2012. december 13., csütörtök

A Magyarság jövője, a pénz, a munkanélküiség, bankok, multik
A Magyarság jövője
2. rész

Ilyen címmel hangzott el a HunTV-ben az az előadás, amelyre már az 1. részben utaltam.

Az 1. részben az alulról szerveződő kis csoportokról, az így végzett munka során létrehozott egység,- egészség,- boldogság,- harmónia,- szeretet – tartalmú energia csomagok anyagba,- élelmiszerbe való beépüléséről volt szó.

Ebben a részben a pénz, munkanélküliség, a bankok, a multinacionális gazdasági szervezetek szerepével kapcsolatban szeretném megvilágítani a Szellemi Világ tanításai alapján általunk követett irányvonalat.

Kedves Olvasó!
Előre jelzem, hogy a témák egyre közelebb kerülnek ahhoz, ami a napi politikai életben is rendszeresen forog. Ennek ellenére feltett szándékom, hogy nem politizálok. A Szellemi Világ üzeneteit továbbítom. Remélem, hogy ezt sikerül betartanom.

A PÉNZ

Ez a téma már számtalan módon feldolgozták. Itt a Szellemkulcs oldalain is leírtam már, hogy az Emberiség mai civilizációja hogyan „vizsgázott” korábban a pénzre vonatkozó legfontosabb ismereteiről. Ha valaki nem olvasta – lejjebb - itt is megismétlem.

Előzetesen azonban röviden át kell tekinteni az alapokat:

Krizantén tanításából tudjuk, hogy az Ember – fejlődése érdekében – 24.000 éves ciklusokban szervezve kapja a Földön a lehetőséget arra, hogy a Szellemi Világ magas rezgését átültesse az Anyagba, vagyis magába az Emberbe és a Földbe.
A életünk során azt tapasztaljuk meg, hogy a Teremtő által átadott tulajdonságokat – szeretet, elfogadás, igazságosság, stb., vagy azok ellentételét – hogyan tudjuk érvényre juttatni. Ez rögzül bennünk, és ennek során fejlődünk. Ezt a tapasztalást visszük magunkkal a Szellemi Világba.
Vagyis minden földi élet egy folyamatos javítási,- fejlődési lehetőség, és az eredménye az egyre magasabb rezgésű szellemi lény, az Ember…ha sikerrel jár, de ugyanígy bukni is lehet.

Miért van szükség erre az egész „játékra”????

Tudjuk, hogy a Teremtés kezdetén az Első Teremtett Nagyszellemek 1/3-da bukott el a szabadakarat nem megfelelő használata miatt.
/Erről a Vázlat c. előadás anyagában, vagy a Krizantén tanításokban lehet olvasni részletesen./

A bukás eredményeként jött létre az anyag, pontosabban az Ősanyag.
Vagyis az Anyag nem buta rög, csak „pályát tévesztett” szellemi lény….
Azért, hogy visszatérhessen a Szellemi létbe a Teremtő kitalálta a mentő projektet – az Embert és a Földet.
A Földön az Ember – fátyollal letakart tudatával – nem tudja,  hogy ki ő, nem ismeri a szellemi valóságot – azt sem, hogy önmaga 2/3-ad részben szellemi, és csak 1/3-ad részben anyagi -  és a tapasztalások révén jön rá, hogy van egy Teremtő Erő, van Isten, és vele együttműködve könnyebb és gyorsabb a fejlődés.

Ebben a fejlődési folyamatban azonban számtalan buktató van beépítve. A buktatókat inkább nevezzük akadályoknak, amiket az Ember saját maga épít be magának – hasonlóan az akadályfutáshoz.

Az egyik legfontosabb akadály a PÉNZ.

A pénz kétarcú, akkor is akadály, ha van, akkor is, ha nincs.
Ez azonban nagyon általános,…. mert pontosabban akkor jó a pénz és az ember kapcsolata, ha nem túl sok,- vagy nem túl kevés van belőle. Ez az arany középút.

Ilyenkor a pénz betölti feladatát, mint érték-közvetítő csereszköz: se több, se kevesebb.

Aki így használja az nem sajnálja kiadni, és áramoltatja ezt az energiát is.
Igen, ilyenkor a pénz is beáll az energiák sorába, és erő,- energia arculatot ölt.
Ezzel az ember a földi élet többi energiáját is jobban, és hasznosabban tudja mozgatni, áramoltatni…..vagyis jól él.
Szellemi oldalán is fejlődik, gyarapszik, szépül, egyre jobb a harmónia a szellemi és a fizikai léte között.

A sok pénz még több pénzt fial.

A bölcs felismerés megmutatja a pénz másik arcát.
Ezen tulajdonsága szinte felkínálja magát, hogy az, aki ilyen helyzetbe kerül…..elvakuljon, megváltozzon.
Már nem érdekli más, csak az egyre több- és több pénz.

Valójában egy lelki elágazás,- egy tévút ez, amely oda vezet, hogy az ilyen emberben a pénz belép Isten helyére.

Azt ígéri a pénz, hogy általa minden, de minden megvehető…..
Eladó az egész Világ….énekli Mefisztó….
Hatalom, gazdagság, élvezetek, kincsek, műalkotások, emberek élete, bármi.. bármi.. bármi…

Az ilyen ember csak későn veszi észre, hogy ezek csak földi kellékek, színfalak a szellemi lény itt töltött rövid ideje alatt…., amiket nem visz magával, haza…a Szellemi Világba.

Minél jobban kitölti gondolati,- és érzelmi életét az ilyen gazdagság….annál távolabb kerül az igazitól, a szellemi fejlődéstől, gazdagságától…..végül nagyon szegény emberré válik.
Jókai írta meg csodálatos regényében a „Szegény gazdagokban” ezt a folyamatot….

Egy választó vonal ez: miben hiszek….Istenben, vagy a pénzben???…

Az emberiség egyik vizsgájáról szóló ismert történet visszanyúlik Mózes idejére.
Amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, és Mózes felment a hegyre, hogy átvegye a Teremtőtől az Új Világ törvényeit - nem jött vissza 40 napig.
Ez idő alatt a táborban lévők sokasága már lemondott arról, hogy visszajöhet, és megbánta, hogy eljött Egyiptomból. Zúgolódtak, panaszkodtak, és vissza kívánták a régi rendet, az Egyiptomi húsos fazekat,…..a sivatag fáradalmai helyett. Elfeledték, hogy ott szolgák voltak.
Összeszedték az aranyat, és aranyborjút öntöttek, azt kezdték imádni.
Kishitűségükben elfordultak a Teremtő Istentől.
Akik így döntöttek – egyikük sem látta meg az ígéret földjét. 40 évig vándoroltak a sivatagban, amit 2 hét alatt át lehet szelni gyalogosan.
Csak Jákob és családja tartott ki hitében az egy igaz Isten mellett, és csak ők látták meg az Új Világot, az ígéret földjét.

Mai történetünk ugyanerről szól.

Más a színpad, mások a szereplők, de a darab mondanivalója ugyanaz.

Aki az aranyborjút imádja,- emeli gondolatai világában a Teremtő helyére, az ugyanúgy jár, mit a régiek. Nem látja meg az ígéret földjét.

Pedig közel van.
2101. december 31.-n záródik be ez a 24000 éves ciklus, és 2102. január 1.-én dimenzió váltás következik.

/Ennek részleteit a Vázlat c. előadás anyagában Krizantén tanítása szerint írtam le, amit a Szellemkulcson meg lehet találni./

Vagyis napjainkban nem történik se több, se kevesebb, mint a szétválasztódás…..

Mindenki a saját döntésének megfelelő következményeket éli meg.
Oda fog jutni, ahova önmagát gondolja….

Minden más – részletkérdés.

Mózes idejében egy maroknyi embercsoportban kellett bekövetkeznie a szétválasztódásnak. Elég volt a 40 nap.

Ma 7 milliárd ember él a Földön. Ezért a szétválasztódás még évtizedekig fog tartani.

Minden ember egyenként megéli azt a helyzetet, amikor döntenie kell:
ki az első az életében,
Isten, vagy a pénz.

Krizantén tanításából tudjuk, hogy ez a folyamat már évtizedek óta intenzíven halad a pozitív gondolkodás szárnyain, és nem kétséges a kimenetele.

A legutóbbi útmutatás szerint a 7 milliárd embernek már csak 3,5 %-a az, aki nem tud,- vagy nem akar változni.
A régi,- elnyomó hatalmat gyakorló,- másokat kizsákmányoló,- a háborúzó,- erőszakos,- pénzimádó gondolkodási és cselekvési minták rabja.

És mi van a többiekkel???

Sajnos nem lehet az egyszerű matematikát alkalmazni.
De jó is volna, ha a 7 milliárd ember többi része már mind a pozitív gondolkodás alapjain állna, és azt alkalmazná az életében…..

Látjuk, hogy nem így van.

Mi, akik ezt az utat választottuk azt is látjuk, hogy egyre több az olyan ember, aki a szelídség valamilyen fokán éli az életét, és a szeretet ereje életének egyre több rétegében --           meghatározóan érvényesül…
-           szóval nem csak szemezget a jóval, vagy
-           éppen elindult, hanem
-           az Új Világhoz vezető úton jár.

Ebben a civilizációban a pénzre szükség van, még pedig annyira, hogy mind a 7 milliárd ember bőségben, és szépségben élhesse napjait, ahogyan azt a Teremtő eleve eltervezte.

Az ilyen Embert nem vakítja el a pénz, és kezében csak eszköz a szellemi és fizikai célok elérése során.

És mi van a többséggel???

Az Emberiség többsége még alszik, még nem ébredt tudatára, hogy itt az elágazás. 
Még a régi gondolati és cselekvési minták rabja.
Szenved már a pénzhiánytól – a gazdasági válságtól - de még nem látja át az összefüggéseket.

A pénztől várja élete jobbra fordulását.

Nem a békét és szeretetet, a másokkal való összefogást, az igazságosságot és az elfogadást igyekszik megvalósítani életében,…..

amitől boldog és kiegyensúlyozott lehetne …

Hanem azt várja, hogy „rendbe jöjjenek majd a dolgaink” és úgy gondolja, hogy csak azt követően ér rá,- csak aztán bír boldog és kiegyensúlyozott lenni….

Tévedésben él, nem ismeri a szellemi oldal tanításait.
Ahhoz, hogy változtatni tudjon: ismerni,- tudni kellene az alapokat.

Ha megértem és elfogadom, hogy 2/3-ad részben szellemi lény vagyok, és csak a kisebb részem az anyagi, akkor talán azt is megértem, hogy miért kell először a szellemi javakat begyűjtenem, és azokat kifényesíteni, hogy ragyogjanak……
és azok bevonzzák a fizikai élet ragyogását is.

Ennyire egyszerű……..az elvi része!!!!!!

De van még több fontos tudnivaló…..

Az egyik, a helyes technika!!!!

-           Amíg az életemet „nyomorgató” fizikai jelenségekkel harcolok,…..
kizsákmányolás, munkanélküliség, infláció, stb. …..

az általam kifejtett gondolati erő azokat megerősíti…..

Bármennyire is hihetetlen, de így van. Minden harcoló ember azt erősíti, amivel harcol..
/Ezt a kérdést is sok helyen kifejtették már, és elérhető a Krizantén tanításokban épp úgy, mint a Kérd és megadatik- ban, stb./

-           Amíg a figyelmemet csak a körülöttem látható világ jelenségei kötik le,….az agyam kizárólag a látott és hallott dolgokkal van tele 100 %-osan.
A boldogulásomhoz szükséges pénz pedig hiányzik, nincs, nincs, nincs, …ellopták, elsikkasztották, … az ártatlan embert leszúrták, felrobbantották,…stb.

Az ilyen információ áradat megakadályozza, hogy a szép, a jó, a nekem kedves, a szeretet, és a többi pozitív gondolat, és az életöröm eljusson a tudatomba.

Mi történik ilyenkor???...- ha tudom, ha nem - folyton ugyanezeket a negatív dolgokat, történéseket hívom be az életembe!!!
Én tehetek arról, hogy milyen lesz a holnapom!!!

És mit kell tennem???

Figyelmemet, gondolataimat a pozitív dolgokra fordítsam, azzal legyen tele a tudatom és a szívemben az érzések.
Képzeljem el, hogy mit szeretnék, és azzal foglalkozzak, sokszor, ugyanúgy elképzelve….

Itt is igaz: az leszel, akivé gondolod magad.

Isten kiváltságos adományt adott az Embernek: gondolkodni tud,…
Ez az egyik legfontosabb dolgunk a Földön,…akár munkának is nevezhetjük, és egyben ez a legfőbb „fegyverünk” is.

A régi gondolkodás minta egy további sarokkövét is szemügyre kell venni:

-                     Ami nem más, mint az, hogy: az engem bántó dolgok okozójaként másokat jelölök meg, és azokat hibáztatom…..
-                     projektálásnak, kivetítésnek hívják ezt a gondolkodási mintát.
-                     „Mások vittek rossz utakra engem”….

Ez a gondolkodás eltakarja annak lehetőségét hogy megvizsgáljam…..

Véletlenül nem bennem van az ok???
Nem én miattam történik mindez????

És bármennyire szeretnék takarékoskodni a terjedelemmel, itt kell még megemlítenem még egy alapszabályt:

Mindig az történik velem, ami nekem jó!!!

A Teremtő nem engedi, hogy olyan történje velem, ami nekem árt!!!
Miért???
Mert minden Ember a Teremtő egy Szikrája, a darabkája.
A Mindenhatónak módjában áll, hogy ezt a figyelmet folyamatosan véghezvigye.
Nem árt „saját magának”, ha így jobban érhető….
A Biblia erről így számol be: Isten mindent lát és tud, minden hajszáladat számon tartja…

A pénzhiányhoz közeli állapot a  munkanélküliség.

Ezeket a kérdéseket a politikusok és az emberek, más és más szemszögből látják és magyarázzák.

Fel kell vállalnom azt, hogy az általam írtak nem lesznek népszerűek.

Az életünk során láttuk, hogy a régi gondolkodási mintában a fent leírt, és a külső tényezőkre hárított ok-okozati összefüggés hová vezette a mai Emberiséget….

A lejtőn meg se állva, a bukás szélére….

Ilyen helyzetben nagyon könnyen jönnek a gondolatok:
Mindenki hibás, csak én vagyok az áldozat….tehát meg kell büntetni az okozókat…..akár erővel is rá kell venni azokat, hogy másként csinálják….és máris ott a háború.

Ezt már kipróbálta az Emberiség számtalanszor ebben a 24000 évben.
Soha nem hozott boldog, megelégedett életet.

Aki nyitott rá, láthatja, hogy az Emberiség ős tudatában az „aranykor” mindig valamilyen rövidebb-hosszabb béke idővel azonos.

Soha sem a legnagyobb győzelmek hozták el az aranykort.
A nagy győzelem másik oldala…..a nagy vereség.
Csak nézőpont kérdése, hogy ki melyik oldalon állt, és mit élt át.

A győztest lehet félni, tisztelni…..de szeretni soha.
Arany János Walesi bárdok c. balladája ezt csodásan példázza.

A kitérő után térjünk vissza a munkanélküliséghez.

Az 1956-os forradalom után, évtizedeken át központi kérdés volt a „munkahely”. 
A  politikai rendszer elvárta, hogy mindenki dolgozzon, és rendelkezzen munkahellyel, helyesebben ne lógjon ki a sorból….

Így az egyes emberek – a mai életkörülményekhez képest – könnyű szerrel jutottak munkahelyhez, csak el kellet fogadni az „irányvonalat”.
Aki nem fogadta el, annak más volt a sorsa, de most nem ezzel foglalkozunk.

Így az ország lakossága felé a „teljes foglalkoztatottság” eszméje vetült ki.
Hogy hova vezetett az egész rendszer, azt nem kell ecsetelnem…..ezt megéltük. 

Ma azonban egyre többen úgy tekintenek vissza arra a korra, hogy áhítattal emlegetik az akkor divatos teljes foglalkoztatottságot.

Ha kisarkítjuk a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyes embernek akkoriban nem kellet „törekedni” azért, hogy munkahelye legyen.
Természetesen ez nem igaz mindenkire, és minden esetre.
Ez egy trend, egy irányvonal.

Ha tovább tisztítjuk a fogalmat, akkor kibújik a szög a zsákból…..
A szabad akarat, az egyéni döntés, a saját magáért való kiállás és küzdés, a kellő kreativitás, stb. hiányzott az akkori rendszerből.

Az egyén fejlődése korlátozva volt.

A szabadság, vagy rabság számtalan megnyilvánulása között a munkahely kérdése elbújik, és úgy látszik, mintha nem is ebbe a kérdéskörbe tartozna.
Pedig minden ugyanarról a tőről fakad.

A rabszolgatartó társadalmakban is „teljes foglalkoztatottság” volt divatban.
Valahogy mégse jut eszébe senkinek, hogy azt a kort visszavágyja.

A „korlátozottan rabszolgatartó” rendszerben elmosódtak a határvonalak, és néhány évtized távlatából már nem látja mindenki, hogy mi volt benne igazán a jó, és a rossz.

Ugye még emlékszünk arra, hogy minden ember 2/3-részben szellemi????

Ha ez a kétharmad rész van akadályozva a szabad akaratában, a döntés hozatalban, stb. akkor az ilyen ember nem szabad…..hiába van teljes foglalkoztatottság.

A leszületett szellem nem élhette meg a Teremtővel való összekapcsolódást a hétköznapokban, a munkában, a magán életében, a művészetében, a szórakozásában, a társadalmi mozgásában, a választás lehetőségében, stb….Vagyis elnyomatásban élt….

Egy ilyen „kísérlet” amelyben az Emberiség egy része kipróbálja, hogy milyen életet lehet élni akkor, ha a Teremtővel való kapcsolatot társadalmi szinten akadályozzák politikai hatalommal, ideológiák kötelező tanulásával, stb….a léleknek sok dolgot ad.
Állapítsuk meg mi is, hogy társadalmi szinten ez a kísérlet megbukott.

Egy ilyen kísérlet szellemi szinten komoly kihívás.

Tapasztalatot lehet szerezni ennek megélésével. Választási lehetőséget kínál az egyes emberek részére, hogy mit tartanak jónak, és mit választanak.

Én ezt átéltem.
Megmutatta az én életemben is: nem lehet az élet célja az, hogy csak eszek, iszok, szaporodok, és dolgozok…..valami más is kell.
Ha egy ember életében a fizikai szükségleteket kielégítették, úgy részt akar venni a saját életének irányításában, majd azt saját kezébe akarja venni.
Ez egy természetes folyamat.
És a fejlődés nem állhat meg ennél a lépcsőnél.

Kell lenni egy hatalmas szellemi  erőnek, amely átfogja az egész mindenséget, mert különben értelmetlen az élet.
Ezzel a szellemi erővel – a Teremtővel – akar összefogni a földi Ember.

Kisarkítva: ez volt a haszna ezeknek az évtizedeknek, hogy mindenki saját gödréből nézhetett fel az égre, és kereshette a Teremtővel való kapcsolatot.

Mi, akik ezt átéltük: a leszületés előtt vállaltuk szellemi szinten - a hálóterv készítésekor - hogy ilyen tapasztalatot biztosító életet élünk.
Azt is vállaltuk, hogy egy ilyen korszak után visszatalálunk a Teremtővel való együttműködés útjára. Hazánkban most élő lakosság jelentős része ilyen helyzetben van. 

A mai munkanélkülieknek pedig módjukban áll választani:

-                     A munkanélküliséggel járó hátrányokat tartják a fontosnak, és a gondolati energiáikat arra fókuszálják?
-                     Vagy az így felszabadult időt kihasználják, és önmaguk megismerésére, a lelki út elindítására, a pozitív gondolkodás kiteljesítésére fordítják a figyelmüket, és a felszabadult időt…
-                     Így könnyebben észrevehetik, hogy a nehéz fizikai helyzet is megélhetőbb, van benne jó is, és a fejlődés elindulása után látszik a kivezető út.

Természetesen ki lehet menni Angliába is, munkát keresni.

Erről csak tömören: mindenki saját magát viszi oda, ahova megy.
Gondolkodása, problémái, stb…… vele mennek.  

Összegezve: a munkanélküliség ugyan olyan élethelyzet, mint minden más a földi életben.
Van benne jó, és van benne rossz.
Rajtam múlik, hogy melyik oldalára fókuszálok, és így melyiket élem meg.

Csoportunkban többen átélték ezt a krízist, és sikeresen birkóztak meg vele a pozitív gondolkodási módszer alapján.


A pénz hiányával pedig nem kell részletesen foglalkozni, mert azt számtalan könyvben dolgozták fel jól.
Talán legjobban Eszter és Jerry Hicks „Kérd és megadatik” c. könyve tetszett, amelyben leírták többek között a pénz hiányát létrehozó gondolati folyamatokat, és ennek megváltoztatását is. Azt is, hogy aki felismeri saját gondolati és magatartási mintáit benne,… az megváltoztathatja azokat.

A Bankok és a Multik

Ezt a kérdéskört nagyon sokan körbejárták, és a szellemi oldal által is elfogadható következtetéseket vontak le.
Nekem Dr. Drábik János előadása tetszett a legjobban, amit az interneten a saját honlapján el lehet érni.

Röviden: a Bankok és a Multik nem ellenségek….mi hívtuk be ezeket az életünkbe.
Ezért módunkban áll, hogy kivonuljunk a velük közös életformából.

A fogyasztói társadalom mintája, az árubőség, stb….elcsábította a gondolkodásunkat.

Megszegtünk egy alapszabályt, amely az égi,- és a földi gondolkodás közös eredménye:

Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.

Lelki fejlődésünk lemaradt a fizikai vágyaink kielégítésért folytatott tülekedésben.

Ugyanakkor a Világegyetemekben a Teremtő tökéletes harmóniát valósít meg.

Ezért mi emberek csak annyira tudunk ebbe a harmóniába belekapcsolódni  amennyire a szellemi oldalunk fejlődési szintje megengedi.
Ennek a harmóniának egyik része a fizikai életünkhöz szükséges teljes bőség, ami nem valósulhat meg a szellem bőség nélkül.
E nélkül csak „gazdagok” lehetünk, földi módon, …de láttuk már, és láthatjuk, ha körülnézünk: csak egyik oldala fénylik az ilyen aranynak, a mási oldala fekete, ….a másoknak okozott nyomortól….

Senki sem tudja levenni a szekrény tetejéről az aranyalmát,…. ha nem ér föl odáig.

Ha felemelkedünk a lelki tulajdonságaink terén, úgy vágyaink is ahhoz igazodnak.
Ezért olyan és annyi anyagi dolog áramlik az életünkbe, amely azzal harmóniában van, vagyis teljesen kiszolgálják a szükségleteinket.

A fogyasztói társadalom mintája nem ilyen.
Az egyre nagyobb árubőség, a rengeteg felesleges dolog nem szolgálja a fejlődésünket.
Ezért az ilyen irányú vágyainkat nem az „Égi Áruház” teljesíti. 

Aki mégis vágyai után fut….hitelt vesz fel a Bankoktól, hogy megvásárolja a Multiknál a részére teljesen felesleges dolgokat.
Aztán eladósodik, bajba kerül,….és szidja a Bankokat, és a Multikat….

Ebből a csapdából „könnyű” kiszabadulni:

A hatékony mintát a múlt században Gandhi mutatta be.
Az Angol világ-birodalom „fogott padlót” szelíd, de határozott,- következetes lépéseitől.

Nézzük, mit csinált Gandhi?

Visszanyúlt a gyökereihez.

A saját termesztésű gyapotból fonalat font,- szövetet szőtt,- otthon,- saját kezűleg.
És követte vagy 600 millió hindu.

Csak saját szövésű lepelben jártak, csak saját készítésű sarut viseltek, csak saját termesztésű rizst és zöldséget, gyümölcsöt ettek, stb…..

semmit se vettek meg az angoloktól…..

Persze ehhez kellett egy Gandhi….meg 600 millió ember, aki követte…

Mennyire hasonlít ez a megoldás ahhoz, amit az 1. részben az alulról szervezett csoportok, közösségek hatásáról írtunk.

Az önmagát ellátó faluközösség épp ilyen!!!

A jó minta rendelkezésre áll, csak követni kell, és tenni az életünkben.
A Multik semmivel sem erősebbek, mint amilyen az Angol világ-birodalom volt.
Ha senki sem vásárolja meg a kacatjaikat,… úgy csődbe mennek, hogy világgá szaladnak….

Kedves Olvasó!
Természetesen ezek csak elvek.
A gyakorlatban nem kell vissza menni a háború utáni nincstelenségbe ahhoz, hogy megszabaduljon az ország lakossága a gazdasági elnyomástól.
Természetesen a magunk vállalta függőség megszüntetése nincs áldozatok, és főként szemlélet változtatás nélkül. De menni fog, ha a kritikus tömeg kialakul…..

Ahogyan megszabadultunk a politikai elnyomástól, úgy ezt is elérhetjük.
Az alapelveket azonban szem előtt kell tartani, és követni ahhoz, hogy ne essünk át megint a ló másik oldalára. Mi magyarok ezt nagyon jól gyakoroljuk.

A magyar Gandhi-k köztünk vannak. Csak fel kell ismerni ősi erejüket, és hitüket, és világító fáklyaként vezetik majd azokat, akik követik őket.

Azt ígértem, hogy nem politizálok, de szerintem ez a kis versike a Nép erejét szimbolizálja, és ma már nem politikai tett, hanem történelem: ezért leírom….

Soha sem felejtem el azt a kis versikét, amit 1998-ban olvastam:
nagy,- vastag fehér szórópalck-festékkel a beton falra felírva Pécsett a Megye utcában, a börtön közelében.

Így szólt:
Ne vigyorogj Iván, nem tart ez örökké
150 év alatt sem lettünk törökké.

A Bankok kérdése semmivel sem nehezebb…..elméletileg!

Ha a saját lábamon állok, és nem veszek fel felesleges és fedezet nélküli hitelt….nincs hatalmuk felettem.

Az ember életéből a pénzt jelentős mértékben ki lehet hagyni….ha nagyon akarja.

Ennek sok módja van.

Vissza kell nyúlni a cserekereskedelemhez.
A mai önszerveződéssel ez már nem a régi kezdetleges módszer, és nagyon is járható.
Ebben is az összefogás a kulcskérdés. Az elszigetelt ember ható ereje sokkal kisebb.
A mai technikával, az internetes kapcsolatokkal az árú-börze nagyon jól működik. A kereskedelem és a Bankok kikapcsolásával sokkal gazdaságosabb mindenkinek.

Másik módja a helyi pénz.
Amit már nálunk is bevezettek, pl. Sopronban.
A Svájciak a saját nemzeti jövedelmük közel 30 %-át ilyen helyi pénzben bonyolítják, ami kikerüli a Bankokat, és nem kell kamatot fizetni rá. Ehhez az állam is segítséget nyújt. Ha Svájcban jó….nálunk is érdemes megszervezni.

Összegezve: Nem a Bankok és a Multik tartanak el minket, hanem mi azokat.
Ha elég sokan elfordulnak a használatuktól….az eredmény biztosan bekövetkezik.
Ezt láttuk Gandhinál.

Ebben a kérdésben is nagyon fontos a kivitelezés:
-                     Nem lerombolni kell az épületeket, és kifosztani,….
-                     mert az erőszak, és csak erőszakot szülhet.
-                     Az sem jó, ha katasztrófa szerűen dőlnek össze.
-                     Az így keletkezett káosz olyan mint egy háború.
-                     A háborúban mindig az emberek veszítenek és a Bankok, és a Multik keresnek,… busásan.
-                     Ezért idézik elő szándékosan a gazdasági elnyomást,- a válságokat és a háborúkat: csöndben,- titokban,- hátulról,- saját szerepük leplezésével.
-                     Nagyon értenek hozzá, saját,- kidolgozott,- titkos receptekkel főzik ki….

Napjainkban épp ezt a katasztrófát szeretnék elkerülni a politikai erők az egész világban.
Ennek egyik eszköze a Bankok jogainak korlátozása. /mint a bankadó/
Most ébredtek rá a politikai vezetők, hogy nem kellett volna hagyni a népeket akadálytalanul kifosztani.

Ugye milyen döbbenetes…még egy politikusnak is van lelke???
Vagy csak félnek, hogy a romok őket is eltemetik??...nos bevallom, ez egy szatirikus kérdés volt.

Valójában a politikus is Ember.
Olyan szerepet is vállal, amit én semmi pénzért nem tennék meg.

Gondoljuk bele: Jézus elment az ADÓSZEDŐHÖZ vacsorázni.
/Láttuk a filmen,…mennyire megdöbbentek ettől a tanítványai is./

Ő tudta, amit mi nem látunk át:
minden emberben benne rejtőzik Isten szikrája…. kivétel nélkül….

És most a politikusok is átélik a szétválasztódást.
Ott is dolgozik a Szent Szellem kiáradása.

Krizantén ezt tanítja: 2012 dec. 21-e után a pozitívan gondolkodó emberek egyre több helyen kerülnek olyan beosztásba, ahol a döntéseket hozzák….
Már elindult a változások szele,….és sokkal jobb nekünk, ha szép lassan fújdogál, és nem orkán lesz belőle. 
/Erről a 3. részben külön szó lesz…/

Éppen azt éljük meg, hogy a vezető politikusok felismerték, hiába várták, hogy a Bankok „tisztességesek” lesznek, és az emberek által is „megélhető” haszonnal megelégszenek….

Fentebb láttuk, hogy a „pénz urait” elvakítja a kapzsiság.
Nem látnak mást, csak az egyre több pénzt.
Nem is értik, hogy másnak ezzel mi baja van.
Őket izzó vágy hajtja: még többet…még többet…és ebből soha nem elég.
Ha nem így lenne, könnyen belátnák, hogy az egyre több pénztől sem lesz egyszerre két gyomruk,…két …bármilyük is.
Ezért értelmetlen egy határon túl a gazdasági felhalmozás.
Csak a HATALOM érzése korlátlan.
A világ ura akar lenni mindegyik.
Ő egyedül… mindenkit legyőzve…

És ennek kell kiderülni: melyik oldalon állok én??? Mit gondolok, mit mondok, mit teszek???

Aki belátja a felhívott alapelvek életszerűségét és fontosságát, és ezek szerint kíván élni:
Annak a Teremtő védelmet nyújt….ígéretét betartja:

Ugye mindenki látta a Mózes filmet.
Az Angyal a 7. csapás előtt körbejárt, és felszólította híveit, hogy fessenek keresztet a lakásuk bejáratára,….oda nem ment be a halál angyala.

Ezért nem kell félnetek: A Teremtő nem engedi az Embert és a Földet teljesen leigázni.... tönkre tenni.
Én teremtettem – mondja az Úr – és nem engedem tönkretenni.
És ugyanúgy mint bármi más kérdésben – itt is érvényes az alapszabály ….

Eddig és ne tovább!!!

A 24000 éves ciklus végéhez közeledve itt az ideje annak, hogy Bankok és a Multik által pénzelt politikusok is felébredjenek.
Ma nem lehet ugyanazt megcsinálni mint az 1929-33  évi világválságban.

És először a ciklus történetében „szembe szállt” a politikusok egy része a „pénz-gazdival”, és  az is lehet, hogy beleharap a kezébe…

Így indult meg napjainkban egy Bankokat szabályozó, korlátozási folyamat.
Ez is az Ember ébredésének része.

Ez a lépés annyira fontos, hogy a Szellemi Világ átírta a korábbi programot.
/Tudjuk, hogy ez manapság gyakran előfordul: például átírták a Nostradamus-i jóslatban szereplő végső megoldást…különben  már ne kellene ezeket írnom, és nem volna aki olvassa./

Az új program szerint:

Válság-közeli….folytonos,- pozitív emberi beavatkozást igénylő helyzetek sorozatát kapjuk
a katasztrofális összeomlás helyett.

Így újabb- és újabb embertömegeknek lesz lehetősége felismerni azt,  hogy önmaguk
FELESLEGES VÁGYAIT KORLÁTOZNI KELL
ahhoz, hogy „létezni tudjanak”,
mint a Görögök, és az Európai Unió tagállamai esetében.

Krizantén így magyarázza: a Teremtő csak egy picit állított az előtte lévő táblán egy-két gombon, és….
a pénz, a földi világ ura, a hatalom jelképe:
most kénytelen szolgálni az Embert, azt, amivel soha nem törődött ….
a lelki fejlődést …..
ha akarja, ha nem.

A Teremtő hatalma végtelen.
A pénz csak porszem a lábánál.
Már a földi világ felett sem tudja hatalmát korlátlanul gyakorolni.

Amilyen mértékben az Emberiség ráébred Isteni eredetére, a Teremtő Szikrája-ként kezd gondolkodni és viselkedni….a pénz hatalma úgy zsugorodik össze.

És még egy fontos gondolatot kell megemlíteni. Minden ember testvére egymásnak. A bankár is ember. A milliomos is ember. Nem ellenségeink. Úgy teszik a dolgukat, ahogyan hitük szerint a legjobb.

Tudjuk Krizantén tanításából: Ketten hibásak az elnyomásban, aki teszi….és aki hagyja.

Azt is tudjuk, hogy az jár rosszabbul, aki megengedi magának a rosszat.
Ha valakit elnyomok – akár a pénz hatalmával – az engem húz le a lelki fejlődésben, mert én engedtem meg magamnak a rosszat.
Én húzom a rövidebbet akkor is, ha ez most nem látszik.

Nem véletlenül mondta Jézus: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a Mennyországba.

A fejlődés útját járó Embernek nincs dolga ezzel a konfliktussal.
Békében élhet a pénzzel, és megkapja a Teremtőtől mindazt, amire szüksége van.
Ha a 2/3-ad lelki része fejlődik és fényesedik….ez ugyanúgy kifényesíti az 1/3-ad testi részét is. Hiszen testvérek, együtt is működhetnek,…. Ha az egó el nem rontja.


És végezetül a világ árnyék-kormányáról

is kell néhány szót ejteni.

Igen, ilyen létezik. Ismerik a tagjait,…. és akit érdekel, az részleteiben megismerheti Dr. Drábik János előadásában is.

A Szellemi Világ képviselői biztosítanak minden embert, hogy:

Nem fognak valóságosan uralkodni az egész Emberiségen.
Nem lesz 3. világháború sem.
Nem lesz robottá alakítva a Föld lakossága, és nem lesz szolga mindenki.
A Teremtő Isten ezt nem engedi.

Mi pedig tegyük a dolgunkat minden nap, úgy ahogyan azt a lelkiismeretünk diktálja.
Talán az eddig leírt dolgok is tartalmaznak olyan útmutatót, amit hasznosítani lehet.

De legyen ez mindenkinek a saját választása és döntése.

Ez a legfontosabb.
Én élem az életemet, ezért én döntsek abban, hogy mit akarok, és mit nem.
Minden döntésem hasznomra válik.
Ha jól döntöttem azért,….
Ha rosszul….a fájdalom és a szenvedés szolgál majd eligazítóként.
00000000000000000000000

A háború természetéről még egyszer, a magyar lakosság fogyásáról, a túlnépesedés, a szervezett népirtás kérdéseiről már csak a 3. részben lesz szó, mert ez a téma is túl terjedelmesre sikeredett.

2012-12-11.
Szeretettel: István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése