, esik az eső, a sárban tocsogsz, és nincs kivel beszélni…
A másoktól elkülönítő gondolati és cselekvési minták itt életre kelnek, és az illető saját magának megvalósítja azokat….hogy átélhesse azt, amit okozott….

Ha a tudatába belopódzik a megbánás, és az a felismerés, hogy másként kellett volna…
És főként az a vágy, hogy: de kár, hogy ezt csináltam, hogyan tudnám jóvá tenni???
Akkor jön egy erre szakosodott angyal, és elkezdődik a felkészülés a felemelkedésre…

Nagyon sok ember a halála után is meg van győződve arról, hogy a másokat kizsákmányoló, elpusztító, zsarnokoskodó, stb. magatartása az egyedüli helyes és eredményes…
Semmit sem akar ezen változtatni, sőt keresi azokat, akik ebben segíteni tudnának….

Na ezek azok a félanyagi lények, és energia csomók, alacsony rezgésű Lelkek - amelyek az egész emberiséggel szemben is felhasználhatók.
Ők a gonosz szövetségesei.

Óriásnak mutatják magukat, és meg vannak győződve,  hogy a világok urai….de valójában törpe kisebbség állapotában vannak.

Arra azonban alkalmasak, hogy megtévesszenek embereket, és a kísértés révén az emberekben lévő legalacsonyabb rezgésű vágyak felszításával, és kielégítésével hatalmasaknak érezzék magukat.

Ezek tudnak és akarnak a Hüllőkkel, stb., bármilyen alacsony rezgésű lényekkel szövetségeket kötni, és terveket szőni.

Mivel az Asztrál itt van a Föld körül, ez az első szellemi mező, amivel érintkezünk:
-           így a kis hatósugarú lények is nagynak látszanak, és
-           erősnek a gyengék, és
-           tudással telítettnek az ostobák….

A Világmindenség azonban olyan amilyent a fentiekben levezettem a Krizantén tanítás alapján:

A TEREMTŐ van a középpontban, és Őt veszik körül a hatalmas szellemi energia mezők….ez az igazi Világmindenség.

Az Asztrál és lényei csak a Földhöz vannak közel, ezért a zaj, amit csapnak…nagynak hallatszik...
Csak blöff amit hirdetnek magukról: a Teremtő közelébe sem érnek.
Látjuk, csak a 4. mező alsó határáig ér a kísértés lehetősége….

Nincs hatalmuk arra se, hogy a Földet és az Embert elpusztítsák ….
de ha találnak hozzá embereket, akik az atomháborút elindítanák????....

Erre mondta Krizantén: nem lesz 3. világháború.
A Teremtő kijelentette:
Én teremtettem a Földet és az Embert, és nem engedem elpusztítani.

Ez azonban senkit sem győz meg arról, hogy így lesz…ha nem akarja elhinni….
Akik a félelem hatalmában vannak…saját vermükbe estek bele….és nem lehet kihúzni őket.

Krizanténtól most kérdeztem le:
A ma élő 7 milliárd emberből már csak 2,3 % az aki a háborút és a kizsákmányolást, az erővel való uralkodást tartja jónak, és részt venne benne azért, hogy hatalmon legyen…ez már csak 161 millió ember….

1. Energia mező:
A Föld, az Anyagi világ…
A FÖLDI energia mező és az Asztrál között húzódik a FÁTYOL…
A Földen szerves anyagi köntösbe bújt szellemi lények: az Emberek….

A fizikai testet „létben tarthatja” akár Lélek, akár Szellem….
Nagyszellem igen ritkán él fizikai testben….ők voltak a Próféták…most nincs ilyen…

Minden Ember ALAP -FELADATA: Szeretetet kiárasztani, és Egységet alkotni más emberekkel…
Ezért minden Ember Tanító, vagy Gyógyító….csak nem tud róla, nem hiszi….
Agyukat letakarja a Fátyol: így nem tudják magukról azt sem, hogy valóban milyenek.

A Föld és az Ember létrejöttével kapcsolatos ismeretekről szól a Szellemkulcs blogon írt eddigi minden írásom, amit a Krizantén tanítás alapján éltem,- és ismertem meg.
Itt most erről nem írok továbbiakat.

Itt vannak még a Földhöz ragadt lelkek,…. ez egy külön kategória.
Meghaltak, nincs már fizikai testük,…..
de nem távolodnak el Földtől….. az Asztrálba, vagy a Mennyországba,…..
ide ragadtak a Föld energia mezejébe…
mert például: azt hiszik, hogy még élnek…
Róluk is részletes anyag van a blogon.

0. Mező:
Az Anyagba sűrűsödött lelkek birodalma…,
Ez a mező magában a Föld köpeny anyagában testesül meg.
Erről is írtam részletesen a blogon.
Ez a legalsó szint, ahonnan még vissza lehet jönni a körforgásba, a szellemi lény saját vágyából, akaratából indítva…..

/a 0 és -1 Mezőket csak a szemléltetés céljából „kreáltam” és nem külön részei a Világmindenségnek. Ezek a részek is az Anyag összefoglaló egységében vannak./

-1. Mező:
Az Anyagba rögzült lelkek birodalma…
A Kozmikus por…és  minden anyag, ami már nem tud változni magától.
A végleges Színpad a Világegyetemekben.

Ez sem „halott”….az anyag a végleg elbukott szellemi lények burkolata….
Saját programját mindegyik tudja….szerkezete van, energiát tárol, sugároz, stb…
Az anyag nem buta rög….
Végzi a Teremtő által rá szabott feladatokat….

NEM LÉTEZIK OLYAN ANYAG, AMELY NE VOLNA „RÉSZE” AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉGNEK….ezért minden anyag is szellemi eredetű…..nincs még egy Világmindenség….
Ezekről a blogon a Vetőmag. C. cikkben írtam kicsit bővebben….mert ez a kezdetektől indul, a Világmindenség Teremtésének részeként.

Kik adják az Anyagba rögzülteket???:
-          Az első teremtett nagyszellemek elbukott 1/3-a…
-          Az Emberszellemek elbukott 1/3-a …
-          És minden olyan bukott szellemi lény, aki nem akart, vagy nem tudott kellő idő után sem változni.

A Világ azonban az állandó körforgás elvén alapszik.
Így ezek sem maradnak véglegesen a mai állapotban, hiszen:

Egyetlen alapja van a Világmindenségnek: az ÖRÖK VÁLTOZÁS….

Ezeket az anyagokat a Fekete lyukak nyelik el, ha szükség van az átalakításukra, és a Fekete lyuk másik oldalán újjá teremtve kerülnek elő: ott, ahol kell….

Egy kis ízelítő a modern Csillagászati tudomány megállapításaiból:

Néhány héttel ezelőtt volt egy cikk az Origón: a Világegyetem összetételéről…

A cikk szerint a mai legfejlettebb űr-teleszkópok segítségével már
„Ellátnak” a Nagy Bumm távolságába, tehát oda, ahol a Világmindenség keletkezett…
ma olvastam: még a Nagy Bumm idején keletkezett hullámokat is látják…

Ezzel a technikával a hátuk mögött kiszámították, hogy:

A Világmindenség:

0,2 %-a az összes látható csillaghalmaz, tejútrendszer, vagyis a látható anyag.
3,4 %-a a csillagok és csillaghalmazok között lévő kozmikus por.
96,4 %-a minden ezen kívül lévő,- láthatatlan, tehát: sötét anyag, és sötét energia!!!!

A Teremtőt nem látták meg….

A Világmindenséget összetartó és mozgató SZERETET energiát pedig sötét anyagnak és sötét energiának nevezik….pedig ez maga a FÉNY.

Ezt bárki megtapasztalhatja saját életében, ha egy elmélyült meditációban, vagy imában a Teremtő elé kéri magát saját SZELLEMI erejével…
Ilyenkor fénylik az egész mindenség körülötte….

Kedves Barátom!

Ezzel zárom ezt a kis részt, amely talán segíteni tud azoknak, akik bíznak önmagukban, és így bízni tudnak a Teremtő Istenben is.
Amikor Jézus a Földön járt nem tudta az emberiséget megtéríteni, a gonosz,- rossz,- ostoba  dolgoktól eltántorítani….csak azokat, akik hittek neki.
Ez most is így van, de ez a 24 000 éves ciklus felemelkedéssel zárul, kifényesedik….

Pécs 2014. március 17.

Szeretettel: István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése