2013. december 6., péntek

A magyarság jövője. 5. A globális felmelegedésről
A Magyarság jövője
5. rész
A globális felmelegedésről.
Tisztelt Olvasó!

Ma délben hallgattam a  Kossuth rádióban a globális felmelegedésről tartott Varsói konferencia kommentálása révén a hazai gazdasági szakértők okfejtését, véleménynyilvánítását. Nagyon érdekes volt.

Maga a globális felmelegedés nem került boncasztalra, az van – ahogy van…
A szakemberek a gazdasági vetületével foglalkoztak, annak egyes kérdésköreivel.
Igen reálisan látták a fizikai síkú okokat, azok gazdasági hátterét, azt, hogy mi-mit mozgat.

Én most is csak a szellemi oldal kérdéseivel foglalkozok részletesebben, a fizikai megjelenés dolgaiban csak szemlélő kortárs vagyok.

Engem legjobban az a kijelentés lepett meg ami azt állította, hogy:

A mai gazdaság alapelve: A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS …. egyenesen zsákutca.

Nincs lehetőség arra, hogy a fejlődés ezen a módon fenntartható legyen: mondta a gazdasági szakember a nyilvánosság előtt.

Ez a kijelentés természetesen nem a legnagyobb gazdasági hatalommal rendelkező országok kormány-nyilatkozata volt, hanem csak egy Ütköző c. rádióműsorban hangzott el.

Ennek ellenére azt mutatja, hogy már a gazdasági szakemberek saját berkeikben így gondolkodnak.

Nekünk még azt mondják a politikusok, a nyilatkozat tevők, hogy minden ezen a kérdésen fordul meg, hogy ez a legfontosabb cél, stb.
A gazdaság folyamatosan és állandóan bővüljön.

Csak az a kérdés, hogy: ezen mit értenek???

Már foglalkoztam vele korábbi cikkekben, mert ez egy választó vonal.

Ha a gazdaságot úgy képzeljük el, hogy a fejlődés egyenlő azzal, hogy:

napról-napra több és több hasznot hoz…..

Akkor valóban igaz a nyilatkozó állítása: nem tartható fenn egy ilyen növekedés, amely egyre több- és több haszonnal jár együtt.

Maga a többlet haszon a választó vonal.

Két nappal ezelőtt olvashatta bárki az Origón: a NAV ellenőrzése során valahol az északi megyékben egy nagybani piacon 5 tonna növényi, és más élelmiszer azonnali megsemmisítését rendelte el,….mert nem voltak rendben a papírok…származás, az eredettől való idáig jutás lépései, stb.

Tehát lehet, hogy fekete piacról jött, nem fizettek adót utána, vagy vámot, vagy…mit tudom én, hogy mit…lényege, hogy megkerülték a haszon beáramlásának szabályait. Vagy csak a saját hasznukat akarták elérni…

De ha másik odalát nézzük, ez az élelmiszer: nem volt mérgező, vagy káros az egészségre… emberi fogyasztásra alkalmas volt….csak a pénzügyi szabályok be nem tartása miatt rendelték el a megsemmisítést…

Ugyanezen a napon olvastam szintén az Origón….
Most épp Ausztrália területén kerekező, világjáró magyar kerékpározó páros beszámolóját el szoktam olvasni, ha elém kerül…

Kuka-patkány….mondták rájuk, mert észre vették az ausztráliai helyben lakók, hogy kukáztak. Ők ugyanis azt vették észre,  hogy  az Élelmiszer-áruház kukája tele van az aznap el nem adott – csomagolásában ép, és sértetlen, minden károsodás nélkül fogyasztható élelmiszerek sokaságával. Amit a dolgozók nem vihetnek haza, és senki sem kaphat meg….ki kell dobni a kukába!!! Fél óra alatt sajtot, sonkát, kefirt, stb. szedtek össze …egy hét élelmiszerét…

Ha csak ez a két eset volna…de ez egy rendszer.
Ha a haszonszerzés érdekeit nem szolgálja, akkor meg kell semmisíteni a megtermelt élelmiszereket, stb.
Egyes becslések szerint ez elérheti az éves világ-élelmiszer termelés 30 %-át is.

Nem adják oda az éhezőknek, a szegényeknek, az árvaházaknak, az éhenhalás szélén állóknak…megsemmisítik!!!

1./ Na ez az a választó vonal, a szándékos és folytonos PAZARLÁS…amit az emberiség folyamatosan csinál az egyre több haszon miatt.

Nem a 7 milliárd ember a sok. Mindenkinek jutna megfelelő mennyiségű élelmiszer

Kérdezhetjük: mi köze a globális felmelegedéshez a kidobott élelmiszernek???

Röviden: a többlet termelés kizsákmányolja a Föld készleteit, lehetőségeit….láthatjuk feleslegesen, pazarló módon.

Nem az emberek megélhetését szolgálja, hanem fölösleges luxus módon folyik a pazarlás, a Föld kizsákmányolása. Bárhova nézünk, bármilyen ágazatban ugyanezt látjuk.
A halászat és a tenger….az őserdők és a fakivágás….a növénytermesztés a műtrágyázással…de a bányászat, az olajkitermelés, minden…minden.

A megtermelt dolgokból húzott haszon pénzzé válik, arannyá, vagyonná, az emberiség érdekeitől teljesen kívül álló, értelmetlen és használhatatlan gazdagsággá.   

Mit tud csinálni a milliárdos ezzel a  mérhetetlen vagyonnal…összegyűjti, szaporítja, hogy még több legyen…hogy neki legyen a legtöbb a világon…és azután???

Megvásárol egy szigetet, ami csak az övé! És azután?
Meg tudja venni az egész Földet???
Ki tudja számlázni aztán az összes földlakónak az itt lakás díját???
Jó, nem sokára: megengedheti magának, hogy felmegy az űrállomás-nyaralóra egy hétre??? És azután???

Az egész öncélú és értelmetlen, kiút nélküli….csak az ember nagyravágyását és gőgösségét szolgálja. Igen, ilyen formájában ez a Luciferi út mintapéldánya….

A Teremtő által adott lehetőség nem ezt tartalmazza.
Minden ember a saját lélek,- vagy szellem állapotának fejlesztése, javítása érdekében kapott lehetőséget arra, hogy a Földre szülessen fizikai testbe.

A feladatának megfelelően állította össze a hálótervét, amelyben benne van,  hogy milyen anyagi körülmények között tud úgy élni, hogy az a lelki fejlődését szolgálja.

Ha arra van szüksége, akkor Afrikát választotta, oda született, hogy meg tudja tapasztalni az éhezést, akár az éhen halást is…

Mert csak ilyen tapasztalat biztosítja azt, hogy saját érzésein keresztül éli meg az ezzel járó szörnyűséges élményeket….
Ez követően a további életeiben már biztosan nem foglalkoztat, pl. rabszolga sorsba kényszerített gyerekeket a gyönyörű szmirnai szőnyegek kézi szövéséhez….ahol a kisgyerekek napi 16 órát dolgoznak, és éheznek, és verik őket, stb…
Csak nyitott szemmel kell járni, és Te is megtapasztalhatod ezeket a rettenetes dolgokat, és meggyőződhetsz arról, hogy ez nem kitaláció….

Persze választhatta azt is a leszületése előtt a szellem, hogy milliomos lesz, és nem úgy szerzi meg, vagy nem úgy fogja gyakorolni a milliomosságot, hogy azzal a Földet, vagy az embereket kizsákmányolja…ha ez szolgálta a lelki fejlődését.

Amikor Krizantén azt tanítja, hogy: bőségben élhetne minden ember…
Akkor ezt kell alatta érteni, hogy mindenki a saját maga által vállalt életforma,- életvitel,- feladat,- tanulás,- stb. biztosításához szükséges körülményekhez kap teljes Égi támogatást, vagyis teljes bőséget.

De nem öncélúan, nem úgy, hogy csak az anyagi részét „lehívom” az Égből, és a lelki részével nem törődök….nem fejlesztem magam, megmaradok erőszakosnak, gőgösnek, hatalomvágyónak, stb.
A kettő nem megy együtt. Nem lehet kiválogatni belőle, hogy ezt a részét kérem, azt meg nem.

Itt is van egy nagy csapda: látszólag ennek ellentmond a valóságban látható helyzet…hiszen a gazdagok mégis csak gazdagok, és éppen ebből gazdagodtak meg, hogy kizsákmányolták a Földet és az Emberiséget.

Erről már írtam.
Az ilyen gazdagságon nincs a Teremtő áldása.

Az ilyen gazdag, csak a fizikai síkú vagyont gyűjtötte be, és arra hasalt rá…a szellemi értékekből semmit sem sikerült neki begyűjteni…Ezek a „szegény gazdagok”….
Nem véletlenül mondja Jézus: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak a mennyországba bejutni….

A lelki fejlődés nélkül ugyanis nincs harmónia a fizikai és a lelki sík között.
Pedig ez a legfontosabb része az egész Földi világnak.

A SZELLEMI ÉS A FIZIKAI SÍKOK HARMÓNIÁJA….

EZ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ….

És még mindig nem világos, hogy mi köze a fenntartható fejlődésnek a globális felmelegedéshez???!!!

Ahhoz, hogy ez a tétel is látható legyen még mindig további előkészítő ismeretekre van szükség.

Mit jelent a szellemi és a fizikai síkok harmóniája???

Miből áll a fizikai sík egyáltalán???
Ugye mindenki emlékszik rá…

A Föld és az Ember Szellemi és fizikai párosa a kiinduló pont. És ez a sorrend is.

A Teremtő azért gyúratta össze a Föld bolygót az Ember Szellemek munkája révén, hogy az elbukott Első Teremtett Nagyszellemeknek legyen egy tér-idő helyük ahol testet öltve visszatérhetnek a Szellemi világ körforgásába.

A bukott, vagy nem bukott szellemiségek testet öltése: maga az Ember.
Aki ha tudja, ha nem legalább 2/3-d részben szellemi lény és a többi a fizikai test. Ez a test a burok, amelyben élve sor kerül akár ezer síkon is a gondolati és érzelmi minták kipróbálására egy életen keresztül. A gyakorlás, a megélés maga az iskola, és a lecke is egyben. Az osztályzatokat magunk adjuk magunknak. De mindig vannak iskolatársak, akiknek megvan a maguk szerepe, és véleménye is velünk kapcsolatban.

A Fizikai Sík így maga az Ember és a Föld,..ahogyan az ember bánik a környezetével…

Az ember egymaga az alap egység. A család a kis egység. A nemzet- nép a közepes egység. Az Emberiség a nagy egység,….. és egyben a cél is, az, hogy megnyilvánulhasson!!!!

És akkor mi a Szellemi sík???

Ha a földről nézzük: minden egyes Ember létező gondolati és érzelmi mintáinak az adott időben meglévő összessége.
Ez egy ember szellemi síkjának a megnyilvánulása.
Folyton változik, fejlődik,..vagy mégse…mert nem mozdul:
És mégis mozog a Föld…írta Jókai Mór csodálatos regényében.
Az öreg Baradlay azt akarta, hogy ne változzon semmi se….

Bárki legyen a földi ember: csak olyan dolgokat tud gondolni, mondani és tenni, amilyenek ezek a gondolati és érzelmi mintái….

Épp ezeknek a fejlesztése, fejlődése az a feladat, amihez a földi életet kaptuk.
Csak ezt visszük magunkkal.
Minden más itt marad a halálunk után.

Sűrítve: minden ember azonos a gondolati, érzelmi és cselekvési mintáival

Ha ez a minta erőszakos, harcolni akar az igazságáért, rákényszeríti a fegyverek erejével a másikakra a saját akaratát, kivágja az őserdőt, hogy haszna legyen az evőpálcikák gyártásából…stb.

Akkor a Föld és az Ember itt tart, ahol most vagyunk….Hiányzik a harmónia….

Vagyis a HARMÓNIA HIÁNYA jelenik meg látható, élhető módon a Földön….

Az USA a legnagyobb gazdaság, Kína a legnagyobb népesség….és mind a kettőben ontják a gyárak a szennyeződést, és pusztítják a Föld harmóniáját….

Pedig az amerikaiak is a harmóniát szeretik…nem véletlenül mentek Hawai-ba. Az már egy másik kérdés, hogy azt is átalakították…már nem az ami volt…a boldogság szigete.

Mitől lesz egy hely a boldogság szigete???
A csillogó szállodáktól, a luxus áruházaktól, a luxus autóktól, stb…ugye mindenki tudja, hogy nem.

Az érintetlen természeti táj, benne egy kis lakható bungalóval, ahova a kedvesemmel elmehetek 2 hétre, és még…akár: mosolygós kiszolgálást is kapok, és nem kell éhen halnom…

Tehát a Teremtő által alkotott Földi természetes környezet,…és a kedves, békés, csöndes, szelíd, szeretettel teljes emberi kapcsolat együtt….
Na ez a harmónia, a boldogság szigete.

Ismerjük a Bibliából, úgy hívták az özönvíz után ezt, hogy Édenkert, vagy Paradicsom….
Valahogy a Teremtő kifelejtette belőle a milliomosokat…és a hadsereget is…én is kifelejteném boldogan ezeket az életemből…

Na ez a jó! Mondja a Tűzvirág…ezen gondolkodjatok, hogy milyen legyen az a világ, amelyben élni szeretnétek.

A Teremető is ezen munkálkodik…

De hiába írták le a próféták a Bibliában a szép és jó gondolati és cselekvési mintákat, még mindig nem az egész emberiség követi azokat.

Most azt látjuk, amit  mi csináltunk eddig. Ilyenné tettük a Földet…majdnem…

Ha a szép mintákból nem tanult az Ember,…. akkor lássa meg a tettei következményeit.

Na látjátok!!!!
Itt fonódik össze a két szál.
A harmónia hiánya, és a fenntartható fejlődés A HASZONELVŰSÉGGEL EGYÜTT …mint életút minta az emberiség előtt,
és a
GLOBÁLIS  FELMELEGEDÉS.

Ezt már észre veszi az ember.
A gazdagok sem tudnak egy másik Földet venni, amelyen majd ők élnek, és oda hordják a kincseiket,…. amit ezen a Földön harácsoltak össze…

A globális felmelegedés miatt már látszik, hogy 2050-re olyan mértékű lesz a Föld változása, hogy: az egész eddigi vagyon-gyűjtés értelmetlenné válik….

Kezdenek gondolkodni egyesek, hogy mit kellene és lehetne tenni. Hol fognak lakni a fiaik és unokáik…
Persze mindenki a másik tevékenységét szeretné korlátozik és a sajátját változatlanul folytatni.
De ezt már ismerjük.

Az Egyiptomi 7 csapást már átélte az emberiség. Akkor is csak a legutolsó, a legfájóbb csapás után hajtott fejet a fáraó a Teremtő üzenete előtt. 

Mi már 10 éve megkaptuk a Krizanténtól a várható történések sorozatáról szóló tájékoztatót.
Ahogyan már írtam: azt tanácsolta, hogy ne hozzuk nyilvánosságra, mert egy részét a haszonszerzésre akarnák fordítani, más részét meg igyekeznének lekicsínyleni.
Csak arról írhatok, amit már a tudósok egy része is felismert, és nyilvánosságra hozott:

Az összes jég és hó elolvad 2050 évre, és a tengerek vízszintje mintegy 58 méterrel emelkedik meg.

Ebből már mindenki láthatja, hogy Föld arculata teljesen átalakul.
Földrészek süllyednek víz alá, és a Föld kéreg-lemezei az új helyeken megjelenő nagy nyomás miatt megrepednek. Hatalmas vulkáni tevékenység indul meg.
A tenger víz felhígul, a só tartalom kisebb lesz, e miatt leáll a Golf áramlat, stb.

Krizantén azt mondja: 2050 évre minden kis változás befejeződik, és minden nagy változás elkezdődik.
Aki olvasta a korábbi cikkekben,  és figyelt, az láthatja, hogy a kis változások közé számította a Nagyszellem azt, hogy: az erőszakos emberek mind eltűnnek a földről.
Megjegyzés: nagy változás az, ha én a szelídség mellett döntök, és olyan emberekkel élek együtt, akik mind ezt választották….
Már látják az emberek, hogy a cunamik, a hurrikánok, a szuper-cellás viharok, a földrengések, a megállíthatatlan új betegségek, az élő fajok és az élőlények rohamos kihalása…stb.
Mind-mind figyelmeztető jel.

A Teremtő így intézkedik.
Semmit sem tilt, de korlátozza azt, amit kell: Eddig és ne tovább.

Még ezer és egy szála volna a globális felmelegedésnek, de ennyit nem lehet leírni, pláne egy ilyen kis cikkben.

Inkább összefoglalva:
A GLLOBÁLIS FELMELEGEDÉST AZÉRT KAPTUK, HOGY ÉSZRE VEGYÜK…..
VÁLTOZTATANI KELL AZ EDDIGI gondolati, érzelmi és cselekvési mintáinkon… mégpedig gyorsan és tömegesen: minden embernek, aki benne akar lenni a következő MEGÉLHETŐ FEJLŐDÉSBEN…

Ez a megélhető fejlődés már teljesen más alapokon lesz szervezve.
Ezt is lediktálta Krizantén.
Előfutára a blogon meglévő „Új világot teremtünk” üzenet….

Már nem lesz kizsákmányolás, és nem működik tovább a pénz hatalma, és a haszonelvűség végleg eltűnik…többek között.

Visszatérve az eredeti témához:

A Föld és az Ember harmóniájának hiánya és a Globális felmelegedés…..
Olyan, mint a pénzérme két oldala. Elválaszthatatlanok…

A felmelegedés mutatja a látható jeleket: amitől az emberiség észhez térhet, és elkezdheti az önmaga átalakítását.

Ha igaz: akkor Irán meg is teszi azt amit mondott, hogy: visszafogja az atomipar fejlesztését, hogy ezzel bemutassa önmaga korlátozását, és bizalmat nyerjen a világ többi részétől.

Ez csak egy példa, de: az életünk ezer- és ezer síkján kell ugyanígy önmagunkat korlátozni.
Az őserdők kivágásában, a tengerek lehalászásában, a széndioxid kibocsátásában, a felesleges űrtechnológia fejlesztésében, stb….

Űrtechnológia:
Most részletesen nem térek ki rá, csak a lényegre.
Krizantén azt üzeni:
Felesleges az a törekvés, hogy az Ember fizikai testét akarják eljuttatni más égitestekre.
A fizikai testünk a Föld életterében van otthon, és ide lett tervezve.
Minden más helyen való életre alkalmatlan.
Az olyan erőfeszítés, ami a földi feltételeket akarja elvinni a Holdra, a Marsra, stb. hogy ott az emberi fizikai test otthonosan élhessen…fölösleges és hiábavaló.
Ez nem az Ember feladata. Csak az emberi nagyravágyást, és gőgösséget szolgálja…
Ha a Teremtő ezt fontosnak látja…biztosítani fogja a feltételeket.

Alapvetően más a járható út:
Az Embernek nem kell a fizikai testét olyan távolra cipelni.  
Szellemi erejével, Szellemi testével, gondolati és érzelmi energia bázisával bárhova eljuthat:
Ha a kellő rezgésszámot elérte, és
Megtanulta a szükséges információkat.
Vagyis megteremtette a Test és a Szellem harmóniáját.
A Teremtő semmit sem zár el a Világegyetemből az Ember elől,…
Csak az embernek kell önmagát oda felemelni,  hogy már alkalmas legyen az utazásra.
Ezt nekünk a merkaba utazásként tanította Krizantén…amihez még sokat kell fejlődnünk, hogy megindulhasson.

Ki gondolta volna,hogy a globális felmelegedés egy része még az űrtechnológiával is összefügg???

Ismét sűrítve: A globális felmelegedés egyik – és a legfontosabb tényezője – az Ember.
És a gyárak által okádott füst nem a szűrők felszerelésével szűnik meg, hanem azzal, ha: az ember gondolkodása átalakul, és megszünteti a felesleges mennyiségű és kidobásra kerülő áruk termelését,…
ami csak az egyre több haszonért történik.
Ez a legfontosabb kulcs.

2./ A globális felmelegedés másik összetevője a Teremtő segítő áldása, ténykedése….

A magasabb rezgésszámú lelki-szellemi állapot nem írott malaszt…semmire sem használható szófordulat….

Hanem az új Föld és az új Ember ÉLETMÓDJA,
MINDENNAPI GONDOLATI ÉS CSELEKVÉSI MINTÁJA….
Csupán az a kérdés, hogy ezt milyen úton lehet elérni???

Hát kezdjük az elején:

El lehet azt józan ésszel képzelni, hogy a Teremtő az Embert vérengző, és más lényeket pusztító, felfaló vadállatnak teremtette,…. és
Később számon kéri tőle, hogy miért nem szelídült meg magától???
A farkasból mikor lesz vegetáriánus???

Ugye ilyenkor mindenkinek eszébe jut:
Az Ember a Teremtő egy szikráját kapta örökül…mindenki, még a Józsi is a kocsmában….

Vagyis nem büntetés, nem szerencsétlenség, nem más,- idegen lények tevékenysége miatt ilyen az ember…hanem mert ezt választotta. Maga, magától….

A harc, a gyilkolás, az állandó küzdelem azonban csak ezen a rezgés-tartományon természetes velejárója az emberi életnek….
Csak az ilyen ember gondolati, érzelmi és cselekvési mintáinak felel meg ez az életforma…

A harc, a pusztítás azonban mindig SZENVEDÉSSEL jár…

Ilyenkor legjobb, ha a II. világháború német oldalát vesszük szemügyre.
A „dicsőséges győzelmek” a háború nagyon rövid részét,- történetét adják, és csak a győztesnek.
A vele járó szenvedés azonban évtizedeken át nyúlik az egyének- családok- népek történetében. 

A folyamatos leszületések, és szerepcserék során azonban mindenki lesz egyszer „koldus – és királyfi”…

Ugye már látni lehet, hogy ez nem népmese…hanem a legvalóságosabb Szellemi Valóság, amiben az összes földre született ember részt vesz.
Minden nap…szakadatlanul. 
Kinek-kinek mikor,- és mennyi jut a szenvedésből az látszólag véletlen.
Véletlen azonban nincs…
Mindenkinek jut egyszer a szenvedésből, és akkor a saját bőrén tanulja meg, hogy milyen a harc, a háború borzalma….

A szenvedés nemesíti a lelket….és ettől…
Nem mindenkinél egyformán gyorsan…de biztosan bekövetkezik a gondolkodás átalakulása….

A MAI IDŐK KÉRDÉSE: Erőszakosan…vagy szelíden….ez itt a kérdés…válasszatok…

Aki a SZELÍDSÉGET választja, ma már nem fog elpusztulni, mert a Teremtő megvédi…

Hogyan? Kérdezhetjük…

Mert itt az idő!
Ebbe a korszakba léptünk 2012. dec. 21.-ével.
A Szellemi Valóság szervező erejével az életéből „kikopnak” az erőszakos emberek,- cselekedetek,- helyzetek,- történések,- stb.
Mert ezt az osztályt már kijárta, és feljebb lépett!!!
Nincs rá szüksége….

Tudom, hogy azok akik még nem érték el a rezgésszám felemelkedésének egy bizonyos szintjét…szóval azok ezt nem hiszik el.
Nem baj. Majd megtapasztalják, ha a saját életükben odáig érnek.

Ha mégse…vagy nem akarják, akkor itt maradnak ezen a lenyomatán a Földnek, ahol az új 24000 éves ciklust a barlang- és tűz szintjéről kezdhetik előröl.
Harcolhatnak kedvükre…kapnak egy új lehetőséget ezen a módon is….

Tegnap mondta az egyik csoporttársunk:
István, ez döbbenetes…hogy  az én életemben is működik…érted??? MŰKÖDIK….eltűnnek az olyan emberek…és helyükbe mások lépnek…szelídek, szelídek,…

Akinek elege lett a szenvedésből, az kezdi megérteni, hogy a másik Emberre való odafigyeléssel, a szeretettel és a vele párosuló szelídséggel sokkal gyorsabban halad előre, és micsoda különbség…senkinek sem kell szenvednie.

Nem tudok olyan jól rajzolni, hogy az ismert vicces történetet bemutathassam, ezért csak leírom:

Amikor a”jó ember” halála után bemegy a Szent Péterhez, és elmondja, hogy ő kíváncsi volna a pokolra és a mennyországra is:

Péter bevezeti egy helyre:
Ahol a tűzön nagy üstben fől a finom étel, de a körülötte ülők soványak, gyűlölettől szikrázik a szemük, féltékenyen figyelik a másikat, éhesek, és nem tudnak enni egy falatot sem,…
Mert a kanál olyan hosszú, hogy nem tudják a szájukhoz emelni…és oda nőtt a kezükhöz…
Látod…mondja Péter…na ez a pokol…itt az étel, de nem tudnak enni belőle.
A jó ember elismeri magában: ez bizony pokoli helyzet…

Aztán átmennek a másik helyre:
Ahol a tűzön fő a finom étel, a körülötte ülő emberek mosolyognak, és boldogok, és jóllakottak, pedig a kanál ugyanolyan hosszú, és ez is odanőtt a kezükhöz…
Látod…mondja Péter…ez a mennyország…
Látom, mondja a „jó ember”…de nem értem, hogy: mit csinálnak ezek másként???…
Pedig egyszerű: feleli Péter…
Megtanulták: hogyan etessék egymást….

Hát ilyen a különbség a jó és a rossz gondolati minták között…
Egységet alkotva, összefogva eljutunk a mennyországba…

Most épp oda készülünk, az egész Emberiség felemelkedő,… vagyis a nagyobbik fele.

Erről már sokszor volt szó a blogon.

A 24000  éves ciklus utolsó időszakát éljük.
2101. dec. 31-é. bezárul a mai kör, és kezdődik egy új.
A többség felemelkedik, ez a Dimenzió váltás…

Akkor most azt kell megkérdezni: mi az a felemelkedés???

Ahogyan az Új világot teremtünk c. üzenetében írta Krizantén:
Gondolj, cselekedj úgy másokért, hogy neked is jó, jobb legyen….
Arra kérünk, hogy fogjunk össze! Gondolatban alkossunk egységet.
A magas szintű fejlett Szellem és az elvárás nélküli tiszta Szeretettel élő Ember egységét és TEREMTSÜNK egy ÚJ VILÁGOT!!!!!

Kétségtelen, hogy az ilyen ember rezgésszáma már felemelkedett, és magas szellemi és érzelmi, gondolati minták szerint él.

De milyen az ilyen???

Krizantén tanításából tudjuk, hogy az emberiség szellemi fejlődésében a következő nagy változások lépcsői:
Fél-anyagi hőlénnyé, majd a
Fény lénnyé alakulás lesz. Azt követően az
Energia lény, állapot következik….valamikor…/a blogon erről lehet olvasni/
És ekkor is: ez még az Emberi lény…úgy ahogyan a Teremtő eredetileg teremtette!!!
Ez az eredeti MINTA az EMBER, vagyis Ádám és Éva….A nagy szellemi lény…

Ilyenek voltunk eredetileg.
Mint egy hatalmas,- csodálatos,- metszett velencei tükör…

A bukás során ez törött össze, kis darabokra.
A felemelkedés: a kis darabok egymásra találnak és ismét összeállnak, és fénylik-ragyog a csodás tükör…Na ennyi, és nem több, és nem kevesebb a felemelkedés….

De ez nem a mostani felemelkedés forgatókönyve még.

Az Új Föld és rajta a Paradicsomi környezetek egy olyan fizikai testben élő Embert fogadnak be, aki kb. 3,6 méter magas, 1/6-od a súlya, és gondolati energiával helyet tud változtatni….
A napsugárzás és édes víz segítségével fehérjét szintetizál a szervezetében, vagyis nem kell megenni más élőlényt, elpusztítani azért, hogy ő megélhessen…
A harc, a gyilkolás egyszerűen ismeretlen fogalom…

Ez a cél jelenleg….az oda vezető úton azonban még rengeteg állomás van.

Most csak ott tartunk, hogy:
-          az erőszakról való lemondás,
-          a feltétel nélküli Szeretet, és
-          az Elfogadás és
-          az Igazságosság
-          alapelveinek egyre nagyobb mértékű beemelése történik a hétköznapi gondolkodási és cselekvési tetteink folyamatába,
-          szelíd módon….
-          és ez a rezgésszám jelentős emelkedését idézi elő.

Mivel jár a rezgésszám emelkedés???
Mivel jár ha a vizet forraljuk!!!

Megnő a hőmérséklete!

Na már látszik a Globális felmelegedés másik oldala???

Igen. A Teremtő döntése alapján került arra sor, hogy a Föld tengelyferdülése a Nap síkjához képest 9 fokkal megváltozott, és így sokkal több fény esik be a pólusokra.

Ez okozza a felmelegedést.
Mert nem lehet másként: így követi a rezgésszám emelkedést a fizikai környezet magasabb hőmérsékletének kialakulása.
Ez eredményezi a Szellemi Valóság, az EMBER és a FÖLD ÚJ HARMÓNIÁJÁT…

Ez nem büntetés, nem pusztítás,…csak az alacsony rezgésűek kora lejárt, eltűnnek ebből a tér-idő együttesből, máshová kerülnek…
Az összes helyről a Földön, és az élet minden területén…
Mint a Dínók…lejárt a műsor, következik egy új.
Az új darabhoz új színpad kell….
A felégetett legelőn új friss zöld fű nő….

A Paradicsomban eredetileg sem volt fűtésre szükség, és jégverem sem volt benne….
Most is így lesz.
A magas rezgésű gondolati,- érzelmi,- és cselekvési mintával élő Ember egy szubtrópusi környezetben lévő Paradicsomi területen fog élni.
Öt helyet jelölt meg Krizantén, egyik közülük a Kárpát medencében Budapesttől délre, a Száva vonaláig kb.

A Globális felmelegedés története itt véget ért.
Ezt nem az Ember okozta, és nem kell megállítani.
Ez maga a hőn áhított jövő…

Mert nem káros: hanem elkerülhetetlenül JÓÓÓÓÓÓ!!!

Az Ember csak azt tudja bemutatni, hogy mennyire törődik azzal, hogy a saját tevékenysége a globális felmelegedést felgyorsítsa, kizökkentse a megfelelő ütemből…
Erre azonban NINCS SZÜKSÉG…..ugyanis

A teremtés lassú, folyamatos üteméhez kell igazítani a fejlődést, hogy a változások megélhetőek legyenek….mondja Krizantén.

A Föld felmelegedésének együtt kell haladnia az Emberiség szellemi felemelkedésével
Az erőszakos emberek kihalásával….
A szelídek öntudatra ébredésével, és határozott kiállásával…
Mindez a Jézusi mintában van elénk élve…

Ezért van arra szükség, hogy a mai technikai civilizációt átírják a
LÉLK elsődlegességére, a Lélek- Szellem CIVILIZÁCIÓJÁRA…

Persze nem a technika a bűnös, hanem: az öncélúság, a gőgösség, a hatalomvágy a türelmetlenség, a haszonelvűség, a kizsákmányolás, a pazarlás, pusztítás, a háború, a háború, a háború….

Amennyit ezekből a Emberiség saját maga korlátoz, és kiselejtez az eszköztárából, az mind-mind hatalmas nyereség…és a fejlődés egyetlen módja és útja egyben….
És minden ember egyenként tud ebben dönteni…maga-magáért…

Amit nem tud az Emberiség saját maga korlátozni, azt a Teremtő elsöpri, hogy ne akadályozza a szelídek felemelkedését.

Ezt szolgálja a szétválasztódás, és az erőszakosak külön táborba „terelése”.
Bárki tudhatja: ha egy juh-nyáj közé bekerül egy farkas, az összeset kipusztítja….ha hagyja a juhász.

Most azonban nem hagyja.
A farkasok kerülnek másik „állatkertbe”….


Ebben a részben látszatra a Magyarság kérdése elő sem került. Holott nagyon is azonos az egész emberiség sorsával. Az a körülmény, hogy az Új Föld 5 paradicsomi környezete közül az egyik itt valósul meg a mi hazánk területén…azt hiszem mutatja azt, hogy a Teremtő nem feledkezett meg a Magyarság sorsának egyengetéséről sem. Csak mi ne feledkezzünk meg a feladatainkról…Így legyen…
Tisztelt Olvasó!
Már látszik, hogy mindig így járok. Egy-egy téma olyan nagy, kiterjedt, hogy a megérthetőség érdekében nem tudom rövidebben feldolgozni. Így a Szent Koronára csak a következő részben kerül sor.
Pécs, 2013. december 6.
Szeretettel: István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése