2012. december 6., csütörtök

Új Világot Teremtünk

Kedves Olvasó!

Telve van az összes hírközlő média a Fizikai Lét "selejtes" történéseivel: megölték, felrobbant, elsüllyedt, kirabolták,....sikkasztott, csalt, lopott...itt nem lehet élni, elfogy a népesség,..... szörnyű árat fogunk fizetni mert a kormány csökkenteni fogja a gáz és a villany árát.....
Mindenhonnan a negatív energia árad a olvasókra, TV nézőkre, internetezőkre....
Mintha ez lenne a mai civilizáció legfontosabb eredménye, amit életünk során el lehet érni.

Én nem akarok hadakozni ezekkel a hírekkel. Aki ezt szereti....teljen benne szíve öröme...

Inkább arról beszélek, hogy 2012. december 21.-e egy csodálatos lehetőséget ad azoknak, akik a saját és a mások felemelkedését választják.

Hát lehet ilyent választani????

Igen, lehet.

Most ez kerül a Szellemi Világ által támogatott "műsorra".....egy Új Világ Teremtése....

Hogyan lehet,- és kell ezt csinálni???

Mindenki csak maga, elsősorban magáért teheti meg.
Ha sokan lesznek azok, akik ezt választották.....és a létszám eléri a közösségen belüli kritikus tömeget.....elindul a megvalósulás felé....

Kezdetnek az alábbi kis lépés is megfelel:
ÚJ VILÁGOT TEREMTÜNK!

Mi, a Tűzvirág Szellemegyesülés tagjai szívünkből kívánjuk a Krizantén által lediktált Új Világ megérkezését, és ezért csatlakozunk a kezdeményezéshez úgy, hogy heti rendszerességgel ennek felolvasásával saját meditációinkhoz kapcsoljuk. Aki teheti vasárnap 12 órakor is tegye meg.

A pécsi KRIZANTÉN Lélek-Test Harmonizáló és Önfejlesztő Egyesület tagjai ezúton fordulunk minden Magyar és Magyarországon élő pozitív gondolkodású és jó szándékú embertársunkhoz.

Napjainkban, amikor Földünk a teremtés végső fázisába érkezett, a Teremtő, a szellemvilág és az emberiség nagy része egy új, élhető, szeretetteljes, boldog és igazságos korszak megalkotásán munkálkodik.
A fejlődésben és a megvalósulásban most a legfontosabb szerep az emberi gondolat teremtő erejének jutott. Egy ember tetteit több száz más ember befolyásolja gondolatain keresztül közvetetten, és az ő gondolatai és tettei is befolyásolják több száz ember gondolatait és tetteit. Ha megértitek gondolataitok hatalmát, akkor szándékotok szerint jó vagy rossz irányba terelhetitek energiáitokat is. Vessünk véget a rossz dolgokon való kesergésnek és gondolataink teremtő energiáit tudatosan egy elképzelhető, mindenki számára jó, igazságos, új korszak megteremtésére használjuk. Ne a vég feszültsége, hanem az új dolgok kezdetének fesztelensége uralkodjon életünkben. Ne a rossz ellen harcoljunk, hanem az elképzelt jóért tegyünk meg mindent, először gondolatban, aztán tettekben is.
Az egységnek, az egésznek Te is része vagy! Amint a tudatodat szép, jó gondolatokon keresztül szép, jó érzésekkel töltöd fel, amint szép szavakat mondasz, és szép, jó dolgokat teszel, úgy válsz eggyé a gyönyörű egésszel - melybe minden beleilleszkedik - a Teremtő Isten világegyetemével, és azzá válsz, ami valójában vagy, Isten, az egység hasznos, működő része, aki megteremt egy jobb világot.
A szeretet korszakának küszöbén Isten és a Te személyes célod egy és ugyanaz. Gondolj, cselekedj úgy másokért, hogy Neked is jó, jobb legyen. Arra kérünk, hogy fogjunk össze! Gondolatban alkossunk egységet. A magas szintű fejlett Szellem és az elvárás nélküli tiszta Szeretettel élő Ember egységét, és teremtsünk egy
ÚJ VILÁGOT!
Olyat, ahol fontos
            - az ember, ezért fontos a környezetkárosodások megszüntetése, a civilizációs
            konfliktusok kiiktatása.
            - a fegyvermentes Föld!
- a katasztrófavédelem!
            - a vegyipar visszaszorítása!
Ahol szavatolni lehet
            - az emberhez méltó életet.
            -azt, hogy senki ne élősködhessen embertársai nyakán.

Ahol fontos
-        a polgári és nemzeti önvédelem.
-        a politikai bűnözés kiküszöbölése.

  Ahol

                        - nem a bűnöző jogai, hanem az áldozat védelme a fontos, a nevelés a
            büntetés helyett.
            - az állam a polgár kárát enyhíti, nem avatkozik a munkájába, nem kutat a  gondolataiban, lelki és szerelmi életéről nem gyűjt adatokat, és ahelyett, hogy manipulálná, szolgálja őt.
            - súlyos bűn a manipuláció kicsiben, nagyban egyaránt.
            - amit szabad, azt mindeninek szabad, amit nem szabad, azt senki sem teheti meg.
            - nem önjelölt vezetők irányítanak, hanem az emberek által HÍVOTT rátermettek        
            - mások rovására semmit nem lehet tenni
            - az Istenben való hitet nem korlátozza sem ember, sem vallás. A teremtés lassú,  folyamatos üteméhez kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek.
            - megakadályozzuk a felesleges technikák fejlődését, melyek csak az ember nagyravágyását segítik elő  
            - fontos az emberi élet teljessége és a lélek fejlődése.
            - gondoskodni lehet az öregekről természetesen, becsületesen, hiánytalanul – ápolni lehet a nemzeti    kultúrát, Eredetet!

Ezekhez fontos, hogy szépen, jól, egészségesen élni kell tanítani az embereket. (Profitorientáció kizárva.) Születése jogán minden ember a Föld megosztott tulajdonosa, ezért a napi élet szervezése és fenntartása a kis egységek feladata.

Ez a szándékunk!
Úgy legyen!

 Krizantén fenti üzenetéhez nem kell hozzátenni semmit. Ez így csodálatos, ahogyan van. Sok évvel ezelőtt kaptuk meg az eredeti szöveget. 

Az eltelt évek alatt csodálatos változást láttunk beteljesedni. 

A pozitív gondolkodás a hétköznapi társadalmi élet részévé válik egyre több esetben. Olyan cikkek jelennek meg, amelyek a fizikai léten túli szellemi valóság létezését - a korábbihoz képest - széles körben elismerik. 

Ugyanakkor a célkitűzések, és az oda vezető út tartalma és milyensége terén - a sok helyes, és követendő mellett - gyakori a nem kellően átgondolt elképzelés is. 

Mi könnyű helyzetben vagyunk, mert mindkettőre megkapjuk a felvilágosítást a Szellemi Világból. 
Ilyen helyzetben - véleményem szerint - nincs jogunk hallgatni csak azért, mert sokan lesznek akik nem értenek velünk egyet. Legyen ez az ő döntésük. 

Mi azokhoz szeretnénk szólni, akik szívesen meghallanák a kivezető utat bemutató információkat is. 

A fenti okból tervezem, hogy a napokban hozzám eljutott - a Magyarság jövője című - HunTV riport-előadáshoz kapcsolódva a közeljövőben felvállalom az általam ismert út bemutatását is. Előre jelzem, hogy ebben nem az ott elhangozottak bírálata a célom, hanem a közös vonások megkeresésén túl a másik megoldás lehetőségének közrebocsátása.

Szeretettel: István Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése