2012. december 9., vasárnap

A Magyarság jövője, Önszerveződés, kis csoportok

A Magyarság jövője
1. rész

Ilyen címmel hangzott el a HunTV-ben az az előadás, amelyre már korábban utaltam. Hozzám csak a napokban jutott el az interneten keresztül, és most hallgattam meg.

Már jeleztem, hogy nem bírálatra készülök, és nem azt szeretném kifejteni, hogy  mivel nem értek,- értünk egyet a Krizantén által részünkre tanított – és már 14 éve ismert, és tőlünk telhető módon gyakorolt – ismeretek alapján.

Sokkal inkább azt szeretném megerősíteni, amivel én is egyetértek.

Társadalmi szintű alulról építkezés, kis csoportok önszerveződése!

Ez egy csodálatos régi - új gondolat.

Bármilyen gazdasági,- társadalmi válságból való kivezető út első pillére!!!!
Ennél nincs jobb.

Miért ez a legjobb???

Most nem a társadalmi szintű válaszokat fogom sorra venni, ezt már számtalanszor,- sok helyen megtették előttem.
Csak a szellemi oldalt igyekszek megvilágítani a tanultak tükrében.

Tudjuk, hogy a fizikai testbe leszületett szellemi lény – akár az egymagában álló lélek, vagy a duál pár lelkek  egyesülése után létrejött szellem – legfontosabb feladata és célkitűzése az, hogy a földi életében

EGYSÉGET ALKOSSON.

Tudjuk, hogy EGYSÉGET az azonos rezgés-tartományban lévő szellemi lények – fizikai testben megjelenő Emberek – alkothatnak egymással.

A VONZÁS TÖRVÉNYE ezt egyértelművé teszi. Hasonló vonzza a hasonlót.
Magas rezgésszámú a magas rezgésűt, alacsony, az alacsonyat.
Ez alól nincs kivétel, sem a Földön, sem a Szellemi Világban.

Ezért egy önszerveződéssel létrejött kis egység, egy CSOPORT amely összefog például az élelmiszer előállítása céljából - akár a bió kertészkedés végzésére – nem csak az összefogásból fakadó földi előnyöket fogja élvezni, hanem teljes támogatást kap a Szellemi Világból is.

A közös cél, az együtt végzett fizikai és szervező munka, az elért eredmény sikere, boldogító érzése,…. Mind-mind segíti azokat, akik ebben részt vesznek.

A termények felhasználása, elfogyasztása során a szervezetbe bekerülnek  - a bennük megtestesülő - az Egységben végzett munka során beépült
egészség,- boldogság,- harmónia,- szeretet – tartalmú energia csomagok.

Ki mit gondolt eddig? ….miért olyan különlegesen jó ízű a családunk,- vagy a  magunk által termelt zöldség, gyümölcs, stb??? Hát ezért.

Mert az a szellemi erő, amely az Egységet egyben tartja, és segíti az egyre nagyobb lelki mélységbe hatoló egyetértést,….
beindítja új, közös gondolati,- és cselekvési minták kialakulását és azok gyakorlását eredményezi.

És ez - a fizikai síkon - az Ember által kedvesnek és jónak tartott ízeket, illatokat, stb. eredményez.
A szellemi erő mindig visszahat a fizikai lét megnyilvánulásaira.
Ha pozitív a szellemi erő, pozitívan hat, …ha negatív, a hatás is hasonló……

Gondoljunk bele. Egy ilyen új Csoport – a mai gazdasági és társadalmi válság következtében – valószínűleg nem rendelkezik nagyüzemi gépek sokaságával, és nem folytat a mai értelembe vett gazdaságos nagyüzemi agárár termelést.

Épp ellenkezőleg.
Nincs más a keze ügyében, mint a régi, hagyományos kézi gazdálkodás szerszámai. Talán még traktor sincs, és visszanyúlnak a ló vontatta eszközökhöz.

Vizsgáljuk meg, hogy szellemi szinten mi történik ilyenkor???

Talán ez a megközelítés segíthet annak eldöntésében, hogy miért jó, vagy rossz a választott út…

Vagyis mi történhet egy családi közösségben, vagy akár egy faluban, vagy az egész országban, netán az Emberiség szintjén???….

Vissza megyünk abba a termelési folyamatba, amikor a növénytermesztés és állattenyésztés során annyi ember vett részt a munkafolyamatban, ahány éppen ahhoz kellett, hogy a tisztelettel,- és szeretettel végzett munka során a fent jelzett szellemi energia-csomagok beépülhessenek a létrehozott termékbe. 

A  mi vidékünkön a földet az ember és a ló összefogásával szántották, gondosan, és annyi idő alatt, ahogyan azt jól végezhették el.
A lovasfogat nem dolgozott éjjel-nappal, és nem húzott hatos ekét…továbbá nem egy pár ló szántotta fel az egész határt…. Sok ember, sok ló vett részt a munkában. Amikor kész lett az egész közösség elégedetten mondott köszönetet a Teremtőnek.
A vetőmagot örömmel készítették elő, boldogok voltak, hogy van, és hálát adtak a Teremtőnek, áldást kértek rá….
A kukoricát szerető gonddal kapálták, és gondozták hogy jó legyen a termés –kézzel fattyazták, kézzel törték, zsákban hordták be, stb. 
Az aratás és cséplés az egész faluközösség közös munkája volt – a gyerekek, az asszonyok, az öregek is kivették részüket belőle -  amelyet előre megterveztek, szerveztek, elvégezték és a sikeres betakarítást megünnepelték….

Az Ember által békésen és szépen megélhető Világ a mi Földünkön ilyen volt.

A gépesítéssel minden megváltozott.

Ma már számtalan tudományos vizsgálat igazolta, hogy nem olyan a búza, a kukorica, stb. a hús, a tej, a tojás……mint amilyen régen volt.
Gyenge a belső tartalma, mintha nem itt termelték volna….

Olyan betonra hasonlít, amiből kilopták a kellő mennyiségű cementet…. 

A nagyüzemi termelés hívei számtalan ellenérvet hoznak fel.
Miért rossz a nagyüzemi termeléssel előállított termény????...kérdezik
Mert olcsóbb?
Mert gyorsabban kész lett?? És nem kell sok embernek fáradozni miatta???
Mert kisebb a ráfordítási költség fajlagosan?
/Most eltekintek a mértéktelen műtrágyázás, vegyszerezés, stb. kérdéskörétől átmenetileg, és arra később még sor kerülhet./

Ezek a kérdések csak egyes részletei az egésznek, és arra jók, hogy elfedjék a lényeget:

A legnagyobb baj az, hogy hiányzik a HARMÓNIA a termelési folyamatból.

Elfogyott belőle az EMBERI EGYÜTTMŰKÖDÉS, a SZERETET és a GONDOSKODÁS átadása,….

Fentebb láttuk, hogy ez épült be a növényi és állati termékbe….
ha létre jött a Szellemi oldal és az Anyag harmóniája.

Csak ekkor kerülnek bele a búzába a fent leírt egészség,- boldogság,- harmónia,- szeretet energia csomagok.

Ezek csak az EMBERBEN JÖNNEK LÉTRE akkor, amikor a munkáját szeretve, örömmel végzi.

Ilyen az Ember, ez a belső lényege.
Isten így teremtette.

Amikor szeretettel, örömmel él az Ember - és végzi a munkáját –
minden lélegzetvételkor többlet szeretet energiát termel.

Tűzvirág nagyszellem szerint viccesen:
Az Ember: egy többlet szeretet energiát termelő bio-elektro-mágneses kézi készülék a Teremtő tenyerében.

Krizantén azt tanítja: a Teremtő a búzát azért adta az Embernek, mert az tartalmazza mindazt, amire az életéhez szüksége van.

Addig, amíg az Ember harmóniában élt a Természettel:
Egy falu határában annyi szántót műveltek meg amennyi ahhoz kellett, hogy a megtermelt búza az ott élőket eltartsa.
Nem szántották fel az egész határt, nem termeltek egyre több és több gabonát, hogy a raktározás és az eladás jelentse a megoldhatatlan gondot.
Mivel az egész lakosság örömmel, és szeretettel részt vett a munkában, így kellő mennyiségű szeretet energia áramlott át a gabona szemekbe.
Az Anyaföld – a Földanya – hozzátette azt,  ami az Ő része volt, az ásványi anyagokat, vitaminokat, stb.

A végeredmény: a BÚZA tökéletes volt, ahogyan azt a Teremtő eltervezte.
És ez a búza tényleg eltartotta az embert.

Most már könnyű megválaszolni, hogy miért rossz a mai búza, stb. termény és termék:

Hiányzik belőle a kellő mennyiségű és összetételű emberi erő,- együttműködés,- szeretet,- öröm,- gondoskodás,- sikerélmény,- összefogás során létrejövő szellemi erő.

Ha ismerjük a mai folyamatot, akkor látjuk, hogy nem is lehet másként.
Manapság néhány ember végzi el a gépekkel a vetést, gondozást, aratást, betakarítást, stb.
Ez a néhány ember agyon van hajtva, hogy egyre kisebb munkabér-költséggel egyre többet teljesítsen. Így még azt a kevés szeretet is elveszik, amit a néhány ember adhatna át.

És mindez miért van így????

Az egyre nagyobb HASZON,  egyre több PÉNZ megszerzése a cél,…. és nem a boldogabb élet.

Ahogyan Rűdiger Dalhke írja a „Mitől beteg a Világ” című könyvében a Cápa-kapitalizmusról:

Minden évben, minden nap egyre kisebb befektetéssel, egyre nagyobb haszonra kell szert tenni ahhoz, hogy a tőke-tulajdonos le ne maradjon a többiektől…..

Ebben a folyamatban – amit íróasztal mellett találtak ki – csak
költség csökkentésről,
a termelés növeléséről,
a gépek fokozódó kihasználtsági rátájáról, és
egyre nagyobb haszon megszerzéséről van szó.
Az Ember kimaradt.

Már az is mindegy, hogy mit csinálnak, mert nem az számít,….
hanem a befektetett tőke visszatérülési ideje, és haszna….bármiben is „utaznak”.
Nem a munkát szeretik,….
Nem számít az élet-tapasztalat, a szakmai tudás, stb. semmi, csak a haszon.
Nem számít a ember…mert ez nem is Ember, csak a termelési folyamat szükséges összetevője, amely nagy költséget emészt fel, és ezért lehetőleg ki kell küszöbölni…
Ezért jobb a gép, a robot….annak a költségeit le lehet írni az adó alapból….

És itt kanyarodjunk vissza a kezdő gondolathoz:
a kis csoportok szerveződéséhez, családi,- vagy akár falu közösségekhez.

Ahol legnagyobb az ínség, ott jön a segítség….tartja a közmondás.

Lehet már egy éve is, hogy a déli híreket hallgattam a Kossuth rádió adásában.
Azt mondták be, hogy egy Szabolcsi faluban az emberek a volt Tsz létesítményeket maguk vásárolták meg. Megszervezték az egész falut, és mindenki részt vesz a munkában.
Maguk termelik meg a takarmányt, maguk hizlalják a sertéseket.
Munka-egység elszámolással dolgoznak, hogy ne kelljen pénz-forgalmat bonyolítani az egységen belül, a pénzhiányos valóságukban.

Az elért eredmény:
Minden család Karácsonyra vág egy disznót,
Minden család megél a saját munkájából.
Nincs tartozásuk senki felé.
Nem félnek a Válságtól…..

Csak egy fontos kérésük van: ne menjen oda senki, se hitelezni, se bankárkodni, és ne mondják meg azt, hogy ők hogyan éljenek.

Megvannak saját erejükből…..
Még azt is mondták, hogy ennek a falunak a lakossága zömében cigány származású.
Mintha egy kicsit többet tudnának mint sokan mások.
Talán megtalálták a kellő megoldást?

Most tekintsünk el attól, hogy a fenti hír mennyire igaz, és valóságos. Ennek ellenőrzését én nem végeztem el, és nem is fontos.
Maga az elv a lényeg.

Aki ezt megvalósítja, önálló lesz.
Megél a saját erejéből.
Nem szorul senki kegyelmére, nem kell kölcsönt felvennie, hogy a gyerekei ne éhezzenek, stb.
Igaz, hogy dolgozik, de láttuk feljebb, hogy ennek mi az eredménye….csodálatos élet.

Miért is kell akkor ettől ódzkodni???
Mert itt személyes kiállásról, kemény munkáról és nem nagy haszonnal kecsegtető eredményről van szó!

Hogyan lesz ebből Mercédeszünk??? Külföldi utazásunk??? Vastag bankszámlánk??? Könnyű életünk???
Na ilyen egy sem lesz.
Akinek ez hiányzik….maradjon az eddigi kaptafánál….

Viszont lesz önállóságunk, függetlenségünk, önbecsülésünk, kellő öntudatunk, összefogásban megjelenő erőnk, stb…ami kiegyensúlyozott, békés, boldog élethez vezethet.

Itt kell szólni arról, hogy a Szellemi erő és az Anyag egybekapcsolódásáról személyes tapasztalataim is vannak:

Amikor a Pécs, Mohácsi út 35. sz. házhelyen a ma működő templom megépítését kezdtük Krizantén leadta, hogy miből épüljön, és milyen legyen.
A bontott téglát - egy bontás alatt álló - volt kocsma szolgáltatta.
Amikor álltak a főfalak nagyon szerettem volna sietni azzal, hogy a tető fölkerüljön, és a falakat ne áztassa eső, maradjanak szárazak.
Ekkor törtek be a telekre, és letörték a betonkeverőről a villanymotort.
A beton koszorút nem lehetett befejezni.
Ameddigre olyan fordulatú,- olyan erősségű motort,- és hozzá olyan nagyságú égszíj-tárcsát vettem, és csináltattam – eltelt 8-10 nap.
Közben szakadt az eső, és tövig áztak a falak.
A látvány elkeserített.
Krizantén nevetve mondta: mit gondolsz….a kocsma falai között mi hangzott el évtizedeken át???? Az eső mossa ki a téglákból azt, ami akadályozná, hogy jó templom legyen belőle…..
Mai világunkban szinte soha sem gondolunk a Szellem és az Anyag kapcsolatára…..
És arra, hogy az adott cél eléréséhez a kettő Harmóniája szükséges….

Úgy volt, hogy a nyáron megjelent a meditációs napunkon két 30 év alatti nagyon csinos hölgy. Bernadett azt mondta, hogy részese a „Tudás könyve” új szellemi kiáradás mozgalmának, és ennek fogja szentelni az életét.
Most Németországban dolgozik, de haza jár időnként – Pécsi kislány volt.
Ha elfogadjuk, akkor idén dec. 27-én tartana előadást nálunk, itt a Csoportban.
Hívjunk meg minél több embert.
Mivel az első beszélgetéskor kiderült, hogy nagyon sok hasonló gondolati minta van a Krizantén tanításban, és abban amit Ők mondanak – szívesen láttunk volna.
Igen ám, de a napokban azt írta az interneten, - Nekik jött az a gondolat -  hogy a mi templomunkban már a rezgések beívódtak az épületbe, és így az általuk hozott rezgés – és az itt lévő – egymást nem segíti, hanem akár akadályozhatja is.
Így az előadást átteszi 2013. január 2-ára, 19 órai kezdette a Vasutas Művelődési Házba a Váradi Antal utcába.
A döntését elfogadtam, de motoszkált bennem a kíváncsiság, és megkérdeztem Krizantént: Tényleg ilyen hatással lehet a két energia egymásra???? Vagy csak kitalálták ezt???
A válasz egyértelmű volt:
Igen, az épület átitatódott a Krizantén tanítások rezgésével, és egy másik tanítás nem olyan hatékony itt, mint egy semleges helyen.
Tehát itt a templomban a Szellem és az Anyag ilyen harmóniája jött léte.
00000000000000000000000000000000000

Pénzuralom, Multik, Bankok, Árnyék-kormányok, túlnépesedés, szervezett ember-irtás, stb. ezzel foglalkozunk a következő részben.

Tisztelt  Olvasó!

Nem kell megijedni, nem politizálni fogunk. Azt meghagyjuk nálunk sokkal okosabbaknak.
Mi csak kis lelki életünket szeretnénk egyre teljesebben megélni, és ez – meggyőződésem szerint – lehetetlen kellő tisztánlátás, és megfelelő ismeretek nélkül.
Aki ezekről beszél, nem árt, ha látja, hogy ténylegesen mi folyik a Világban.
Például: Lesz e bank-katasztrófa, és mikor, és miért????

Aki nem mer, vagy nem tud ezekről higgadtan beszélni, és a saját véleményét elmondani, és főként mások véleményét meghallgatni….szóval annak még van mit gyakorolni.

Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése